Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Cum le putem transmite copiiilor nostrii credinta

Publicat la 2012-01-03 de Traian


„Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai Ăźn inima ta. Să le Ăźntipărești Ăźn mintea copiilor tăi, și să vorbești de ele cĂąnd vei fi acasă, cĂąnd vei pleca Ăźn călătorie, cĂąnd te vei culca și cĂąnd te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mĂąni, și să-ți  fie ca niște fruntarii Ăźntre ochi. Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale” Deuteronom 6.6


În principiu, noi nu putem da mai departe decĂąt ceea ce noi Ăźnșine posedăm. Nu e posibil să vorbim cu copiii despre credința Ăźn Domnul Isus Cristos, dacă nu avem noi Ăźnșine viață din Dumnezeu. Prin vorbirea și faptele noastre le transmitem mai departe ceea ce gĂąndim noi Ăźnșine despre Dumnezeu. Dacă ei observă că, Ăźn orice situație, noi ne adresăm Lui plini de Ăźncredere, Ăźl rugăm și-l mulțumim, Ăźși vor da seama că El este demn de Ăźncredere. Nu contează ca, Ăźn primul rĂąnd, să-i predăm copilului lecții de etică creștină, ci să-l facem să Ăźnțeleagă că omul este o creație, iar noi, părinții lui, acceptăm autoritatea Creatorului asupra vieților noastre.

Este important ce fel de imagine despre Dumnezeu transmitem copiilor. Este El numai un Dumnezeu care mustră, care privește cu ochi vigilenți dacă ei fac ceva greșit pentru ca apoi să-i pedepsească, sau Ăźl experimentează ei, prin mărturia părinților, ca pe un Tată care nu le vrea decĂąt binele? Noi avem răspunderea de a arăta copiilor noștri dragostea fără margini a Tatălui ceresc. Această dragoste o vor Ăźnțelege abia cĂąnd propria noastră dragoste față de ei va oglindi ceva din harul lui Dumnezeu.

Acest Tată iubitor este totodată Domnul Ăźntregii creații și al vieții noastre. De aceea El are și autoritatea și dreptul de a cere ascultare din partea făpturilor Sale. Noi nu le dăruim copiilor doar dragostea noastră, ci le pretindem și ascultare, fiindcă este spre binele lor și al celorlalți. De aceea este important să le transmitem copiilor noștri ambele aspecte ale naturii lui Dumnezeu: dragostea și autoritatea.

Educația creștină nu se limitează numai la rugăciunea de la masă, la cea de seara Ăźnainte de culcare și la ora de școală duminicală. Credința noastră trebuie să se manifeste Ăźn discuții, acțiuni și aprecieri Ăźn toate problemele vieții. Copiii au un simț aparte pentru a aprecia cĂąt anume cred părinții lor din ceea ce predică.

Sigur că așa se ĂźntĂąmplă: copilul mic preia pur și simplu credința părinților. El se confruntă cu deciziile acestora și Ăźn primii ani este de acord cu ele fără să le critice. Noi avem Ăźnsărcinarea să-i confruntăm pe copiii noștri cu pretenția lui Dumnezeu Ăźn privința vieții lor și să le explicăm CuvĂąntul lui Dumnezeu; dar va veni clipa Ăźn care, după ce vor crește, vor examina ceea ce i s-a transmis și vor trebui să se decidă Ăźn mod responsabil pentru o viață cu sau fără Dumnezeu. Dintr-o credință la mĂąna a doua vor trebui să treacă la o credință personală, la prima mĂąnă. Copiii, cĂąnd -potrivit vĂąrstei - vor fi Ăźn stare, trebuie să aibă șansa de a rosti o sentință cu privire la ei Ăźnșiși. Numai astfel devin din imitatori urmași sau chiar oameni care aleg o altă cale și care sunt conștienți de consecințele acestei alegeri.

Ne este mereu dat să vedem tineri care fuseseră crescuți Ăźn familii creștine, mergĂąnd pe căile lor proprii. Motivul nu trebuie căutat Ăźntotdeauna Ăźn faptul că ei nu au avut niște exemple bune ale unei vieți cu Dumnezeu. Uneori ispitele, atracțiile din direcția opusă sunt atĂąt de mari, ĂźncĂąt ei cred că o viață de urmaș al lui Cristos ar ciunti și Ăźngusta propria lor personalitate.

Mulți părinți creștini neglijează totodată să ofere răspunsuri Ăźntemeiate și ferme la problemele cu care copiii lor se confruntă la școală. Aproape Ăźn fiecare școală este predată evoluția ca realitate. Este de datoria noastră ca părinți să ne confruntăm cu aceste probleme, pentru ca astfel copiii noștri să nu aibă impresia că lucrurile scrise Ăźn Biblie nu rezistă din punct de vedere științific și sunt Ăźnvechite, Ăźn felul acesta sunt semănate Ăźndoieli și CuvĂąntul lui Dumnezeu este pus la Ăźndoială și Ăźn alte domenii. Expresii precum: "Stă scris Ăźn Biblie și de aceea este așa", sunt de fapt corecte, Ăźnsă de prea puțin ajutor unui tĂąnăr care Ăźși pune diferite Ăźntrebări. Noi trebuie să deconectăm fie rațiunea, fie inteligența pentru a crede. Credința nu este doar o simplă considerare a unui anumit aspect ca fiind adevărat, ci o Ăźncredere Ăźn ceea ce spune Dumnezeu, Ăźncrederea este de fapt o problemă de inimă, calea Ăźnsă trece prin intelect. Dumnezeu nu ne cere să ne maltratăm rațiunea, Ăźn creațiunea Sa observăm logică, Ăźnțelepciune și un plan foarte precis. Cum să capete copiii noștri Ăźncredere Ăźn El, dacă nu suntem noi Ăźnșine adĂąnc convinși de seriozitatea CuvĂąntului Său și nici nu putem explica acest lucru? Cum să venim Ăźn ĂźntĂąmpinarea fricii copilărești, dacă nu suntem convinși că El și nu ĂźntĂąmplarea guvernează universul?

În familia noastră, copiii știau deja că noi eram gata să venim cu argumente Ăźn ĂźntĂąmpinarea celor susținute la școală de profesori precum că lumea a apărut la ĂźntĂąmplare. Ei n-au avut niciodată impresia că nouă ne-ar fi teamă de o confruntare. Am Ăźncercat cu exemple să le dăm răspunsuri pe care să le Ăźnțeleagă, le-am explicat unde teoria evoluției nu poate găsi nici o explicație și unde ascunde faptele care vorbesc Ăźn favoarea creației. Le dădeam articole sau cărți pentru profesorii respectivi sau căutam să discutăm noi Ăźnșine cu ei. Nici unul dintre cei patru copii ai noștri nu avea Ăźndoieli Ăźn privința problemei acesteia, nici măcar la vĂąrsta liceului. Pe baza faptelor incontestabile ajunseseră la convingerea că este nevoie de o credință mult mai mare pentru a accepta teoria evoluției decĂąt ceea ce ne spune Biblia despre creație.

Specialiștii sunt unanimi cĂąnd afirmă că vĂąrsta preșcolară, deci Ăźn special cel de-al șaselea an de viață, este de o importanță hotărĂątoare pentru ceea ce copilul va crede mai tĂąrziu. PĂąnă acum el a crezut pur și simplu fiindcă așa l-au Ăźnvățat părinții. Dar acum Ăźncepe el Ăźnsuși să Ăźntrebe și să-și dezvolte părerile. Desigur, educația spirituală nu Ăźncepe abia Ăźn acest moment. Eu Ăźnsămi Ăźmi amintesc foarte exact această vĂąrstă și ce Ăźntrebări despre Dumnezeu mă mișcau, Ăźmi plăcea să merg la școala duminicală și Ăźmi făceam diferite gĂąnduri: "Cum de sunt chiar așa cum sunt? Unde am fost Ăźnainte de a fi? Unde voi fi cĂąnd voi muri? Unde este cerul? Să mă rog lui Dumnezeu sau lui Isus? Dacă sapă cineva o groapă adĂąncă, va ieși din ea diavolul? Cum e să fii mort?" Nu Ăźntotdeauna un copil formulează aceste gĂąnduri, dar asta nu Ăźnseamnă că el nu reflectează. Ar fi naiv să se creadă că durerea, boala și moartea pot fi ținute departe de copii, considerĂąndu-le lucruri despre care nu se poate vorbi. Copilul Ăźși face oricum griji cĂąnd bătrĂąna din vecini moare, un prieten de joacă devine victima unui accident sau cĂąnd părinții unei prietene vor divorța.

Copilul cel mai mare al prietenilor noștri suferea mult din cauza fricii. Lucruri care pentru noi, adulții, erau de neĂźnțeles, Ăźl speriau pe cel mic, mai ales fiindcă el crescuse Ăźntr-un mediu Ăźnconjurat numai de dragoste. Osteneala părinților pleca de la dorința de a-l ajuta Ăźn permanență pe copil să se adreseze plin de Ăźncredere Tatălui ceresc, care este mai puternic decĂąt tot ceea ce inspiră teamă și astfel, Ăźmpreună cu El, să se opună plini de Ăźncredere sentimentului fricii. Mă mișca Ăźntotdeauna profund cĂąnd băiatul acesta Ăźși dorea mereu Ăźn timpul programului din biserică o anumită cĂąntare: "Isus este un Salvator puternic." Copilul experimentase atĂąt de fraged Ăźn mod personal acest adevăr și se eliberase astfel de multe din temerile sale iraționale.

Copiii pun uneori atĂątea Ăźntrebări ĂźncĂąt Ăźi obosesc pe părinți. Lucrul acesta poate exaspera pe cineva, devenind chiar o povară. Dar ar trebui să ne facem Ăźn permanență timp să răspundem la orice fel de Ăźntrebări, chiar dacă ni se par naive, pentru a-i dovedi astfel copilului că Ăźl luăm Ăźn serios.

În primii ani de viață ai copiilor noștri toate astea se petreceau mai ales seara Ăźn pat Ăźnainte de culcare, iar mai tĂąrziu la ora de părtășie de după cină. Există Ăźn prezent atĂątea Biblii pentru copii, cărți ilustrate, casete și povestiri captivante pe piața de carte creștină, ĂźncĂąt aflăm un mare ajutor Ăźn ostenelile noastre Ăźn vederea unei educații creștine. Mă Ăźntristează cĂąnd văd cĂąt de puțin sunt folosite aceste posibilități, Ăźn multe camere ale copiilor se găsesc teacuri de reviste cu benzi desenate, precum cele cu Micky Mouse (pe care le citeam și eu cu plăcere Ăźn copilărie), Ăźnsă doar cĂąteva casete și cărți creștine. "Copiii noștri nu citesc" - se ripostează tot mai des. Aceasta este Ăźntr-adevăr o problemă. Televizorul este cu siguranță una din marile piedici. Te face pasiv. CĂąnd copilul Ăźncepe să Ăźnvețe să citească, trebuie să depună la Ăźnceput multă osteneală. El se concentrează atĂąt de mult asupra fiecărui cuvĂąnt Ăźn parte, ĂźncĂąt, dacă nu este foarte simplu, conținutul Ăźi scapă. Cu copiii mei foloseam un mic truc pentru a-i determina să citească: le citeam dintr-o carte și mă opream Ăźntr-un loc captivant pentru a continua Ăźn ziua următoare sau ceva mai tĂąrziu. Uneori ei nu mai rezistau să aștepte fiindcă vroiau să știe cum avea să se sfĂąrșească totul și puneau ei Ăźnșiși mĂąna pe carte să citească. Toți cei patru copii ai noștri citeau mult, celor trei fete ale noastre le plăcea chiar foarte mult să citească cu voce tare.

James Dobson, care trece drept cel mai bun consilier familial creștin din SUA, a făcut cunoscut un program de educație creștină, care conține un șir de scopuri care mi se par esențiale:

Conceptul 1: "Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta." (Marcu 12:30)

1. Învață copilul dvs. să cunoască dragostea lui Dumnezeu prin dragostea, ocrotirea și harul părinților săi? (Acest punct este cel mai important!)
2. Învață el să vorbească despre Domnul și să-L cuprindă Ăźn gĂąndurile și planurile lui?
3. Învață el să ceară ajutor din partea lui Isus, Ăźntotdeauna cĂąnd este speriat, cĂąnd Ăźi este frică sau cĂąnd e singur?
4. Învață el să citească Biblia?
5. Învață să se roage?
6. Învață el Ăźnsemnătatea credinței și Ăźncrederii?
7. Învață el să cunoască bucuria unei atitudini creștine față de viață?
8. Învață el să cunoască minunea nașterii și Ăźnvierii lui Isus?

Conceptul 2: "Să iubești pe aproapele tău ca pe tine Ăźnsuți." (Marcu 12:31)

1. Învață copilul dvs. să Ăźnțeleagă sentimentele altora și să simtă Ăźmpreună cu ei?
2. Învață el să nu fie egoist și plin de pretenții?
3. Învață el să Ăźmpartă cu alții?
4. Învață el să nu Ăźmprăștie zvonuri și să nu-i critice pe ceilalți?
5. Învață el să se accepte așa cum este?

Conceptul 3: "Învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu." (Psalmul 143:10)

1. Învață copilul dvs. să asculte de părinți, ca pregătire pentru ascultarea sa ulterioară de Dumnezeu? (Acesta este punctul cel mai important!)
2. Învață el să se poarte cuviincios Ăźn biserică, Ăźn comunitate?
3. Învață el să cunoască ambele aspecte ale naturii lui Dumnezeu: dragostea și dreptatea?
4. Învață el că există multe forme ale autorității pline de bunătate, Ăźn fața cărora trebuie să se supună?
5. Învață el Ăźnsemnătatea păcatului și consecințele sale inevitabile?

Conceptul 4: "Teme-te de Dumnezeu și ține poruncile Lui; aceasta este datoria oricărui om." (Eclesiastul 12:13)

1. Învață el să iubească adevărul și să fie sincer?
2. Învață el lipsa relativă de importanță a materialismului?
3. Învață el importanța familiei creștine și Ăźncrederea Ăźn ea, dorită de Dumnezeu?
4. Învață el să asculte de propria conștiință și s-o urmeze?

Conceptul 5: "Roada duhului, dimpotrivă, este... stăpĂąnirea de sine." (Galateni 5:22-23)

1. Învață copilul dvs. să dea o parte din banii săi de buzunar (și chiar alți bani) lui Dumnezeu?
2. Învață el să-și controleze impulsurile?
3. Învață el să lucreze și să poarte răspunderi?
4. Învață el marea deosebire dintre autoevaluare și mĂąndria egoistă?
5. Învață el să se Ăźncline plin de respect Ăźn fața Dumnezeului universului?

SintetizĂąnd putem spune: Primii șapte ani ar trebui să-l pregătească pe copil pentru ca Ăźntr-o zi să poată spune: "Doamne, iată-mă, trimite-mă!"

Yvonne Schwengeler

#Pi2bAWNHFoS
Ce ziceti de un pcoreit pe mai multe bloguri care sa se numeasca:"Foreign Books Challenge"?M-am gandit ca blogurile care vor sa participe sa selecteze cate 10 carti din strainatate a caror drepturi sa nu fi fost achizitonate in Romania.Perioada de desfasurare o vom stabili ulterior in functie de numarul blogurilor participante.Putem convinge astfel editurile din Romania sa achizitioneze cele trei carti finaliste.Va place ideea?Intra pe We love books si inscrie-te!!!62 a

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOTO, SCUTERE, ATV-URI, ACCESORII...Vezi aici!