Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ce este cel mai important in viata?

Publicat la 2012-02-16 de Traian

Ce este cel mai important Ăźn viață?
Este important să fii sănătos, Ăźnsă nu acesta este lucrul cel mai important, fiindcă, Ăźntr-o zi, fiecare va trebui să moară. Este important să avem bani, Ăźnsă nici acesta nu este lucrul cel mai important, fiindcă Ăźntr-o zi va trebui să lăsăm tot ceea ce posedăm. Este important să ne bucurăm de viață, Ăźnsă nici acest lucru nu ține veșnic. Dacă ne gĂąndim cĂąt de scurt este timpul și cĂąt de lungă e veșnicia, atunci nu există decĂąt un lucru care este cu adevărat hotărĂątor: Trebuie să avem certitudinea locului Ăźn care ne vom petrece veșnicia. Tu și cu mine trebuie pur și simplu să știm dacă veșnicia noastră se numește C-E-R sau I-A-D. Isus a pus Ăźntrebarea cea mai hotărĂątoare: "Și ce-i folosește unui om să cĂąștige toată lumea, dacă Ăźși pierde sufletul? Sau ce va da un om Ăźn schimb pentru sufletul său?" (Marcu 8:36-37).

De ce toate astea reprezintă o problemă?

Problema se numește păcat. Păcatul l-a despărțit pe om de Dumnezeu, și din cauza aceasta el nu este potrivit pentru cer, Ăźnsă este cĂąt se poate de calificat pentru iad. Biblia spune: "Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire Ăźntre voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund fața Lui și-L Ăźmpiedică să vă asculte" (Isaia 59:2).

Ce este păcatul?

Păcatul este tot ceea ce nu ajunge la desăvĂąrșirea lui Dumnezeu. La aceasta se referă El cĂąnd spune că "toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu" (Romani 3:23). Păcat este tot ce facem, deși știm că nu este Ăźn regulă. "Orice nelegiuire este păcat" (1 Ioan 5:17). Păcat este tot ceea ce nu facem, deși știm că ar trebui să facem: "Deci, cine știe să facă bine și nu face, comite un păcat" (Iacov 4:17). Păcat este tot ceea ce rănește conștiința: "Tot ce nu vine din Ăźncredințare este păcat" (Romani 14:23). Păcatul reprezintă orice dorință proprie, atunci cĂąnd Îi spunem lui Dumnezeu: "Facă-se nu voia Ta, ci voia mea." Nu numai gĂąndurile, cuvintele și faptele noastre sunt păcătoase, ci Ăźntreaga viață lăuntrică este plină de păcat. Ceea ce suntem este de fapt mult mai rău decĂąt tot ceea ce facem sau am făcut vreodată.
Treziți Ăźn mine sentimente de vinovăție!
Nu vreți ca eu să am un sentiment pozitiv al propriei valori?
Dumnezeu vrea să te simți vinovat pentru că și ești vinovat. Ar trebui să te trezești și să faci Ăźn sfĂąrșit ceva Ăźmpotriva acestui lucru. Cine nu vrea să recunoască că este bolnav, nu merge niciodată la medic. N-a spus Isus: "Nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci cei bolnavi" (Luca 5:31)? Numai cine recunoaște că e păcătos vine la Isus. La ce ne folosește o părere bună despre noi Ăźnșine, cĂąnd alunecăm Ăźn adĂąncul prăpastie!?

Dacă oamenii buni ajung Ăźn cer iar cei răi Ăźn iad, de ce să-mi mai pese?
Premiza este greșită și de aceea și concluzia este greșită. Premiza este falsă: Nu este adevărat că oamenii buni ajung Ăźn ceruri. De ce? Fiindcă Dumnezeu Însuși spune că nu există deloc oameni buni: "Fiindcă pe pămĂąnt nu este nici un om drept, care să facă binele, fără să păcătuiască" (Eclesiastul 7:20). Singurul fel de oameni care ajung Ăźn ceruri sunt oamenii răi care au fost salvați prin har de Dumnezeu. Această premiză este așadar greșită și de aceea și concluzia ei este falsă. Dacă nu ești salvat prin har, atunci ai toate motivele să te Ăźngrijorezi.

Vreți să susțineți c-aș fi la fel ca toți ceilalți oameni răi pe care-i cunosc?

Dacă te compari cu prietenii sau rudele tale, probabil că nu ești chiar așa de rău. Numai că acesta nu reprezintă nici un etalon. Biblia spune că numai nebunii se raportează la ei Ăźnșiși și la ceilalți (după cum stă scris Ăźn 2 Corinteni 10:12). Nu contează decĂąt etalonul de măsură al lui Dumnezeu, Ăźntrebarea este cum ne vede El, iar Ăźn ochii Lui suntem cu toții niște păcătoși.

Dacă țin cele zece porunci și mă străduiesc să fac binele - nu este de-ajuns?

Mai ĂźntĂąi ar trebui să Ăźnțelegi ce pretind cele zece porunci de la tine:
1. Să nu ai nici un fel de alți dumnezei. Adevăratul Dumnezeu trebuie să ocupe primul loc. Acest lucru Ăźi elimină pe toți zeii păgĂąnilor, Ăźnsă și pe zeii moderni cum ar fi banii, sexul, puterea, eul. Niciunul dintre acești dumnezei nu poate ocupa tronul vieții tale.
2. Să nu ai nici un fel de idoli. CĂąnd auzim de idoli, ne gĂąndim cel mai adesea la anumite sculpturi. Această poruncă Ăźnsă interzice și slăvirea unor lucruri sau persoane precum o mașină, o femeie sau proprii copii.
3. Nu lua Numele Domnului Ăźntr-un mod ușuratic sau nepotrivit. Asta Ăźnseamnă că toate blestemele și orice jurăminte false sunt interzise.
4. Ține ziua de odihnă. Ar trebui să punem deoparte o zi deosebită din cele șapte ale săptămĂąnii pentru a ne Ăźnchina Domnului.
5. Cinstește-i pe părinți. Nu fii neascultător față de ei, nu-i trata cu lipsă de respect, intereseaza-te de ei. Îngrijește-i și arătă-le cĂąt de recunoscător ești pentru că-i ai.
6. Nu ucide. Chiar dacă nu ai omorĂąt niciodată pe cineva, să nu uiți că suntem cu toții vinovați de uciderea Fiului lui Dumnezeu. Păcatele noastre au fost cele care L-au adus pe cruce. În plus, Isus a Ăźnvățat că ura și mĂąnia sunt germenii uciderilor (Matei 5:21-22; 1 Ioan 3:15). De altfel, avortul nu reprezintă chiar o ucidere a pruncului nenăscut?
7. Nu comite adulter. Prin aceasta este interzisă orice formă de sexualitate Ăźn afara căsniciei. Isus a Ăźnvățat că deja o privire doritoare aruncată unei femei reprezintă un adulter (Matei 5:28).
8. Nu fura. Nu fura bunul vecinului, dar nu-L lipsi nici pe Dumnezeu de ascultarea și slava pe care I le datorezi.
9 Nu minți. Nu ajusta datele de pe declarația de venituri. Recunoaște vĂąrsta adevărată pe care o ai. Nu rosti jumătăți de adevăr, nu apela la minciuni de “nevoie”. Nu exagera și nu Ăźnfrumuseța nimic.
10. Nu pofti. Pofta, plăcerea Ăźncep Ăźn mintea omului. Așadar, această poruncă Ăźnseamnă că trebuie să ai o viață curată Ăźn privința gĂąndurilor. CĂąte lucruri nu se ĂźntĂąmplă Ăźn gĂąndurile pe care le ai?
Isus a sintetizat toate poruncile atunci cĂąnd a spus că noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu mai presus de orice și pe aproapele nostru ca pe noi Ăźnșine. Nimeni, Ăźn afară de Isus, n-a ținut niciodată această poruncă.

De ce au fost date cele zece porunci, dacă, de fapt, nu le poate ține nimeni?

Ele ne-au fost date pentru a ne convinge. Scopul lor este să ne convingă că suntem Ăźntr-adevăr păcătoși: "Prin Lege vine cunoașterea deplină a păcatului" (Romani 3:20). Este nevoie de o linie dreaptă pentru a scoate Ăźn evidență o altă linie strĂąmbă. Poruncile reprezintă linia dreaptă a lui Dumnezeu. Noi ne așezăm lĂąngă această linie și atunci vom constata dintr-o dată cĂąt de strĂąmbi suntem. Însă poruncile n-au fost gĂąndite niciodată ca fiind o scară pe care să urcăm către cer. O oglindă ne arată cĂąt de murdari suntem; Ăźnsă ea nu ne șterge această mizerie de pe față. Tot la fel, un termometru indică temperatura unui bolnav, Ăźnsă el nu poate face nicidecum să scadă febra acestuia.

Nu am nici o posibilitate să-mi ispășesc păcatele?

Nu, nici una.
“Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit (drept) Ăźnaintea lui Dumnezeu, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, care vine prin credința Ăźn Isus Cristos, pentru toți și peste toți cei ce cred Ăźn El. Nu este nici o deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este Ăźn Cristos Isus” (Romani 3:20-24).

Vreți să susțineți că eu am ispășit Ăźntotdeauna degeaba pentru păcatele mele?

Biblia nu vorbește nicăieri despre “ispășire” pentru păcat. Mai degrabă ea spune că toată dreptatea noastră, adică cel mai bun lucru pe care putem să-l oferim, nu reprezintă decĂąt o haină mĂąnjită (după cum stă scris Ăźn Isaia 64:6).
Nu, Dumnezeu nu vrea ca noi să ispășim pentru păcate. Dorința lui este să ne căim cu-adevărat.

Ce Ăźnțelegeți prin "pocăință"?
A mă pocăi Ăźnseamnă a-mi schimba gĂąndirea cu privire la păcat, cu privire la mine Ăźnsumi, cu privire la Dumnezeu și la Cristos. Acest lucru schimbă Ăźntreaga mea atitudine și prin urmare și acțiunile mele. Păcatul nu privește numai rațiunea, ci și conștiința. Caracteristica celui păcătos este că e pierdut, fără Dumnezeu, fără ajutor și fără speranță și are nevoie de harul lui Dumnezeu. Este o Ăźntoarcere la 180 de grade, care Ăźnseamnă că trec de partea lui Dumnezeu, Îi dau dreptate și mă condamn pe mine Ăźnsumi. Pocăința conține și regret, ceea ce Ăźnseamnă durere cu privire la faptul că am păcătuit, Ăźnsă e mai mult decĂąt atĂąt, fiindcă uneori cuiva Ăźi pare rău că a păcătuit, dar nu Ăźncetează s-o facă.

Nu există nici o posibilitate sĂą-mi cĂąștig singur mĂąntuirea?
Mi-ar plăcea mai mult o asemenea soluție
Acesta e motivul pentru care Ăźntreaga idee că omul se poate mĂąntui singur este atĂąt de Ăźndrăgită. GĂąndul că mă pot salva singur desigur că-mi surĂąde. În felul acesta natura păcătoasă a omului capătă un mic podium de onoare. Însă nu există nici o posibilitate să ne cĂąștigăm singuri mĂąntuirea. Dumnezeu spune categoric că nu putem fi salvați decĂąt prin har (Efeseni 2:8-9).

Repetați mereu că salvarea vine prin har.
Ce vreți să spuneți prin asta?
Har Ăźnseamnă că Dumnezeu le face bine acelora care n-au meritat. Este ca un dar, pe care, de fapt, nici nu-l poți cumpăra. Răsplata pentru ziua de muncă depusă o merităm, Ăźnsă un dar Ăźl primim cu recunoștință. Harul și eforturile proprii nu pot fi combinate. Trebuie să fie una din cele două.
Harul trebuie să fie deosebit și de neprihănire. Dacă ne luăm după dreptate primim ceea ce am meritat. Dacă ne ghidăm după har, primim ceea ce nu am meritat.

Înțeleg eu bine că nu credeți Ăźn valoarea faptelor bune?
Am văzut deja ce spune Biblia Ăźn această privință: Noi nu suntem salvați prin faptele noastre bune. Dar dacă suntem salvați prin har, atunci faptele bune trebuie să caracterizeze viața noastră. Faptele bune nu reprezintă motivul, ci consecința salvării. Ele nu reprezintă rădăcina, ci rodul; nu sunt cauza, ci rezultatul. Prima faptă bună pe care o poate face cineva este să creadă Ăźn Isus Cristos (Ioan 6:29). De aici Ăźnainte, tot ceea ce faceți spre slava lui Dumnezeu și spre binele aproapelui este o faptă bună.

Am fost botezat ca și copil. Nu este suficient?

Botezul nu salvează pe nimeni, nici pe copii, nici pe adulți. Nu există nici măcar un singur verset Ăźn Ăźntregul Nou Testament, care să susțină botezul noilor-născuți. Citim doar despre oameni care au venit la credința Ăźn Isus Cristos și L-au primit ca Domn și MĂąntuitor personal (Faptele Apostolilor 2:41).
Învățătura potrivit căreia botezul salvează copiii, Îl face pe Dumnezeu un Judecător nedrept, care-i condamnă pe oamenii care n-au avut pe nimeni să-i boteze pe cĂąnd erau prunci. Asta ar face ca apa să fie mĂąntuitoare Ăźn locul lui Isus.

Dacă pruncii pot fi salvați cu puțină apă, de ce a mai trebuit să moară Isus?
Chestia aceasta pur și simplu nu funcționează. Nenumărați oameni, care au fost botezați ca și copii, devin apoi adulteri, ucigași sau hoți.

Spuneți-mi limpede: Ce trebuie să fac pentru a fi salvat?
Trebuie să fii născut din nou. Isus a spus Ăźn cuvinte scurte și răspicate: "Nu te mira că-ți spun: Trebuie să te naști din nou!" (Ioan 3:7). Dacă nu ești născut din nou, nu vei vedea niciodată Împărăția lui Dumnezeu și nu vei face niciodată parte din această Împărăție.

Ce vreți să spuneți prin "a fi născut din nou"?

Nașterea din nou este o minune, este o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu, care se petrece atunci cĂąnd un om se pocăiește de păcatele sale și-L primește pe Isus Cristos cu credință ca Domn și Salvator. Prima naștere a fost trupească, cea de-a doua este spirituală.

Nu este intolerant să gĂąndiți că doar credința Ăźn Cristos este singura cale spre mĂąntuire?

Atunci Biblia este intolerantă. Isus a spus că nimeni nu poate veni la Tatăl decĂąt prin El (Ioan 14:6). Petru a spus că nimeni nu poate fi salvat decĂąt prin Cristos (Faptele Apostolilor 4:12). Pavel a scris că nu pot exista nici un fel de alte temelii decĂąt Cristos (1 Corinteni 3:11). Credința Ăźn Isus este singura cale spre salvare.

Ce Ăźnseamnă să crezi?

Înseamnă să-ți pui numai Ăźn Isus Cristos toată nădejdea cu privire la cer. Vei respinge orice gĂąnd că te vei salva singur sau că poți contribui cu ceva la salvare, ci Ăźți pui Ăźntreaga Ăźncredere Ăźn El.
Biblia folosește diferiți termeni care Ăźnseamnă același lucru: a primi, a intra pe o ușă, a deschide ușa, a gusta, a bea, a se Ăźntoarce acasă (precum fiul risipitor), a primi un dar, a privi, a atinge (a prinde marginea hainei lui Cristos), a accepta o invitație la nuntă, a urma pe Isus.

Nu este credința un salt Ăźn necunoscut?
Nu, ci dimpotrivă: credința pretinde cea mai mare asigurare, pe care o și găsește Ăźn CuvĂąntul lui Dumnezeu. Nu există nimic care să fie mai sigur decĂąt CuvĂąntul lui Dumnezeu, care este adevărul (Ioan 17:17). A ne Ăźncrede Ăźn El reprezintă lucrul cel mai revelant, cel mai logic, cel mai Ăźnțelept pe care-l poate face un om. Ce poate fi mai Ăźnțelept decĂąt ca creația să se Ăźncreadă Ăźn Creatorul ei? El nu poate minți, Ăźnșela sau să fie Ăźnșelat.

Nu este Evanghelia prea simplă, prea ieftină?

Este simplu să fii salvat; este atĂąt de simplu ĂźncĂąt le stă tuturor la dispoziție. Este ieftin pentru cel păcătos. Nu costă nici un ban (Isaia 55:1). Nu a fost Ăźnsă un lucru ieftin pentru Salvator. El a trebuit să părăsească slava cerului, să Se jertfească Ăźn această junglă a păcatului, să sufere, să-Și verse sĂąngele și să aibă parte de o moarte groaznică, pentru a dobĂąndi iertarea noastră (1 Petru 2:24).

Cum pot ști dacă am crezut corect sau am crezut Ăźndeajuns?

Credința nu este Salvatorul. Isus este Salvatorul. Adevărata credință Îl "apucă" pe El. Nu este vorba de o adeziune intelectuală la anumite fapte, ci de Ăźncrederea Ăźntr-o Persoană. Nu este decisiv dacă eu cred mult sau puțin; mult mai hotărĂątor este să cred Ăźn ceea ce este corect, adică Ăźn Persoana potrivită.

Spuneți că nu trebuie făcut nimic pentru a fi salvat.
Nimic altceva decĂąt să crezi. Nu este aceasta o contradicție?
Sună contradictoriu, numai că fii atent: Nu este ceva meritoriu ce trebuie (sau poți) să faci. Nu vei fi salvat prin apartenența la o biserică, prin respectarea strictă a tradițiilor, prin donațiile făcute pentru cei nevoiași (Tit 3:5). Credința Ăźn Cristos nu e o prestație pe care o realizează cineva. Cu ea nu se cĂąștigă nimic și nici nu se poate făli nimeni.

Cum pot ști că voi rezista după ce am venit la credință?
Vei fi tot la fel de incapabil să-ți păstrezi singur credința, cum ai fost și să te salvezi singur.
Cristos nu doar salvează. Dacă a Ăźnceput Ăźn tine o lucrare bună, atunci cu certitudine o va duce la bun sfĂąrșit (Filipeni 1:6; Iuda 24).

Dacă nu trebuie să fac altceva decĂąt să cred, nu pot atunci să trăiesc cum Ăźmi place?
În clipa Ăźn care ești ești salvat, Dumnezeu Ăźți transformă dorințele. Atunci nu mai vrei să păcătuiești. Îți dispare pofta desfrĂąnată pentru păcat. Nu mai vrei să practici lucrurile care L-au dus pe Salvatorul tău la cruce. Începi să tĂąnjești după sfințenie. Biblia spune: "Dacă este cineva Ăźn Cristos, este o făptură nouă: cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi" (2 Corinteni 5:17).

Dacă păcătuiesc după ce am fost salvat, nu-mi pierd atunci mĂąntuirea?

Isus a spus că nici măcar o singură oaie din turma Sa nu va fi pierdută (Ioan 10:27,29).
Toți cei care au fost socotiți neprihăniți, vor fi Ăźntr-o zi proslăviți (Romani 8:30).
Salvarea este o naștere (Ioan 3:3-5). O naștere este ceva ce nu mai poate fi dat Ăźnapoi.
Salvarea Ăźnseamnă viață veșnică (Ioan 3:16,36). Veșnic Ăźnseamnă fără sfĂąrșit.
Nimic nu poate despărți pe cel credincios de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:38-39).

Cunosc pe cineva care a fost salvat, apoi a păcătuit și a fost pierdut.

Ce puteți spune acum?
Dacă a fost cu-adevărat salvat, atunci nu este pierdut. Dacă Ăźnsă a depus numai o mărturie cu buzele, atunci n-a trăit niciodată o pocăință adevărată, ci cel mult o creștere morală. Totul arăta ca un nou Ăźnceput, Ăźnsă după cĂątva timp a recăzut Ăźn modul cel vechi de viață.
Noi trebuie să ne Ăźntemeiem credința noastră pe Biblie, nu pe experiența proprie. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem Ăźntotdeauna este: “Ce spune Biblia?”

Dacă toate păcatele sunt iertate, ce se ĂźntĂąmplă cu cele comise după pocăința noastră?
CĂąnd suntem salvați, ne sunt iertate toate păcatele Ăźn ce privește pedeapsa păcatului. CĂąnd Isus a fost răstignit pe cruce, a murit pentru toate păcatele noastre, cele trecute, prezente și viitoare.
CĂąnd El a murit, toate se aflau Ăźncă Ăźn viitor. El a murit pentru toate. Dumnezeu, Judecătorul, nu mai găsește nici un păcat pentru care ar trebui să-i condamne pe păcătoși la pierzarea veșnică, fiindcă Isus a purtat pedeapsa pe crucea de la Golgota: “Acum dar nu mai este nici o osĂąndire pentru cei ce sunt Ăźn Cristos Isus” (Romani 8:1).
Păcatele pe care le comitem după pocăință au diferite urmări:
- Necinstesc Numele Domnului.
- Ne răpesc bucuria.
- Pun sub semnul Ăźntrebării veridicitatea pocăinței noastre. J.I. Packer a spus Ăźn acest sens: “Singura dovadă a pocăinței este o viață pocăită.”
- FrĂąnează creșterea spirituală.
- Ne expun pedepsei divine.
CĂąnd venim la credință, primim o iertare pe care o putem numi “iertarea judecătorească”: Dumnezeu, Judecătorul suprem, ne absolvă o dată pentru totdeauna de pedeapsa veșnică a păcatului. CĂąnd noi păcătuim ca și credincioși și ne mărturisim păcatul, primim ceea ce putem numi “iertarea părintească”. Dumnezeu Tatăl ne iartă ca fiind copiii Săi. Acest fel de iertare ne trebuie zilnic, pĂąnă la sfĂąrșitul vieții.

Ce se ĂźntĂąmplă dacă mor ca și pocăit, fără ca anumite păcate să fie curățite?
Cum am explicat Ăźnainte, pedeapsa pentru aceste păcate a fost purtată de Isus la cruce. El a plătit și Dumnezeu nu va mai cere niciodată ca pentru același lucru să se plătească de două ori. Salvarea lor veșnică nu va fi pusă la Ăźndoială din cauza aceasta.
Părtășia, care a fost Ăźntreruptă datorită păcatelor pe care le-ai comis, va fi restabilită cĂąnd vei păși Ăźn prezența Domnului. Păcatele pe care nu le-am mărturisit ca și creștini, fac să pierdem Ăźn fața scaunului de judecată al lui Cristos din răsplata promisă.

Spuneți că Isus a murit pentru toți oamenii.

De ce nu sunt atunci toți salvați?
Moartea lui Isus Cristos este suficientă pentru păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile, Ăźnsă moartea Lui nu folosește decĂąt acelui om care-L acceptă pe Isus Ăźn credință.
Dumnezeu nu salvează pe nici un om Ăźmpotriva voinței sale. El nu va popula cerul cu oameni care nu doresc să ajungă acolo.

CĂąnd vin la credință, voi fi copleșit de niște sentimente puternice?
La unii oameni este cazul, la alții nu. Cei care vin la credință din situații de viață disperate, trăiesc adesea o eliberare dramatică. Alții experimentează o cuprindere calmă a darului divin. Nu se pune problema ca salvarea să nu declanșeze și emoții, Ăźnsă sentimentele pot fi diferite ca intensitate; uneori ele apar mai tĂąrziu și atunci cel mai adesea doar Ăźn mod trecător.

Cum pot să știu că sunt salvat?
În primul rĂąnd prin intermediul Bibliei. Biblia a fost scrisă pentru ca fiecare să știe că are viață veșnică din clipa Ăźn care crede Ăźn Fiul lui Dumnezeu (1 Ioan 5:13). Pot fi numite și alte indicii cum ar fi:
- Dorința de a asculta de Dumnezeu
- Dragostea pentru creștini
- O viață sfințită
- Dezgustul față de păcat
- Dragostea pentru CuvĂąntul lui Dumnezeu
- Bucuria Ăźn rugăciune
- Conștienta călăuzirii lui Dumnezeu
- RămĂąnerea constantă Ăźn credință
- Mărturia Duhului care locuiește Ăźn noi
- Dorința profundă de a aduce și altora Vestea Bună.

Nu trebuie mai ĂźntĂąi să-mi pun Ăźn ordine viața pentru ca apoi să pot veni la Isus?
Nu aceasta este Evanghelia. Cu cĂąt Ăźncerci mai mult, cu atĂąt vei deveni mai frustrat. Lucrul de care ai trebuință nu este o fațadă renovată, ci o viață nouă.
TĂąlharul răstignit Ăźmpreună cu Isus pe cruce nu și-a putut pune viața Ăźn rĂąnduială, și nici tu n-o poți face singur. Isus a vorbit cĂąndva despre un om care a Ăźncercat să-și pună viața Ăźn ordine. Casa sa era foarte bine curățită, Ăźnsă era goală; nu-L lăsase pe Salvator să intre Ăźn ea. SfĂąrșitul lui a fost mai rău decĂąt starea lui dinainte (Matei 12:43,45).

Nu este o ĂźngĂąmfare ca cineva să susțină că este salvat?
Dacă salvarea ar depinde de noi, atunci cu siguranță ar fi o ĂźngĂąmfare, Ăźnsă cĂąnd cel credincios spune că este salvat, atunci el nu se laudă. El nu spune de fapt decĂąt: “Păcatele au fost Ăźn Ăźntregime opera mea; salvarea este Ăźn totalitate lucrarea lui Dumnezeu.” El atribuie salvarea pe deplin lui Dumnezeu și harului Său. El, ca om, n-a realizat nimic Ăźn această privință.
Ar fi cea mai mare fărădelege dacă L-am face mincinos pe Dumnezeu, și exact asta facem Ăźn clipa Ăźn care nu credem mărturisirea pe care El a făcut-o despre Fiul Său (1 Ioan 5:10).

Dacă creștinii au dreptate, atunci de ce sunt atĂąt de puțini?

Întrebarea aceasta presupune că majoritatea are cel mai adesea sau chiar Ăźntotdeauna dreptate, ceea ce nu este adevărat.
La potop au fost salvați numai opt oameni; toți ceilalți au fost nimiciți.
La Golgota, la locul de răstignire a lui Isus, mulțimea nu avea dreptate; numai o mĂąnă de ucenici intimidați aveau dreptate.
Isus a spus: “Largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strĂąmtă este poarta și Ăźngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află” (Matei 7:13-14).

Dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce Ăźngăduie războaie, catastrofe și suferințe?

Toate aceste lucruri au venit Ăźn lume ca o consecință a păcatului. Dumnezeu nu este Autorul vreunui rău. Toate bolile, Ăźntreaga suferință, orice necaz, precum și moartea provin de la diavol. Dumnezeu le Ăźngăduie, Ăźnsă El folosește toate aceste dureri spre slava Sa și spre binele poporului Său. Totul trebuie ca, la urma urmei, să dea glas bunelor Sale intenții.

Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, cum poate arunca pe oameni Ăźn iad?

În primul rĂąnd, Dumnezeu n-a făcut iadul pentru oameni. El l-a făcut pentru diavol și Ăźngerii săi. Dumnezeu vrea ca nici un om să nu ajungă Ăźn iad. Pentru a Ăźmpiedica acest lucru, L-a trimis pe Fiul Său Ăźn lumea aceasta, pentru a suferi, pentru a-Si vărsa sĂąngele și a avea parte de o moarte groaznică. Dacă Ăźnsă omul disprețuiește oferta de mĂąntuire a lui Dumnezeu? Într-un sens foarte real, nu vor merge Ăźn iad decĂąt acei oameni care au ales singuri calea Ăźntr-acolo, oameni care au respins Ăźn mod conștient darul fără plată al vieții veșnice.

Ceea ce mă deranjează sunt nenumărații oameni fățarnici din biserici.

E important să ținem cont de faptul că este o mare deosebire Ăźntre credincioșii adevărați și creștinii cu numele, Ăźntre cei care au depus doar o mărturie cu buzele că sunt de partea lui Cristos și cei care dovedesc cu viața lor că sunt creștini adevărați. Și Ăźn politică există oameni fățarnici, Ăźnsă asta nu Ăźmpiedică pe nimeni să folosească buletinul de vot. Există ipocriți Ăźntre sportivi, Ăźnsă asta nu Ăźmpiedică masele să se Ăźnghesuie pe stadioane.
Există bani falși, Ăźnsă din cauza aceasta nu respinge nimeni Ăźn mod categoric orice ban. Nu se copiază sau se contrafac decĂąt lucruri care au o anumită valoare. Noi nu trebuie să scuzăm fățărnicia creștină, Ăźnsă nici să nu ne folosim de acest lucru pentru a nu ne pocăi Ăźn mod personal.
Dumnezeu nu ne cere nicidecum să credem Ăźn creștini; trebuie să credem numai Ăźn Isus Cristos. Dacă devii creștin, ai posibilitatea să arăți tuturor celor din jurul tău ce Ăźnseamnă un creștin adevărat.

Ezit, fiindcă eu cred că bisericile nu sunt interesate decĂąt de banii membrilor lor
Uneori este folosită și această scuză pentru a nu deveni creștin. Este adevărat că anumite organizații precum și diferite programe de televiziune au promovat o competiție Ăźn toată regula pentru a le scoate oamenilor banii din buzunar. Aceasta este o caricatură a credinței creștine. Dumnezeu nu vrea banii noștri. El vrea doar să-I dovedim o Ăźncredere deplină.

CĂąnd devin creștin, trebuie să mă botez?

Dacă ești cu adevărat pocăit, atunci vei vrea tu Ăźnsuți să fii botezat. Acesta nu este un lucru necesar pentru a fi salvat, Ăźnsă este necesar dacă vrem să fim ascultători. ÎntrucĂąt Isus a poruncit botezul, acesta e foarte important (Matei 28:19). El reprezintă una dintre primele ocazii cĂąnd poți face publică Ăźn fața lumii Ăźntregi credința ța. Dacă cineva evită cu ĂźncăpățĂąnare să se boteze, atunci trebuie să fie pusă la Ăźndoială veridicitatea pocăinței sale. Cineva care mărturisește că este creștin și moare nebotezat, va rămĂąne Ăźn vecii vecilor nebotezat.

CĂąnd mă pocăiesc, trebuie să mă dezic de credința părinților și a copiilor mei?
Dacă această credință a lor respinge divinitatea lui Cristos, sau dacă ea Ăźnvață că poți fi salvat prin fapte, sau dacă practică slujirea la idoli, sau dacă respinge faptul că Biblia este CuvĂąntul lui Dumnezeu, atunci trebuie să te lepezi de această credință. În acest caz o vei face, chiar dacă asta duce la conflicte cu cei apropiați.
Isus a spus: “Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pămĂąnt; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui” (Matei 10:34-36). Adeseori rudele se Ăźmpotrivesc față de cineva din familie care s-a Ăźntors la Dumnezeu.
Acest lucru Ăźnsă nu trebuie să te descurajeze. Experiența demonstrează că dușmănia de la Ăźnceput cedează Ăźn clipa Ăźn care cel pocăit Ăźncepe să ducă o viață credibilă și, de multe ori, apropiații care inițial au respins CuvĂąntul lui Dumnezeu, ajung să vină și ei la credință. Responsabilitatea creștinului este să asculte de Domnul și să predea Ăźn mĂąna Lui toate consecințele. El Ăźntotdeauna răsplătește ascultarea.

Cred c-ar trebui să mă pocăiesc, Ăźnsă Ăźmi este teamă.
Puteți să-mi spuneți ce se ĂźntĂąmplă?

Pot exista mai multe motive:
- Poate fi vorba de mĂąndrie.
- Se poate ĂźntĂąmpla să vă fie rușine să stați de partea lui Isus.
- Se poate să iubiți mai mult păcatul decĂąt pe Cristos, și plăcerea să vă fie mai importantă decĂąt sfințenia.
- Se poate să vă rețină dragostea pentru o persoană necredincioasă.
- Se poate ca presiunea familiei să vă rețină, sau numai teama de reacția părinților.

Cred că mai aștept puțin. Ce poate fi rău Ăźn asta?
Ai uitat două lucruri. Unul este incertitudinea cu privire la cĂąt mai ai de trăit. Celălalt se referă la posibilitatea ca Isus să revină Ăźn orice clipă.

Înțeleg că aș putea muri Ăźn cazul unui accident, dar ce este cu revenirea lui Isus?

Isus le-a promis ucenicilor Săi că va veni din nou. Nimeni nu știe cĂąnd; poate fi chiar azi. Există multe semne care prevestesc faptul că revenirea ar putea avea loc curĂąnd. CĂąnd va veni, adevărații credincioși vor fi răpiți de pe pămĂąnt Ăźn cer. Toți cei care au auzit Evanghelia dar au respins-o, nu vor mai avea nici o șansă. Ei vor trebui să parcurgă o perioadă de necazuri de nedescris aici pe pămĂąnt, pentru ca după moarte să meargă Ăźn iad.

Vorbiți aici de sfĂąrșitul lumii?

Nu. Trebuie mai ĂźntĂąi să se ĂźntĂąmple o mulțime de lucruri. Mai ĂźntĂąi, cum am spus, Isus va veni din nou și-i va lua la Sine Ăźn ceruri pe credincioșii adevărați. Apoi, după o perioadă de necazuri de neimaginat, Își va ridica pe acest pămĂąnt Împărăția Sa. Această Împărăție va dăinui 1000 de ani. La sfĂąrșitul acestei perioade, lumea aceasta se va prăbuși. Ea va fi nimicită Ăźntr-un incendiu gigantic. Dumnezeu va crea atunci un cer nou și un pămĂąnt nou, care vor dăinui veșnic.

Totul e limpede. Spuneți-mi Ăźnsă Ăźncă o dată, cĂąt mai simplu cu putință, cum pot fi salvat și cum pot fi sigur că sunt mĂąntuit

În primul rĂąnd, trebuie să mărturisești Ăźnaintea lui Dumnezeu că ești un păcătos vinovat, pierdut, și că meriți pedeapsa morții veșnice.
Trebuie apoi să te eliberezi de orice gĂąnd că ai putea să te salvezi singur sau că ai putea contribui Ăźntr-un fel la salvarea ta printr-un comportament ireproșabil sau vreo faptă bună.
De asemenea, trebuie să crezi că Domnul Isus Cristos a murit Ăźn locul tău și Ăźn felul acesta a luat asupra Lui pedeapsa pe care ai fi meritat-o pentru păcatele din viața ta.
În final trebuie să-L primești, printr-un pas conștient de credință, pe El ca Singurul Domn și Salvator și ca singură nădejde pentru cer.
Dacă ai făcut toate astea cu toată sinceritatea, atunci Dumnezeu garantează cu CuvĂąntul Său că ești salvat din momentul respectiv și pentru totdeauna.
Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu: “Fiindcă atĂąt de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede Ăźn El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16).
Ai totul de cĂąștigat și nimic de pierdut.
de William MacDonald

 

 


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!