Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Inima omului 2

Publicat la 2012-01-07 de Traian

TABLOUL Nr. 8
RĂSPLATA PĂCĂTOSULUI


Aici vedem decăzutul și păcătosul apropiindu-se de moarte. El a amĂąnat adevărata pocăință Ăźntotdeauna pe „mĂąine”. Corpul lui este acum plin de dureri și sufletul lui plin de frica morții care se apropie. Fantoma morții vine pentru el la un timp nepotrivit. Înșelătoarele plăceri ale păcatului au pierit și el se vede pus Ăźn fața morții ca răsplată a păcatului. Chinurile infernale Ăźl stăpĂąnesc, iar el recunoaște că nu are nici o legătură cu Dumnezeu. În faza aceasta ar vrea să se roage, dar descoperă că nu mai poate veni Ăźn contact cu Dumnezeu, cu acel Dumnezeu pe care L-a tratat cu atĂąta indiferență. Prietenii lui de altă dată nu au curajul să se apropie de el și cuvintele de consolare spuse fără rost nu-i sunt de nici un ajutor. Bogățiile lui – probabil agonisite pe căi nedrepte – nu-i pot lungi viața, nici să-i salveze sufletul, și nici nu-l liniștesc Ăźn lupta cu moartea. El simte imposibilitatea de a se ĂźntĂąlni cu Dumnezeu, deoarece diavolul Ăźl Ăźmpiedică.Tot ceace el a iubit Ăźnainte sau pentru care el a trăit, acum i se pare că toate Ăźși bat joc de el. Chiar și incomodul „paznic al sufletului” – pare că nu-l recunoaște – nu-l poate ajuta. Decăzutul (păcătosul) Ăźncepe să recunoască că: „Grozav lucru este să cazi Ăźn mĂąinile Dumnezeului celui viu!” (Evrei 10:31).El a nădăjduit că Ăźntr-o zi va ajunge Ăźn rĂąnduială cu Dumnezeu, poate pe patul de moarte, dar acum trebuie să constate: Prea tĂąrziu!Mii de persoane mor de o moarte violentă fără ca să mai poată căuta pe Dumnezeu pe patul de moarte. De aceea este necesar să-L căutăm pe Dumnezeu atĂąta timp cĂąt se poate găsi. În tabloul nostru, păcătosul vede Ăźn locul harului, legea sfĂąntă și dreaptă a lui Dumnezeu care-l acuză. MĂąntuitorul, Eliberatorul și Salvatorul refuzat de el, a devenit acum Judecătorul lui. Groaznic este să cazi Ăźn mĂąinile Dumnezeului celui viu și la ultima judecată să auzi ultima Lui sentință „Duceți-vă de la Mine, blestemaților, Ăźn focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și Ăźngerilor lui!” (Matei 25:41). „Oamenilor le este rĂąnduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata“ (Evrei 9:27).

TABLOUL Nr. 9

INIMA BIRUITORULUI


Acest tablou arată un creștin care luptă victorios Ăźn focul examenelor și a Ăźncercărilor. Încercat Ăźn toate felurile, el rămĂąne tare și Ăźndură totul pĂąnă la sfĂąrșit, avĂąnd multe biruințe prin Isus Cristos. „Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne Ăźnfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință Ăźn alergarea care ne stă Ăźnainte. Să ne uităm țintă la Isus, căpetenia și desăvĂąrșirea credinței noastre“ (Evrei 12:1-2).Satana și Ăźntreaga lui bandă Ăźnconjoară inima credinciosului, dar Ăźncearcă fără succes pentru că nu-l poate abate de pe drumul cel drept. MĂąndria, dragostea de bani, duhul imoralității și alte păcate sunt reprezentate aici. Păcatul se strecoară, luĂąnd forme diferite, așezĂąndu-se de multe ori sub un alt chip și nume.Cu toate acestea, credinciosul care veghează simte păcatul chiar dacă se ascunde sub haina religiei, sau chiar dacă apare sub haina unui Ăźnger de lumină. Duhul SfĂąnt și CuvĂąntul Adevărului Ăźl călăuzesc pe credincios Ăźn tot adevărul. În tablou se vede un om dansĂąnd care ține Ăźn mĂąnă un pahar de vin pentru a-l ispiti pe credincios adică pentru a-i arăta plăcerile iluzorii ale acestei lumi. Cu toate acestea, asupra credinciosului nu face nici o impresie, pentru că credinciosul a murit Ăźmpreună cu Cristos, el este mort față de lume și lumea față de el. Un alt om rănește adĂąnc inima credinciosului. Aici este vorba de așa-zișii „credincioși” care rănesc cu Ăźnșelătoriile, cu batjocurile și amenințările lor – ca dușmani ai lui Dumnezeu – inima adevăratului credincios.Dar Slavă Domnului! Credinciosul este neclintit la tot ceea ce spun oamenii despre el, pentru că se ocupă numai cu ceea ce spune Dumnezeu. Credinciosul Ăźși amintește de cuvintele Domnului Isus: „Ferice va fi de voi, cĂąnd din pricina Mea, oamenii vă vor ocărĂź, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate Ăźmpotriva voastră! Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare Ăźn ceruri“ (Matei 5:11-12).Păcatul, carnea, egoismul, Ăźntreprinde tot ce poate să rupă sufletul de dragostea lui Dumnezeu. Dar Ăźn cazul acesta putem spune fericiți și cu Ăźncredere totală ca apostolul Pavel: „Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau strĂąmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de Ăźmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Totuși, Ăźn toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decĂąt biruitori, prin Acela care ne-a iubit“ (Romani 8:35-37).Biruitorul a Ăźmbrăcat toată armura Duhului, urmĂąnd pe Cristos (Efeseni 6:13-17): „De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți Ăźmpotrivi Ăźn ziua cea rea și să rămĂąneți Ăźn picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar avind mijlocul Ăźncins cu adevărul, Ăźmbrăcați cu platoșa neprihănirii, avĂąnd picioarele Ăźncălțate cu rĂąvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mĂąntuirii și sabia Duhului, care este CuvĂąntul lui Dumnezeu”.

Steaua conștiinței este luminată și strălucitoare. Inima acestui om revarsă multă dragoste prin Duhul SfĂąnt care locuiește Ăźn el. Îngerul lui Dumnezeu care este deasupra lui (CuvĂąntul lui Dumnezeu), Ăźi amintește de făgăduințele prețioase pentru acel care Ăźnvinge și duce totul pĂąnă la capăt
 „Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte“ (Apocalipsa 2:11). „Celui ce va birui Ăźi voi da să mănĂąnce din pomul vieții care este Ăźn raiul lui Dumnezeu“ (Apocalipsa 2:7). „Celui ce va birui Ăźi voi da să mănĂąnce din mana ascunsă și-i voi da o piatră albă; și pe piatra aceasta este scris un nume nou
“ (Apocalipsa 2:17). „Celui ce va birui și celui ce va păzi pĂąnă la sfĂąrșit lucrările Mele, Ăźi voi da stăpĂąnire peste neamuri“ (Apocalipsa 2:26). „Cel ce va birui va fi Ăźmbrăcat astfel Ăźn haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Ăźnaintea Tatălui Meu și Ăźnaintea Ăźngerilor Lui“ (Apocalipsa 3:5). „Cel ce va birui Ăźi voi face un stĂąlp Ăźn Templul Dumnezeului Meu și nu va mai ieși afară din el“ (Apocalipsa 3:12). „Cel ce va birui Ăźi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie“ (Apocalipsa 3:21).

Punga cu bani deschisă arată că acest credincios a dat și bani pentru Dumnezeu. În loc să-și adune bunuri pămĂąntești, el ajută săracii, dă zeciuială (a zecea parte a bunurilor sale) pe lĂąngă jertfe făcute de bună voie. Bucata de pĂąine și peștele reprezintă viața cumpătată a omului. El nu se corupe cu băuturi alcoolice. El nu-și cheltuiește banii fără rost, nu-și corupe trupul, care este un templu a lui Dumnezeu, și nu se amețește nici cu tutun sau alte mijloace narcotice, ci se hrănește cu mĂąncare simplă și sănătoasă. Inima lui a devenit un locaș de rugăciune. El participă conștiincios la slujbele lui Dumnezeu din adunarea sa, după timp și Ăźmprejurări. El iubește rugăciunea, fie Ăźn cercul familiar sau Ăźn ascuns, căci el știe că, credincioșii nu pot trăi fără rugăciunea comună cu Dumnezeu.


Cartea deschisă, Biblia, o citește și o studiază Ăźn fiecare zi pentru a descoperi Ăźn ea Ăźnțelepciune și putere, viață și lumină, bogății necunoscute. Ea este „lampa picioarelor sale” și o sabie care invinge pe dușman. Biblia este scumpă, căci Ăźn ea el găsește pĂąinea vieții pentru sufletul său, apa vieții care potolește setea lui. O scăldătoare Ăźn care se poate spăla și o oglindă Ăźn care se poate privi. Îi este drag să-și ducă crucea, căci el știe că fără cruce nu este cunună. Deoarece știe că a Ăźnviat odată cu Isus Cristos la o nouă viață credinciosul caută lucrurile de sus, lucrurile veșnice, nevăzute. Este pregătit să ĂźntĂąlnească pe Dumnezeul lui și se aseamănă cu un pom sădit lĂąngă izvor care poartă fructe, ca o mlădiță Ăźn via cea adevărată. Acest om nu se sperie de moarte pentru că plinătatea Duhului SfĂąnt și dragostea lui Dumnezeu Ăźi umplu inima. Ferice de cel ce poate spune: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii“ (2 Timotei 4:7-8).

TABLOUL Nr. 10
O MOARTE FERICITĂ

Isus a spus: „EU sunt Ăźnvierea și viața. Cine crede Ăźn Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi“ (Ioan 11:25-26). „
cine ascultă cuvintele Mele și crede Ăźn Cel ce M-a trimes, are viață veșnică, și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață“ (Ioan 5:24). Moartea nu-l poate speria și nici Ăźnspăiminta pe credincios, căci: „cĂąnd trupul acesta supus putrezirii, se va Ăźmbrăca Ăźn neputrezire și trupul acesta muritor se va Ăźmbrăca Ăźn nemurire, atunci se va Ăźmplini cuvĂąntul care este scris: „Moartea a fost Ăźnghițită de biruință. Unde Ăźți este biruința, moarte? Unde Ăźți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este Legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința Ăźn Domnul nostru Isus Cristos!” (1 Corinteni 15:54-57).Pe acela pe care sĂąngele lui Isus Cristos l-a curățit de toate păcatele și care a fost călăuzit de Dumnezeu, care a trăit cu El – pe acela nu-l sperie moartea. CĂąnd Ăźi bate ceasul morții, se va duce cu bucurie așa cum spune apostolul Pavel: „Aș dori să mă mut, să fiu Ăźmpreună cu Cristos căci ar fi cu mult mai bine“ (Filipeni 1:23). Credinciosul are dorința să-L vadă pe Isus față Ăźn față. Are dorința arzătoare să-L vadă pe Acela, care a murit pentru el pe cruce pentru a-l salva. Duhul SfĂąnt Ăźi amintește la fel cuvintele lui Cristos: „Să nu vi se tulbure inima! Aveți credință Ăźn Dumnezeu și aveți credință Ăźn Mine“ (Ioan 14:1-4). „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc“ (1 Corinteni 2:9).Nu există pe acest pămĂąnt o limbă potrivită să exprime splendoarea locurilor cerești, pregătite pentru cei care merg pe urmele Domnului Isus. În locul scheletului morții (moartea) vedem Ăźn acest ultim tablou, Ăźngerul, mesagerul lui Dumnezeu. El așteaptă ca să-l ridice la Dumnezeu pe păcătosul mĂąntuit. Sufletul și duhul sunt eliberate de cătușele trupului muritor și se Ăźnalță spre Acela pe care L-a iubit sufletul și pentru care a trăit. Spre slava veșnică i s-a deschis ușa pe care nu o poate Ăźnchide nimeni. Dumnezeu Ăźi pregătește o primire cu dragoste prin cuvintele Domnului și StăpĂąnului său: „Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios din puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră Ăźn bucuria StăpĂąnului tău!” (Matei 25:21). Diavolul nu-i mai poate face nimic, căci „scumpă este Ăźnaintea Domnului moartea celor iubiți de El“ (Psalm 116:15). „Și am auzit un glas din cer care a spus: „Scrie! Ferice de acum Ăźncolo de morții care mor Ăźn Domnul!” Da, zice Duhul: „Ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor Ăźi urmează!” (Apocalipsa 14:13).Și cĂąnd se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa slavei care nu se poate veșteji (1 Petru 5:4).Tu dar, acela care ai citit această oglindă a inimii, dorești să dăruiești inima celui pe care-L iubești? Dumnezeu să-ți ajute! Căci Ăźn acest moment, El este cel mai aproape și spune: „Fiule (fiica mea) dă-mi inima ta!” (Proverbe 23:26). Părăsește păcatele tale și ține-te de dreptate „căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică Ăźn Isus Cristos, Domnul nostru“ (Romani 6:23).„Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc“ (Iacov 1:12). „Fii credincios pĂąnă la moarte, și-ți voi da cununa vieții“ (Apocalipsa 2:10).

ULTIMUL SFAT 


Și tu, acela care ți-ai predat inima lui Dumnezeu, ține cu tărie ceea ce-ai primit prin credință căci apostolul Pavel face o asigurare Ăźn 2 Timotei 1:12: „Căci știu Ăźn cine am crezut și sunt Ăźncredințat că El are puterea să păzească ce I-am Ăźncredințat pĂąnă Ăźn ziua aceea”. „Dar voi prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfĂąntă, rugați-vă prin Duhul SfĂąnt, țineți-vă Ăźn dragostea lui Dumnezeu și așteptați Ăźndurarea Domnului nostru Isus Cristos pentru viața veșnică
 care vine curĂąnd să-Și adune pe ai Săi
 Împăratul Ăźmpăraților, Domnul Domnilor”. „Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă Ăźnfățișați fără prihană și plini de bucurie Ăźnaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, MĂąntuitorul nostru, prin Isus Cristos, Domnul nostru să fie slavă, măreție, putere și stăpĂąnire și mai Ăźnainte de toți vecii și acum și Ăźn veci! AMIN” (Iuda 24-25) (theophilos.3.ro)

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...CASE DE MARCAT , COPIATOARE, MULTIFUNCTIONALE...Vezi aici!