Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Bucuria din urma travaliului

Publicat la 2012-03-11 de Traian

Genesa 3: 16,17: ”Femeii i-a zis: "Voi mări foarte mult suferința și Ăźnsărcinarea ta; cu durere vei naște copii, și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpĂąni peste tine." Omului i-a zis: "Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, și ai mĂąncat din pomul despre care Ăźți poruncisem: ,Să nu mănĂąnci deloc din el', blestemat este acum pămĂąntul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el Ăźn toate zilele vieții tale.”

Romani 8: 22: ”Dar știm că pĂąnă Ăźn ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi.”

Ioan 16: 21: ”Femeia, cĂąnd este Ăźn durerile nașterii, se Ăźntristează, pentru că i-a sosit ceasul; dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume.”

Galateni 4: 19: ”Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, pĂąnă ce va lua Cristos chip Ăźn voi!”

Nu este prima dată cĂąnd vorbim despre acest subiect aici. Dar sunt foarte sigur Ăźn inima mea că acesta este cuvĂąntul Domnului pentru acest timp. Legea travaliului este scrisă adĂąnc Ăźn creație și poate cel mai bine Ăźn istoria omenirii. Este o realitate pe care nimeni nu o poate nega. Ea există! Nu putem să ne ascundem de ea. Ne apasă conștiințele și recunoașterea pe tot parcursul vieții noastre.

După cum am văzut, Biblia Ăźncepe cu instituirea acestei legi: mai ĂźntĂąi Ăźn viața umană și apoi Ăźn ordinea firească a lucrurilor. Biblia se termină cu abolirea acestei legi. La final, ea este Ăźnlăturată complet din orice domeniu al creației. Se poate observa aceasta pe tot parcursul Bibliei. Aproape Ăźn fiecare carte a Bibliei această lege a travaliului poate fi ĂźntĂąlnită. Iar Ăźn ultima carte, Apocalipsa, care reprezintă o combinare a tuturor lucrurilor din Biblie, descoperim că trăsătura principală a acelei cărți este această lege a travaliului. În orice conexiune, Ăźn orice cadru arătat acolo, ea este o carte a travaliului: Biserica este Ăźn travaliu, biruitorii sunt Ăźn travaliu, popoarele sunt Ăźn travaliu, toate corpurile cerești sunt Ăźn travaliu. Se simte prezența acestei legi care a acționat pe tot parcursul istoriei. Ea a Ăźnceput cu nașterea primului copil și ia sfĂąrșit cu nașterea unui cer și unui pămĂąnt nou.

De aceea este foarte important ca noi să Ăźnțelegem semnificația acestei legi. De ce a introdus-o Dumnezeu? De ce a instituit-o? De ce nu a eradicat-o Dumnezeu pĂąnă acum? De ce a rămas pentru a stăpĂąni istoria fiecărui individ, fiecărei familii, societățile, popoarele și Ăźn special Biserica?

Este foarte important, așa cum am mai spus, ca noi să Ăźnțelegem semnificația divină a travaliului. Ce a vrut Dumnezeu ca omul să Ăźnvețe prin această lege? Desigur, Ăźn această dimineață nu suntem preocupați prea mult de oameni Ăźn general, nici chiar de lumea largă, deși poate că ar fi instructiv să vedem ce face Dumnezeu Ăźn rĂąndul popoarelor, Ăźn rĂąndul societăților, Ăźn rĂąndul ramurilor industriale, Ăźn rĂąndul științei și orice alt domeniu prin intermediul acestei legi. Ea există! Dar acesta nu este obiectivul nostru prezent!

Dacă Biserica este ceea ce ni se dă a Ăźnțelege că este și anume: obiectul central a preocupării lui Dumnezeu, a intereselor lui Dumnezeu, centrul spre care se Ăźndreaptă toate activitățile Sale, atunci Biserica are ceva de Ăźnvățat de pe urma acestei legi. Fără-ndoială că oricĂąt de adevărată este această lege Ăźn orice alt domeniu, Ăźn cazul Bisericii, ea pare să fie foarte concentrată. OridecĂąte ori Dumnezeu a făcut ceva avĂąnd Ăźn vedere Biserica, adică a ales oameni care să-I ducă Numele; oridecĂąte ori a existat o adiere proaspătă a lucrării Lui, aceasta a luat naștere prin travaliu. Nu trebuie decĂąt să fac aluzie la oamenii lui Dumnezeu care au trăit Ăźn primele faze ale istoriei. Prin ce travaliu au trecut aceștia din pricina planului lui Dumnezeu! Vorbesc de ei Ăźn sens individual! GĂąndiți-vă la Avraam! Isaac! Iacov! Iosif! David! Moise! Și toți ceilalți! Despre poporul Israel, El spune: Am văzut suferințele poporului Meu. Le-am auzit strigătele! Le voi ieși Ăźn ĂźntĂąmpinare. Poporul Israel, ca și națiune s-a născut prin travaliu, printr-un chin adĂąnc, Ăźngrozitor! La fel de adevărat este și Ăźn cazul rămășiței scoase din robie! Știți că acestea sunt cuvintele pe care le-au folosit proorocii cu privire la Israel Ăźn acel sens. Ei Ăźntotdeauna vorbeau despre travaliul Israelului, despre travaliul Sionului, de nașterea rămășiței din exil care a avut loc printr-un travaliu groaznic, timp de 70 de ani.

Într-o anumită măsură cred că era adevărat, atunci cĂąnd Domnul Isus S-a născut erau acolo Simeon, Ana și alții care așteptau ”mĂąngĂąierea lui Israel”. Indiciile arată că ei se aflau Ăźn așteptarea unei noi ere. Noua eră nu a luat ființă fără rugăciunile și credincioșia lor, fără suferința lor pentru nașterea lui Cristos Ăźn această lume. Știm ce s-a ĂźntĂąmplat la nașterea Lui. Proorocia s-a Ăźmplinit: ”Un glas s-a auzit țipĂąnd, Rahela ĂźÈ™i plĂąnge copii pentru că nu mai sunt”. Acesta este travaliul! Era o stare de travaliu prin care Cristos S-a născut.

Dar dintre toate aceste incidente, poate cel mai măreț a fost travaliul Crucii Sale. Ce chin a fost Crucea Ăźn ochii ucenicilor, Ăźn ochii acelor credincioși! Ei nu erau un grup mărunt de oameni, dar Crucea era pentru ei un chin groaznic. Durerea suferinței! Dar din acest chin s-a născut Biserica! Da, Biserica a luat naștere din acea suferință!

MergĂąnd mai departe ajungem Ăźn cele din urmă la sfĂąrșit, unde găsim ultima apariție a acestei legi Ăźn Biserică, Ăźn creație și Ăźn rĂąndul popoarelor și anume, la revenirea Domnului.

Ce vrea Domnul să Ăźnvățăm? De ce a introdus El această lege la Ăźnceput?

Pe scurt și succint și totuși, dragi prieteni, avĂąnd un Ăźnțeles profund, pentru noi cei de-aici, ca de altfel pentru toți copiii Domnului, lecția principală așa cum o văd eu a acestei legi este aceasta: Domnul a introdus și a instituit această lege a travaliului pentru a aduce cu sine o apreciere adecvată, profundă a valorilor divine.

La Ăźnceput, omului i s-a dat tot ce inima lui putea dori. El a fost binecuvĂąntat cu orice fel de binecuvĂąntare. A fost Ăźnconjurat cu tot ce și-ar fi dorit vreodată. Iar el a luat toate acestea ca pe ceva de apucat, ca și cum le-ar fi meritat și le-a tratat atĂąt de ieftin, cu atĂąta ușurătate, atĂąt de superficial pĂąnă acolo că, a uitat măreția dragostei lui Dumnezeu care s-a manifestat prin toate acele daruri și prin creația Sa. Omul a uitat ce minunat fusese tot ce făcuse Dumnezeu. Și de dragul ofertei firave pentru satisfacerea proprie, omul a fost gata să renunțe la tot. Puteți vedea foarte clar că acesta era necazul. Nu exista cu adevărat o apreciere din inimă față de dragostea lui Dumnezeu, față de măreția lui Dumnezeu și față de toate darurile pe care i le dăduse Dumnezeu omului. Omul le-a tratat cu atĂąta ușurătate! Cum au venit, așa s-au dus!

Cred că esența acestei tragedii a fost aceasta: ușurătatea cu care omul poate să Ăźntoarcă spatele lui Dumnezeu, să Ăźntoarcă spatele cuvintelor lui Dumnezeu. Dumnezeu a rostit acest cuvĂąnt!
Ei și? Ce contează? Ce dacă Dumnezeu a spus ce-a spus?
Ușurătatea cu care Ăźntoarcem spatele lui Dumnezeu și renunțăm la El datorită mĂąndriei sau alegerii unei căi pentru plăcerea proprie!

Domnul a instituit această lege a travaliului pentru a recupera simțul valorii. Puteți vedea cu claritate cum lucrează această lege. Știți și voi că dacă nu suferiți pentru un lucru, nu Ăźl prețuiți. Dacă lucrul nu v-a costat nimic, atunci are o importanță minoră Ăźn ochii voștri. Dacă ați trecut prin agonie, prin chin din pricina vreunui lucru sau din pricina unei persoane, Ăźn privința vreunei situații, acel lucru are o valoare inestimabilă Ăźn ochii voștri. Vă veți lupta pentru acel lucru! Veți proteja acel lucru cu o gelozie intensă. Acel lucru este foarte scump!

Și oare nu tot așa lucrează și legea travaliului Domnului? Da, Ăźntocmai! Tot ce vine fără valoare, fără preț este tratat cu multă ușurătate, nu-i așa? Cu prea multă ușurătate! Nu are importanța care pe tine te-a costat aproape viața ta! Domnul a introdus acest factor: orice naștere este o problemă pe viață și pe moarte. Viața și moartea se află Ăźn echilibru Ăźntotdeauna! Întrebarea care se pune este: ce intenție ai? CĂąnd sunteți Ăźn regulă, o cum se mai bucură inima! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Atunci vă Ăźnchinați! Dumnezeu ocupă locul Lui de drept! Dumnezeu ocupă locul Său. Foarte adesea, Ăźn cazul celor care nu i-au acordat Domnului nici un loc pĂąnă atunci, există acea exclamație spontană: Mulțumesc Doamne!

Observați principiul? Observați cĂąt de adevărat este acest principiu? Așadar, Dumnezeu a instituit această cale dureroasă, această cale a suferinței ca fiind singura cale prin care El putea recupera și institui legea valorii, a lucrurilor prețioase și astfel să-l salveze pe om de superficialitate Ăźn privința lucrurilor celor mai valoroase. El a introdus această lege pentru a salva o legătură de inimă cu omul. O legătură de inimă! Aceasta presupune dragoste! Dragoste! Dragoste care Ăźntrece cu mult orice disprețuire a Domnului sau ceva ce este al Domnului. Dragoste care are de-a face cu Ăźnsăși Dragostea, al cărei obiect dacă este pierdut, atunci Ăźnsăși viața nu-și mai are rostul. Înțelegeți?

Fiecare depozit divin se află pe această temelie. Dragi prieteni, mai devreme sau mai tĂąrziu, fiecare depozit divin va accepta această provocare. Tot ce vine de la Dumnezeu, mai devreme sau mai tĂąrziu va trece prin focul suferinței, prin travaliu și asta pentru a se vedea cĂątă valoare Ăźi acordăm. CĂąt de mult Ăźnseamnă pentru noi acel lucru. CĂąt de mult din Dumnezeu am văzut Ăźn acel lucru. Acea situație, sub această lege, va ajunge o problemă pe viață și pe moarte. Toate lucrurile divine au fost plasate pe această temelie, pe această lege.

Să privim la problema părtășiei cu Dumnezeu, la unirea noastră personală cu Domnul, la această legătură de inimă pe care El a format-o Ăźntre El și noi. Îndrăznesc să afirm, dragi prieteni că nu există nimic din sfera vieții noastre, ca și copii ai lui Dumnezeu, care să ne ceară atĂąt de mult exercițiu și uneori atĂąta travaliu ca legătura noastră cu Dumnezeu. Dacă pierdeți cunoștința prezenței Domnului, cunoștința părtășiei cu Domnul pentru o singură clipă, pentru o singură zi veți vedea Ăźn ce chin vă veți afla! Ați pierdut cunoștința prezenței Domnului! Domnul nu s-a depărtat, nu v-a părăsit, căci așa a promis El că nu o va face, dar asta nu Ăźnseamnă că El nu va Ăźngădui ca noi să trecem prin vremuri cĂąnd nu mai avem cunoștința prezenței Lui. CĂąnd norii se adună și El pare să ne fi părăsit, pare să fie foarte departe de noi și ne-a lăsat singuri, atunci ce se ĂźntĂąmplă? Contează pentru noi ce se ĂźntĂąmplă? Contează? Putem merge mai departe? O, nu! Oricine care cunoaște adevărata unire cu Domnul va trece prin travaliu din cauza acestei probleme. Niciodată nu se va odihni pĂąnă nu va recupera ce a pierdut, pĂąnă ce Domnul spune: acest lucru trebuie să fie păstrat pe temelia valorii. Aceasta este singura cale de recuperare. Prin suferință! Nu-i așa? Însăși părtășia pe care o avem cu Dumnezeu trebuie să ajungă Ăźn acel punct cĂąnd este o problemă pe viață și pe moarte.

Am putea să ilustrăm acea controversă pe care Moise a avut-o cu Domnul legată de poporul Israel. Uneori, mie Ăźmi pare că Domnul Se joacă! Da, Se joacă! Domnul Ăźi spune lui Moise: dă-te la o parte și voi nimici acest popor! Lasă-Mă să-i șterg de pe fața pămĂąntului! Voi face un alt neam de oameni. Ce face Moise? O, nu, el nu acceptă propunerea lui Dumnezeu. El argumentează și-L face pe Dumnezeu să renunțe la planul Său.
Șterge-mă din cartea Ta dacă nu Ăźi vei ierta.
Ce făcea Domnul?
Eu cred că Domnul făcea toate astea pentru a-l aduce pe acel om, Moise, Ăźn unire strĂąnsă chiar cu inima Sa. Cred că Ăźn inima Lui, cĂąnd Moise a rostit acele cuvinte, Domnul a spus: aici am vrut să te aduc Moise! Asta am căutat: să văd cĂąt de prețios este poporul Meu Ăźn ochii tăi, să văd cĂąt de scumpe sunt interesele Mele pentru tine, cĂąt de scumpă este investiția pe care am făcut-o Ăźn acest popor Ăźn ochii tăi. Eu trebuie să am lĂąngă Mine oameni care trec cu Mine prin travaliu și-i acordă valoarea corectă și care nu vor ceda cu ușurință. ”Șterge-mă din cartea Ta”. Vedeți voi problema care se pune aici? Este o problemă pe viață și pe moarte! Aceasta este inima lui Dumnezeu! Este legătura de inimă pe care o caută Dumnezeu!

Ce să mai spunem despre valorile Crucii Domnului Isus? O, sunteți voi obosiți de Cruce? Ați obosit auzind vorbindu-se atĂąta despre Cruce? Cu puțin timp Ăźnainte de a pleca Ăźn America, fratele H. mi-a spus că Ăźn timpul pe care l-a petrecut cu studenții Ăźntr-un centru retras a vorbit cu ei despre Cruce, iar ei i-au spus: ”O, suntem atĂąt de obosiți să tot auzim despre Cruce. Nu aveți alt subiect despre care să ne vorbiți? Vorbiți-ne despre altceva, nu despre Cruce!” Sunt valorile Crucii o chestiune pe viață și pe moarte pentru noi? Le tratăm cu ușurință? Este Crucea doar o Ăźnvățătură? Un adevăr? Sau are o valoare infinită și inestimabilă?

Cum stau lucrurile Ăźn privința vieții divine? Da, viața divină! Oare, nu Ăźncearcă Domnul să ne ducă Ăźn punctul unde vrea ca noi să recunoaștem valoarea infinită a vieții divine? Chiar și din punct de vedere fizic! În spatele suferinței noastre fizice se află acest secret: Domnul vrea să ne ducă Ăźn locul unde viața divină, viața Lui este totul pentru noi! Și noi ajungem să punem stăpĂąnire pe această viață! Ajungem să evaluăm valoarea ei reală, ce Ăźnseamnă această viață divină pentru duh, suflet și trup. Așa că Domnul ne duce Ăźn situații unde, dacă nu există viața Lui, nu va exista supraviețuire. Dacă acum nu dovedim adevăratele valori ale vieții divine suntem terminați. Suntem terminați! Totul s-a isprăvit! Dacă nu-L cunoaștem pe El Ăźn puterea Ăźnvierii Lui suntem terminați! Aceasta nu este o teorie, o Ăźnvățătură, ci este ceva ce a intrat Ăźn istoria noastră, ceva ce face parte din ființa noastră. Viața divină? Da, fără ea suntem pierduți și nu vom supraviețui! Fie este așa, fie este moarte. Vedeți voi, Domnul lucrează avĂąnd Ăźn vedere această viață pentru a o face reală. O, dacă v-ați da seama dragi prieteni și v-ați deștepta Ăźn privința acestei vieți divine, dacă ați vedea valorile infinite ale vieții Lui, pe care El v-a dat-o! O, atĂąt de mulți, atĂąt de mulți creștini spun: da, am primit viața veșnică Ăźn Isus Cristos! Dar ce Ăźnseamnă acest lucru ca și o realitate practică de zi cu zi? Ce Ăźnseamnă viața divină pentru omul luat ca Ăźntreg: pentru duh, suflet și trup? Așa a intenționat Dumnezeu lucrurile pentru noi toți!

Iată o altă valoare: CuvĂąntul lui Dumnezeu! Nu voi spune prea multe, dar cĂąte valori cuprinde CuvĂąntul lui Dumnezeu? O, nu-i așa că ducem lipsă de exercițiu Ăźn această privință? CĂąt de mult vă aflați Ăźn travaliu pentru un cuvĂąnt din partea lui Dumnezeu? CĂąt de mult ați stat pe genunchi, cu fața plecată ca Dumnezeu să vă dea unul din cuvintele Sale? Un cuvĂąnt de la Dumnezeu primit Ăźn mod personal pentru situația Ăźn care mă aflu. Și cĂąnd Dumnezeu v-a vorbit, oare nu v-a vorbit trecĂąnd prin travaliu? Nu v-a adus mai ĂźntĂąi Ăźntr-o situație unde doar dacă El vă vorbește puteți depăși situația? Doar dacă vă spune un cuvĂąnt puteți Ăźnainta? Nimic nu se ĂźntĂąmplă dacă situația este privită cu ușurătate. Nu este vorba că deschideți Scriptura și citiți din ea un cuvĂąnt, la ĂźntĂąmplare! Nu, trebuie să treceți prin travaliu pentru a obține un cuvĂąnt de la Dumnezeu. CuvĂąntul de pe buzele Lui ajunge atĂąt de scump Ăźn ochii voștri ĂźncĂąt el va fi o valoare pentru viața voastră. Și dacă nu aveți acea valoare veți muri! ”Omul nu va trăi doar cu pĂąine, ci va trăi cu orice cuvĂąnt rostit de Dumnezeu”. Va trăi! Va trăi! Care este alternativa? Va muri. Veți muri dacă nu veți primi un cuvĂąnt din partea lui Dumnezeu! Viața noastră personală atĂąrnă de CuvĂąntul lui Dumnezeu! Așa ar trebui să fie pentru noi cuvĂąntul Său!

Și ce să mai spunem despre Biserică? O, dragi prieteni, aici ne atingem de ceva cu privire la care noi toți trebuie să Ăźnțelegem clar lucrurile. O, avem atĂąta Ăźnvățătură despre Biserică! Deținem toate adevărurile și doctrinele cu privire la Biserică. Poate ați obosit auzind vorbindu-se mereu despre Biserică! Despre Trupul lui Cristos! Despre legătura dintre mădulare! Știți voi prieteni, că există copii ai Domnului care ar da tot ce ar putea pentru a avea acest cuvĂąnt, pentru a cunoaște ceva din părtășia care este atĂąt de ieftină Ăźn ce ne privește pe noi! O, un ceas petrecut cu copii Domnului! O zi petrecută Ăźn părtășie cu sfinții! O, să poți să fii Ăźn mijlocul sfinților! Dar aceștia cunosc ceva din valoarea Bisericii datorită travaliului! Iar noi din experiența pe care o avem, vorbim Ăźntr-adevăr din experiență, am Ăźnvățat adevărul Bisericii nu doar din Biblie, ci pe această cale: nevoia absolută a altora ! Nevoia copiilor Domnului! Dacă nu ar fi fost copiii Domnului, nu am fi depășit situația! Da, așa este! Așa că Domnul ne duce Ăźn situații unde doar Biserica ne poate salva, dacă aș putea folosi o astfel de exprimare. Doar Biserica ne mai poate scăpa! Doar legătura dintre mădulare poate fi viața noastră! Nu luați cu ușurătate aceste lucruri! Nu le puneți de-o parte cu ușurință. Dragi prieteni, credeți-mă, nu sunt prooroc, dar credeți-mă că dacă ați fost aduși Ăźn orice mod vital Ăźn legătură cu adevărul Bisericii, mai devreme sau mai tĂąrziu, acesta va ajunge Ăźn viața voastră o chestiune pe viață și pe moarte! Dumnezeu să facă să nu fie prea tĂąrziu! Să ajungeți la final spunĂąnd: o, doar dacă aș fi prețuit mai mult și apreciat darul măreț al Bisericii și toate valorile care sunt legate de ea, nu aș fi astăzi aici unde sunt. Dar sunt aici pentru că am tratat cu prea multă ușurătate lucrurile valoroase ale lui Dumnezeu. Spun din nou: mai devreme sau mai tĂąrziu - Dumnezeu să facă să nu fie mai tĂąrziu sau prea tĂąrziu - veți ajunge Ăźntr-un mod foarte practic să Ăźnfruntați adevărurile pe care Dumnezeu vi le-a dat. Și aceasta va Ăźnsemna viața sau moartea voastră! Dumnezeu v-a dat mult, o nu le tratați cu ușurință! Nu forțați mĂąna Domnului de a vă trece prin suferință și chin adĂąnc pentru a vă Ăźnvăța valorile pe care vi le-a dat! Aveți grijă! Pe El L-a costat totul pentru a ne aduce unde suntem. Să nu acordăm o valoare prea mică prețului pe care El l-a plătit!

Dar nu aici vreau să mă opresc! Am citit acel pasaj din Ioan 16:21. Acolo există două aspecte. Pe de o parte, femeia se află Ăźn durerile nașterii și așa mai departe, dar pe de cealaltă parte, totul s-a Ăźncheiat, copilul s-a născut iar ea uită durerea travaliului datorită bucuriei că un om s-a născut pe lume. Domnul nu a intenționat vreodată ca suferința să aibă ultimul cuvĂąnt de spus. El nu a intenționat niciodată ca travaliul să aibă ultimul cuvĂąnt. El nu a intenționat niciodată ca finalul să fie moartea, deși moartea face parte din echilibrul acestei situații. El nu a intenționat niciodată să se termine lucrurile astfel.

El a trecut prin chin pe acea familie mică din Betania, da, printr-un chin amarnic. Dar El a spus: aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu! Chiar Ăźn travaliul Domnului stă scrisă legea nădejdii, legea unei noi perspective! Și tot ce vreau să spun Ăźn legătură cu ea Ăźn această dimineață este acest lucru: noi, fie individual, fie colectiv, putem trece prin perioade de adĂąncă suferință, de Ăźncercare, totul pare dezechilibrat. O cĂąt va mai dura? CĂąt va mai dura? Suntem Ăźn strĂąnsoarea acelei crize.

O, de am crede cu toată inima că deși trecem pe această cale mai mereu Ăźn istoria vieții noastre, atunci cĂąnd rămĂąnem sub mĂąna lui Dumnezeu acele Ăźncercări au ca scop ceva nou, ceva mai bun, o nădejde nouă, o perspectivă nouă! Nu care cumva să credeți că finalul este rușine, remușcare, dezamăgire!! Dumnezeu nu a instituit legea travaliului pentru ca acesta să fie sfĂąrșitul. El a instituit legea travaliului pentru ca ceva infinit de prețios să poată lua naștere. Și aceasta se ĂźntĂąmplă mereu și mereu, nu-i așa? Orice situație nouă neprevăzută lucrează ceva din Domnul Ăźn noi, ea este mai scumpă decĂąt cea dinaintea ei, dar este costisitoare! Este costisitoare!

Dacă aș putea spune astfel, dragi prieteni, cei care au trecut prin travaliu sau se află Ăźn suferință și acum, se simt Ăźnclinați să spună: ”sunt Ăźntr-o Ăźnfundătură! Am numai de pierdut! O, nu, aceasta nu este calea Domnului! O, am trecut prin atĂątea necazuri, dar acesta din urmă a pus capac la toate celelalte! Sunt terminat!” Și Ăźntr-adevăr, este suferința cea mai Ăźngrozitoare! Dar cĂąnd a trecut, ciudat lucru despre natura umană cu privire la un lucru anume este că, uităm chinul prin care am trecut. Dar ce a adus acest chin? Ce a lăsat Ăźn urmă acel chin este lucrul care domină și guvernează toate lucrurile pe mai departe. Nu-i așa? Valorile care ne-au fost aduse!! Să presupunem că toată viața pe care am trăi-o nu ar fi atinsă de nici un fel de chin! Viața ar fi insuportabilă! Dar chinul trece, iar noi Ăźncă trăim prin valorile rămase Ăźn urma lui!

Cred că am spus tot ce aveam de spus. Amintiți-vă că acea atitudine ieftină față de lucrurile lui Dumnezeu nu va duce decĂąt la dezastru! Necredința va sfĂąrși Ăźn disperare! Credința Ăźn Dumnezeu Ăźntr-o zi grea și Ăźntunecată va produce ceva nou, ceva mai bun! Dacă tratăm cu ușurătate valorile noastre spirituale, nu va rezulta nimic esențial. Domnul să ne dea Ăźnțelegerea cuvenită pentru a vedea valoarea fiecărui lucru pe care El ni l-a dat și Ăźn care ne-a așezat.

Domnul să ne scape de a trata valorile Lui cu superficialitate! Și fie ca legea dragostei, a dragostei infinite pentru El și pentru toate lucrurile care se află Ăźn El să fie scrisă adĂąnc Ăźn inimile noastre!
de T. Austin-Sparks

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOTO, SCUTERE, ATV-URI, ACCESORII...Vezi aici!