Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ești sigur că nu este veșnicie?

Publicat la 2012-03-19 de Traian

Sunt mulți oameni care cred Ăźn Dumnezeu, dar nu cred Ăźn veșnicie. OridecĂąteori ascultă predicarea Evangheliei la ĂźnmormĂąntarea cuiva, ei zic: „Cine știe dacă mai este ceva dincolo? Aici e totul, la moarte se termină totul!" De fapt toți păcătoșii ar vrea să se termine totul la moarte. Ei nu ar vrea să fie veșnicie, nu ar vrea să existe viață după moarte, nu ar vrea să existe rai și iad. Pentru rai ei știu că nu s-au pregătit, iar Ăźn iad nu ar vrea să ajungă.

Înțeleptul Socrate spunea Ăźn privința aceasta: „Dacă totul s-ar sfĂąrși cu moartea noastră, atunci moartea ar fi o soluție minunată pentru cei răi, care și-ar scăpa cu o lovitură nu numai trupul, ci și sufletul lor, cu toată răutatea dintrĂąnsul. Deoarece Ăźnsă, sufletul e nemuritor, evident, nu există scăpare de răul de care se tem. De aceea răii trebuie să se gĂąndească la judecata de apoi."

Biblia arată că există viață după moarte. Solomon spune că trupul nostru se Ăźntoarce Ăźn pămĂąnt, iar duhul se Întoarce la Dumnezeu care l-a dat Ecl. 12:7. Domnul Isus precizează: „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii." Luca 20, 38. Despre bogatul nemilostiv a spus că după ce a fost Ăźngropat, el se afla Ăźn locul de chin și zicea: „grozav sunt chinuit Ăźn văpaia aceasta" (Luca 16:24), iar despre frații săi era Ăźngrijorat „să nu vină și ei Ăźn acest loc de chin" (Luca 16,28). TĂąlharului pocăit pe cruce, Cristos Domnul Ăźi zice: „Astăzi vei fi cu mine Ăźn rai" (Luă 23:43). Apostolul Pavel fusese răpit pĂąnă Ăźn al treilea cer, Ăźn rai și mai tĂąrziu zice: „as dori să mă mut și să fiu cu Cristos căci ar fi cu mult mai bine" (Fil. 1:23), iar privind la grozavele suferințe ale martirilor din primul veac, el zice: „Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi" (Rom. 8:18).

Pe de altă parte, demonii confirmă că există o" altă lume. În Ev. Luca 8:31 citim: „Și dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să se ducă Ăźn adĂąnc." Și lor le este groază de iad. Ei știu că există. De unde știi tu că nu există iad? Pe ce se bazează necredința ta? Nu ți se pare că te păcălești pe tine Ăźnsuți cu această părere? Ești tu sigur că nu există viată după moarte, că nu există veșnicie? De fapt, toate adevărurile mai de seamă au fost tăgăduite la Ăźnceput. Lalande a respins lucrările lui Basel despre „Sateliții ce răspĂąndesc lumină", zicĂąnd: „Noi nu credem asemenea lucruri." Dar azi se știe precis că sateliții răspĂąndesc lumină. Simon Newcomb a probat că este imposibil ca aeroplanele să zboare, fiindcă o aeronavă e mai grea decĂąt aerul și deci e o imposibilitate. Lavosier a tăgăduit Ăźn numele științei că ar putea să existe meteoriți. „Este imposibil, a scris el, ca pietrele să cadă din cer, pentru că nu sunt pietre Ăźn cer". Pe monedele vechi ale Spaniei se aflau imprimate coloanele lui Hercule, iar dedesubt era inscripția: „Non plus ultra", adică dincolo de Gibraltar nu mai există nimic. Așa cum zic mulți necredincioși despre moarte „dincolo nu mai e nimic". Învățații vremii, adunați la Salamanca căutau să-i demonstreze lui Cristofor Columb că dincolo e doar nemărginitul mare al apelor. Dar Ăźntr-o zi, la 12 Oct. 1492, călătorii de pe corabia „Pinta" a lui Columb strigau extaziați de bucurie: „pămĂąnt, pămĂąnt". După aceasta, guvernul Spaniei a pus să se taie cuvĂąntul „non" din inscripția „non plus ultra" și a rămas „plus ultra", adică dincolo mai este pămĂąnt. Mulți vor păți așa Ăźn clipa morții. Atunci se vor convinge că dincolo mai este o lume, dar fi-va prea tĂąrziu. De aceea consider că este bine să te Ăźntreb acum: tu care trăiești Ăźn păcat, tu care nu te pregătești pentru veșnicie, tu care nu crezi Ăźn viața viitoare, ești tu sigur că nu există veșnicie? Ești tu sigur că nu există rai și iad?

Ți se pare că știința te Ăźmpiedecă să crezi Ăźn viața viitoare? Dar sunt atĂąția bărbați, vĂąrfuri Ăźn știință și totuși cred Ăźn viața viitoare. Pentru ei știința nu tăgăduiește existența vieții viitoare, ci din contră le adeverește aceasta. Revista Sunday Digest a publicat o serie de interviuri luate de James C. Hefley mai multor bărbați de știință. Printre ei a fost și Dr. Edson Peck, care timp de 20 de ani a fost un distins profesor de fizică la Universitatea Northwestern din Chicago și cercetător științific la Laboratorul National de cercetări nucleare Argon. Profesorul Peck vorbind despre deplasarea spre roșu Ăźn spectrul stelelor și legea entropiei, a fost Ăźntrerupt de reporter cu Ăźntrebarea: „Credeți că Dumnezeu a plănuit Universul numai pentru o perioadă definită de timp?" La aceasta Dr. Peck a răspuns: „Da, cred. Sensul unic de scurgere a timpului și Ăźncetinirea mecanismului nostru cosmic indică că e un timp specific Ăźntre creație și disoluție sau dezagregare. Reporterul l-a Ăźntrebat din nou: „Ce se va ĂźntĂąmpla cĂąnd Universul se va opri?" — „Avem bune motive, a zis Profesorul Peck, să credem că Universul este ca mașinăria unui uriaș ceasornic, care Ăźncetinește. Cineva l-a tras, l-a pus Ăźn mișcare. Eu cred că Dumnezeu l-a pus Ăźn mișcare. CĂąnd se va opri, eu cred că Dumnezeu va trage din nou ceasul. Aceasta ar putea aduce un cer nou și un pămĂąnt de care se vorbește Ăźn Apocalipsa (Vezi cap. 21). Acum, dacă universul nu a fost totdeauna așa și nu va fi totdeauna așa, oare nu tocmai aceasta Ăźți indică posibilitatea altei vieți? Ești tu sigur că nu există viață veșnică? Ești sigur?

Dar nu numai Biblia ci și credința popoarelor mărturisește că există o altă viață. Oameni, care n-au auzit niciodată Biblia, au crezut Ăźntr-un loc de fericire veșnică și un loc de chin. Vechii daci și romani, strămoșii noștri, au crezut că există viață după moarte. Inscripțiile egiptene și desenele din falnicele lor morminte, precum și Ăźmbălsămarea trupurilor arată că vechii egipteni, cu mult Ăźnainte de a fi Biblia, credeau Ăźn viața după moarte. La fel sumerienii, babilonienii, asirienii, fenicienii și hitiții credeau că mai există o viață. Scrierile lor dezgropate de arheologie arată clar lucrul acesta. Dr. David Livingstone, marele explorator al Africii a scris: „Existența lui Dumnezeu și a vieții viitoare este recunoscută peste tot Ăźn Africa." Universalitatea acestui crez nu-ți spune nimic? De unde au știut ei, fără Biblie, adevărul acesta? Înțeleptul Solomon ne lămurește prin cuvintele: „Orice lucru El Ăźl face frumos la vremea lui; a pus Ăźn inima lor chiar și gĂąndul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la Ăźnceput pĂąnă la sfĂąrșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu" (Ecl. 3:11). Da, Cel ce ne-a făcut a pus Ăźn noi și gĂąndul veșniciei, de aceea și cei mai Ăźnapoiați sălbatici au crezut Ăźntr-o viață după moartei Ăźn privința aceasta, Theodore Parker: a zis: „Intuiția... este scrisă Ăźn adĂąncul inimii omenești de o mĂąnă care nu scrie falsități." Scriitorul V. Hugo a zis: „MormĂąntul nu este o alee oarbă, ci un tunel. Se Ăźnchide cu un amurg și se deschide cu zorile dimineții.. Simt că n-am spus nici a mia parte din ce este Ăźn mine... Setea după infinit dovedește infinitul." Iar altădată tot el a scris: „Cu cĂąt mă apropii de sfĂąrșit, cu atĂąt mai clar aud Ăźn jurul meu nemuritoarele simfonii ale lumilor care mă cheamă. E minunat și totuși atĂąt de simplu." Viață după moarte e scrisă Ăźnlăuntrul tău. Dorul tău după viață mărturisește aceasta. Și totuși pĂąnă azi ai fost nepăsător de veșnicia ta. Dacă ai fi crezut Ăźn viața după moarte, te-ai fi pregătit pentru ea. Nepregătirea ta dovedește necredința ta. Dar e bine să te gĂąndești ce vei face dacă totuși există viață după moarte? Unde Ăźți va merge sufletul? Ești tu sigur că nu există veșnicie?

Apoi fenomenele dinaintea morții dovedesc că există viață după moarte. Unii se Ăźngrozesc, iar alții se bucură. Ce contrast mare. Acum gĂąndește-te bine, dacă nu există nimic dincolo, de ce sunt aceste fenomene? Îmi vei spune că sunt determinate de credință. Oare așa să fie? Nu-ți dai seama că atunci fenomenele acestea de bucurie și groază ar trebui să fie tocmai invers? Adică necredinciosul să se bucure și credinciosul să se Ăźntristeze, căci are să dea socoteală lui Dumnezeu. Voltaire a fost mare ateu Ăźn viață, iar cĂąnd a sosit clipa morții, Ăźngrozit cerea medicului său să-i prelungească viața măcar cu cĂąteva minute, lată ce scrie medicul său: „CĂąnd a văzut Voltaire că are să moară, era ca și gonit de furii. El mi-a oferit sume mari numai ca să mai poată trăi cĂąteva minute. S-a agățat cu Ăźncleștare de viață. Moartea l-a umplut de spaimă. Eu as dori ca toți cei ce au fost amăgiți de cărțile lui, necredincioase, să fii văzut și grozava lui moarte." CĂątă deosebire Între el și evanghelistul Moody, care plin de bucurie Ăźn clipa morții a zis: „PămĂąntul se depărtează, cerul se apropie." Dacă nu există veșnicie de ce s-a Ăźngrozit Voltaire, căci ar fi o insultă să se spună că el a fost sub influența credinței? Betex pune bine problema cĂąnd zice: '„Dacă moartea e numai dizolvarea naturală a corpului Ăźn atomi, ce le pasă atomilor mei dacă intră sau nu Ăźn noi combinații chimice, și care anume? De ce se ĂźnspăimĂąntă materiile chimice?" Iar un bărbat de seamă răspunde: „Nu mă tem de moarte, ci de veșnicia ei." Da, realitatea veșniciei e ceea ce ne Ăźngrozește sau ne Ăźmbucură. Și totuși tu trăiești ca și cĂąnd n-ar fi veșnicie. De aceea te Ăźntreb din nou: ești tu sigur că nu există viață după moarte? Dacă nu-L crezi pe Dumnezeu, ar trebui să crezi măcar demonii, spiritele, căci și ele Ăźți spun că există o altă lume. Este cunoscut cazul lui Hașdeu, care a căutat cu ajutorul spiritismului să vorbească cu fiica sa Iulia. Biblia spune că aceasta este o urĂąciune Ăźnaintea Domnului, dar tu nu vei avea scuze, căci chiar și lucrurile acestea te vor acuza. Tu ai auzit că există viață după moarte, dar n-ai vrut să crezi, n-ai vrut să te pregătești. Da, vei da socoteală Ăźntr-o zi. Nu va trece mult și te vei convinge că există o altă viață, dar vai, ce convingere grozavă va fi!

Eu am căutat să te confrunt, să te fac să te trezești din somnul nepăsării Ăźnainte de a fi prea tĂąrziu. Există o altă viață, o viață veșnică de glorie sau de chin. BinecuvĂąntată jertfă a Domnului Isus te asigură de aceasta. Amarele Lui dureri și grozavele lui suferințe au fost tocmai ca să ne deschidă o cale nouă și vie spre locul preasfĂąnt. El nu și-a dat viața ca să ne fericească doar pentru cĂąțiva ani, ci pentru eternitate. Prin meritele Lui avem intrare liberă Ăźn cer. Ferice de cei ce Ăźși spală hainele Ăźn sĂąngele Mielului ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți Ăźn cetate" Apoc. 22,14. Jertfa Lui e săvĂąrșită și pentru tine, ție ți se cere doar să o crezi, să o primești, Ăźn Ev. Ioan 3, 36 e scris: „Cine crede Ăźn Fiul are viața veșnică." Dacă tu Ăźncă n-ai avut o clipă binecuvĂąntată cĂąnd să fii primit această viață veșnică, o poți primi chiar acum. Tu dorești viața. Fie că ești tĂąnăr sau bătrĂąn, Ăźnvățat sau neĂźnvățat, fie că ești Ăźn plinătatea puterii sau te zbați Ăźn dureri pe pat de boală, tu dorești viața. Și eu Ăźn numele dragostei dumnezeiști, Ăźți aduc vestea bună, că Dumnezeu vrea să-ți dea viața veșnică Ăźn Cristos Domnul. AtĂąția alții au primit-o, atĂąția o primesc chiar Ăźn clipa aceasta, oare ce vei face tu? Dumnezeu te cheamă la slava Sa veșnică. Cei ce au primit chemarea se bucură pe pămĂąnt și se bucură cĂąnd părăsesc pămĂąntul. Un poet creștin zice:

O, pentru-această fericire și viitor așa măreț
Nimica nu-i prea mult Ăźn lume și nu-i prea mare nici un preț.
Dar n-am decĂąt o viață Doamne, și-un singur suflu pămĂąntesc
Ca-n schimbu-acelei fericite Ăźmpărății să-ți dăruiesc...
Și-i prea puțin ... pe-o fericire și pentru-un veac așa măreț
Daca-aș avea, Isuse Doamne, as da o mie de vieți...

Vrei să ai viața veșnică, cere chiar acum Domnului să-ți spele păcatele Ăźn sĂąngele Său. Asigură-ți chiar acum veșnicia. Unul, care Ăźn plin sezon sosise Ăźntr-o stațiune de odihnă, a fost Ăźntrebat de alții care n-au primit cameră: „Ce ai făcut tu de ai primit cameră?" El a răspuns: „Eu am dat telegrama mai din timp și mi-am asigurat camera." Fă și tu așa. Nu aștepta pĂąnă Ăźn clipa morții, ci acum asigură-ți veșnicia. Nu zăbovi. As vrea să te ĂźntĂąlnesc Ăźn cer. Iar tu care nu vrei de loc să crezi: te Ăźntreb pentru ultima oară: ești tu sigur că nu există veșnicie? Ești sigur? Ține minte că Ăźn privința aceasta nu ce spui tu are valoare, ci ce spune Dumnezeu. Și El spune că există. Deci gĂąndește-te unde vei petrece veșnicia.

Eu mi-am făcut datoria și ți-am vestit adevărul că există o altă viață, o viață veșnică, te-am Ăźndemnat să primești prin jertfa Domnului Isus fericirea pentru eternitate. Prin faptul că nu o primești, Ăźnseamnă că o refuzi și alegi iadul. E prea grozavi Mă doare pentru tine. În chip sincer Ăźți spun că as fi vrut să-ți fiu de folos. M-am rugat pentru aceasta și poate mii de alți frați și surori se roagă pentru mĂąntuirea ta chiar acum. Printre ei poate e chiar mama ta, tatăl tău, soția sau soțul tău, poate frații sau copiii tăi. Vrei să fii muncit pentru veci Ăźn iad? Ca mĂąine va sosi moartea și te va duce acolo. Atunci Ăźți vei da seama de marea Ăźnșelăciune a necredinței și Ăźți vei da seama că era bine să fi primit mĂąntuirea mare a lui Dumnezeu și viața veșnică.

Ce n-ai da tu-n clipa morții să ai nădejdea ce-o am eu,
Să știi că orice-ar fi să vie, tu și-n clipa scrisă ție
Ești cu Dumnezeu Ăźn veșnicie, cu Dumnezeu.

Atunci Ăźnsă va fi tĂąrziu. Ah, o veșnicie vei plĂąnge și vei scrĂąșni din dinți Ăźmpotriva ta. Atunci Ăźți vei aduce aminte chiar și de clipa aceasta. Dar nu, nu trebuie să ajungi acolo. Cristos a murit pentru tine. A luat locul meu și al tău Ăźn osĂąnda, ca noi să putem lua locul Lui Ăźn glorie. De aceea aleargă la El acum și urmează-L pĂąnă ne vom ĂźntĂąlni acolo sus. Ne așteaptă glorii ce nu pier, ne așteaptă fericirea edenică, ne așteaptă adunarea Ăźn sărbătoare, miriadele de sfinți, ne așteaptă MĂąntuitorul care a purtat crucea grea, ne așteaptă Tatăl. Eu am primit darul fără plată al lui Dumnezeu, care este viața veșnică, Ăźn Cristos Isus Domnul nostru. Primește și tu chiar acum acest dar.

Iar voi muritori, care ați primit darul vieții, iubiți-L și slujiți-l pe Dumnezeu cu toată ardoarea sufletului vostru.

Petru Popovici

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!