Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Lumini peste veacuri - John Smyth

Publicat la 2012-01-31 de Traian

Prima parte a vieții lui John Smyth e obscură. Se știe doar că a studiat la Universitatea Cambridge, Anglia cu renumitul profesor Francis Johnson și și-a primit diploma prin 1593. Henry C. Vedder Ăźn cartea sa “O scurtă istorie a baptiștilor” spune că Smyth a fost hirotonit ca preot Ăźn biserica anglicană de către episcopul Wickham din Lincoln. Pe data de 27 septembrie 1600 a fost Ăźnsărcinat cu păstorirea parohiei din Lincoln. El era foarte inteligent și Ăźnzestrat cu o minte cercetătoare. Studiind Biblia el a ajuns să Ăźmbrățișeze convingerile puritanilor. Aceasta a dus la un conflict cu autoritățile. Astfel pe data de 13 octombrie 1602, el a fost destituit din slujba de preot, dar documentele arată că el totuși a funcționat pĂąnă Ăźn 1605. Atunci s-a mutat la Gainsborough, unde și-a cĂąștigat existența practicĂąnd medicina.

La Gainsborough el a găsit o parohie neglijată. Vicarul Jerome Phillips primea salariul, dar nu se ostenea să țină servicii sau să se Ăźngrijească de nevoile spirituale ale membrilor. Smyth, fără să stea mult pe gĂąnduri, a vorbit cu poporul și au Ăźnceput să aibă servicii de Ăźnchinăciune. Ei l-au ales ca păstor, dar episcopul n-a vrut să-i dea recunoașterea și l-a condamnat aspru pentru zelul și Ăźndrăzneala sa de a aduna poporul la Ăźnchinăciune.

Desărcinat din slujire, el s-a apucat din nou de studierea Bibliei. După nouă luni de mari frămĂąntări lăuntrice. În 1606 el a părăsit biserica oficială și a trecut de partea separatiștilor. Separatiști se numeau cei ce au acceptat Reforma și nu mai recunoșteau autoritatea bisericii anglicane, ci se Ăźntruneau separat pentru Ăźnchinăciune. Ei căutau să trăiască viața curată conform Ăźnvățăturilor evanghelice. La Gainsborough el a adunat pe cĂąțiva care Ăźmpărtășeau aceleași idei și a format cu ei o biserică. El a fost numit Ăźnvățătorul bisericii, căci ei aveau o reacție față de numele de preot. Între membrii de seamă ai acestei biserici au fost Thomas Helwys și John Murton, care mai tĂąrziu au ajuns bărbați de seamă Ăźn viața bisericească. Ei au constatat că Ăźn localitatea vecină, Scroby, doar la cĂąțiva kilometri se afla o altă grupare, de separatiști printre care se aflau William Bradford, William Bewster și John Robinson, care au emigrat Ăźn America și au devenit conducători de frunte. În această perioadă separatiști au Ăźnceput să apară peste tot Ăźn grupuri tot mai numeroase. Starea de păcătoșenie și decădere din sĂąnul bisericii oficiale și stricăciunea din viața preoților a făcut pe tot mai mulți să-și dea seama de abaterea de la Ăźnvățăturile Evangheliei. Era un fel de trezire și revenire la creștinismul primitiv.

Această Ăźnmulțire a separatiștilor a stĂąrnit furia regelui Iacob I. El porunci ca toți să se conforme cu biserica oficială sau să părăsească țara. O violentă persecuție s-a pornit Ăźmpotriva tuturor separatiștilor. Mulți au fost aruncați la Ăźnchisoare. Chiar și soția lui Thomas Helwys a fost Ăźntemnițată Ăźn castelul York. Atunci John Smyth a scris o carte numită “Principiile și concluziile cu privire la biserica vizibilă”. În ea declara că “Biserica e o părtășie vizibilă a sfinților... uniți prin legămĂąnt cu Dumnezeu și unii cu alții, să folosească Ăźn mod liber lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, conform CuvĂąntului, pentru edificarea lor mutuală și spre gloria lui Dumnezeu”.

În prima parte a anului 1608 Smyth cu biserica lui, precum și alți separatiști au fugit din cauza persecuției Ăźn Olanda, s-au stabilit la Amsterdam și au format a doua biserică engleză. Smyth era Ăźnvățătorul lor și se Ăźntreținea și aici din practicarea medicinii. Prima biserică engleză la Amsterdam a fost formată tot din separatiști care s-au refugiat aici Ăźncă din anul 1593 și aveau ca păstor pe Francis Johnson, care a fost profesorul lui Smyth la Cambridge. Gruparea din Scroby au fugit și ei Ăźn Olanda, au stat puțin la Amsterdam, apoi s-au stabilit la Leyden. Aceștia mai tĂąrziu au emigrat Ăźn America, Ăźmbarcați pe corabia Mayflower.

În Amsterdam, Smyth a ajuns Ăźn contact cu Ăźnvățăturile teologului Arminius care susținea că mĂąntuirea e pentru toți cei ce o primesc, Ăźn contrast cu Calvin care susținea că mĂąntuirea e numai pentru cei aleși. La fel a ajuns să cunoască Ăźnvățăturile anabaptiștilor menoniți care s-au refugiat Ăźn mare număr Ăźn Olanda. Smyth din nou a luat Biblia și a cercetat-o cu de-amănuntul. Concluziile lui au fost că da, mĂąntuirea e pentru toți păcătoșii care sunt gata să se pocăiască și să creadă, iar Ăźn legătură cu botezul copiilor mici, și-a dat seama de netemeinicia lui. În tot Noul Testament el nu a găsit nici un singur verset Ăźn care să se arate că ar fi fost botezat vreun copil mic. Din contră a constatat că ĂźntĂąi păcătosul trebuie să primească mĂąntuirea, să fie născut din nou prin Duhul SfĂąnt, să-și mărturisească cu gura sa credința și abia după aceasta poate fi botezat; că biserica trebuie să fie formată din membri născuți din nou și botezați pe baza mărturisirii credinței lor. Aceste convingeri biblice el le-a Ăźmpărtășit grupului său. Apoi Ăźn 1609 a scris un tractat cu aceste adevăruri ale Noului Testament, Ăźn contrast cu practica bisericii oficiale. Tractatul l-a intitulat: “Caracterul fiarei”.

De fapt Ăźncă din 1608 găsim că relațiile dintre cele două biserici separatiste engleze au fost rupte datorită divergențelor de păreri. Acum John Smyth Ăźn Ăźnțelegerea cu grupul său au făcut un pas mai Ăźndrăzneț. Au dizolvat biserica lor care era formată pe baza semnării unui legămĂąnt și au format o nouă biserică, după modelul bisericii primare, formată pe baza mărturisirii de credință și a botezului. ÎntrucĂąt nici unul nu era botezat, Smyth s-a botezat pe sine apoi a botezat pe Thomas Helwys și pe alți 36 membri. Aceasta a fost prima biserică baptistă despre care există documente precise. Mai sunt Ăźncă vreo 10 biserici baptiste care Ăźși pretind ĂźntĂąietatea fiindcă au existat cu mult Ăźnainte. Astfel la Hill Cliff a luat ființă Ăźn 1522, la Eythorne, Coggeshall și Braintree Ăźn 1550 și altele, dar nu avem nici un document precis despre ele, doar Ăźn vreo două cazuri există o evidență arheologică: baptistiere dezgropate care au fost folosite pentru botezarea oamenilor mari, nu a copilașilor.

Despre biserica baptistă a lui Smyth avem o relatare a lui Robinson, pastorul separatiștilor de la Leyden. Iată ce a scris el: “Dl. Smyth, Dl. Helwys și ceilalți au dizolvat biserica lor de odinioară, au tăgăduit-o și s-au Ăźntrunit pentru a forma o nouă biserică pe baza botezului... Dl. Smyth s-a botezat ĂźntĂąi, apoi a botezat pe Dl. Helwys și pe restul care au făcut mărturisire personală”.

Chiar Smyth a considerat că e necesar să explice celorlalți pasul acesta. Într-o “Epistolă către cititor” el a scris:

“Către oricine iubește Adevărul, salutare. Poate părea cu totul curios ca un om să-și schimbe adeseori religia și nu poate fi socotit ca ceva recomandabil la un om să facă multe alterații și schimbări Ăźn chestiuni de așa greutate cum sunt cazurile de conștiință și dacă statornicia se cere Ăźn ceva e Ăźn religie”. El a căutat Ăźn această scrisoare să arate celorlalți separatiști doctrina botezului, care l-a determinat să se separe de ei.

“Deci, aceasta e Ăźntrebarea: dacă botezul copilașilor poate fi valabil, da sau nu; și dacă persoana fiind botezată ca și copilaș nu trebuie să renunțe la acel botez fals și să-și asume adevăratul botez al lui Cristos, care trebuie administrat persoanelor care Ăźși mărturisesc credința lor și păcatele lor, aceasta fiind controversa Ăźntre noi și separatiști. ConsiderĂąnd ce este botezul, un copilaș nu e cu nimic mai capabil pentru botez decĂąt orice altă viețuitoare nerațională și insensibilă. Căci botezul nu e o spălare cu apă, ci e botezul duhului, mărturisirea cu gura și apoi spălarea cu apă”.

În continuare el arată că “adevărata biserică” trebuie să fie fondată nu numai pe separarea de biserica oficială a Angliei, ci pe principiul botezului, după ce s-a petrecut pocăința și mărturisirea păcatelor. Iar celor ce ridicau chestiunea succesiunii apostolice, el le răspunse că adevărata succesiune apostolică nu e aceea a rĂąnduielilor exterioare și a organizațiilor vizibile, ci a credinței și practicii adevărate. Afirma cu tărie că oamenii, clerul, trăind Ăźn păcat, au pierdut de mult această succesiune.

După formarea acestei biserici, Smyth și cu Helwys au Ăźntocmit o Mărturisire de credință. Toate afirmațiile erau susținute cu texte biblice. În ea tratau crezul cu privire la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul SfĂąnt, inspirația Bibliei, starea de păcat, mĂąntuirea, botezul, Ziua Domnului, precum și principiul libertății de conștiință, că statul nu poate impune cuiva ce să creadă sau ce să nu creadă.

În anul 1611, Regele Iacob I a dispus tipărirea Bibliei cunoscută și azi ca versiunea King James. Ea a fost folosită de Smyth pentru răspĂąndirea Ăźnvățăturilor sale.

După cĂątva timp John Smyth s-a alăturat menoniților, iar cu conducerea bisericii a rămas Thomas Helwys. În anul 1611 membrii bisericii s-au Ăźnțeles Ăźmpreună să se reĂźntoarcă Ăźn Anglia. În anul 1626 Ăźn Anglia existau cinci biserici baptiste cu un număr total de 150 membri. În 1644 au fost 47 biserici baptiste.

John Smyth a rămas Ăźn Olanda unde s-a Ăźmbolnăvit de tuberculoză și a murit Ăźn anul 1612.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!