Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Despre Theodore Austin-Sparks

Publicat la 2012-03-11 de Traian

T. Austin-Sparks s-a născut Ăźn Londra, Anglia Ăźn 1888 și a studiat atĂąt Ăźn Anglia cĂąt și Ăźn Scoția. La vĂąrsta de 25 de ani a fost ordinat ca pastor, cu toate acestea la doar cĂąțiva ani după aceea, "cariera" sa a urmat o direcție total diferită cĂąnd o criză Ăźn viața lui l-a adus Ăźn punctul zdrobirii, iar el a părăsit denominațiunea unde era implicat și a renunțat la titlul de "Reverend".

Ginerele lui Austin-Sparks, Angus Kinnear scria: "Încă de la Ăźnceputul vieții sale, el credea Ăźn puterea și semnificația CuvĂąntului rostit de Dumnezeu, iar toate prezentările expunerilor sale și punerea lor Ăźn practică erau legate Ăźn mod vital de nevoile actuale și crescĂąnde ale vieții spirituale din rĂąndul copiilor lui Dumnezeu. Prin CuvĂąntul Său Dumnezeu Se ĂźntĂąlnea cu ai Săi, dar felul Său de a Se Ăźncredința pe Sine slujitorilor Săi nu era neapărat prin intermediul cărtilor, izolării lor sau al studiului. Ci mai degrabă, acești slujitori ajungeau Ăźntr-o nevoie, părăseau totul, iși dădeau seama de Ăźnsemnatatea chemării lor și Ăźncepeau să facă față situațiilor prin care treceau. Valorile pe care TAS le-a lăsat Ăźn urmă - nu doar cele lăsate prin cuvinte - constau Ăźn faptul că el a fost capabil să atingă copiii Domnului chiar Ăźn punctul experiențelor și nevoilor care reprezentau momentul prielnic pentru chemarea lor spre culmi mai Ăźnalte. Așa a fost și chemarea deosebită a lui T. Austin-Sparks, un om care a arat o brazdă poate puțin mai diferit față de contemporanii săi, dar Ăźntotdeauna devotat lui Cristos Isus, MĂąntuitorul și Domnul său, fĂźind credincios viziunii de a strĂąnge recolte Ăźmbelșugate spirituale din Ăźntregul lan, adică lumea lui Dumnezeu."

Deși TAS (așa cum era cunoscut cu afecțiune) nu ducea lipsă de Ăźmpotriviri și respingeri atĂąt față de sine cĂąt și față de slujirea lui Ăźn cercurile denominaționale din vremea sa, el a simțit că nu trebuie să se apere și nici să se promoveze.
Un lucru care reiese cu claritate atunci cĂąnd Ăźi sunt citite scrierile este lipsa sau prea puțina informație cu privire la el și viața lui personală; Ăźn schimb, accentul este Ăźn mod constant asupra lui Cristos ca și viața lui (și a noastra). Atenția Ăźți este Ăźndreptată Ăźn permanență asupra Aceluia care este Mesajul și nu asupra mesagerului: "Caci noi nu ne propovăduim pe noi Ăźnșine, ci pe Domnul Cristos Isus. Noi suntem robii voștri, pentru Isus."(2 Cor. 4:5)

AvĂąnd ca sediu Honor Oak, Londra, el a Ăźnceput să publice revista bi-lunara "Un martor și o mărturie" ĂźncepĂąnd din anul 1923 și pĂąnă Ăźn anul mortii sale 1971. În ediția din iulie 1966 a revistei, el a scris următoarele:

"Arareori scriem despre noi Ăźnșine. Dorința noastră a fost dintotdeauna să evităm a atrage atenția către persoanele și lucrurile din cadrul slujirii, ci să Îl arătăm pe Domnul și slujirea din CuvĂąntul Său cititorilor noștri. Dar din cĂąnd Ăźn cĂąnd am găsit că este Ăźnțelept și important să le reamintim cititorilor nostri de scopul care guverneaza Ăźn definitiv această slujire - și care Ăźntotdeauna a guvernat astfel...

Prin urmare, ce este această slujire? Trebuie să mergem Ăźn urmă. Numele acestei micuțe reviste, care reprezintă varianta tipărită a slujirii din decursul ultimilor 44 de ani, Ăźntruchipează Ăźnțelesul - "Martorul și Marturia".
"Martorul": este instrumentul sau vasul folosit.
"Mărturia": reprezintă slujirea efectuată Ăźn vas și prin vas.
Întotdeauna Mărturia - care crește pe măsura intensificării luminii - a vorbit despre măreția și plinătatea lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului. Această măreție a fost concentrată și dezvăluita Ăźn:

(1) Persoana Lui

(2) Imensitatea planului veșnic al lui Dumnezeu concentrat și relaționat Ăźn Ăźntregime asupra Lui

(3) Măreția Crucii Lui atĂąt de fundamentală și esențială vizavi de măreția Persoanei și lucrării Lui atĂąt pentru credincioși, cĂąt și Ăźn credincioși

(4) Măreția Bisericii care este Trupul Său, parte esențială și aleasă pentru manifestarea Lui deplină și pentru guvernare Ăźn cerurile noi și pămĂąntul nou

(5) Necesitatea ca toți copiii lui Dumnezeu să cunoască nu doar ce Ăźnseamnă mĂąntuirea, ci scopul imens al mĂąntuirii din planul veșnic al lui Dumnezeu, ajungĂąnd la "creșterea deplină" printr-o alimentare Ăźndestulatoare din Isus Cristos.

Simțim că Noul Testament conține un caracter extraordinar de urgent Ăźn această privință; și această urgență este rezumată Ăźn cuvintele Apostolului Pavel:
"Sfătuim pe orice om și invățăm pe orice om...ca să Ăźnfațișăm pe orice om, desăvĂąrșit (complet/Ăźntreg) Ăźn Cristos Isus" (Colos. 1:28). Credem că toate acțiunile suverane ale Duhului SfĂąnt sunt Ăźndreptate spre acest lucru și conduse spre acest scop.

Există poate diferite aspecte, dar scopul este unul și același. Marile eforturi de misionare și evanghelizare dacă sunt guvernate de Duhul Sfant au drept țintă acest scop..."

Chemarea care reiese din mesajele sale din cĂąnd Ăźn cĂąnd, este adresată credincioșilor pentru a crește la deplina cunoaștere a lui Cristos, de a-L cunoaște pe El ca Singurul ce trebuie cunoscut, Totul din Toți, Capul tuturor lucrurilor. Credincioșii auzindu-l și răspunzĂąnd chemării sale, i-au cerut lui TAS să vorbească la conferințe Ăźn Europa, Asia și America, multe din aceste mesaje fiind Ăźnregistrate pe casete audio. Casetele de la aceste conferințe sunt valabile și astăzi, dupa cum și multe din cărțile și articolele sale care au fost retipărite. (www.austin-sparks.net.) El a insistat ca scrierile și casetele sale să nu dețină drept de copiere și ca rezultat, și astăzi se distribuie gratuit. Desi mesajele nu au drept de copiere, TAS a fost pretențios față de cuvintele pe care el le-a rostit, dorind ca ceea ce el a rostit sau scris, cuvĂąnt cu cuvĂąnt să fie reprodus Ăźn forma sa originală.

Unele mesaje de pe această pagină de internet au fost copiate de pe casete, altele provin din multele sale scrieri. La Honor Oak, cărțile sale erau contra cost și majoritatea au fost publicate capitol cu capitol Ăźn revista sa "Un martor și o mărturie", pe care TAS o numea adesea: "Micuța revistă". Nu exista plată pentru abonarea la această revistă, ea era trimisă gratuit la toți cei care doreau s-o primească. Se scria Ăźn revistă că " Această slujire este Ăźntreținută de Domnul prin administrarea acelora care o prețuiesc."

Pe prima pagină a revistei stătea scrisă urmatoarea afirmatie:

"Scopul slujirii acestei reviste micuțe, publicată bi-lunar, este de a contribui la sfĂąrșitul Divin care ne este arătat prin cuvintele din Efeseni 4:13 - "...pĂąnă vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței (literar - deplina cunoaștere) Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la Ăźnalțimea staturii plinătății lui Cristos, ca să nu mai fim copii..."

"Revista nu are legatură cu vreo "Mișcare", "Organizație" sau grupuri separate de creștini, ci este o slujire pentru "toți sfinții". Trimiterea ei este Ăźnsoțită de rugaciunea și nădejdea că rezultatul citirii ei va fi o măsură și mai deplină a lui Cristos, un nivel și mai bogat și Ăźnalt al vieții spirituale, așa ĂźncĂąt, Biserica lui Dumnezeu, printr-o apropiere crescĂąndă de voia Lui revelată și "ducerea ei la Ăźndeplinire" , să fie calificată și mai bine pentru a fi folosită de El drept mărturie Ăźn fața neamurilor și să ajungă la numărul deplin prin mĂąntuirea acelora care mai trebuie adăugați de Domnul."


TAS a fost editorul acestei reviste pĂąnă cĂąnd a murit, Ăźn anul 1971. Din 1972 pĂąnă Ăźn 1989, o revistă asemănătoare a fost publicată de un coleg de-al său, Harry Foster, intitulată "Spre țintă". După moartea lui T. Austin-Sparks, Harry Foster scria Ăźn același an:

"Poate una din cărțile sale cele mai timpurii ne poate oferi cheia reală asupra Ăźntregii sale vieți și slujiri. Cartea este intitulată " Centralitatea și supremația Domnului Isus Cristos". De aici a Ăźnceput el și tot aici a ajuns, căci spre sfĂąrșitul vieții sale, Ăźn mod evident el și-a pierdut interesul Ăźn oameni concentrĂąndu-și atenția asupra persoanei lui Cristos. Cristos este esența! Nici unul dintre noi nu va pretinde vreodată că s-a aflat "Ăźn vĂąrf" și el, cu siguranță că nu a afirmat așa ceva, dar obiectivul vieții lui și scopul predicilor și Ăźnvățăturilor sale a fost de a recunoaște acea centralitate și de a se apleca Ăźn fața acelei supremații. La serviciul său de ĂźnmormĂąntare au fost prezenți sute de oameni care au răspuns cu o inimă Ăźntreaga la sugestia că fratele Sparks i-a ajutat ca să Îl cunoască pe Cristos Ăźntr-un mod mai deplin și mai satisfăcător. Dacă cineva poate să ajute oamenii să-și dea și mai mult seama de vrednicia și măreția lui Cristos, așa ĂźncĂąt ei să-L iubească și mai mult și să-I slujească și mai bine, atunci o astfel de persoană nu a trăit Ăźn zadar. Mulți din Ăźntreaga lume pot spune cu fidelitate că prin cuvintele rostite și scrise ale lui "TAS" aceasta este ceea ce li s-a ĂźntĂąmplat, Ăźn special celor ce prin slujirea lui, au crezut Ăźn Cristos ca și MĂąntuitorul lor personal, aceștia vor fi cununa lui de laudă Ăźn ziua lui Isus Cristos. Mai mult, unele adevăruri, care n-au fost nicidecum acceptate Ăźn acei ani de demult cĂąnd el le-a propovăduit, au ajuns foarte mult acceptate Ăźn rĂąndul creștinilor evanghelici, deci este posibil ca slujirea lui Ăźn decursul timpului să se dovedească mult mai rodnică decĂąt atunci cĂąnd el le-a descoperit sau le-a Ăźmpărtășit altora. Slujba administratorului este să fie credincios și asta a căutat el să fie: doar StăpĂąnul este competent să judece succesul său."


În mod intenționat, TAS nu a facut nici o pregatire pentru ca slujirea lui să continue după moartea sa, căci el credea că Însuși Dumnezeu va purta de grijă de ceea ce vine de la El și ceea ce este din El. Timpul a dovedit că Ăźncrederea lui nu a fost deplasată, căci Ăźntr-adevăr Dumnezeu S-a Ăźngrijit de ce era al Său. TAS a lăsat Ăźn urmă o comoară de scrieri pline de Înțelepciune, viață și Descoperire a lui Cristos.

Această pagină de internet nu conține toate mesajele sale și periodic sunt atașate alte mesaje. Noi Ăźnșine apreciind foarte mult scrierile sale, le oferim aici pe această pagină de internet pentru o și mai profundă Ăźntărire și statornicie a Trupului, pentru ca Ăźn toate lucrurile, Cristos să poată avea ĂźntĂąietatea!

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR CONFECTII BARBATI...Vezi aici!