Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Folositi Scriptura pentru a va bucura in nadejde

Publicat la 2012-02-02 de Traian

Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, și să nu ne plăcem nouă Ăźnșine. Fiecare din noi să placă aproapelui, Ăźn ce este bine, Ăźn vederea zidirii altora. Căci și Hristos nu Și-a plăcut Lui Ăźnsuși; ci, după cum este scris: ,,Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au căzut peste Mine.`` Și tot ce a fost scris mai Ăźnainte, a fost scris pentru Ăźnvățătura noastră, pentruca, prin răbdarea și nu prin mĂźngĂźierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.
Romani 12:12

Bucurați-vă Ăźn nădejde. Fiți răbdători Ăźn necaz. Stăruiți Ăźn rugăciune.
Mesajul de astĂŁzi se referă la rolul Bibliei Ăźn lupta pentru bucurie. Motivul pentru care vorbim despre lupta pentru bucurie este Romani 12:12: "Bucurați-vĂŁ Ăźn nĂŁdejde, fiți rĂŁbdĂŁtori Ăźn necaz, stĂŁruiți Ăźn rugĂŁciune." Am vĂŁzut cĂŁ toatĂŁ aceastĂŁ luptĂŁ este Ăźn slujba dragostei, care este tema centralĂŁ a paragrafului.

Așadar, zidind ĂźmpreunĂŁ pe Romani 12:12 și pe tot restul Noului Testament, viața creștinĂŁ funcționeazĂŁ astfel: Necazul este un lucru obișnuit Ăźn lumea aceasta decĂŁzutĂŁ (1 Petru 4:12; Romani 8:23). Cristos a venit și a purtat pĂŁcatul nostru și Ăźntristările noastre pe cruce apoi Ăźn mormĂąnt, și le-a lĂŁsat acolo, apoi a Ăźnviat astfel ca noi sĂŁ avem o nĂŁdejde de neclintit Ăźn (și nu Ăźn loc de) suferințĂŁ, iar aceastĂŁ nĂŁdejde dă naștere bucuriei. De aceea versetul 12 spune "Bucurați-vĂŁ Ăźn nĂŁdejde." AceastĂŁ bucurie susține rĂŁbdarea Ăźndelungată, de aceea versetul 12 spune "Fiți rĂŁbdĂŁtori Ăźn necaz", iar Evrei 12:2 ne spune cĂŁ Isus a Ăźndurat crucea "pentru bucuria care–I era pusĂŁ Ăźnainte".

Vedem astfel cĂŁ răbdarea ne susține Ăźn sacrificiile dragostei, din moment ce crucea a fost actul cel mai plin de dragoste care a fost ĂźnfĂŁptuit vreodatĂŁ. NĂŁdejdea cumpĂŁratĂŁ cu preț de sĂąnge și care Ăźl ĂźnalțĂŁ pe Hristos produce o bucurie de nedescris, produce Ăźndelungă răbdare Ăźn Ăźncercare și duce la sacrificii pline de dragoste.

Ce anume produce și susține nĂŁdejdea noastrĂŁ? RugĂŁciunea!

Se pune Ăźntrebarea: DacĂŁ nĂŁdejdea stă la baza bucuriei, răbdării și dragostei, atunci ce anume susține nĂŁdejdea noastră? Ce ne ajutĂŁ sĂŁ ne pĂŁstrĂŁm speranța și nĂŁdejdea Ăźn Cristos? Întrebarea nu este "Care este baza speranței?" Baza speranței e Cristos! Moartea Lui Ăźn locul nostru, Ăźnvierea Lui, domnia Lui suverană peste Ăźntreaga lume. Aceasta este temelia de nezdruncinat. Nu poate fi schimbată. Noi Ăźnsă ne schimbăm. Suntem vulnerabili și fragili, slabi și instabili emoțional. Întrebarea este ce anume ne pĂŁstreazĂŁ nouă inimile centrate Ăźn Cristos, speranța noastrĂŁ? Ce anume produce și susține Ăźn noi nĂŁdejdea Ăźn viața de zi cu zi?

RugĂŁciunea a fost rĂŁspunsul nostru de data trecutĂŁ. Am bazat acel răspuns pe rugĂŁciunea apostolului Pavel din Efeseni 1:18-19, Ăźn care el s-a rugat pentru trei lucruri specifice: "[1] ca sĂŁ pricepeți care este nĂŁdejdea chemĂŁrii Lui, [2] care este bogĂŁția slavei moștenirii Lui Ăźn sfinți, și [3] care este fațĂŁ de noi, credincioșii, nemĂŁrginita mĂŁrime a puterii Sale" – ca să vă păzească pentru nĂŁdejdea pĂŁstratĂŁ Ăźn ceruri pentru voi (1 Petru 1:4-5).

Una din funcțiile rugĂŁciunii este aceea de a ne da capacitatea să-L vedem și să-L savurăm pe Cristos ca nădejde a noastrĂŁ, Ăźn așa fel ĂźncĂąt El este mult mai prețios pentru noi decĂąt orice altceva. Dacă nu ne rugăm acest lucru Ăźn mod constant pentru noi Ăźnșine, copiii noștri, și biserica noastră, nu ar trebui sĂŁ ne mirĂŁm dacĂŁ inimile noastre intră Ăźn derivĂŁ și Ăźncep sĂŁ simtĂŁ cĂŁ nădejdea noastră este Ăźn bani și muncă și familie și Ăźn o sută alte lucruri care rivalizeazĂŁ cu Cristos ca și comoară a noastrĂŁ.

Ce anume produce și susține nĂŁdejdea? CuvĂąntul lui Dumnezeu!

AstĂŁzi ĂźntrebĂŁm din nou, ce produce și susține nădejdea? Din moment ce nădejdea susține bucuria, și bucuria susține răbdarea, și răbdarea susține dragostea, iar dragostea este scopul ĂźnvĂŁțĂŁturii lui Pavel (1 Timotei 1:5), lupta cea mare pentru creștini este pĂŁstrarea nĂŁdejdii pline de bucurie Ăźn Cristos. Trebuie sĂŁ privim la viitorul nostru cu El ca fiind mult mai de preț și mult mai plin de satisfacție decĂąt orice altĂŁ comoarĂŁ. Aceasta ĂźnseamnĂŁ "sĂŁ te bucuri Ăźn nĂŁdejde": sĂŁ fii satisfĂŁcut cu tot ceea ce Dumnezeu este, și cu tot ceea ce Dumnezeu va fi pentru noi Ăźn Cristos.

Așadar al doilea rĂŁspuns pe care Ăźl dĂŁm la aceastĂŁ Ăźntrebare (Ce anume produce și susține aceastĂŁ nădejde aducĂŁtoare de bucurie?) este citirea, meditarea și memorizarea Scripturii. Dumnezeu a rĂąnduit aceste douĂŁ mijloace mai presus de toate celelalte pentru trezirea și susținerea nĂŁdejdii: rugĂŁciunea și hrĂŁnirea din CuvĂąntul lui Dumnezeu. DacĂŁ neglijezi rugĂŁciunea, nădejdea ta Ăźn Cristos se va diminua. Acum vom vedea la fel de clar cĂŁ dacĂŁ neglijăm CuvĂąntul lui Dumnezeu, nădejdea noastră se va micșora.

Demonstrația implicitĂŁ a apostolului Pavel cĂŁ Scriptura trezește și susține nĂŁdejdea
Cum explicĂŁ Pavel acest lucru pe Ăźnțelesul tuturor? O face atĂąt implicit cĂąt și explicit. El aratĂŁ importanța imensĂŁ a CuvĂąntului lui Dumnezeu mai ĂźntĂąi prin faptul cĂŁ el scrie ca și un apostol al lui Cristos, punĂąnd laolaltă Scriptura pentru noi. Apoi o face prin faptul că Ăźn procesul de scriere a Scripturii el citează din Vechiul Testament, Scriptura care era deja scrisĂŁ. SĂŁ luĂŁm ca exemplu Romani 12:19. Atunci cĂąnd ne cheamĂŁ la iubire, el spune "Prea iubiților, nu vĂŁ rĂŁzbunați singuri; ci lĂŁsați sĂŁ se rĂŁzbune mĂąnia lui Dumnezeu; cĂŁci este scris." Apoi el citeazĂŁ Scriptura (Deuteronom 32:35). Ceea ce citeazĂŁ este o promisiune: Dumnezeu vă va face dreptate! Dumnezeu este drept și nu va ascunde rĂŁul sub covorul universului. Va fi făcută dreptate pentru toți și Ăźn toate. Aceasta este Scriptura. Învățăm aceasta cĂąnd citim Biblia.

Și care este rezultatul ĂźnvĂŁțĂŁrii acestui lucru? RidicĂŁ povara rĂŁzbunĂŁrii. Noi nu trebuie sĂŁ purtĂŁm aceastĂŁ povarĂŁ. Dumnezeu o va purta. El promite cĂŁ fiecare faptĂŁ rea fĂŁcutĂŁ Ăźmpotriva noastrĂŁ nu va fi trecutĂŁ cu vederea. Va fi pedepsitĂŁ la cruce, dacĂŁ cel care ne-a greșit se pocĂŁiește și crede. Sau va fi pedepsitĂŁ Ăźn iad. Nu trebuie sĂŁ porți povara ĂźncercĂąnd sĂŁ fii Dumnezeu. Poți sĂŁ Ăźți pui nădejdea Ăźn El. Poți conta pe o dreptate viitoare. Și Ăźn nădejdea aceasta te poți bucura, poți răbda și iubi – chiar și pe cei care se poartă rău cu tine (Luca 6:2Cool.

Pavel ne dĂŁ un model implicit de a folosi Scripturile, prin ĂźnsĂŁși pilda sa de a folosi Scriptura. Citește Scriptura, mediteazĂŁ asupra ei, memorează versete și apoi Ăźntărește-te Ăźn nădejde, răbdare și dragoste din Scriptură. DacĂŁ nu facem acest lucru, ne vom potrivi chipului veacului acesta. Dar dacĂŁ jertfim zilnic pentru a citi, medita, memoriza și a ne ruga din CuvĂąnt, vom fi transformați prin Ăźnnoirea minții noastre și nĂŁdejdea noastrĂŁ se va ĂźntĂŁri, iar bucuria noastrĂŁ va fi de nezdruncinat – chiar și Ăźn suferințĂŁ.

Aceasta este demonstrația implicitĂŁ a Apostolului Pavel cu privire la cĂąt de vitală este Scriptura Ăźn a ne da nĂŁdejde, bucurie, dragoste, și Ăźn a ne elibera, Ăźn acest caz de rĂŁzbunare. SĂŁ ne Ăźntoarcem Ăźn Romani 15 pentru a vedea afirmația directĂŁ, explicitĂŁ a lui Pavel, și anume cĂŁ Scriptura – Biblia – are ca scop principal sĂŁ ne trezeascĂŁ și sĂŁ ne susținĂŁ nĂŁdejdea.

Demonstrația explicitĂŁ a apostolului Pavel cĂŁ Scriptura trezește și susține nĂŁdejdea
Priviți Ăźn versetele 2-4: "Fiecare din noi sĂŁ placĂŁ aproapelui, Ăźn ce este bine, Ăźn vederea zidirii altora." Cu alte cuvinte el ne spune din nou sĂŁ ne iubim unii pe alții. Asta face dragostea – zidește. Acum el face un lucru care pe mine pur și simplu mĂŁ surprinde. Ce nu e surprinzĂŁtor este cĂŁ Domnul Isus este dat ca exemplu: Cristos, desigur, a ales suferința ca noi sĂŁ putem fi binecuvĂąntați. Și tu trebuie sĂŁ te porți la fel. DacĂŁ poți merge fĂŁrĂŁ probleme, nu parca Ăźn parcarea bisericii. FĂŁ un gest frumos fațĂŁ de persoanele Ăźn vĂąrstĂŁ și fațĂŁ de vizitatori, parcheazĂŁ la distanțĂŁ, etc. Nu e surprinzĂŁtor faptul cĂŁ Pavel folosește exemplul jertfei de Sine a Domnului Isus pentru a ne chema sĂŁ placem aproapelui, și nu nouĂŁ Ăźnșine.

Ce este Ăźnsă surprinzĂŁtor este locul de unde Ăźși alege ilustrația jertfei de Sine a Domnului Isus. Putea sĂŁ dea ca ilustrație multe momente din viața lui Isus Ăźn care El a iubit cu o dragoste plinĂŁ de sacrificiu. Dar ce face Ăźn schimb apostolul Pavel? El citeazĂŁ Scriptura scrisĂŁ cu o mie de ani Ăźnainte de venirea lui Cristos. Versetul 3: "CĂŁci și Cristos nu și-a plĂŁcut Lui Ăźnsuși; ci dupĂŁ cum este scris: [iar aici citeazĂŁ Psalmul 69:9] "OcĂŁrile celor ce te ocĂŁrĂŁsc pe Tine, au cĂŁzut peste Mine." GĂŁsesc acest lucru de-a dreptul surprinzĂŁtor.

El spune: Acum iubiți-vĂŁ unii pe alții cu o dragoste plinĂŁ de jertfĂŁ de sine. Apoi Ăźși argumenteazĂŁ porunca și Ăźndemnul cu viața lui Isus. Dar Ăźn loc sĂŁ ne redea un moment Ăźn care El s-a purtat astfel (vezi episodul spĂŁlĂŁrii picioarelor ucenicilor, Ioan 13:1-2), Pavel descrie viața lui Isus citĂąnd din ScripturĂŁ (versetul 3). "CĂŁci este scris: <>" Isus a purtat ocara care ni se cuvenea nouĂŁ. Pedeapsa care trebuia sĂŁ cadĂŁ peste noi, a luat-o El asupra Lui.

A ști cĂŁ Isus a purtat ocara noastrĂŁ ne dĂŁ speranțĂŁ. Evanghelia suferințelor lui Cristos Ăźn locul nostru este temelia nĂŁdejdii noastre.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!