Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Raspunsuri din Biblie pentru o viata crestina

Publicat la 2012-01-06 de Traian

Cum trebuie să fie credința copiilor lui Dumnezeu?

De acelaș preț cu a Sf. Apostoli - 2 Petru 1: 1
Întemeiată pe puterea lui Dumnezeu - 1 Cor. 2: 5
Măsutată de Dumnezeu - Romani 12: 3 - 6
Statornică - 2 Tes. 1: 4
Neprefăcută - 1 Timotei 1: 5
Prea sfĂąntă - Iuda v. 20
Să fie păstrată Ăźntr-un cuget curat - 1 Timotei 1: 19 și 3: 9
Văzută și vestită, nu numai ascunsă -Matei 9:2 ; Romani 1: 8 ; 1 Tes. 1: 3
Plină de belșug - Fapte 6, 5
Tare - 1 Cor. 16: 13
Să crească Ăźn ea - 2 Cor. 10: 15 ; 2 Tes. 1: 3
Să sporească Ăźn ea - 2 Cor. 8: 7
Să se Ăźntărească Ăźn ea - Fapte 16: 5
Să stăruiască Ăźn ea - Fapte 14: 22
Bogată - Iacov 2: 5
Cu fapte - Iacov 2: 17

Cum trebuie să iubească un copil al lui Dumnezeu?


Cum a iubit Domnul – Ioan 15: 12
Cu toată puterea – Marcu 12: 30
Din toată inima – 1 Petru 1: 22
În credință – Tit 3: 15
Cu dragostea care vine dintr-o inimă curată,
dintr-un cuget neprefăcut și credință neprefăcută – 1 Timotei 1: 5
Cu fapta și cu adevărul – 1 Ioan 3: 18
Cu dragosre fierbinte – 1 Petru 4: 8
Cu dragoste sănătoasă – Tit 2: 2
Cu dragoste neprefăcută – 1 Petru 1: 22
Cu dragoste curată – 2 Corinteni 8: 8
CrescĂąnd și sporind, stăruind și ostenindu-se Ăźn dragoste – 1 Tes. 1: 3 și 4: 10; Efes. 4: 15; Evrei 13: 1
Fiind pildă Ăźn dragoste – 1 Timotei 4: 12
Îmbrăcat Ăźn dragoste – Coloseni 3: 14
Trăind necurmat Ăźn dragoste – Efeseni 5: 2
Cu dragostea care este ün Hristos – 1 Timotei 1: 14

Cum trebuie să umble un copil al lui Dumnezeu?


Cu Dumnezeu – Facerea 5: 24
În lumină - Ioan 12: 35; 1 Ioan 1: 7
În dragoste – Romani 14: 15
În adevăr – 2 Ioan v. 4; 3 Ioan v. 3
După poruncile Lui – 2 Ioan v. 6
În căile Lui – Deutronom 8: 6
Pe urmele Domnului Iisus – 1 Petru 2: 21
Întru nerăutate - Psalmul 25: 1 și 11
Smerit cu Dumnezeu - Mica 6: 8
Prin credință – 2 Cor. 5: 7
Ca un fiu al Luminii – Efeseni 5: 8
Dacă trăim Ăźn Duhul, Ăźn Duhul să și umblăm – Galateni 5: 16 și 25

Cum trebuie să citească SfĂąnta Scriptură un copil al lui Dumnezeu?


Cu smerenie – 1 Petru 2: 22
Împlinindu-o – Ios. 1:8; Iac. 1: 22 – 25; Mat. 7: 21
În fiecare zi - Fapte. 17: 11
Cu rugăciune – Ps. 118: 18 și 34
Cu temere de Dumnezeu – Ps. 110: 10; Prov. 1: 7 și 15: 33
Cu băgare de seamă – 1 Tim. 4: 13

Pe ce cale trebuie să pășească un copil al lui Dumnezeu?


Calea lui Dumnezeu – Fapte 18: 26 și 19: 9; Evrei 3: 10 și 10: 20;
Ioan 14: 6
Calea neprihănirii – Prov. 2: 8; 2 Petru 2: 21
Calea adevărului – 2 Petru 2: 2
Calea vieții – Ieremia 21: 8; Prov. 2: 19
Calea mñntuirii – Fapte 16: 17
Calea credinței – Fapte 9: 2
Calea păcii – Luca 1: 79; Prov. 3: 17
Calea Ăźngustă – Matei 7: 14
Calea nevinovăției – Prov. 8: 20
Calea cea sfĂąntă – Iasia 35: 8

Cum trebuie să fie un copil al lui Dumnezeu?Să fie bun – Efes. 4: 22
Să fie plin de Duh – Efes. 5: 18
Să fie răbdător Ăźn necaz – Romani 12: 12
Să fie răbdător cu toți – 1 Tes. 5: 14
Să fie Ăźndelung răbdător – Iac. 5: 7
Să fie curat – Filip 1: 10
Să fie supus – Evrei 13: 17
Să fie Ăźnțelept – Matei 10: 16; 1 Petru 4: 7; Rom. 16: 19
Să fie treaz și veghetor – 1 Petru 5: 8
Să fie Ăźmplinitor al CuvĂąntului – Iac. 1: 22
Să fie fără răutate – Matei 10: 16
Să fie fără vină la venirea Domnului – 1 Cor. 1: 8
Să fie primitor de oaspeți – Rom. 12: 13; 1 Petru 4: 9
Să fie tare Ăźn nădejde – Rom. 15: 13
Să fie cu luare aminte la sunetul trĂąmbiței – Ier. 6: 17

Cum trebuie să vorbească un copil al lui Dumnezeu?


Ca să placă lui Dumnezeu – 1 tes. 2: 4
Adevărul – Efes. 4: 25; Prov. 12: 17 și 19
O vorbire duhovnicească – 1 Cor. 2: 13
O vorbire dreasă cu sare – Col. 4: 6
O vorbire sănătoasă - - Tit 2: 8
Să vorbească cu psalmi și cĂąntări de laudă – Efes. 5: 19
Felul de vorbire să fie: da, da, și nu, nu – Matei 5: 37
Să vorbească lucruri care se potrivesc cu Ăźnvățătura – Tit 2: 1
Cuvintele Domnului – 1 Petru 4: 11

Cu ce trebuie să se Ăźmbrace un copil al lui Dumnezeu?


Cu o inimă plină de Ăźndurare – Col. 3: 12
Cu omul ce nou – Efes. 4: 24; Col. 3: 10
Cu platoșa credinței – 1 Tes. 5: 8
Cu armele luminii – Rom. 13: 12
Cu platoșa neprihănirii – Efes. 6: 14
Cu toată armătura lui Dumnezeu – Efes. 6: 11
Cu putere de sus: Luca 24: 49
Cu dragoste – Col. 3: 14
Cu hainele mñntuirii – Isaia 61: 10
Cu Domnul Iisus - Rom. 13: 14; Gal. 3: 27Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC...Vezi aici!