Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Fericirea nu este un accident

Publicat la 2012-03-19 de Traian

Fiecare om dorește fericirea, dar relativ puțini oameni o găsesc. Lucrătorii Ăźn domeniul social, pastorii, psihiatrii, psihologii, Ăźși petrec timpul ĂźncercĂąnd să ajute oameni disperați și nefericiți. Americanii cheltuiesc bilioane pe case noi, mobilă, ustensile, mașini și diverse obiecte de recreere. O varietate de programe la radio și televiziune sunt la ĂźndemĂąna mulțimilor numai prin simpla apăsare pe buton și oamenii petrec ore Ăźntregi cu evenimente sportive, cu glumeți de profesie și cu alte forme de amuzament. Totuși, nici o epocă nu a cunoscut atĂąt de multă nefericire. Crize nervoase, sinucideri, case distruse, dependență de droguri, alcoolism și zbucium sunt marca epocii noastre. Dincolo de fațada veseliei și aparența bunăstării se află un sentiment adĂąnc de singurătate și de neliniște, care umple totul. De ce sunt oamenii atĂąt de nefericiți? Răspunsul poate fi găsit Ăźn Biblie. Ea ne spune că deși omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și a fost rĂąnduit să trăiască o viață de sfințenie Ăźn comuniune cu Creatorul lui, el este acum o ființă căzută și păcătoasă, Ăźnstrăinat de Dumnezeu și avĂąnd nevoie de iertare. Augustin a avut dreptate cĂąnd a scris Ăźn „Mărturisirile" lui celebre: „Tu ne-ai creat pentru Tine și niciodată nu vom găsi odihnă decĂąt Ăźn Tine."

Primul pas spre o viață fericită trebuie să fie un pas spiritual. Dacă dorești scăpare de frustrare, insucces și frică, trebuie să te afli Ăźntr-o stare bună față de Dumnezeu. Este nevoie să ai Ăźncredere Ăźn existența Lui, să ai siguranța iertării păcatelor și să primești putere ca să birui lucrurile care Ăźți distrug viața.

1. Credința

Biblia subliniază importanța faptului de a crede, spunĂąndu-ne că „fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu" (Evrei 11:6). Această credință este mai mult decĂąt o părere vagă că există o putere supranaturală și că, Ăźntr-un fel, toate lucrurile se vor desfășura Ăźn cele din urmă spre bine.

Credința biblică nu este o simplă gĂąndire visătoare. Întemeiată Ăźn istorie, are conținut intelectual și implică Ăźntreaga personalitate a aceluia care o posedă.

Credința despre care vorbește Biblia nu este o săritură oarbă, irațională, ci este un pas Ăźnțelept, bazat pe o motivație solidă. De fapt, naturalistul este unul dintre cei care au luat o poziție nelogică, ce necesită o credință oarbă. El se află Ăźntr-o confuzie totală atunci cĂąnd trebuie să explice cum a apărut o viață inteligentă prin simplu accident și este nedumerit de a doua lege a termodinamicii, care cere un timp pentru creație. De exemplu, oamenii de știință sunt de acord că soarele Ăźși pierde treptat căldura și cineva poate fi forțat să tragă concluzia că soarele nostru a fost așezat destul de recent Ăźn locul lui, dacă se ia Ăźn considerație efectul pe care Ăźl are și astăzi. Nu uitați niciodată că unii dintre cei mai mari oameni de știință sunt oameni ai credinței, convinși că Proiectantul și Creatorul universului este Dumnezeu descoperit nouă Ăźn Biblie.

Credința Ăźn Dumnezeu care aduce fericire, oricum, nu se sprijine pe aceste dovezi. Mai degrabă se Ăźntemeiază pe descoperirea lui Dumnezeu Însuși prin Fiul, după cum este scris Ăźn Biblie. Cu aproape 2000 de ani Ăźn urmă, Isus Cristos a apărut pe acest pămĂąnt și a afirmat a fi Ăźmplinirea profețiilor Vechiului Testament și Fiul lui Dumnezeu. El a spus că va muri pentru mĂąntuirea păcătoșilor, a afirmat că va Ăźnvia a treia zi și a fost crezut prin minunile și Ăźnvățătura Lui. Conducătorii religioși din timpul Lui L-au urĂąt, pentru că le-a dat pe față ipocrizia și Ăźn final au reușit să-L răstignească. A fost Ăźngropat, dar spre surprinderea chiar și a ucenicilor Lui, Domnul Isus a Ăźnviat din morți, după cum spusese. Timp de 40 de zile care au urmat Ăźnvierii, S-a arătat de multe ori - o dată la peste 500 de persoane - și apoi S-a Ăźnălțat la cer. După zece zile, Duhul SfĂąnt S-a coborĂąt peste ucenicii Lui, făcĂąndu-i să vestească Evanghelia Cristosului Celui Viu cu atĂąta eficacitate, ĂźncĂąt nenumărate mii de oameni au devenit credincioși Domnului Isus.

Toate aceste informații sunt notate Ăźn Noul Testament. Știți că această colecție de cărți răspunde oricărui principiu acceptat de analiză textuală și istorică? O autoritate Ăźn materie, nu mai puțin decĂąt W.F. Albright, cel mai mare arheolog biblic, afirmă că fiecare carte a Noului Testament trebuie să fi fost scrisă Ăźntre anii 50 și 75 d.Cr. și deci autorii au fost contemporani cu Domnul Cristos. Vă dați seama că aceste cărți au dreptul absolut să fie considerate documente istorice demne de Ăźncredere? Știți că necredinciosul care neagă divinitatea lui Cristos și realitatea Ăźnvierii Lui, respinge două din evenimentele cele mai bine documentate din istorie?

Dacă vrei să obții fericirea, trebuie să crezi declarația lui Dumnezeu prin Isus Cristos. Un filozof celebru spunea recent că un ateu poate fi o persoană relativ bună, care privește viața fără să-și piardă calmul, dar care nu poate fi un om fericit.

Nimeni nu poate găsi bucurie, crezĂąnd că toate realizările muncii și ale geniului uman sunt destinate completei dispariții! Dumnezeu dorește ca tu să fii fericit și, oricum, să știi că El te iubește. De fapt El a intrat Ăźn istorie Ăźn persoana lui Isus Cristos, ca să-ți arate cum este El și să-ți dăruiască fericirea veșnică și Ăźți cere să crezi Ăźn El.

Credința despre care vorbește Biblia nu este vagă și nedefinibilă. Scriptura declară că Dumnezeu există din veșnicie Ăźn trei Persoane, că este infinit Ăźn sfințenie și nemărginit Ăźn putere și Ăźn dragoste. De asemenea, Biblia mai face cunoscut omului faptul că este păcătos și precizează că numai credința Ăźn Domnul Isus Cristos poate primi iertarea de păcat.

Mai mult decĂąt atĂąt, credința Bibliei nu este o lucrare prin care se cĂąștigă mĂąntuirea sau se merită favoarea lui Dumnezeu. Este doar veriga prin care sărmanul păcătos este pus Ăźn legătură cu răscumpărarea adusă de Dumnezeu. Mulți păstori sunt confruntați cu oameni neliniștiți, care se plĂąng de „credința lor slabă" și disperă pentru că socotesc că credința lor nu este suficient de puternică pentru a fi plăcută lui Dumnezeu. Prietene, credința ta poate fi slabă, dar dacă ea a fost așezată Ăźn Cristos, poți fi sigur că ești mĂąntuit. Domnul Isus a promis: „Adevărat, adevărat vă spun, că cine aude cuvĂąntul Meu și crede Ăźn Cel ce M-a trimis pe Mine, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață" (Ioan 5:24).

CĂąnd Ăźți dai seama că mĂąntuirea este Ăźn Ăźntregime prin har și că este un dar primit prin credință, nu vei mai fi tulburat și nici Ăźn nesiguranță, dacă cineva Ăźți spune că n-ai fost botezat cum trebuia, sau că trebuie să vorbești Ăźn limbi Ăźnainte de a putea fi mĂąntuit, să trăiești experiențe deosebite, să ții Sabatul sau Sărbătoarea Corturilor, sau alte ceremonii din Vechiul Testament. Vei ști atunci că oricĂąt de slabă sau de nedesăvĂąrșită ar fi credința ta, ea este așezată Ăźn Isus Cristos și Ăźn ceea ce a făcut El pentru tine. Această Ăźnțelegere Ăźți va da siguranță spirituală și stabilitate.

Am văzut că această credință care aduce fericirea este Ăźntemeiată Ăźn istorie și are un conținut intelectual. Ea include, de asemenea, sentimentele și voința. CĂąnd o persoană crede Evanghelia, nu poate să nu iubească pe Domnul Isus, să nu-I fie recunoscător și să nu se desfăteze Ăźn a-I face voia. Apostolul Pavel scria: „Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că, după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul Ăźnvățăturii pe care ați primit-o" (Romani 6:17).

Conținutul credinței este expus Ăźn cuvintele „de dreptarul Ăźnvățăturii pe care ați primit-o", Ăźn timp ce aspectele emoționale și voliționale sunt exprimate Ăźn cuvintele „ați ascultat acum din inimă." Credința adevărată dă naștere unei noi perspective de viață și unei vieți schimbate.

2. Iertarea


A doua componentă a unei vieți spirituale fericite este siguranța cu privire la iertarea divină. CĂąnd o persoană crede Ăźn Dumnezeu și se recunoaște ca ființă răspunzătoare din punct de vedere moral, va deveni conștientă de propria sa stare de păcat.

Mulți oameni au devenit nevropați pentru că trăiesc cu adĂąnci simțăminte de vinovăție. Unii psihologi le spun că au doar un complex de vinovăție și că trebuie să abandoneze ideea unui Dumnezeu personal, care observă fiecare gĂąnd și faptă a lor. Un asemenea sfat poate conduce la o anumită eliberare de sub simțămĂąntul vinei, dar vina rămĂąne.

Această filozofie de viață duce Ăźn final la nemulțumire și disperare, pentru că dacă nu este un Dumnezeu care să condamne păcatul, nu există un Dumnezeu care să dea sens vieții. Omul nu poate crede Ăźn propria lui valoare, dacă nu cunoaște răspunderea față de Dumnezeul care l-a făcut. Pentru că unei persoane, ca să fie fericită, Ăźi este necesar să știe cum poate fi iertat păcatul ei. Numai așa poate avea comuniune cu Domnul.

Nu se poate aprecia deplin Ăźnvățătura Bibliei cu privire la iertare, dacă nu se Ăźnțelege doctrina Ăźndreptățirii. Apostolul Pavel declară: „Deci, fiindcă am fost Ăźndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos. Lui Îi datorăm faptul că prin credință am intrat Ăźn această stare de har Ăźn care suntem; și ne bucurăm Ăźn nădejdea slavei lui Dumnezeu" (Romani 5:1-2).

CuvĂąntul grecesc tradus prin „ündreptățit" sau „justificat" Ăźnseamnă „declarat Ăźndreptățit." Este un termen juridic care denotă că cel acuzat a fost achitat de vină și restabilit Ăźntr-o poziție de favoare și accepție.

Dumnezeu iartă pe păcătoși pe baza lucrării Domnului Isus. A doua Persoană a Trinității a luat asupra Lui natura omenească, fiind născut din fecioara Maria. ÎntĂąi a trăit o viață desăvĂąrșită, apoi a mers la cruce ca „Mielul fără cusur" (1 Petru 1:19), Înlocuitorul nostru. Acolo, El a Ăźndurat „plata păcatului", care este „moartea" (Romani 6:23). A suferit moartea veșnică - despărțirea de Dumnezeu - Ăźn timpul celor trei ore de Ăźntuneric, suportĂąnd pedeapsa lui Dumnezeu Ăźmpotriva păcatului lumii. Noi nu putem Ăźnțelege niciodată, deplin, suferința acestor ceasuri. Nu putem Ăźnțelege nici ce a Ăźnsemnat aceasta pentru Domnul Isus - care a trăit Ăźntreaga Lui viață Ăźntr-o părtășie perfectă cu Tatăl pe pămĂąnt - să experimenteze acea deznădejde a iadului care L-a făcut să strige: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?" (Matei 27:46). Numai după ce a Ăźnțeles că a băut paharul suferințelor pĂąnă la fund și că a plătit Ăźntregul preț pentru păcat, a spus: „S-a sfĂąrșit" (Ioan 19:30), permițĂąndu-Și moartea fizică cu strigătul de biruință: „Tată, Ăźn mĂąinile Tale Ăźmi Ăźncredințez Duhul" (Luca 23:46). Trei zile după aceea, El a Ăźnviat din morți și Pavel afirmă că aceasta a avut loc „pentru Ăźndreptățirea noastră" (Romani 4:25).

Înțelegi tu adevărul că prin această unică jertfă, Domnul nostru Isus a satisfăcut o dată pentru totdeauna cerințele dreptății unui Dumnezeu sfĂąnt? „El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu" (Evrei 10:12).

CĂąnd crezi că Isus Cristos a murit pentru păcatele tale, ești Ăźndreptățit - iertat și primit de Dumnezeu.

Dacă te miri cum este posibil ca un om ca tine atĂąt de imperfect, plin de slăbiciuni și de greșeli, să se poată aștepta să intre Ăźn cer imediat după moarte, adu-ți aminte ce a făcut Domnul Isus pentru tine. Credința ta poate fi slabă, dar ea te-a legat de Cristos. N-a mai rămas nimic de plătit pentru tine, nici o lucrare de Ăźndeplinit, nici un ideal de atins. Moartea lui Isus Cristos este tot ceea ce trebuie din partea lui Dumnezeu pentru tine. Chiar dacă s-ar mai ivi păcatul, nu-ți pierzi noua poziție Ăźn Cristos. Bucuria legăturii cu Dumnezeu va fi restabilită, dacă Ăźți mărturisești păcatul; și calea rămĂąne totdeauna deschisă. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate" (1 Ioan 1:9).

3. O viață nouă

Adevărata fericire este atinsă printr-o Ăźncredere neclintită Ăźntr-un Dumnezeu personal și prin siguranța că vina păcatului a fost Ăźnlăturată. În acest proces continuu, o altă nevoie absolută este eliberarea de sub puterea păcatului. Credincioșii au primit o viață nouă, care le dă puterea să biruie păcatul, minunea la care S-a referit Domnul Isus cĂąnd a spus lui Nicodim: „...Adevărat, adevărat Ăźți spun că, dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate să intre Ăźn Împărăția lui Dumnezeu" (Ioan 3:5).

Această naștere din nou este necesară pentru că fiecare dintre noi ne-am născut cu o fire vinovată și stricată, moștenită de la Adam. SămĂąnța egoismului și inclinația spre rău sunt o parte din natura decăzută a umanității, dar Dumnezeu nu caută să Ăźmbunătățească sau să cĂąrpească această natură moștenită. În schimb, El Ăźmpărtășește o viață nouă aceluia care primește pe Cristos și omul acela devine o „creație nouă". „... dacă este cineva Ăźn Cristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus: iată, toate s-au făcut noi" (2 Corinteni 5:17).

Puterea nașterii din nou a fost demonstrată Ăźn milioane de vieți. Bărbați și femei prinși Ăźn lanțul alcoolismului, al homosexualității și al altor vicii care se pot imagina, au găsit eliberare prin credința Ăźn Isus Cristos.

Mulți creștini sunt Ăźncurcați de faptul că se află Ăźncă departe de ceea ce știu că ar trebui să fie ei, și de ceea ce doresc să fie. Deși experimentează o măsură crescĂąnd de biruință asupra păcatului, sunt Ăźncă hărțuiți de gĂąnduri rele și de dorințe egoiste. Autorul unor imnuri creștine a exprimat această nemulțumire cĂąnd a scris: „Gata să hoinăresc, Doamne, așa sunt. Gata să părăsesc pe Dumnezeul pe care-L iubesc." Această luptă continuă se naște din firea veche păcătoasă care rămĂąne Ăźn cel credincios Ăźn tot timpul vieții lui pe pămĂąnt. Apostolul Pavel, la 30 de ani după Ăźntoarcerea lui la Dumnezeu, a recunoscut prezența eului său păcătos, cĂąnd a scris: „Știu, Ăźn adevăr, că nimic bun nu locuiește Ăźn mine... O, nenorocitul de mine! Cine mă ca scăpa de acest trup de moarte?..." (Romani 7:18,24).

Pavel era perfect conștient că deși primise nașterea din nou, nu putea trăi o viață de biruință prin propria putere. Dar el nu se temea, pentru că știa că putea birui păcatul, privind permanent la Isus Cristos. Deci imediat, ca urmare a Ăźntrebării de la Romani 7:24, el scrie minunatele cuvinte: „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Cristos, Domnul nostru!" (Romani 7:25).

Da, mulțumiri lui Dumnezeu că poți fi un biruitor! Viața ta, deși nu poate fi niciodată desăvĂąrșită pe acest pămĂąnt, unde cerul Ăźși află o părticică, poate fi Ăźnsă marcată de Ăźndreptățirea Lui. Nu dispera cĂąnd Ăźți dai seama că ai păcătuit. Urmează Ăźndemnul de la 1 Ioan 1:9 și mărturiseste-l. Dacă ai părăsit acel păcat, fii sigur că legătura ta cu Dumnezeu a fost restabilită. Planul Său pentru tine include o biruință crescĂąndă asupra păcatului aici și eliberare definitivă de prezența lui Ăźn cer.

Dumnezeu vrea ca tu să fii fericit. El ți-a spus că te iubește și ți-a dat motive potrivite ca să-L crezi. Nu-ți cere să te Ăźncrezi Ăźn niște teorii abstracte care se nasc Ăźn mințile filozofilor și nici să crezi un mit neĂźntemeiat. Mai mult, S-a descoperit pe El Însuși Ăźn persoana lui Isus Cristos. Istoria nașterii Domnului, lucrarea Lui, cuvintele Lui, moartea și Ăźnvierea Lui și Ăźnălțarea la cer sunt prezentate Ăźn documente care răspund oricărei cerințe de veridicitate. CĂąnd vei crede mesajul Bibliei, vei avea asigurarea că Dumnezeu te iubește, că păcatele ți-au fost iertate și că ești Ăźntr-adevăr un copil al lui Dumnezeu. Acest lucru Ăźnseamnă că dragostea Lui pentru tine nu se va schimba niciodată și orice lucru survine Ăźn viața ta, este o parte din planul Său pentru binele tău veșnic.

Crede acestea și te vei afla pe drumul adevăratei fericiri.

de Richard W. De Haan

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...USI DE INTERIOR IMPORT GERMANIA, PANOURI SANDWICH...Vezi aici!