Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Care este rostul vietii?

Publicat la 2012-01-04 de Traian

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, Ăźmplinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație Ăźn viața mea?

Există atĂąt de mulți oameni care nu au Ăźncetat să se gĂąndească la rostul vieții lor. Ei se uită Ăźnapoi Ăźn timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atĂąt de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost Ăźntrebat ce și-ar fi dorit să Ăźi spună ceilalți atunci cĂąnd a Ăźnceput să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fi existat cineva atunci care să Ăźmi fi spus că nu voi găsi nimic Ăźn momentul cĂąnd voi ajunge Ăźn top." Multe țeluri Ăźși descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi Ăźndeplinite.

În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gĂąndindu-se că Ăźn ele Ăźși vor găsi Ăźmplinirea. Unele dintre aceste scopuri includ: succesul Ăźn afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia etc. După ce și-au văzut Ăźmplinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adĂąnc din interiorul lor s-a păstrat, avĂąnd un sentiment de goliciune pe care nimic nu pare să Ăźl poată umple.

Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci cĂąnd a spus: "Deșertăciune! Deșertăciune!...Deșertăciune a deșertăciunilor! Totul este deșertăciune." Acest autor a avut bogății peste măsură, Ăźnțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său din zilele noastre, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l trăgĂąnd linia după “viața sub soare" (o viață trăită pe pămĂąnt Ăźnseamnă o viață așa cum o putem vedea cu ochii și cum o putem percepe utilizĂąnd simțurile noastre) ca ajunge la concluzia că totul este deșertăciune! De ce o astfel de goliciune? ÎntrucĂąt Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta Ăźn sensul de aici-și-acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: "El a pus de asemenea gĂąndul veșniciei Ăźn inimile oamenilor..." În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest “aici-și-acum” nu Ăźnseamnă totul.

În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea Sa (Geneza 1:26). Aceasta Ăźnseamnă că noi suntem mai aproape Ăźn asemănare de Dumnezeu decĂąt de orice altceva (orice altă formă de viață). De asemenea, descoperim că Ăźnainte ca oamenii să cadă Ăźn păcat și că blestemul să vina pe pămĂąnt, următoarele lucruri erau adevărate: (1) Dumnezeu a făcut omul o ființă socială (Geneza 2:18-25); (2) Dumnezeu i-a dat omului o ocupație (Geneza 2:15); (3) Dumnezeu a avut comuniune cu omul (Geneza 3:8); și (4) Dumnezeu i-a dat omului stăpĂąnirea asupra pămĂąntului (Geneza 1:26). Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să Ăźmplinească reușita Ăźn viața noastră, Ăźnsă toate acestea (și Ăźn mod special comuniunea omului cu Dumnezeu) au fost afectate de căderea omului Ăźn păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pămĂąntului (Geneza 3).

În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfĂąrșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pămĂąntul și cerul actual așa cum le cunoaștem noi și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pămĂąnt. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrepți și astfel să fie aruncați Ăźn Lacul de Foc (Apocalipsa 20:11-15). Și astfel blestemul păcatului va fi Ăźndepărtat; nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere etc. (Apocalipsa 21:4). Iar cei credincioși vor moșteni toate binefacerile lipsei acestora; Dumnezeu va locui Ăźmpreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui (Apocalipsa 21:7). Iată, am ajuns să Ăźnchidem cercul: Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El; oamenii au păcătuit, ĂźntrerupĂąnd această comuniune; Dumnezeu reface Ăźn totalitate comuniunea Ăźntr-o stare veșnică pentru aceea pe care El Ăźi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținĂąnd orice și oricum numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate ar fi mai mult decĂąt inutil pentru oricine! Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice (Luca 23:43), ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest “rai pe pămĂąnt”?

ROSTUL VIEȚII RESTAURAT PRIN IISUS HRISTOS


După cum am punctat mai sus, scopul adevărat atĂąt acum cĂąt și Ăźn veșnicie se găsește Ăźn restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul Ăźn care Adam și Eva au căzut Ăźn păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos (Faptele Apostolilor 4:12; Ioan 14:6; Ioan 1:12). Viața veșnică este obținută cĂąnd cineva se pocăiește de păcatele sale (și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să Ăźl schimbe, făcĂąndu-l o nouă persoană) și apoi se Ăźncrede Ăźn Iisus Hristos ca MĂąntuitor personal (vezi de asemenea Ăźntrebarea “Ce este planul de mĂąntuire?” pentru mai multe informații legate de această Ăźntrebare foarte importantă).

Astfel, scopul adevărat Ăźn viața unei persoane se găsește Ăźn a-L avea pe Iisus ca MĂąntuitor. Apoi, scopul adevărat Ăźn viață este descoperit atunci cĂąnd o persoană Ăźncepe să Îl urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, ĂźnvățĂąnd despre El, petrecĂąnd timp cu El Ăźn CuvĂąntul Său, Biblia, comunicĂąnd cu El Ăźn rugăciune, și pășind cu El Ăźn ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios (sau poate credincios de curĂąnd) poate că Ăźți vei spune: "Asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine!" Însă aș vrea să te rog să citești numai cĂąteva paragrafe in plus. Iisus a spus următoarele lucruri:

“Veniți la Mine, toți cei trudiți și Ăźmpovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră, și Ăźnvățați de la Mine, căci Eu sunt blĂąnd și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, și sarcina Mea este ușoară.” (Matei 11:28-30). “Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug.” (Ioan 10:10b). “Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, și să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde; dar oricine Ăźși va pierde viața pentru Mine, o va cĂąștiga” (Matei 16:24-25). “Domnul să-ți fie desfătarea, și El Ăźți va da tot ce-ți dorește inima” (Psalmul 37:4).

Ceea ce vor să spună aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm Ăźn viață după propriile noastre idei (cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens) sau putem să alegem să Îl urmăm pe Dumnezeu și voia Sa Ăźn viețile noastre din toată inima (ceea ce va conduce la o viață trăita din plin, la dorințe ale inimii Ăźmplinite, și la a găsi mulțumire și satisfacție Ăźn viață). Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi (nu Ăźn mod necesar cea mai ușoară viață, Ăźnsă cea mai Ăźmplinită).

În Ăźncheiere, aș dori să Ăźmpărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui cĂąțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rĂąnd al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc Ăźn față, cĂąt mai aproape de cĂąmpul de joc. Tot astfel este Ăźn viața creștină. A-L privi pe Dumnezeu lucrĂąnd DIN PRIMUL RÂND nu este pentru creștinii de Duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. A-L privi pe Dumnezeu lucrĂąnd DIN PRIMUL RÂND este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat Ăźn a-și urma propriile dorințe Ăźn viață astfel ĂźncĂąt să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu Ăźn viețile lor. ACEȘTIA au plătit prețul pentru a sta Ăźn față (supunerea completă către Hristos și către voia Sa); aceștia sunt cei care experimentează viața din plin; aceștia sunt cei care se pot privi Ăźn ochi pe ei Ăźnșiși, Ăźi pot privi Ăźn ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete! Ai plătit și tu acest preț? Dorești să Ăźl plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tĂąnji din nou după rost sau scop Ăźn viața ta.

got.questions?org

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR CONFECTII BARBATI...Vezi aici!