Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ispita si lupta impotriva ei

Publicat la 2012-02-10 de Traian


A. Ce ne Ăźnvață Scriptura cu privire la ispită?
Pentru a fi cĂąt mai clar cu privire la ceea ce discutăm despre ispită este important Ăźn a menționa faptul că termenul din limba greacă poartă cu sine două Ăźnțelesuri. Astfel că primul Ăźnțeles este acela de Ăźncercare, test, subliniindu-se aspectul pozitiv al conceptului. Cel de- al doilea Ăźnțeles al termenului grecesc aduce cu sine aspectul negativ, și anume subliniindu-se idea de a face pe cineva să păcătuiască prin acțiunea mea proprie. Iar potrivit a ceea ce putem Ăźnțelege din contextul pasajului este că Iacov privește spre Ăźncercare Ăźntr-un mod pozitiv, mijlocul prin care credincioșia noastră este testată. Iar motivul pentru care Iacov vine și aduce această privire Ăźncurajatoare asupra Ăźncercării este datorită faptului ca răbdarea Ăźn Ăźncercare produce caracter, „ ... nu doar aceasta, dar ne și mĂąndrim Ăźn suferințele noastre, cunoscĂąnd că suferința aduce răbdare, iar răbdarea produce carcater, iar caracterul produce speranță,..."(Romani 5:3-4 – traducerea engleză International Standard Version). Putem considera că pĂąnă Ăźn versetul 12 Iacov aduce o apologie a Ăźncercării, făcĂąndu-ne să Ăźnțelegem rostul ei Ăźn viața mea de credincios, și beneficiile unei trăiri Ăźn răbdare Ăźn mijlocul Ăźncercărilor pe care Dumnezeu le oferă vieții mele ( Dumnezeu aduce Ăźncercare doar peste oamenii Lui, doar pe cei care au Ăźncheiat un legămĂąnt cu El, acest lucru putem să-l observăm Ăźn exemplul lui Avraam și Ăźn exemplul poporului Israel – Exod 16:4, Exod 20:20, Deuteronom 8:2. Iar rostul acestor Ăźncercări este acela de a descoperi lucrurile ascunse ale inimii credinciosului). Pe cĂąnd Ăźn versetul 13 Iacov vine și discută o cu totul altă problemă, și anume ispita, care are Ăźnțelesul negativ de a a face pe cineva să păcătuiască.
I. Dumnezeu nu este autorul ispitei.
Cu toții știm că suntem vulnerabili ispitei, iar vulnerabilitatea noastră Ăźn fața ispitei este dovedită de slăbiciunea de care dăm dovadă Ăźn diferitele aspecte și momente ale vieții noastre. Dar totodată putem să observăm că atunci cĂąnd suntem ademeniți și Ăźnșelați de ispită avem tendința ca să aruncăm vina din dreptul nostru și să blamăm pe altcineva sau altceva. La acest aspect, Iacov face referire Ăźn contextul versetului 13, pentru că Ăźn loc ca omul să Ăźși asume vina greșelii mult mai ușor găsește ca să arunce vina chiar pe Dumnezeu care de fapt nu este autorul ispitei. CĂąnd observăm ceea ce Iacov ne spune Ăźn acest verset putem să vizualizăm ĂźntĂąmplarea din grădina Eden, moment Ăźn care omul cade pradă ispitei, unde mai apoi cĂąnd este confruntat de către Dumnezeu cu privire la fapta lui, el (omul) nu face altceva decĂąt să facă responsabil pe altcineva și să se eschiveze de la ceea ce Ăźnfăptuise. Iar fuga lui Adam de responsabilitatea vinei fiind dovedită prin afirmația sa, „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lĂąngă mine, ea mi-a dat din pom și am mĂąncat." CĂąnd mai apoi Dumnezeu o Ăźntreabă pe Eva cu privire la ceea a făcut, la fel și ea imediat a aruncat vina pe șarpe. Eva a dat vina pe șarpe, dar Adam mult mai rău de atĂąt a dat vina nu pe Eva ci pe chiar Dumnezeu.
Dorința lui Iacov este aceea de a ne conștientiza de greșala pe care am putea-o ca să o facem prin a-l blama pe Dumnezeu de faptul că suntem pradă ispitei. Motivul pentru care acest lucru este inadmisibil se datorează naturii răului care nu are nimic din Dumnezeu. Anume că Dumnezeu și răul, fiecare există Ăźn două domenii diferite; Dumnezeu este descris de către Iacov ca fiind de neispitit, fără capacitatea aceasta a slăbiciunii de a fi ispitit să Ăźnfăptuiască răul. Iacov nu Ăźl caracterizează pe Dumnezeu Ăźn termeni mitologici, ci Ăźn termenii realității sale naturale, anume că Ăźn fața răului El este invincibil, și nu ca și zeitățile popoarelor păgĂąne care sunt pradă lăcomiei, și nu numai, că comit păcate grave dar și induc pe oameni Ăźn a păcătui, și invers. Și aceasta chiar dacă vor să dea dovadă de putere supranaturală, ei nu pot să ofere dovada unei Ăźnțelepciuni supranaturale.
Cu siguranță a existat confuzia aceasta Ăźn care erați conștienți că Dumnezeu nu poate ca să ispitească pe om ca să Ăźnfăptuiască răul și totuși parcă Scriptura oferă Ăźn unele pasaje imaginea Ăźn care El este autorul ispitei. Avem exemplul pasajului din 2 Samuel 24: 1 unde se relatează faptul că Dumnezeu s-a aprins de mĂąnie și l-a provocat pe David să facă numărătoarea poporului. Prin actul său, David nu a făcut altceva decĂąt să trădeze Ăźncredere mai mare Ăźn forța militară a poporului decĂąt Ăźn purtarea suverană de grijă a lui Dumnezeu față de popor. Dar pasajul care trebuie luat Ăźn paralel cu acest este cel din 1 Cronici 21: 1 unde de aici deslușim cu adevărat cine a a fost Ăźn spatele acțiunii lui David, și anume „ satana s-a sculat Ăźmpotriva lui Israel și a ațĂąțat pe David să facă numărătoarea lui Israel." Ceea ce trebuie subliniat aici este Ăźnțelegem că Dumnezeu nu este autorul ispitei dar să Ăźnțelegem și diferența de perspectivă a ispitei. Anume că Satan este autorul ispitei iar Dumnezeu o Ăźngăduie pentru ca astfel carcaterul credinciosului să-i fie testat. Dar deasemenea am menționat mai Ăźnainte că Dumnezeu este autorul Ăźncercării, exemplu dat de cazul lui Avraam, „După aceste lucruri Dumnezeu a pus la Ăźncercare pe Avraam..."(Gen.22:1), iar ceea ce doresc a sublinia aici este că Ăźn lucrurile Ăźn care Dumnezeu este implicat are tot dreptul ca să Ăźncerce relația omului față de activitatea Sa (Dumnezeu).

II. Poftele nerezolvate oferă mijlocul pentru ca ispita să pornească tot cadrul manifestării păcatului.
Acum că am Ăźnțeles că Dumnezeu nicidecum nu poate fii ispitit să facă rău, vom putea să observăm motivul pentru care noi suntem așa de ușor vulnerabili la ispită și ne lăsăm ademeniți. Poate trăiești impresia văzĂąnd că alții trăiesc o viață exemplară Ăźn ceea ce privește lupta Ăźmpotriva ispitelor, crezi poate că ei genetic s-au născut astfel, pentru a face mai ușor față ispitelor, iar tu porți Ăźn tine această genă de a fi mereu falimentar Ăźn fața ispitelor. Dar o cu totul altă imagine ni se desfășoară Ăźnaintea noastră și anume că pofta nerezolvată din ființa noastră este obiectul slăbiciunii noastre, acest fapt ne face să fim slabi Ăźn fața ispitelor de tot felul, și incapabili de a lupta Ăźmpotriva lor. Dar se poate ridica Ăźntrebarea de ce este păcat pofta?, căci la urma urmei ea este o dorință, și poate că nu-i vezi pericolul, de a transforma din tine o personă neĂźmplinită (căci ceea ce face pofta din tine este ca tu să devii o persoană neĂźmplinită). Dorința nu este un păcat atĂąt timp cĂąt ea Ăźși are Ăźmplinirea Ăźn voia lui Dumnezeu pentru viața mea, dar ea (dorința) transformată Ăźn poftă este un păcat. Pofta este rea pentru că transformă ceva care este deja bun Ăźn ceva rău. Deci pofta trebuie privită ca și o pervertire a dorinței pe care Dumnezeu a pus-o Ăźn ființa omului. Din nou luăm cazul din grădina Eden unde omul a pervertit dorința sfĂąntă a lui Dumnezeu Ăźn ceva ce este păcătos. Unii cred că Dumnezeu este Ăźmpotriva relațiilor intime, dar este ridicol să crezi acest gĂąnd, pentru că Dumnezeu a pus aceste dorințe Ăźn ființa omului, pentru ca ele să se manifeste Ăźn sfințenie și Ăźntr-un cadru pe care Dumnezeu l-a așezat de la Ăźntemeierea lumii. Și tocmai aici Satan vine de inversează și perveretește un lucru pe care Dumnezeu l-a creat de fi Ăźmplinitor pentru ființa umană. Pofta este o dorință idolatră și niciodată satisfăcută care nu face altceva decĂąt să respingă stăpĂąnirea lui Dumnezeu, așa că pofta Ăźți spune că Ăźți trebuie ceea ce nu ai, și maschează astfel mesajul lui Dumnezeu pentru a-l compromite, oferindu-ne ca prin Ăźncălcarea porunci sfinte vom putea să ne aducem satisfacție propriilor noastre ființe. Ispita caută să te motiveze păcătos pentru a te lăsa pradă gĂąndurilor, imaginațiilor păcătoase. Astfel trebuie să Ăźnțelegem că sursa poftelor noastre este inima noastră, că este prezentă Ăźn cel mai profund loc al ființei noastre de unde se dă naștere la cele mai murdare gĂąnduri, dorințe, și imaginții ale omului.
Poate vrei să afirmi că vei ajunge să cunoști care este limita, și că tot ceea ce discut nu este așa de negru pre cum pare. Dar să știi că potrivit cuvintelor Scripturii, avem afirmații care ne prezintă condiția inimii omului „inima este nespus de Ăźnșelătoare și deznăjdăjduit de rea" ( Ieremia 17: 9), „Din inimă ies gĂąndurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele"(Matei 15:19). Atunci cĂąnd accepți și Ăźnțelegi faptul că sursa poftelor este Ăźn tine și că a te lăsa pradă poftelor este de fapt răzvrătire Ăźmpotriva lui Dumnezeu Ăźți dai seama de gravitatea și de seriozitatea păcatului. Cei care caută să se eschiveze de la vina lor de cădere Ăźn păcat dau dovadă de lașitate, că nu vor să lupte cu ispita, dĂąnd vina pe aspectele exterioare; așa că cineva va afirma că afișul sau imaginea respectivă l-au condus la a Ăźnfăptui păcatul adulterului, dar Ăźnainte de a considera astfel de lucruri trebuie să fie conștient că hrănirea poftei cu gĂąnduri și dorințe păcătose au fost sursa căderii lui.
De aceea potrivit Scripturii vedem că dorința lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre este sfințirea noastră, și să știi că prin trăirea unei vieți Ăźn complacerea cu păcatul, Cel care se simte trădat este Dumnezeu, „Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție ci la sfințire. De aceea cine nesocotește aceste Ăźnvățături, nesocotește nu pe un om ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel SfĂąnt (1 Tesaloniceni 4:7-8).Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu ne cere să ne curățim cu totul viețile de pofte este faptul că știe că pofta nu rămĂąne totodeauna puțină, ea totdeauna manifestĂąndu-se prin tĂąnjirea păcătoasă după ceea ce este interzis. În problema ispitei nu există cale de compromis, pentru că ispita crește continuu, iar poftele fiind astfel provocate nu vor face altceva decĂąt să-ți răpească capacitatea de a te bucura de plăcerile adevărate pe care Dumnezeu le-a pregătit deja.
Ilustrație: Raynald al III-lea.- omul are impresia că satifacerea poftelor vor produce Ăźn viața lui eliberare, fac ceea le place, dar tristul adevăr este acela că fiecare grăunte de plăcere obținut din pofte Ăźi leagă Ăźn lanțuri și mai tari, pentru că te dai rob plăcerilor provocate de păcat, „nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați sunteți robii aceluia de care ascultați fie că este vorba de păcat care duce la moarte,..."(Romani 6:16) „oricine trăiește Ăźn păcat este rob păcatului"(Ioan 8:34).

III. Fiecare persoană este ispitită.

(intenția mea nu este de a aduce descurajare Ăźn inima dumneavostră creĂąnd impresia că suntem fără nici o scăpare.)
AjungĂąnd la acest punct vin să afirm că fiecare om este supus ispitelor, iar ispitirea, cum am observat, nu se datorează vreunei constituții genetice a persoanei. Fiecare persoană este confruntată Ăźn ființa sa cu ispita și nimeni nu poate nega acest fapt. Afirm acest fapt cu tărie pe baza exemplului lui Isus Cristos, care Ăźn existența Sa pe acest pămĂąnt a avut parte de ispite Ăźn momente cĂąnd ca și om a fost cel mai vulnerabil. Putem observa cum ispita lui Satan Ăźn perioada de post Ăźn pustie a lui Isus se face prezentă tocmai Ăźn momentul Ăźn care este cel mai vulnerabil. Mai exact ispitirea o vedem prezentată ca fiind după momentul cĂąnd Isus primește certificarea Lui Dumnezeu ca Fiu al Său Ăźn care El Ăźși găsește plăcerea, și tocmai de această pretenție se folosește Satan de a-l ispiti pe Isus. Satan a Ăźncercat să-l convingă pe Isus de a-și demonstra puterea conform identității sale ca și Fiu a lui Dumnezeu, tot ceea ce a vrut Satan de la Isus a fost ca să nu se supună lui Dumnezeu, acționĂąnd independent de voia lui Dumnezeu Tatăl („căci M-am pogorĂąt din cer ca să fac nu voia Mea ci voia Celui care M-a trimes" Ioan 6:38) . Implicația adĂąncă a ispitei lui Isus a fost aceia ca să considere ca un „lucru de apucat de a fi Fiu a lui Dumnezeu", căutĂąnd să-l provoace pe Isus la un mod de acțiune contrar voii lui Dumnezeu. Scopul ispitirii a fost acela de a produce Ăźndoială Ăźn viața lui Isus cu privire la adevărul cuvĂąntului lui Dumnezeu, de dragoste lui Dumnezeu, și de capacitatea Lui de a se Ăźngriji de nevoia omului. Prin acest moment Satan sugerĂąndu-i lui Isus că are tot dreptul de a-și folosi puterile Sale divine, de a se Ăźmplini pe sine fiind că Dumnezeu refuză acest fapt. Dar răspunsul lui Isus este unul clar și care aduce lumină, cu privire la scopul pentru care eu și tu ca ființă umană existăm, și anume că nu lucrurile acestea perisabile sunt Ăźmplinirea vieții noastre ci Dumnezeul personal poartă cu sine această pretenție de a ne Ăźmplini. Iar de aceea motivul principal al vieții noastre să fie acela de a-L mulțumi pe Dumnezeu și de a ne Ăźncrede Ăźn El că poate ca să ne Ăźmplinească nevoia. Tot acest fapt se poate concretiza prin porunca lui Isus „ căutați mai ĂźntĂąi Împărăția lui Dumnezeu". Astfel consider că acest lucru Ăźmi dă avĂąnt de a mă Ăźncrede Ăźn El fără nici o rezervă că Ăźmi va Ăźmplini nevoia. CăutĂąnd să Ăźmplinesc voia lui Dumnezeu, voie pe care de fapt nu o pot Ăźmplini prin propria mea putere, nu fac altceva decĂąt să dau dovadă Ăźn afară de manifestarea suveranității divine, „MĂąncarea mea este să fac voia Celui ce M-a trimes și să Ăźmplinesc lucrarea lui"(Ioan 4:34).
Am prezentat putin din momentul ispitirii lui Isus. Sunt multe alte lucruri de spus despre acest moment, dar ceea ce am vrut să subliniez e că scopul principal al ispitirii este acela de a subestima autoritatea și voia suverană cu privire la noi. Acum dacă Ăźnsuși persoana lui Isus a avut parte de momente de ispitire tragem astfel concluzia că fiecare om este supus ispitei, fiind că Pavel vine și ne conștientizează de acest fapt „Nu v- a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va Ăźngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci, Ăźmpreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s'o puteți răbda."(1 Corinteni 10:13). Dar trebuie precizat că dacă Dumnezeu astfel aranjează lucrurile ca nici o ispită să nu depășească puterile nostre și că El ne oferă și mijlocul de a ieși din ea, Ăźnsemană că noi trebuie să căutăm acel mijloc prin care putem ieși nepătați din ispită. De aceea Pavel Ăźl Ăźndeamnă pe tĂąnărul Timotei "fugi de poftele tinereții".
Deasemenea tot Scriptura ne face de cunoscut căci chiar dacă suntem Ăźnvingători asupra ispitelor acest lucru nu ne motivează de a ne lăsa pe tĂąnjeală considerĂąnu-ne destul de puternici. Să știi că niciodată pe acest pămĂąnt nu vei fi destul de puternic ca să faci față ispitelor, Ăźn orice moment există probabilitatea ca să fii pradă ispitei cu toată Ăźncrederea Ăźn sine, "ia seama la tine Ăźnsuți, ca să nu fii ispitit și tu.... Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se Ăźnșală singur."(Galateni 6:1b,3).

B. Lupta Ăźmpotriva ispitei.

Posibile contexte cĂąnd ispita apare.
Dacă ești conștient și te faci responsabil pentru problema ta, pentru falimentul tău, trebuie să te simți motivat de a observa contextele sau cadrele Ăźn care tu ești vulnerabil Ăźn fața ispitelor. Identificarea acelor momente este parte a spiritualității tale, a modului cum privești relația ta și cu Dumnezeu. Dacă trăiești Ăźn nepăsare față de problema ta și cauți să afișezi o atitudine spirituală, să știi că dai dovadă de ipocrizie, nu de un om integru care urmărește o trăire integră. Vei considera că sunt prea categoric Ăźn ceea ce am spus pĂąnă acum și că nu sunt deschis de a vedea lucrurile dintr-o perspectivă mai largă, dar cum a spus Spurgeon „ Biblia e mult mai categorică de cum sunt eu față de problemele pe care ți le spun". Te simți atras de afirmații care Ăźți amorțesc conțiința de vina păcatului, sau cauți să te eschivezi de vina greșelii tale, să știi că sunt astfel de afirmații, „Este rău să avem vici, este Ăźnsă și mai rău să trăim fără ispite"-Walter Bayerhot, „Există mai multe metode de a rezista ispitei dar cea mai sigură este lașitatea"- Mark Twain. Dragul meu ,azi (nu doresc ca nimeni să se supere) Ăźn lume ești motivat de a trăi Ăźn compromis, că puțin din fiecare nu e greșit a avea parte, dar să știi că naturii umane Ăźi este greu să dea o definție a ceea ce este destul.
" Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, 4 prin cari El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea, care este Ăźn lume prin pofte. 5 De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; 6 cu cunoștința, ĂźnfrĂźnarea; cu ĂźnfrĂźnarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7 cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni. 8 Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri Ăźn voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori Ăźn ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. 9 Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii Ăźnchiși, și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate.(2Petru 1:3-9)"
- Lipsa rugăciunii Ăźn viața mea.
- cĂąnd nesocotești citirea CuvĂąntului lui Dumnezeu. (să Ăźți biblicizezi mintea)
- oboseala fizică (neodihna)
- momentele grele din viață
o problema la locul de muncă, la școală
o relații tesnsionate Ăźn cadrul familiei – cu soțul sau soția, cu copii, sau socrii.
- Ăźn perioade de schimbări – adolescenții sunt vulnerabili
o căsătoria, pensionarea, trecerea de la perioade de student la cea de angajat, mutarea dintr-un loc Ăźn altul (plecarea Ăźntr-un alt oraș la facultate)
- după o victorie spirituală (exemplul ispitirii lui Isus) – „cine crede că stă Ăźn picioare să ia seama să nu cadă"
- Ăźn momentele obișnuite ale vieții.
Înainte de a Ăźți gĂąndi un plan potrivit persoanei tale și problemelor cu care tu te confrunți este bine ca să Ăźnțelegi că posibilitatea ta de a lupta Ăźmpotriva ispitei se datorează identității pe care tu o ai Ăźn Cristos. Acest fapt trebuie să fie motivul principal pentru care eu și tu luptăm Ăźmpotriva Ăźmpotriva ispitei. Foarte mulți creștini se luptă ca să-l Ăźnvingă pe diavolul și sunt frustrați că nu reușesc. Da, trebuie să fim conștienți că lupta este deja cĂąștigată, fapt făcut posibil prin moartea lui Isus pe cruce, iar noi ducem bătălia Ăźnsușirii acestei victorii. Chiar dacă eram morții Ăźn greșeli și păcate, Dumnezeu ne-a adus la viață Ăźmpreună cu Cristos avĂąnd ca să șteargă toate acuzațiile care erau Ăźmpotriva noastră „A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea Ăźmpotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A desbrăcat domniile și stăpĂźnirile, și le-a făcut de ocară Ăźnaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce." Scopul victoriei lui Cristos pe cruce este acela de ne face copii a lui Dumnezeu, de a realiza chipul Lui Ăźn viețile noastre. Find că prin faptul cunoașterii lui Cristos ești Ăźnvățat ca să te dezbraci de omul cel vechi "care se strică după poftele Ăźnșelătoare." Aici este bătălia ca să accepți ceea s-a Ăźnfăptuit pentru a trăi o viață de copil a lui Dumnezeu. Diavolul aici ataca să te descurajeze și să te Ăźnșele că așa ceva este imposbil pentru tine, că tu nu mai ai nici o astfel de posibilitate, că este doar o iluzie o astfel de promisiune. Dragul meu, creștinismul nu-ți promite lipsa problemelor și a necazurilor, pentru că și un creștin are parte de aceastea, dar Dumnezeu a promis biruință Ăźn mijlocul Ăźncercărilor pentru că astfel caracterul lui este Ăźntărit. Însușirea victoriei Ăźncepe de la nivelul gĂąndirii, cum te percepi tu pe tine Ăźnsuți, dacă accepți ceea ce Satan te Ăźncurajează să crezi nu ai nici o șansă, dar așa cum spune Pavel " să vă Ăźnoiți Ăźn duhul minți voastre" , pentru ca astfel ai avea posibilitatea de fi un om nou făcut după chipul lui Dumnezeu (Efeseni 4:21-24).
Îndemnul este acela de a te debarasa de frustrări, și de minciunile diavolului, pentru că războiul a fost cĂąștigat: "El ne-a izbăvit de sub puterea Ăźntunericuluiși ne-a strămutat Ăźn Ăźmpărăția Fiului dragostei Lui." Suntem conștienți că Ăźmbrăcarea cu omul cel nou nu se poate realiza pe un teritoriu ostil, și pentru aceea am fost mutați din acel cadru prin răscumpărarea lui Cristos, Ăźntr-un cadrul benefic nou. Acum chiar dacă sunt Ăźn lume, cum Cristos a fost Ăźn lume, tot așa cum și Cristos nu a fost din lume, la fel nci eu și nici tu nu mai ești din lume. Ca și persoane Ăźncă mai trăim Ăźn contextul acestei lumi, dar identitatea nu o avem din lume, ca și credincioși ceea ce este lumesc nu ne caracterizezază.
Acum că am oferit o imagine a cine ești cu adevărat, este important să Ăźnțelegi că lupți Ăźntr-o direcție corectă și cu un scop precis "M-am luptat lupta cea bună mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, Ăźn ,,ziua aceea``, Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui."(2 Timotei 4:7-8) Dragul meu, nu am căutat să Ăźndulcesc viața de credință ci ceea ce am căutat să Ăźți ofer , este motivul pentru care se merită ca să trăiești această nouă viață – identitatea ta Ăźn Cristos.
Să știi că acest lucru nimeni nu ți-l va spune mai bine decĂąt o face Scriptura pentru că ea este Sabia Duhului. E a nu e o carte neputinciosă, ea este plină de putere pentru că "este insuflată de către Dumnezeu ca să Ăźnvețe, să mustre, să Ăźndrepte, să de Ăźnțelepciune Ăźn neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvĂąrșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună" ( Timotei 3:16-17). CĂąnd citești, memorezi și studiezi Scriptura Duhul SfĂąnt o folosește ca și o armă Ăźmpotriva păcatului, "Căci CuvĂźntul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decĂźt orice sabie cu două tăișuri.(Evrei12:4a)" .Scriptura clarifică deruta și jumătățile de măsură, ne dezvăluie dorințele greșite, ne Ăźndreaptă pașii Ăźnspre o viață corectă, și ne clarifică care sunt promisiunile lui Dumnezeu. De unul singur nu vei reuși, prin formule doar de tine știute, pentru că am observat că Ăźn momentul ispitiri poftele nu stau a discuta cu tine contraargumente, nu Ăźți poți Ăźnfunda degetele Ăźn urechica să nu mai auzi șopta poftelor, deaceea ai nevoie de o autoritate mai mare decĂąt propria ta voință slăbită de păcat, de CuvĂąntul lui Dumnezeu, de Isus Cristos.
Încheiere.
Cred că ești de acord cu mine, anume de subtilitatea păcatului, dar să știi că oricĂąt de nesemnficativă și de nevinovată ți s-ar părea tentația, acest fapt poate să-ți afecteze Ăźmpietrtirea inimii. Sfatul pe care evanghelistul John Wesley l-a primit de la mama lui poate și astăzi pe noi ca să ne motiveze la o trăire de o continuă alertă la subtilitatea păcatului.
"Respectă următoarea regulă: orice Ăźți slăbește rațiunea, Ăźți alterează frăgezimea judecății, Ăźți Ăźntunecă simțirea lui Dumnezeu, sau Ăźți ia bucuria celor spirituale; pe scurt orice crește autoritatea trupului asupra minții acela este pentru tine păcatul, oricĂąt de innocent ar părea să Ăźnsemne el pentru tine."
Dacă observi că sunt astfel de lucruri care Ăźți Ăźmpietresc inima Ăźnaintea lui Dumnezeu, dacă Ăźți Ăźntunecă abilitatea de a vedea urĂąciunea păcatului și sfințenia lui Dumnezeu, dacă face ca dorințele spirituale să-și piardă pasiunea atunci acela este păcat.

Beniamin Tecsa

#Aa9utFwvjQqE
In mesajul antireor nu ma refeream la ironie ci la cum este tratat mai apoi mesajul transmis de versetul citat. Stiam si eu prea bine ca Dumnezeu este si ironic atat in Biblie cat (mai ales) in trecerea timpului, in istorie si se pot cita destule versete si fapte istorice (unele le-am trait si eu) de o ironie de-a dreptul divina. Dar consider ca este nedrept sa vedem ironie acolo unde nu este Ori in pasajul citat NU ESTE nici o ironie, este un mod de a spune adevarul cat se poate de elegant.Pentru ca am vazut (astazi am citit mesajele care au urmat) ca toata discutia a fost despre daca Dumnezeu este sau nu ironic si am uitat fix mesajul transmis de versetul citat cu o discutie careia nu-i vad vre-un rost (Credinta (increderea exprimata prin actiuni) este ceea ce ni se cere sa facem pentru a-L cunoaste pe Dumnezeu.) Sa vedem drept si sa impartim drept

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE PVC, CARAMIZI ECOLOGICE...Vezi aici!