Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Importanța roadelor Duhului („după roadele lor îi veți cunoaște”)

Publicat la 2012-03-15 de Traian

 După ce ești născut din nou trebuie să-I ceri lui Dumnezeu să te umple cu Duhul SfĂąnt. Rezultatele locuirii Duhului ar trebui să fie văzute Ăźn fiecare viață creștină.

Isus a Ăźnvățat că caracterul unui om trebuie să fie apreciat după roada Duhului SfĂąnt Ăźn viața sa. El a adăugat că Ăźn ziua judecății, mulți vor zice că au proroocit, că au vindecat bolnavii, sau chiar au făcut minuni și vor prezenta aceste lucruri ca dovadă că sunt adevărați credincioși. Totuși acești oameni vor fi judecați ca făcători de fărădelegi!

"Nu orișicine-Mi zice: "Doamne, Doamne!" va intra Ăźn Împărația cerurilor, ci cel ce face voia Tată lui Meu care este Ăźn ceruri. Mulți Ăźmi vor zice Ăźn ziua aceea: "Doamne, Doamne! N-am prorocit noi Ăźn Numele Tău? N-am scos noi drac ßùn Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni Ăźn Numele Tău?" Atunci le voi spune curat: "Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți cari lucrați fărădelege” (Matei 7:21-23).

Dar atunci care este adevărata probă pentru cei ce sunt adevărați urmași ai lui Cristos? Domnul nu ne-a lăsat Ăźn Ăźndoială. Adevărata probă este proba roadelor.

"Păziți-vă la proroci mincinoși. Ei vin la voi Ăźmbrăcați Ăźn haine de oi, dar pe dinlăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele” (Matei 7:15-17).

Aluzia este clară. Chiar dacă un om are daruri deosebite, el nu trebuie urmat dacă nu are roade. Apostolul Pavel consimte deplin cu aceasta. În discuția sa cu privire la darurile Duhului, după ce Ăźi Ăźndeamnă pe credincioși să dorească cele mai bune sau cele mai importante daruri, el adaugă, de asemenea, că ei trebuie să caute roadele, altfel darurile nu le vor folosi. "Umblați dar, după darurile cele mai bune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună" (1 Corinteni 12:31). Apoi Pavel continuă și spune mai mult despre cea mai Ăźnaltă calitate și manifestările, adică roadele ei.

"Chiar dacă aș vorbi Ăźn limbi omenești și Ăźngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zĂąngănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința; chiar dacă aș avea toată credința așa ĂźncĂąt să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș Ăźmpărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic” (1 Corinteni 13:1-3).

DARUL PROROCIEI ȘI AL ÎNȚELEGERII TUTUROR MISTERELOR NU ESTE SUFICIENT FĂRĂ DRAGOSTE
Prevestirile din prorocii, prezicerile de evenimente Ăźndepărtate din viitor, sunt poate cea mai mare dovadă a inspirației Scripturilor, deși profeții Ăźnșiși au Ăźnțeles puțin din propriile lor prorocii (1 Petru 1:10-12). Pavel a accentuat acest punct spunĂąnd că dacă un profet a Ăźnțeles toate profețiile și toate misterele, dar n-a avut dragoste, nu Ăźi folosește la nimic.

MARTIRAJUL FĂRĂ DRAGOSTE NU FOLOSEȘTE
Apoi apostolul Pavel face tabloul unui om care Ăźși dă toate bunurile sale pentru hrana săracilor și este chiar binevoitor să sufere martirajul. Desigur, că acela care Ăźși dă viața pentru Evanghelie, este fruntaș pe lista ucenicilor lui Isus. CĂąnd Ștefan a fost ucis cu pietre de către dușmanii Evangheliei, a văzut Ăźntr-o viziune pe Cristos stĂąnd la dreapta lui Dumnezeu, ca și cum i-ar fi zis bun venit. Ștefan a avut o asemenea dragoste pentru dușmanii săi ĂźncĂąt s-a rugat: "Doamne, nu le ținea Ăźn seamă păcatul acesta! Și după aceste vorbe, a adormit" (Faptele Apostolilor 7:60). Și evident rugăciunea lui a fost ascultată. Saul, instigatorul, care păzea hainele asasinilor, s-a convertit mai tĂąrziu. El a devenit marele campion al credinței creștine.

Dar Ăźnsăși martirajul, fără dragoste, nu este suficient. Comuniștii au Ăźndurat și ei mari greutăți, s-au expus la mari pericole și uneori și-au dat viața pentru cauza lor. De ce au făcut-o? Nu din cauza dragostei. Pot exista mai multe motive, Ăźn general considerĂąndu-se că a existat o revendicare. Comuniștii, Ăźn iluzia lor, au dorit ziua Ăźn care să poată pune mĂąna pe putere, precum au făcut bolșevicii Ăźn Rusia. Ei au fost gata să moară pentru cauza lor, motivul lor nefiind dragostea, ci propriul interes egoist.

IMPORTANȚA DRAGOSTEI
După ce arată importanța dragostei Ăźn viața fiecărui creștin, nu contează cine anume, apostolul Pavel trece și analizează dragostea pentru a arăta ce Ăźnseamnă ea de fapt. În analiza lui Pavel găsim că așa cum există nouă aspecte ale roadei Duhului, tot așa dragostea divina are nouă părți. Să le observăm una cĂąte una. În bisericile de azi este mare nevoie de ele.

1. RĂBDAREA - DRAGOSTEA RABDĂ MULT
"Dragostea este Ăźndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuiește; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mĂąndrie... acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul” (1 Corinteni 13:4,7).
Dragostea Ăźi dă omului putere să rabde cĂąnd toate lucrurile merg rău. De asemenea Ăźi dă putere să rămĂąnă calm și liniștit cĂąnd alții Ăźși pierd firea. Există oameni cu talente și posibilități nelimitate, dar Ăźntr-o situație neașteptată intră Ăźn panică. Singurul lor mod de reacție este să devină agitați.
Răbdarea este o calitate importantă a dragostei. Ea ia Ăźn considerare limitele și slăbiciunea omenească. Dragostea speră binele pentru fiecare om. Observă cum dragostea mamei arată această calitate, dacă copilului ei Ăźi merge rău și toți ceilalți Ăźși pierd speranța cu privire la el, mama va continua să se roage și să creadă. Adesea rugăciunea ei este ascultată! Răbdarea este o calitate a dragostei divine. CĂąt de mult avem nevoie de ea, Ăźn biserică, astăzi!

2. BUNĂTATEA - DRAGOSTEA ESTE AMABILĂ
Bunătatea este dragostea Ăźn acțiune. Oamenii buni nu vor face de bunăvoie rău la nimeni. Nu este plăcerea lor de a face soarta cuiva mai greu de suportat. Bunătatea va orienta oamenii Ăźnspre Cristos pe care Îl servești. A gĂąndi Ăźn primul rĂąnd la nevoile altora, demonstrează dragostea creștină. Amintește-ți că Îl reprezinți pe Cristos și trebuie să lucrezi Ăźntotdeauna Ăźn așa fel ĂźncĂąt oamenii să-L vadă pe Cristos Ăźn tine și să dorească să fie ca tine.

3. BUNĂVOINȚA - DRAGOSTEA NU ESTE GELOASĂ
"Dragostea nu pizmuiește" (1 Corinteni 13:4).
În aceste zile oamenii din lume par a fi interesați doar de ei Ăźnșiși. Este ușor să devii invidios pe alții pentru ceea ce ei au (sau pentru ceea ce pot face. Dar aceasta nu este voia lui Dumnezeu.

Dacă vecinii sau prietenii noștri lucrează din greu și pot să-și cumpere un lucru nou, noi nu trebuie să avem niciodată invidie Ăźn inima noastră pentru că nu putem să ne cumpărăm acel lucru. Mai degrabă trebuie să ne bucurăm Ăźmpreună cu ei, pentru bunăstarea lor. Dragostea nu pizmuiește, iar Scriptura zice că trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi Ăźnșine. Cristos a spus că viața omului nu constă și nu derivă din supraabundență, adică a avea mai mult decĂąt necesarul.

Probabil una din cele mai triste lucruri diri lumea de azi este lupta pentru succes. Însă Ăźn domeniul spiritual există un pericol și mai mare. Unii doresc să fie cel mai mare predicator, sau cel mai bun cĂąntăreț, sau cel mai bine cunoscut membru al bisericii. AtĂąt de des creștinii află că inimile lor nu sunt Ăźntr-adevăr fericite văzĂąnd că Dumnezeu lucrează prin alții, sau prin alte denominații sau grupuri. Ei gĂąndesc că doar biserica lor sau doar denominația lor trebuie să progreseze Ăźn lucrarea Domnului. Dar dragostea lui Cristos nu are gelozie din cauza binecuvĂąntărilor primite de alții. Romani 12 ne spune: "Tot așa, și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup Ăźn Cristos; dar, fiecare Ăźn parte, suntem mădulare unii altora."

CĂąteodată chiar fără ca noi să observăm, Satan ne va ispiti să facem lucruri nepotrivite pentru ca noi sau grupul nostru să ajungă deasupra altora. Trebuie să verificăm mereu motivele noastre. Trebuie să ne amintim cuvintele Scripturii și să rămĂąnem smeriți. Dacă cineva ne nedreptățește și ne dă la o parte, suntem ispitiți cu descurajarea, simțind că nu am primit dreapta recunoaștere pentru munca noastră. Dar trebuie să ne amintim că nu trebuie să devenim geloși dacă alții par a fi recunoscuți, iar noi nu.

Psalmul 75:6-7 spune: "Căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie, nu vine Ăźnălțarea. Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, și Ăźnalță pe altul". Este datoria noastră să ne amintim legea dragostei și să-L lăsăm pe Dumnezeu să recunoască meritele. Dumnezeu spune că putem primi răsplătirile aici, dacă le dorim, dar atunci nu vom primi nimic Ăźn cer. În ziua Ăźn care Dumnezeu ne va da răsplata cerească, El va face pe cel umil să fie mare, iar pe cei ce au crezut că sunt cei mai mari Ăźi va așeza la urmă.
Amintește-ți că dragostea nu conține gelozie și invidie. Esența ei este puritatea Ăźn tot ceea ce gĂąndim, spunem și facem. Dacă gĂąndim, vorbim și facem ceva pentru alții, atunci Ăźnseamnă că punem dragostea Ăźn practică și nu vom avea timp pentru invidie și gelozie.

4. UMILINȚA - DRAGOSTEA NU ESTE ÎNGÂMFATĂ SAU MÂNDRĂ
"Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mĂąndrie".
Dumnezeu dorește sincer să dea bisericii Sale mai multă putere. Căci El a spus: "Ci voi veți primi o putere, cĂąnd Se va pogorĂź Duhul SfĂąnt peste voi, și-Mi veți fi martori Ăźn Ierusalim, Ăźn toată Iudea, Ăźn Samaria, și pĂąnă la marginile pămĂąntului" (Faptele Apostolilor 1:8). Biserica are nevoie de putere, pentru a evangheliza lumea. Dar cel mai mare obstacol pentru acest lucru este că Dumnezeu găsește puțini oameni de Ăźncredere. Prea adesea omul, odată ce a cĂąștigat influență, devine intolerabil. Alergarea după putere Ăźl face să devină disprețuitor față de drepturile altora. Omul uită că alții l-au ajutat să aibă succes, și mai mult decĂąt toate, că fără Dumnezeu el este nimic. MĂąndria poate distruge tot ce este bun și decent Ăźn om.

Scriptura ne spune că noi Ăźnșine nu trebuie să ne Ăźnălțăm. "Oricine se va Ăźnălța, va fi smerit; și oricine se va smeri va fi Ăźnălțat" (Matei 23:12). Dacă cineva are un dar deosebit - de exemplu, de a cĂąnta, de a vorbi Ăźn fața altora, de a cĂąștiga suflete, este greșit ca persoana aceea să disprețuiască pe cei din jurul lui, din cauză că ei nu au aceleași talente ca și el.

Ambiția rea se vindecă prin dragoste divină. Dragostea nu se ĂźngĂąmfă, nici nu se mĂąndrește. CĂąnd Dumnezeu a dorit un om care să conducă pe poporul său afară din Egipt, El nu a ales pe ambițiosul Core, care căuta conducerea, ci pe Moise, cel mai blĂąnd om de pe pămĂąnt. "Moise Ăźnsă era un om, foarte blĂąnd, mai blĂąnd decĂąt orice om de pe fața pămĂąntului" (Numeri 12:3).

Omul acesta a respins oferta lui Dumnezeu, de a ridica un nou popor doar din sămĂąnța sa (Exod 32:9-10). Din cauza umilinței sale, Dumnezeu l-a Ăźnălțat și l-a făcut eliberatorul poporului Său din țara Egiptului. Umilința este una din cele mai frumoase calități care pot fi găsite la creștin.

5. POLITEȚEA - DRAGOSTEA NU ESTE NEPOLITICOASĂ
"Dragostea... nu se poartă necuviincios".
Dragostea se arată prin modul de comportare. Ne referim la politețea obișnuită - nu la așa numitele norme moderne.

Adevărata politețe este mult mai mult decĂąt tradițiile societății și protocolul. O femeie poate purta sub braț o carte de norme de comportare și totuși să Ăźncalce politețea cu gura ei sĂącĂąitoare. Un soț poate da o bună mărturie Ăźn biserică, dar acasă face viața soției sale mizerabilă prin zgĂąrcenia sa. Adevărata politețe are de-a face cu toate aspectele vieții. Ea face ca patronul să-și trateze angajatul așa cum acesta și-ar dori. Politețea va opri pe creștini de a discuta greșelile altora cu un duh de răutate.

6. ALTRUISMUL - DRAGOSTEA NU ESTE EGOISTĂ

"Dragostea... nu caută folosul său".
Pavel, comentĂąnd lucrarea din timpul său a scris: "Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Cristos" (Filipeni 2:21).

Aceasta este tendința omului natural. Dar dragostea nu caută folosul propriu. Ce revoluție ar fi azi Ăźn biserică, dacă oamenii ar zidi pentru Cristos și nu pentru ei Ăźnșiși. Aceeași dragoste l-a dominat pe Pavel care a spus: "Ba Ăźncă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să cĂąștig pe Cristos” (Filipeni 3:8). Acest fel de dragoste trebuie să fie Ăźn biserică azi, dacă dorim să vedem darurile Duhului manifestĂąndu-se cu putere.

7. CALMUL - DRAGOSTEA NU ESTE IRITABILĂ

"Dragostea... nu se mñnie”
Iată adevăratul test prin care vedem dacă cineva are adevărata dragoste. Pavel nu spune că omul cu dragoste nu va fi provocat niciodată. Uneori Cristos Însuși s-a mĂąniat. Odată a luat un bici și a scos afară din templu pe schimbătorii de bani (Ioan 2:15).

Însă nimeni nu și-a arătat dragostea mai mult ca El. Cel ce are dragoste divină nu se va irita repede. Unii creștini se mĂąnie deosebit de repede. Omul repede la mĂąnie, va acuza adesea pe celălalt de pierderea controlului - lucru de care el Ăźnsuși este vinovat. Doar omul care rămĂąne calm stăpĂąnește situația.

Dacă cineva crede că un caracter iute nu este Ăźn detrimentul lucrării lui Dumnezeu trebuie să studieze Iacov 1:20. "Căci mĂąnia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu".

8. DRAGOSTEA NU ȚINE ÎN SEAMĂ RĂUL CE I S-A FĂCUT
"Dragostea... nu se gĂąndește la rĂąu".
Dragostea nu gĂąndește Ăźn mod negativ. Este trist că unii oameni trăiesc Ăźntr-o stare de suspiciune constantă. Fiind ei Ăźnșiși vicleni, Ăźn mod natural sunt suspicioși asupra altora, din cauză că se așteaptă ca aceștia să facă ceea ce ei ar face.

În general oamenii răspund Ăźn felul Ăźn care te aștepți să răspundă. Arată-ți Ăźncrederea Ăźn ei; Ăźn mod obișnuit se vor strădui să răspundă Ăźncrederii. Desigur acest lucru nu este adevărat Ăźntotdeauna. Sunt unii care vor trăda Ăźncrederea. Totuși, pe termen lung, oamenii care au Ăźncredere Ăźn alții, vor ieși cel mai bine. Pe de altă parte dacă cineva Ăźți face rău, trebuie să fii gata să ierți acea persoană și să uiți acel rău, așa cum Cristos te-a iertat pe tine.

Odată, Petru l-a Ăźntrebat pe Cristos de cĂąte ori să ierte pe cineva. PĂąnă la șapte ori? Isus i-a răspuns: "Eu nu-ți zic pĂąnă la șapte ori, ci pĂąnă la șaptezeci de ori cĂąte șapte" (Matei 18:22).

9. DRAGOSTEA.NU SE BUCURĂ DE RĂU, CI DE ADEVĂR
"Dragostea... nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr".
Sunt persoane care nu au mai mare bucurie decĂąt de a se bucura de o știre rea despre alții. De fapt, ei pot chiar să jubileze cĂąnd cineva cade, ca și cum ar obține un profit din nereușita acelei persoane. Adevărata dragoste creștină nu se bucură de rău, ci de adevăr. CĂąnd David, personajul Vechiului Testament, a auzit de moartea dușmanului său, Saul, Ăźn loc să se bucure, el a plĂąns spunĂąnd:

"Fala ta, Israele, zace ucisă pe dealurile tale! Cum au căzut vitejii! Nu spuneți lucrul acesta Ăźn Gat, nu răspĂąndiți vestea aceasta Ăźn ulițele Așcalonului, ca să nu se bucure fetele filistenilor, ca să nu se laude fetele celor netăiați Ăźmprejur."

Dacă observăm pe cineva că Ăźi merge rău nu trebuie să-l arătăm cu răutate, nici să fim disprețuitori sau să ne simțim superiori față de el. Trebuie să avem părere de rău pentru acel om, să ne rugăm pentru el și să Ăźncercăm Ăźn mod sincer să-l ajutăm dacă este posibil. CĂąnd Cristos s-a aflat pe pămĂąnt, El nu s-a bucurat niciodată de căderea vreunui om. El a dorit ca nici unul să nu piară. Trebuie să preluăm atitudinea Învățătorului nostru.

SUMAR

Puterea pe care o are biserica trebuie să fie echilibrată de sfințenie și de roadă Duhului. Realizarea schemelor ieftine, inferioare, pentru atragerea atenției, folosirea senzaționalului ca Ăźnlocuitor al darurilor Duhului SfĂąnt, nu este un semn bun. Ambiția omenească, scăpată de sub control, poate duce la dezastru și poate aduce rău cauzei creștine. Să lăsăm să se manifeste dragostea. Să lăsăm umilința să caracterizeze lucrarea noastră Ăźntre oameni. Atunci vom vedea creștini cu putere. Atunci vom vedea darurile Duhului lui Dumnezeu manifestate Ăźn puritatea și frumusețea lor. Atunci biserica Ăźți va Ăźmplini responsabilitatea de a evangheliza lumea și va fi gata pentru Ăźntoarcerea mirelui, Isus Cristos.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR CONFECTII BARBATI...Vezi aici!