Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Să-L mărturisim pe Cristos. Ce înseamnă a mărturisi?

Publicat la 2012-03-15 de Traian

"Ci voi veți primi o putere, cĂąnd Se va pogorĂź Duhul Sfmt peste voi, și-Mi veți fi martori Ăźn Ierusalim, Ăźn toată Iudea, Ăźn Samaria, și pĂąnă la marginile pĂąmĂąntului" (Faptele Apostolilor 1:8).

A mărturisi Ăźnseamnă a spune altora ceea ce știi. Este atĂąt privilegiul cĂąt și responsabilitatea fiecărui creștin de a spune altora despre Cristos. Trebuie să spunem familiei noastre, rudelor și prietenilor, cĂąnd avem ocazia. Iată cĂąteva sugestii care te ajută să mărturisești.

1. Pregătește-ți inima prin rugăciune către Dumnezeu.
Duhul SfĂąnt are nevoie de o inimă predată și iubitoare de Dumnezeu. Înainte de a mărturisi cuiva, trebuie să te rogi Duhului SfĂąnt să vorbească prin tine și să-ți dea cuvinte potrivite. Apoi roagă-te ca Dumnezeu să miște inima și duhul celui căruia Ăźi vorbești, ca el să nu asculte numai, ci să Ăźnțeleagă și să-și deschidă inima pentru Cristos. Dumnezeu va merge Ăźnaintea ta și va mișca persoana căreia Ăźi vorbești.

Nu vei avea putere fără rugăciune! Cu cĂąt stai mai mult Ăźn comuniune cu Dumnezeu și te predai Lui, cu atĂąt vei avea mai multă putere Ăźn viața ta. După ce i-ai cerut lui Dumnezeu să te ajute, du-te cu Ăźncrederea că El te va conduce la cei ce sunt flĂąmĂąnzi spiritual.

2. Nu argumenta. MĂąntuirea se găsește Ăźntr-o persoană - Isus Cristos. A mărturisi Ăźnseamnă a prezenta pe cineva lui Isus Cristos. Oamenii pot cunoaște despre El, dar nu-L cunosc personal. O persoană se creștinează cĂąnd Îl acceptă pe Isus Cristos Ăźn duhul său și Ăźn viața sa. Pe scurt, motivul care face să-L acceptăm pe Cristos este următorul:

Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, este creatorul Ăźntregului univers. El l-a creat pe om pentru a fi tovarăș și prieten al lui Dumnezeu. Dar, cu mult timp Ăźn urmă, Satan cel rău, care disprețuia pe Dumnezeu și toată creația Sa, a venit la om și i-a spus că dacă el Îl va părăsi pe Dumnezeu, va deveni asemenea unui zeu - Ăźn cunoștință și Ăźnțelepciune.

Astfel omul s-a separat de prezența lui Dumnezeu, prin propria sa alegere. Dar găsindu-se separat, omul a aflat că viața este goală, fără apropiata prietenie cu Divinitatea și Ăźn loc de a fi ca Dumnezeu, omul s-a văzut că este o creatură căzută. El nu mai putea să se plimbe Ăźmpreună și să vorbească cu Dumnezeu și pĂąnă Ăźn ziua de azi istoria omenirii este tristă și dezamăgitoare, deoarece omul s-a Ăźndepărtat de prezența lui Dumnezeu cel PreaĂźnalt.

Mai rău decĂąt toate, cĂąnd trupul omului moare, sufletul omului (de asemenea separat de Dumnezeu) nu poate intra Ăźn Împărăția lui Dumnezeu unde domnește pacea și fericirea care Ăźntrec orice imaginație, ci merge Ăźn Ăźmpărăția lui Satan (numită iad) unde domină haosul, ura și răul.

Însă Dumnezeu l-a iubit foarte mult pe om și a conceput un plan, prin care omul poate fi răscumpărat din marea pedeapsă a separării eterne de Dumnezeu. El a trimis pe singurul Său Fiu Isus Cristos, ca și om, ca să experimenteze moartea și separarea de Dumnezeu, pentru ca să ia asupra Sa pedeapsa cuvenită nouă. Prin acceptarea jertfei lui Isus, de a muri Ăźn locul nostru, și lăsĂąnd Duhul Său să conducă viața noastră, acceptăm planul lui Dumnezeu de a răscumpăra omul. Astfel primim favoarea și mila lui Dumnezeu.

Putem cunoaște prezența Duhului lui Dumnezeu, chiar Ăźn viața aceasta, iar la trecerea dincolo, Dumnezeu ne va da un trup nou, glorios. Atunci vom merge și vom fi Ăźmpreună cu El Ăźntotdeauna.

Nu lăsa ca conversația să se transforme Ăźn argumentație. Tu nu trebuie să aperi credința, ci să-L prezinți pe Cristos. Dacă cineva te Ăźntreabă care biserică este adevărată, trebuie să spui că există doar o singură biserică adevărată și ea include toți credincioșii născuți din nou. Deși fiecare om trebuie să meargă la biserică, nici o denominație nu poate mĂąntui - ci doar credința și Ăźncrederea Ăźn Isus Cristos. Apoi condu discuția către persoana lui Cristos.

PREZENTAREA

CuvĂąntul lui Dumnezeu este "sabia" pe care o vei folosi pentru a prezenta pe Cristos și planul de mĂąntuire. Este folositor să citești aceste cinci versete persoanei căreia Ăźi vorbești. Dacă este posibil, poartă cu tine o Biblie mică pe care să o arăți.

1. "Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23).


Acest verset revelează o problemă comună nouă tuturor. Din această cauză avem nevoie de Cristos. Pune-l pe ascultător să citească acest verset. Înainte de a fi mĂąntuit, omul trebuie să știe că este pierdut. Cu toții am păcătuit (și tu și eu). Pentru a arăta ascultătorului ce este păcatul, foloseste-l pe Isus ca exemplu. Întreabă-l: Suntem noi drepți și credincioși?

Întreabă-l: CĂąte păcate Ăźl fac pe om să devină păcătos? Încearcă să-i arăți că toți sunt păcătoși și vinovați Ăźnaintea lui Dumnezeu.

2. "Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică Ăźn Isus Cristos, Domnul nostru” (Romani 6:23).

Apoi treci la versetul acesta. Ascultătorul a Ăźnțeles și a admis că este păcătos. Pune-l să citească acest verset Aici Biblia spune că vom primi o plată - ceva ce merităm Ăźn mod cinstit. Care este plata? Ascultătorul va citi: moartea! Noi ne-am cĂąștigat-o. Spune-i că moartea este separarea spirituală de Dumnezeu.

Apoi lasă-l să citească partea a doua: "
dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică Ăźn Isus Cristos, Domnul nostru". Aici Dumnezeu spune despre un dar, ceva pe care nu-l putem cĂąștiga. Întreabă-l pe ascultător: Poți cĂąștiga un dar? Tot ce poți face este să-l respingi sau să-l accepți. Care este darul? Viața veșnică! Această viață este prin o persoană, Isus Cristos. Pentru a avea darul lui Dumnezeu, trebuie să-l ai pe Isus, Fiul Său.

3. "Pocăiți-vă dar și Ăźntoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de Ăźnviorare" (Faptele Apostolilor 3:19).

După ce citești versetul acesta Ăźntreabă-l pe ascultător: Ce spune versetul acesta că trebuie să facem pentru a primi viața veșnică? Pocăința Ăźnseamnă părere de rău pentru păcate și părăsirea lor.

4. "Dar tuturor celorce L-au primit, adică celor ce cred Ăźn Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu" (Ioan 1:12
).

Tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Aici se spune că trebuie să-L primim pe Cristos pentru a deveni copii ai lui Dumnezeu. Arată că nu trebuie să facem nimic pentru a deveni creștini, ci doar să-L primim pe Isus Cristos.

5. "Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu, voi intra la el, voi cina cu el și el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).


Am spus că Dumnezeu ne oferă darul gratuit al vieții veșnice, și că darul acesta se află Ăźn Isus Hrisios. Pentru a avea darul lui Dumnezeu, trebuie să-L primim pe Cristos. Dar cum putem să-L primim? Ascultă cu grijă, căci Ăźn acest pasaj Isus Ăźți vorbește direct! "Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el". Ușa aceasta este ușa inimii tale. El stă acolo și bate liniștit. Isus bate la ușa inimii tale. Spune-i ascultătorului tău că fiecare om are o voință liberă și trebuie să aleagă. Doar așa Îl va primi pe Cristos. Isus nu va intra cu forța Ăźn viața cuiva. El stă răbdător la ușa vieții tale, așteptĂąnd să-L lași să intre. El nu intră cu forța. Este la aprecierea ta. Ușa trebuie deschisă pe dinăuntru, tu o poți deschide!

De exemplu dacă eu aș fi prietenul tău și aș bate la ușa casei tale, ce ai spune? Ai spune: poftiți! Tot așa Isus așteaptă ca tu să deschizi ușa și să-L inviți Ăźnăuntru.

Acesta este momentul crucial. În timp ce aștepți răspunsul, roagă-te Ăźn tăcere.

Dacă ascultătorul spune: "Da, Îl primesc pe Isus", atunci pleacă capul și roagă-te cu el ca Isus să intre Ăźn inima lui. Apoi pune-l să mulțumească Domnului pentru darul vieții veșnice.

Dacă el spune: "Nu, nu doiesc să o fac" sau "Nu, nu sunt gata Ăźncă", spune-i că te bucuri că este sincer, Ăźnsă arată-i clar ceea ce face el. Întreabă-l dacă-și dă seama că de fapt refuză darul lui Dumnezeu, viața veșnică. Dacă el Ăźnțelege, nu poți face nimic altceva. Nu te descuraja, ci Ăźncheie prezentarea despre Isus Ăźn următorul fel:

"Nu ai nevoie de mine sau de altcineva, cĂąnd Îi ceri lui Isus să intre Ăźn inima ta. Oriunde te-ai afla, singur, cere-I să intre Ăźn viața ta și Ăźn acel moment vei fi mĂąntuit". Pune-ți mĂąna pe umărul lui și spune-i: "Nu aștepta prea mult!" Încurajează-l să facă decizia imediat.

Spune-i: "Pleacă-ți capul Ăźmpreună cu mine și ne vom ruga Ăźmpreună" și fără să aștepți Ăźncepe să te rogi și să-i ceri lui Dumnezeu să Ăźntărească inima lui și să-L facă pe Isus să fie real pentru el.

Mai mult decĂąt toate, Cristos să strălucească prin viața ta. Fața ta să radieze bucuria mĂąntuirii. Omul va fi atras la Cristos dacă Îl vede pe Cristos Ăźn tine. Insistența nu Ăźl va convinge, dacă tu nu ești o dovada vie a puterii și milei dragostei răscumpărătoare a lui Cristos.

Viața creștină nu va fi cea mai ușoară, dar cĂąnd Îl vom ĂźntĂąlni pe Cristos, vom Ăźnțelege că s-a meritat. Să luptăm lupta bună a credinței aici pe pămĂąnt, pĂąnă Ăźn ziua cĂąnd ne vom alătura Domnului și MĂąntuitorului nostru, Isus Cristos.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!