Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Calitatea de membru al Bisericii

Publicat la 2012-01-28 de Traian

Cine are calitatea de membru al Bisericii lui Hristos? Cel scris Ăźn registrul de membri? Conform cu Scriptura, aceasta este dată, de asumarea și practicarea, din dragoste pentru El, și prin puterea Duhului SfĂąnt a următoarelor realități și responsabilități spirituale:

1.Nașterea din nou.
Realizată Ăźn baza Ăźnvierii lui Isus Hristos din morți (1Pet.1:3), dintr-o sămĂąnță care nu poate putrezi (1Pet.1:23), prin Duhul SfĂąnt (Ioan3:5), și Ăźn urma credinței noastre Ăźn El (Ioan3:16), nașterea din nou este condiția esențială, Ăźn ce privește dobĂąndirea calității de membru al Bisericii lui Hristos.

2.Părtășia cu Dumnezeu. Conform cu 1Ioan1, Biserica este adunarea celor care au părtășie cu Tatăl, Fiul și unii cu alții. Conform cu Ioan14:23, ucenic al lui Isus, este cel Ăźn care locuiește Tatăl și Fiul, ca urmare a păzirii CuvĂąntului lui Dumnezeu. Umblarea permanentă cu Dumnezeu, la fel ca și Enoh, cĂąt și punerea deoparte a unui timp zilnic, special, pentru practicarea părtășiei cu Dumnezeu, Ăźn rugăciune și meditație asupra CuvĂąntului, reprezintă baza calității de membru al Bisericii lui Hristos.

3.Rugăciunea.
Creștin adevărat, este cel care aduce Ăźnaintea lui Dumnezeu tot felul de rugăciuni: laude pentru ceea ce este Dumnezeu (Ps.34), mulțumire pentru ceea ce face El (Ps.50:14), pocăință pentru păcatele personale (Ps.51), cerere pentru toate nevoile personale materiale, fizice și spirituale (Filip.4:6), și mijlocire pentru nevoile materiale, fizice și spirituale ale altora. (1Tim.2:1-2)

4.CuvĂąntul lui Dumnezeu. Membru al Bisericii lui Hristos, este omul pentru care CuvĂąntul lui Dumnezeu reprezintă: hrană (Mat.4:4), călăuză (Ps.119:105), Ăźndreptar (2Tim.1:13), comoară (Ps.119:72), oglindă (Iacov1:23-25), sabie Ăźn lupta spirituală (Efes.6:17). Relația creștinului cu Scriptura, este dupăcum urmează: ascultare (Rom.10:17), citire (Apoc.1:3), studiere (Fap.17:11), meditare (Ps.1:2-3), memorare (Ps.119:9-11), aplicare (Iacov1:22), propovăduire (2Tim.4:1-2).

5.Postul. Creștinul adevărat, este consecvent Ăźn practicarea postului, ca metodă de disciplină Ăźn viața personală și de implicare Ăźn lupta spirituală. (Isaia 58, Matei 17:21)

6.Sfințirea.
Cerută după modelul Domnului Isus (1Petru1:16), și la standardele Scripturii (Efes.5:26), sfințenia reprezintă preocuparea principală a membrului Bisericii lui Hristos. Ea trebuie să caracterizeze toate domeniile ființei și vieții omului: gĂąnduri (2Cor.10:5), atitudini (Rom.12:3), vorbe (Col.4:6), fapte (1Pet.1:15), obiceiuri (Efes.4:28), relații (Efes.4:31-32), lucruri materiale (1Tim.6:9-10), profesie (Col.3:23), școală (1Tes.5:21), familie (Efes.5:21-33), copii (Efes.6:1-4), hobby-uri (1Cor.10:31) etc.

7.Puritatea sexuală.
Copilul lui Dumnezeu, Ăźși exercită această dimensiune a personalității umane, Ăźn acord total cu Ăźnvățăturile CuvĂąntului lui Dumnezeu. El este categoric Ăźmpotriva următoarelor lucruri: actului sexual Ăźnafara cadrului familiei (1Cor.6:18), căsătoriei sau prieteniei Ăźn vederea căsătoriei cu cei necredincioși (2Cor.6:14), apropierii fizice de orice fel Ăźnainte de căsătorie (1Cor.7:1), perversiunilor sexuale de orice fel (1Cor.6:9-10), pornografiei și altor lucruri care stĂąrnesc pofta sexuală prin privire (Mat.5:28-30), glumelor fără perdea și a oricăror forme de divertisment care au la bază sexualitatea (Efes.5:3), despărțirii Ăźn căsătorie (Mal.2:16), flirtului sau a oricărui gen de comportament care poate stĂąrni la păcat (Mat.18:6), Ăźmbrăcăminții necuviincioase. (1Cor.10:32)

8.Relații biblice:
Ăźn familie, biserică, și societate. Creștinul adevărat, se pronunță Ăźmpotriva bĂąrfelor, relațiilor rupte, dezbinărilor, certurilor, răzbunărilor, și altor lucruri asemănătoare cu acestea. El este gata totdeauna de iertare, de acceptare a celor mai slabi, și de a-i ridica cu dragoste. Este dispus să facă bine la toți și ĂźntrucĂąt atĂąrnă de el, trăiește Ăźn pace cu toți oamenii. (Efes.4:31-32, Col.3:8-14, Rom.12:18)

9.Părtășia cu Biserica. Creștinul adevărat, participă la toate ĂźntĂąlnirile publice săptămĂąnale organizate cu Biserica. (Afară de cazurile excepționale) (Evr.10:24-25)

10.Corectitudine Ăźn problema banilor, afaceri, serviciu și relații cu statul.
Creștinul adevărat nu pune banii, nici lucrurile materiale pe primul loc Ăźn viața lui. (Mat.6:33) Nu folosește mijloace necinstite spre a se Ăźmbogăți. (1Tim.6:9) Este cinstit la serviciu, făcĂąndu-și datoria ca pentru Domnul. Este un bun cetățean, fiind supus legilor statului, și plătindu-și taxele și impozitele. (Rom.13:1-7, Mat.22:21, Efes.6:5-7)

11.Neconsumarea și necomercializarea de băuturi alcoolice, tutun, droguri..
. Adevăratul membru al Bisericii lui Hristos, recunoaște incompatibilitatea dintre alcool și Duhul SfĂąnt. (Efes.5:18) În ce privește tutunul și alte asemenea substanțe, el știe că acestea nu sunt de folos, crează robie, nu zidesc și folosirea lor nu aduce slavă lui Dumnezeu. (1Cor.6:12, 1Cor. 10:23, 1Cor.10:31) Deasemenea, el Ăźnțelege că dacă folosirea acestora este păcat, la fel de mare păcat este și comercializarea lor.

12.Slujire Ăźn Biserică cu darul spiritual primit. Creștinul adevărat, Ăźnțelege că el este un mădular Ăźn trupul lui Hristos, și că de slujirea lui depinde sănătatea și buna funcționalitate a Ăźntregului trup. De aceea, el este preocupat să-și descopere darul, să-l Ăźnflăcăreze și să-l pună Ăźn slujbă, cu smerenie spre folosul altora. (1Cor.12-14)

13.Preocupare pentru creșterea spirituală, personală și a altora.
Scopul creștinului adevărat, este ajungerea la starea de om mare, la statura plinătății lui Hristos, și ajutarea altora să ajungă acolo. În sensul acesta, acceptă slujirea celor de lĂąngă el, și la rĂąndul său slujește pe alții. (Efes.4:11-16)

14.Răscumpărarea timpului pierdut
Ăźn fața televizorului, cĂąt și Ăźn alte locuri, și folosirea lui Ăźntr-un mod după voia lui Dumnezeu. (Efes.5:16)

15.Împărtășirea și altora cu fapta cĂąt și cu vorba despre Domnul Isus.
Adevăratul membru al Bisericii lui Hristos, arde de nerăbdare să Ăźmpărtășească și altora, fericirea pe care o trăiește.(Matei5:13-16, Matei28:18-20, Mc.16:15-16, Fapte.1:8)

16.Practicarea dărniciei creștine.
Creștinul adevărat, practică dărnicia creștină benevolă, fără impunerea din afară. (Maleahii3:10, Matei6:19-21, 2Cor.9:7)

17.Supunerea față de autoritatea și disciplina Bisericii.
Ucenicul lui Hristos se supune autorității Bisericii, și la nevoie acceptă disciplina ei. (Evrei13:17)

 În concluzie: În aceste cĂąteva rĂąnduri, am Ăźncercat să vă prezint, cu ajutorul CuvĂąntului lui Dumnezeu, o imagine, fidelă și succintă, a omului care are calitatea de membru al Bisericii lui Hristos. Dacă vreți, o oglindă Ăźn care ne putem privi adevărata noastră stare. În fața unei oglinzi ai trei posibilități: Prima, este să pleci din fața ei și să uiți Ăźndată cum erai. Aceasta este atitudinea celor din Iacov1:23-24, și nu ajută la absolut nimic. A doua, este să te Ăźnfurii pe oglindă, pentru că nu Ăźți arată ceea ce ți-ai dori, la fel ca Ăźn povestea cu Albă ca zăpada. Nici această variantă nu te ajută cu nimic, ci dimpotrivă Ăźți face mai mult rău. A treia, este să pui mĂąna pe pieptene, haine, săpun și să Ăźndrepți ceea ce se cere a fi Ăźndreptat. Dacă faci parte din această categorie, fă-ți timp să reflectezi mai adĂąnc la cele de mai sus. Verifică, Ăźn lumina versetelor citate, dacă ai calitatea de membru al Bisericii lui Hristos și Ăźndreaptă ceea ce se cere a fi Ăźndreptat. Dacă simți că acest exercițiu spiritual te-a ajutat la ceva, recomandă această pagină și unui prieten.

Mich Vasile

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!