Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Isus Hristos – Dumnezeu întrupat

Publicat la 2011-12-18 de Traian

Despre persoana Domnului Isus se vorbește foarte mult. Unii cred că este un proroc, alții cred că a fost un om deosebit, un lider puternic. Evanghelia după Ioan ni-L prezintă pe Domnul Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului. Scopul cu care evanghelistul a scris acestă Evanghelie este scris la capitolul 20 versetele 30 și 31:

    „ Isus a mai făcut Ăźnaintea ucenicilor Săi multe alte semne cari nu sĂźnt scrise Ăźn cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și crezĂąnd, să aveți viața Ăźn Numele Lui.”

Vreau acum să vedem cum capitolul I din Evanghelia după Ioan ni-L prezintă pe Domnul Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu și Hristosul, adică Acel promis de Dumnezeu prin proroci Ăźn sfintele Scripturi.

Isus Hristos – Fiul lui Dumnezeu

În primele 18 versete din capitolul 1 a Evangheliei după Ioan, autorul vorbește despre CuvĂąnt prezentĂąndu-L ca fiind: Dumnezeu (Ioan 1:1-2), la Ăźnceput(la Ăźnceputul creație El era sau exista deja) (Ioan 1:1), creator (Ioan 1:3, 10), viața oamenilor(Ioan 1:4), mĂąntuitor (Ioan 1:12-13). La versetul 14 ni se spune că „Și CuvĂąntul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har, și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă Ăźntocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” Deci, CuvĂąntul care este Dumnezeu, creator, mĂąntuitor S-a făcut trup. Atrageți atenție la expresia „și a locuit printre noi, plin de har, și de adevăr”, fiindcă Ăźn versetul 17 scrie „căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos
”, arătĂąnd prin aceasta că CuvĂąntul, despre care S-a vorbit mai sus și care S-a făcut trup, este Domnul Isus Hristos.

În acest capitol avem și mărturia lui Ioan Botezătorul despre Domnul Isus. El mărturisește despre Domnul Isus că nu-L cunoștea, dar tocmai pentru aceasta a fost trimis să boteze cu apă pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie făcut cunoscut lui Israel. Dumnezeu i-a dat un semn după care avea să-L cunoască: „Acela peste care vei vedea Duhul pogorĂąndu-Se și oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul SfĂąnt” (Ioan 1:33). Și Ăźn următorul verset Ioan mărturisește: „Și eu am văzut lucrul acesta, și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.” În versetele 15, 27 și 30 Ioan Botezătorul mărturisește despre Isus că vine după el, dar este Ăźnaintea lui, pentru că era Ăźnaintea lui. Prin aceasta Ioan Botezătorul arată la preexistența Domnului Isus: fiindcă, cu toate că Domnul Isus s-a născut după Ioan și Și-a Ăźnceput slujirea după Ioan, totuși El a existat Ăźnainte ca Ioan Botezătorul să fi fost conceput, după cum am văzut Ăźn primul verset al capitolului 1 „El era la Ăźnceput”, adică la Ăźnceputul creației, El fiind chiar creatorul după cum este scris „și nimic din ce a fost făcut, nu a fost făcut fără El” (Ioan 1:3). În versetul 23 Ioan Botezătorul mărturisește despre sine că el este „glasul celui ce strigă Ăźn pustie: „neteziți calea Domnului”, cum a zis prorocul Isaia”, arătĂąnd prin aceasta că Isus, care vine după el, este Domnul, adică Dumnezeu. Vedem mai departe că Ioan Botezătorul Ăźi Ăźndreaptă pe ucenicii săi la Isus, mărturisind că Isus este „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii”(Ioan 1:26,29).

Isus Hristos – Fiul Omului

În versetul 51 din acest capitol Domnul Isus se prezintă ca fiind Fiul Omului. Prin aceasta arătĂąnd că nu este doar Fiul lui Dumnezeu, ci este și Fiul Omului, adică este Dumnezeu Ăźntrupat, după cum am văzut Ăźn versetul 14 din acest capitol. Din versetul 45 aflăm că El este Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.

Să vedem ce au scris Scripturile despre familia și locul unde avea să se nască Hristosul (Mesia, adică Cel promis). În Vechiul Testament cuvĂąntul „Mesia” Ăźl ĂźntĂąlnim o singură dată la Daniel 9:25. Dar Ăźn schimb, Ăźn Vechiul Testament se face des referire la „o sămĂąnță” care potrivit cu Galateni 3:16 este Hristosul. Prima referire la sămĂąnța promisă o găsim la Geneza 3:15, unde vedem că este vorba despre sămĂąnța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Apoi la Geneza 22:16-18 vedem că Dumnezeu Ăźi promite lui Avraam că „Toate neamurile pămĂąntului vor fi binecuvĂąntate Ăźn sămĂąnța ta”. Avraam a avut mai mulți fii, dar Dumnezeu specifică la Geneza 17:19, 21:12 că sămĂąnța va ieși din Isaac, fiul născut prin făgăduință din Sara. Isaac la rĂąndul său a avut și el doi fii, dar din nou Scripturile ne arată specific că sămĂąnța va veni din Iacov (Geneza 28:10-14). Iacov a avut 12 fii, dar la Geneza 49:10 se specifică că Mesia va ieși din Iuda. Din Iuda au ieșit mii de familii, dar la Isaia 11:1-2 din nou se specifică că Cel promis va ieși din Isai Betleemitul, care l-a rĂąndul său avea 8 fii. La 2 Samuel 7:8-16 vedem că Cel promis de Dumnezeu avea să se nască Ăźn casa lui David, cel mai mic fiu a lui Isai. La Matei 1:18-25 se vorbește despre nașterea Domnului Isus. Din versetul 20 vedem că Iosif, Ăźn casa căruia S-a născut Domnul Isus, este „fiul lui David” (adică din casa lui David). Vedem că Domnul nostru Isus Hristos S-a născut Ăźn familia despre care au scris Scripturile că se va naște Cel promis. Tot din Matei 1:18-25, vedem că la nașterea Domnul Isus s-a Ăźmplinit și prorocia din Isaia 7:14, care zice „fecioara va rămĂąnea Ăźnsărcinată, va naște un fiu, și-i va pune numele Emanuel, care tĂźlmăcit Ăźnseamnă „Dumnezeu este cu noi”. (Prin aceasta vedem din nou că, Ăźn persoana Domnului Isus, Dumnezeu este cu noi). Potrivit cu Mica 5:2 Cel promis trebuia să se nască Ăźn Betleemul lui Iuda. Chiar dacă Isus a crescut Ăźn Nazaret, cetatea unde a locuit și mama Lui pĂąnă a se căsători (Luca 1:26-27), totuși El s-a născut Ăźn Betleemul lui Iuda, despre acea ne relatează Evanghelia după Luca 2:1-7.
Concluzie

Domnul Isus este Dumnezeu Ăźntrupat și, Ăźn ce privește trupul, El S-a născut din sămĂąnța lui David, după cum a fost profețit despre El Ăźn Scripturi, și S-a născut Ăźn Betleemul lui Iuda, la fel, după cum a fost profețit.

La Romani 1:3-4 apostolul Pavel scrie că Evanghelia lui Dumnezeu

    „privește pe Fiul Său, născut din sămĂąnța lui David, Ăźn ce privește trupul, iar Ăźn ce privește duhul sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin Ăźnvierea morților, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru
”


De aici, dragii mei, vedem cĂąt de importante sunt cunoștințele, care le-am aflat acum Ăźn vestirea Evangheliei! De fapt, dumnezeirea Domnului Isus trebuie să fie miezul mesajului atunci cĂąnd vestim Evanghelia, fiindcă numai credința că Isus este Fiul lui Dumnezeu și Hristosul ne poate mĂąntui. Și aici aș vrea să mai adaug că credința (din definiția cuvĂąntului folosit Ăźn greacă) implică cunoașterea unor adevăruri, recunoașterea a ceea ce ai cunoscut și Ăźncredințare neclintită Ăźn lucrurile pe care le-ai recunoscut. Deci, vedeți cĂąt de importantă este studierea Bibliei. Domnul să ne ajute să stăruim Ăźn studierea Scripturilor și să transmitem și altora adevărurile care pot da viață celor care le primesc.

Vasile Filat

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOTO, SCUTERE, ATV-URI, ACCESORII...Vezi aici!