Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Cum găsesc sensul vieții?

Publicat la 2012-03-19 de Traian

"Isus Cristos este același ieri și azi și Ăźn veci!" (Evrei 13:8)

În vremurile noastre putem constata Ăźn rĂąndul tinerilor trei mari curente. În primul rĂąnd, există tineri care ar Ăźncerca să oprească Ăźntr-un oarecare mod cursul lumii, pentru a putea evada din ea. Pentru a fugi de realitatea vieții lor lipsite de sens, aceștia Ăźncearcă să spargă monotonia vieții cotidiene prin droguri, alcool, sex sau ocultism.

În al doilea rĂąnd, există o categorie de tineri, care vor să schimbe Ăźntr-un mod hotărĂątor lumea, prin diverse ideologii, radicalism sau idealism și nu puțini sunt aceia care se angajează pe această direcție de mers. Ei Ăźnsă trec cu vederea un fapt esențial, anume că fără oameni Ăźnnoiți nu există o societate Ăźnnoită.

În al treilea rĂąnd, există tineri care, aflați Ăźn mijlocul frămĂąntărilor și nemulțumirilor vieții, au fost apucați de Cristos. El le schimbă și le Ăźnnoiește viața și relațiile Ăźntr-un mod radical, așezĂąnd-o pe o temelie solidă, pe temelia care se numește Isus Cristos - Cel care este același ieri, azi și Ăźn veci. Astfel, viitorul lor devine sigur. Ei nu mai sunt purtați de val Ăźncoace și Ăźncolo, fără sens, prin viața aceasta. Au o nouă țintă - un scop etern. Pentru ca să ne putem așeza viața pe această temelie neclintită, este important să Ăźnțelegem cine anume este Isus Cristos. Sunt bucuros că Ăźn multe locuri se vorbește despre Isus. Și este extraordinar să vezi că Ăźn zilele noastre se Ăźnmulțește pe plan mondial numărul acelor tineri care Ăźl pun pe El ca bază a vieții lor, al acelora care au putut experimenta ei Ăźnșiși că această temelie nu se clatină și că Isus Cristos poate influența Ăźntr-un mod decisiv viața lor. Dacă e să ne așezăm viața pe temelia care este Isus, trebuie să știm cu cine avem de-a face. Aș dori să pun deci o Ăźntrebare: Cine este Isus Cristos, Cel care a fost, este și va fi Ăźn veci?

El este acel Isus istoric

El este acel Isus despre care a scris istoricul roman Josephus. El este acel Isus despre care ne relatează Biblia că s-a născut Ăźn Betleem și că a crescut Ăźn Nazaret. El este acel Isus care la vĂąrsta de 12 ani a stat Ăźn Templu și care și-a Ăźnceput lucrarea publică la vĂąrsta de 30 de ani. El este una și aceeași persoană cu acel Isus care atunci i-a ajutat pe săraci, care le-a dat pĂąine să mănĂąnce. El este acel Isus care a redat orbilor vederea și a vindecat leproșii. El este acel Isus care a vindecat slăbănogii - precum ne atestă Biblia. El este acel Isus care ne-a adus Vestea Bună, extraordinara veste că Dumnezeu Ăźncă ne iubește! El ne iubește atĂąt de mult, ĂźncĂąt Și-a dat propriul Fiu la moarte, lăsĂąndu-L să Se stingă pe o cruce, pentru ca noi să putem veni din nou la o relație cu El. El este acel Isus care a Ăźnvățat cu putere pe cei care Ăźl ascultau: "Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvĂąntați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc..." (Matei 5:44). Era o Ăźnvățătură care avea putere de convingere, o Ăźnvățătură cu totul deosebită de cea a cărturarilor și fariseilor vremii respective. El este acel Isus care ura orice forme de evlavie fățarnice și lipsite de conținut. El este acel Isus care a putut să liniștească valurile mării. El este acela care trebuia doar să spună un cuvĂąnt și natura Ăźntreagă Ăźl asculta, iar stăpĂąnirile Ăźntunericului se plecau Ăźnaintea Lui. Totodată El este acela care deține și astăzi aceeași putere ca și atunci. El este acel Isus ale cărui cuvinte și Ăźnvățătură oferă și astăzi viața! El este acel Isus care poate lua și acum viciul pătimașului. El este acel Isus care dorește să ne strige Ăźn urechi faptul că odată cu venirea Lui a Ăźnceput „anul de Ăźndurare al Domnului”, „anul” de iertare și dragoste venite de la El. El este acel Isus pe care și astăzi nenumărați tineri și bătrĂąni Ăźși reclădesc viața. Pe acest Isus L-am pus și eu ca temelie a vieții, știind că El a fost, este și rămĂąne același Ăźn veci.

EI este Fiul lui Dumnezeu


Isus este Ăźnsuși Dumnezeu. Nu Ăźntruparea a fost Ăźnceputul Său. El este din veșnicii. De aceea poate fi o temelie care nu se clatină. Dumnezeu Ăźnsuși l-a Ăźntărit. Domnul domnilor și Ăźmpăratul Ăźmpăraților, Domnul oștirilor a pus această temelie. Și "nimeni nu poate pune o altă temelie decĂąt cea care a fost pusă, și care este Isus Cristos" (1 Corinteni 3:11). A fost pusă deja această temelie și Ăźn viața ta? Stai tu pe ea?

Isus este Ăźn același timp om și Dumnezeu, Ăźn aceeași persoană - Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru a devenit evident la botezul Lui, atunci cĂąnd s-a auzit glasul care spunea: "Acesta este Fiul Meu prea iubit, Ăźn care Ăźmi găsesc plăcerea" (Matei 3:17). Dumnezeu Ăźnsuși vorbea astfel despre El. La fel s-a ĂźntĂąmplat și pe Muntele schimbării la față. Același glas divin a spus despre Isus: "Acesta este Fiul Meu prea iubit, Ăźn care Ăźmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultați!" (Matei 17:5). Isus Ăźnsuși afirmă despre Sine: "Eu și Tatăl una suntem" (Ioan 10:30). Isus Ăźnsuși afirmă despre Sine: "Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl" (Ioan 14:9). Atunci cĂąnd unul dintre ucenici L-a rugat: "...Arată-ne pe Tatăl", Isus i-a răspuns: "De atĂąta vreme sunt cu voi, și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl..." (Ioan 14:8-9). Pentru noi, oamenii, Dumnezeu este o noțiune abstractă. De aceea, El ni S-a revelat Ăźn Isus Cristos. La Dumnezeu nu știm cum să ne raportăm, dar pe Isus. omul L-a putut privi, pipăi și auzi. Odată cĂąnd Isus Și-a Ăźntrebat ucenicii ce părere au, cine este El, Petru I-a răspuns curajos: "Doamne...Tu ai cuvintele vieții vecinice. Și noi am crezut, și am ajuns la cunoștința că Tu ești Cristosul...", "...Fiul Dumnezeului celui viu!" (Ioan 6:68-69; Matei 16:16). Iar Toma, Ăźngenunchind Ăźn fața Lui a exclamat: "...Domnul meu și Dumnezeul meu!" (Ioan 20:28). Isus a acceptat aceste mărturii ale ucenicilor Săi, spunĂąndu-i lui Petru: "...Nu carnea și sĂąngele (nu un om) ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este Ăźn ceruri" (Matei 16:17). VăzĂąndu-L pe Isus cum se ruga pĂąnă și de pe cruce pentru dușmanii Săi, chiar și un sutaș păgĂąn a trebuit să mărturisească: "Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!" (Matei 27:54). Ai fost vreodată copleșit de uimire Ăźn fața Lui? Ai ajuns vreodată să te gĂąndești la Cel care a fost, este și va fi și meditĂąnd să exclami: "Domnul meu și Dumnezeul meu!"? Iar dacă ai făcut-o, ai făcut-o oare doar de pe buze sau cu toată inima ta? Ai spus oare cu Ăźntreaga ta ființă: Vreau ca Isus să fie și să rămĂąnă Domnul și Dumnezeul meu, Lui vreau să mă dedic, pentru viața aceasta și pentru Ăźntreaga veșnicie? "Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu", a exclamat acel sutaș păgĂąn. Privindu-L pe Isus, el a fost mișcat, a fost copleșit. Ai fost și tu atĂąt de copleșit de El ĂźncĂąt să poți mărturisi același lucru? Ești tu dispus să Ăźl urmezi, indiferent ce te-ar costa aceasta? Da-ul nostru ar trebui să fie valabil nu doar acasă, pe ascuns - Ăźn suflet -, ci și printre vecini, Ăźn familiile noastre, la serviciu. Odată așezați pe acest fundament, trebuie să avem curajul să mărturisim fără teamă că Isus este același, ieri, azi și Ăźn veci.

El este MĂąntuitorul crucificat


Atunci cĂąnd S-a născut, El a fost numit Isus: "...Îi vei pune numele Isus, pentru că El va mĂąntui pe poporul Lui de păcatele sale"; astfel i-a vorbit Ăźngerul Măriei (Matei 1:21). Astăzi, pe mulți oameni Ăźi caracterizează o adĂąncă nemulțumire, un vid lăuntric, un gol sufletesc. Ei caută sensul vieții. În Germania, de pildă, există Ăźncă și acum 60.000 de tineri sub 25 de ani, stăpĂąniți de patima drogurilor, incapabili de a munci. Ei Ăźncearcă să-și mascheze golul sufletesc și se străduiesc să găsească un sens vieții. Un magazin de publicitate semnalează că 20 milioane de nemți sunt periclitați de consumul Ăźn exces al alcoolului. Directorul centrului de recuperare din Hamm a celor dependenți de droguri și de alcool a spus odată: "Alcoolul a devenit drogul numărul unu chiar și pentru tineri." Este cea mai mare problemă socială de ordin medical. Astăzi, avem deja circa 1,5-1,8 milioane de alcoolici. Numărul celor dependenți de alcool crește Ăźn rĂąndul adolescenților (12, 13, 14 ani). Motivele pentru care atĂąția adolescenți și tineri Ăźntre vĂąrsta de 20-30 ani recurg la alcool sunt nemulțumire, tensiuni interioare, un gol sufletesc, neacceptare de sine, depresie, lipsa bucuriei de a trăi, relații de familie sfărĂąmate, șocul confruntării cu realitatea, conflicte sociale, mĂąnie, rușine, singurătate, complexe, nevoia de semnificație neĂźmplinită, incapacitatea de a iubi etc. Este o constatare tristă și ĂźnspăimĂąntătoare. Alții, Ăźn schimb, stĂąnd cu teamă Ăźnaintea vieții, recurg la ghicitorii, pentru a-și afla viitorul. O revistă - de pildă - relatează despre explozia unei mișcări oculte. Astăzi se vorbește despre o Ăźntreagă renaștere ocultă. LuĂąnd Ăźn calcul doar pe vorbitorii limbii germane, nu mai puțini de 30 milioane de oameni Ăźși comandă horoscopul. În RFG există 85.000 vrăjitori, cititori Ăźn cărți, cititori Ăźn palmă, ghicitori și alți diverși exponenți ai superstițiilor, persoane Ăźnregistrate ca plătind impozit pentru aceasta. Într-un comunicat televizat s-a afirmat faptul că 20 milioane de nemți se află sub tratament psihoterapic. Astăzi, cele mai multe confesări sună cam așa: "Din totdeauna mi-am căutat un om Ăźn care să pot avea Ăźncredere, Ăźnsă de fiecare dată am fost Ăźnșelat". O agenție de știri a afirmat faptul că ĂźncepĂąnd din 1969 numărul sinuciderilor Ăźn rĂąndul tinerilor Ăźntre 15-25 ani a crescut cu mai bine de 40%. Motivele sunt multiple: grijurile vieții, teama pentru viitor, slăbirea capacității de muncă și multe altele. Există oare vreun răspuns, vreun ajutor Ăźn această privință? Isus ne asigură: "V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace Ăźn Mine. În lume veți avea necazuri; dar Ăźndrăzniți, Eu am biruit lumea" (Ioan 16:33). Prin moartea Sa de pe cruce, El a Ăźnvins păcatul, a plătit datoria noastră. Nu trebuie să ne mai refulăm vinovăția. Putem fi eliberați de ea, aducĂąnd toate eșecurile, toate problemele și toată teama noastră Ăźnaintea lui Isus, mărturisindu-I-le și dĂąndu-I-le Lui - prin rugăciune. Mulți oameni sunt Ăźn zilele noastre Ăźn căutarea sensului vieții, a unei păci lăuntrice adevărate, a bucuriei, a fericirii și a securității. Pe toate acestea omul le-a pierdut din clipa Ăźn care a fost despărțit de Dumnezeu prin păcat.

Există o accentuată Ăźncercare de a suprima conceptele de păcat și vinovăție. Nu cu mult timp Ăźn urmă, la o oră de religie, profesorul de religie ne-a spus: "Știți... păcat, păcătos și vinovăție ...acestea sunt concepte care ar trebui șterse; Ăźn ziua de azi, ele oricum nu mai sunt Ăźnțelese de tineri." Însă atunci cĂąnd am Ăźntrebat tinerii dacă știu ce anume Ăźnseamnă un vinovat, ei au răspuns: "Desigur că știm. O știm Ăźncă de la regulile de circulație rutieră. Cunoaștem foarte bine ce Ăźnseamnă să te faci vinovat de Ăźncălcarea regulilor de circulație. Cunoaștem Ăźnsă și ceilalți vinovați, păcătoșii despre care vorbește Biblia, numai că - și acest lucru a fost spus corect - nu vrem să admitem faptul că suntem păcătoși, cu toate că suntem convinși de aceasta." La un asemenea răspuns nu s-ar fi așteptat profesorul de religie. El nu avusese curajul să vorbească despre păcat și vinovăție, Ăźnsă cum am putea vorbi despre măreția soluției lui Dumnezeu Ăźn Isus, dacă nu admitem faptul că omul s-a făcut vinovat de ruperea relației lui cu Dumnezeu și faptul că păcatul stă de-acum ascuns Ăźn sufletul fiecăruia dintre noi. Isus a fost răstignii pentru ca, ispășind vina noastră, să ne facă neprihăniți Ăźnaintea lui Dumnezeu și astfel să facă din nou posibilă relația cu Dumnezeu. Isus vrea să ne scape de această vină și să ne elibereze de noi Ăźnșine. El dorește să ne smulgă din robia legăturilor noastre. El Ăźnsuși dorește să fie izvorul fericirii noastre. Dragii mei prieteni, de fapt abia Ăźn ultimele luni am Ăźnțeles cu adevărat că Isus nu doar că vrea să ne facă fericiți, ci El Ăźnsuși este izvorul fericirii, adică fericirea stă Ăźn El Ăźnsuși. De aceea poate spune CuvĂąntul lui Dumnezeu: "Bucuria Domnului este tăria voastră" (Neemia 8:10). Acest Isus nu ne dezamăgește. Am experimentat-o Ăźn propria mea viață. Isus a purtat păcatul lunii Ăźntregi. "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!" - a exclamat Ioan Botezătorul (Ioan 1:29). Dacă Isus a purtat păcatul lumii, Ăźnseamnă că El a purtat și păcatul tău și păcatul meu. Aceasta Ăźnseamnă Ăźnsă că El a purtat atĂąt păcatele de ieri cĂąt și pe cele de azi și pe cele de mĂąine, pe cele despre care noi astăzi Ăźncă nici nu știm nimic. Chiar dacă ne pĂąrăște Acuzatorul nostru - Satan -, chiar dacă ne chinuie conștiința și credem de multe ori că pentru noi nu mai există scăpare: zapisul cu poruncile lui, care stătea Ăźmpotriva noastră și ne era potrivnic, a fost nimicit pe crucea de la Golgota (Coloseni 2:14). Isus Cristos, Cel care n-a cunoscut păcat, a fost făcut păcat, pentru noi (2 Corinteni 5:21) -, de aceea este El neprihănirea noastră, o neprihănire valabilă Ăźnaintea lui Dumnezeu. De ce am avea mai mare nevoie, decĂąt de o completă eliberare de vinovăție și păcat și ce ar putea fi mai urgent pentru noi, decĂąt o răscumpărare de toată nelegiuirea din viața noastră. El este dreptatea și neprihănirea noastră. "Dreptatea Ta și sĂąngele sfĂąnt,/ Haina de glorie Ăźmi sunt" - spun cuvintele unei cĂąntări. SĂąngele lui Cristos a devenit pentru mine nu doar haină de duminică, ci și una de toate zilele - a devenit chiar haina mea de lucru. Astfel putem spune că El Și-a dat sĂąngele pentru orice păcat - pentru cel săvĂąrșit ieri, sau azi, cĂąt și pentru cel care ne va doborĂź mĂąine (1 Ioan 1:7). Dumnezeu dorește ca tuturor oamenilor să li se spună Vestea Bună - pentru ca toți oamenii să audă marea veste aducătoare de fericire și eliberare. Tocmai pentru aceasta este datoria fiecăruia care a gustat eliberarea să spună și altora despre extraordinara veste, să o mărturisească - la serviciu, acasă sau printre vecini. Să mărturisească deschis și sincer: Isus este Domnul și Dumnezeul meu. El este Cel veșnic, Cel imuabil: Cel care a fost, este și va fi.

Isus este Biruitorul păcatului, al iadului, al morții și al diavolului


Dacă ne așezăm picioarele pe această temelie nu Ăźnseamnă că noi am și Ăźncetat să păcătuim. Vechiul Adam - natura noastră umană - nu devine sfĂąnt, el continuă să fie ispitit și, nu de puține ori, biruit de păcat. Însă Isus a dat o lovitură de grație păcatului. Unde Ăźți este boldul, moarte, unde Ăźți este biruința, locuință a morților? Efectul păcatului este moartea. Boldul morții sau acul cu venin al morții este păcatul. Toți oamenii trebuie să moară, pentru că toți - și aici nu există excepție - au păcătuit, Ăźnsă nu moartea va avea ultimul cuvĂąnt. Puterea lui Dumnezeu, extraordinara Sa putere creatoare, care a strigat Ăźn haosul Ăźnceputului: „Să fie...” „și...a fost", a strigat și la mormĂąntul din Betania: "Lazăre, vino afară!". Și Lazăr a ieșit afară, cu toate că fusese mort de patru zile și mirosea greu. Aceeași putere creatoare a lui Dumnezeu l-a strigat și Fiului Ăźn dimineața Ăźnvierii: "Isuse, scoală-te!"; și incredibilul s-a Ăźmplinit: Isus a părăsit odată pentru totdeauna Ăźmpărăția morții. Această putere creatoare a lui Dumnezeu vrea s-o pună Isus Ăźn viața noastră, prin Duhul Său. Romani 8:11 precizează: "...Dacă Duhul Celui ce a Ăźnviat pe Isus dintre cei morți locuiește Ăźn voi, Cel ce a Ăźnviat pe Cristos Isus din morți, va Ăźnvia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuiește Ăźn voi." Isus Cristos este același, ieri azi și Ăźn veci. Puterea Lui a fost și rămĂąne aceeași, ieri, astăzi și Ăźn vecii vecilor. Diavolul a fost Ăźnvins, Șarpelui i-a fost zdrobit capul; iar Isus vrea să ne facă parte și nouă de biruința Lui asupra lui Satan și asupra păcatului.

El este Domnul Ăźnviat din morți

Isus a murit, dar El nu a rămas Ăźn mormĂąnt. Dacă Isus nu ar fi Ăźnviat, toată jertfa sa ar fi rămas fără sens. Moartea și Ăźnvierea Lui Ăźmpreună alcătuiesc coloana vertebrală a credinței creștine. Dacă nu ar fi Ăźnviat, El nu ar putea fi mĂąine același care a fost și ieri. Iar noi nu am putea avea o nădejde vie - o nădejde care să ne slujească nu numai Ăźn viață, ci și Ăźn fața morții. Însă El a Ăźnviat! MormĂąntul nu L-a putut ține! El trăiește nu doar Ăźn mintea ucenicilor Săi, nu doar Ăźn ideile bisericilor Sale; MormĂąntul este gol; El a Ăźnviat cu adevărat! Așa stĂąnd lucrurile, putem declara cu toată convingerea că noi Ăźnșine vom Ăźnvia (Citește 1 Corinteni 15:1-58.). MormĂąntul și moartea nu ne vor putea ține, căci Isus Cristos trăiește. Iar El a promis: "Eu trăiesc, și voi veți trăi" (Ioan 14:19). Această putere a Ăźnvierii Lui vrea să ne-o dea nu doar pentru duminica dimineața. El vrea să ne-o dea pentru viața de toate zilele, Ăźn mijlocul problemelor care se ivesc la școală, Ăźn mijlocul problemelor de conviețuire cu semenii, Ăźn mijlocul problemelor de căsnicie. Nici n-aș putea enumera aici toată influența pe care o poate avea și pe care o chiar are faptul că Ăźl ai pe Isus ca temelie a vieții tale. Viața se ordonează după standarde cu totul noi, iar El ne dă forța de a putea trăi o viață pe măsura lor. El ne ajută să rămĂąnem statornici Ăźn dragoste, pentru că dragostea Ăźnsăși este lucrată Ăźn noi de Dumnezeu, Ăźl vom putea iubi chiar și pe acel coleg de serviciu care este un adevărat focar de răutate și cu care nu poți Ăźntreprinde nimic. Puterea lui Isus face posibilă conviețuirea Ăźn pace dintre copii și părinți, dintre părinți și copii, dintre elevi și Ăźnvățători și dintre Ăźnvățători și elevi. Dispunem de-acum de o nouă Sursă de putere, care ne ajută să Ăźi suferim pe alții; ba mai mult, am aflat acel Izvor care ne dă o putere să Ăźi privim pe alții chiar mai presus de noi Ăźnșine - și aceasta Ăźn toate domeniile vieții, chiar și Ăźn căsnicie. Astfel, viața de căsnicie va fi trăită iertĂąnd, și nu acuzĂąndu-ne unul pe altul. La fel cum mie mi s-a iertat, de acum Ăźl pot și eu ierta pe semenul meu, pe partenerul meu. Aceasta stabilește Ăźn viața de căsnicie standarde noi. În zilele noastre, credincioșia Ăźn căsnicie nu mai ocupă un loc de cinste. În majoritatea cazurilor, relația de familie se află Ăźntr-o criză acută. Cine lasă Ăźnsă pe Cristos să domnească Ăźn viața lui, acela va primi putere de a fi cinstit, inclusiv Ăźn căsnicie. Prin Cristos, el dobĂąndește nu numai curajul de a Ăźncepe o căsnicie, ci și curajul și puterea de a rămĂąne credincios partenerului său, pĂąnă la moarte. Cine Ăźl cunoaște pe Isus și puterea Ăźnvierii Lui, acela va avea puterea de a scăpa de lăcomia de avere - de ceea ce de multe ori ne fură perspectiva veșniciei. Nu arareori sunt oamenii legați de aceste lucruri pămĂąntești, cu toate că Ăźn doar cĂąțiva ani trebuie să le părăsim. Deci ceea ce agonisim pe pămĂąnt nu poate constitui acea temelie pe care să ne putem clădi veșnicia.

El este Domnul, care va reveni


Cu toate că o viață trăită Ăźn această lume Ăźmpreună cu Cristos este deja schimbată și frumoasă, creștinul privește totuși dincolo de ea, căci marea parte a splendorilor vieții sunt Ăźncă Ăźnaintea lui. O asemenea viață se merită trăită, chiar dacă nu Ăźntotdeauna te afli deasupra norilor. Cristos este gata să ne treacă prin nori și prin necazuri dincolo de acestea. Pentru ca să nu existe nici o neĂźnțelegere: problemele nu vor dispărea toate, atunci cĂąnd Ăźl urmăm pe Isus, dimpotrivă; poate se vor adăuga mai multe la ele, pentru că avem de-a face cu o lume care nu are această temelie, ci dimpotrivă, de cele mai multe ori o respinge și o atacă cu vehemență, Ăźnsă noi știm că Isus va reveni, după cum ne-a promis-o El Ăźnsuși: „În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi Ăźntoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi" (Ioan 14:2-3). Isus S-a dus să ne pregătească un loc. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru toți aceia care și-au clădit viața pe Cristos. Ei au Ăźnțeles faptul că dorința lui Dumnezeu este să aibă comuniune cu ei, și aceasta pentru o veșnicie Ăźntreagă. Pavel a trăit Ăźn baza aceleiași convingeri. Iată ce scrie el tesalonicenilor: "Căci Ăźnsuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trĂąmbița lui Dumnezeu, Se va pogon din cer, și ĂźntĂąi vor Ăźnvia cei morți Ăźn Cristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiți toți Ăźmpreună cu ei, Ăźn nori, ca să ĂźntĂąmpinăm pe Domnul Ăźn văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. MĂąngĂąiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte" (1 Tesaloniceni 4:16-18). Isus Cristos rămĂąne același, ieri azi și Ăźn veci. El stă Ăźnaintea ușii inimii noastre. El așteaptă ca noi să I-o deschidem. În Apocalipsa 3:20 citim: "Iată Eu stau la ușă, și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine." Isus a schimbat viața multor tineri și chiar a multor vĂąrstnici. El o poate schimba și pe a ta; El este Izvorul vieții.

Isus dă vieții noastre o nouă orientare, un nou țel, o nouă direcție. Ne dăruiește o viață care se merită trăită, acum și Ăźn veșnicie. El ne readuce la scopul pentru care am fost destinați să trăim ca oameni, ĂźmpăcĂąndu-ne cu Dumnezeu-Tatăl. Prin Isus, viața ta capătă sens; de aceea, lasă ca El să-ți determine toate aspectele vieții.

Tineretul este cel mai scump bun al societății umane. Însă tocmai acest bun este atĂąt de puțin apreciat și atĂąt de puțin Ăźndrumat, prin exemple pozitive, fiind de multe ori Ăźnțeles și tratat greșit.

Ce fel de mediu este acela Ăźn care sunt obligați tinerii de azi să crească și ce fel de cultură primesc ei? Pretutindeni Ăźi pĂąndesc ispitele. Părinți lipsiți de orice responsabilitate Ăźși abandonează pur și simplu copiii, neoferindu-le nici standarde de viață și nici ajutor. Deși fiecare familie a plecat la drum cu o mulțime de intenții bune, pĂąnă la urmă toate s-au Ăźnecat Ăźn materialism. Căsnicii desfăcute, sfătuitori deseori fără o direcție clară, imagini neclare despre moralitate și Dumnezeu, corupție de la cei de jos pĂąnă la cei aflați Ăźn cele mai Ăźnalte poziții, o atmosferă politică explozivă, războaie etc. Toate acestea sunt urmările groaznice ale unei lumi care s-a desprins Ăźn mod conștient de Dumnezeu. Unde mai există o cale clară, o cale care să dea sens vieții? Există un singur răspuns la această Ăźntrebare. Răspunsul se află Ăźn Isus Cristos, care este același ieri, azi și Ăźn veci. Cel care-L primește pe Cristos va găsi Ăźn El mai mult decĂąt o oglindă Ăźn care să-și privească viața cu toate falimentele ei; va găsi Ăźn El soluția salvatoare - sensul vieții; va găsi Ăźn El puterea de a scăpa de deznădejde, puterea de a trăi cu adevărat.

theophilos

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOTO, SCUTERE, ATV-URI, ACCESORII...Vezi aici!