Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Sărbătorește frumos Crăciunul !

Publicat la 2011-12-18 de Traian

Cu cațiva ani Ăźn urmă mă aflam Ăźn Statele Unite ale Americii Ăźnainte de Crăciun. Sărbătoarea aceasta se pare că este cea mai importantă pentru oamenii acestei țări. Pe cĂąnd mergeam cu un prieten din Sacramento spre Castro Valley, am văzut noaptea, scrisă cu litere foarte mari care luminau, o inscripție ce m-a mișcat mult. Era scris: “Jesus is the reason for the Season!” și Ăźn traducere Ăźnseamnă “Isus este motivul/sensul acestei sărbători!”. Crăciunul mai este numit de americani și “Season”. Sensul acestei inscripții este foarte adĂźnc și implică o tristă realitate. Oamenii sărbătoresc Crăciunul peste tot, dar pĂąnă și Ăźn cele mai civilizate țări nu au mai păstrat nimic din sensul inițial al sărbătorii. În alt an tot de Crăciun mă aflam cu soția Ăźn aeroportul din Amsterdam și un grup de muzicieni mergeau prin sălile mari ale aeroportului și cĂąntau foarte frumos cu instrumente muzicale. Dar, timp de mai multe ore, nu am auzit de la ei nici măcar o singură melodie a vreo unei cĂąntări de Crăciun și aceasta după ce atĂątea opere muzicale au fost alcătuite pe parcursul veacurilor. Nu este mai bună situația nici la noi Ăźn Moldova. În lunga perioadă sovietică a ateismului, oamenii nu au știut decĂąt despre un Moș Gerilă inventat, ca să-i facă să uite pe Cel a cărui zi de naștere o sărbătorim la Crăciun, de Domnul Isus, Împăratul Împăraților și Domnul domnilor. Să vedem

Ce relatează Biblia despre apariția Crăciunului?

Luca, autorul Evangheliei care Ăźi poartă numele, a fost un grec deosebit de educat pentru vremea lui. El a găsit cu cale “după ce a făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obĂźrșia lor, să le scrie Ăźn șir unele după altele”(Luca 1:3). Astfel, el spunea că

    
 Ăźngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu Ăźntr-o cetate din Galilea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea, și a zis: “Plecăciune, ție, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvĂźntată ești tu Ăźntre femei!” Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se Ăźntreba singură ce putea să Ăźnsemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: “Nu te teme, Marie; căci ai căpătat Ăźndurare Ăźnaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămĂźnea Ăźnsărcinată, și vei naște un fiu, căruia Ăźi vei pune numele Isus. El va fi mare, și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; și Domnul Dumnezeu Ăźi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va Ăźmpărăți peste casa lui Iacov Ăźn veci, și Împărăția Lui nu va avea sfĂźrșit.” Maria a zis Ăźngerului: “Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?” Îngerul i-a răspuns: “Duhul SfĂźnt Se va pogorĂź peste tine, și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea SfĂźntul care Se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit, și ea, un fiu la bătrĂźnețe; și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum Ăźn a șasea lună. Căci niciun cuvĂźnt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: “Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Și Ăźngerul a plecat de la ea.” (Luca 1:26-38)

CĂąnd a aflat ca Maria este deja Ăźnsărcinată, au apărut suspiciuni și dezamăgiri Ăźn inima lui Iosif, bărbatul ei, dar el ,

    
era un om neprihănit, și nu voia s-o facă de rușine Ăźnaintea lumii; de aceea și-a pus de gĂźnd s-o lase pe ascuns. Dar pe cĂźnd se gĂźndea el la aceste lucruri, i s-a arătat Ăźn vis un Ăźnger al Domnului, și i-a zis: “Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit Ăźn ea, este de la Duhul SfĂźnt. Ea va naște un Fiu, și-i vei pune numele Isus, pentru că El va mĂźntui pe poporul Lui de păcatele sale.” Toate aceste lucruri s-au ĂźntĂźmplat ca să se Ăźmplinească ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: “Iată, fecioara va fi Ăźnsărcinată, va naște un fiu, și-i vor pune numele Emanuil”, care, tălmăcit, Ăźnseamnă: “Dumnezeu este cu noi”. CĂźnd s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum Ăźi poruncise Ăźngerul Domnului; și a luat la el pe nevastă-sa. Dar n-a cunoscut-o (adica nu a Ăźntreținut relații sexuale cu ea), pĂźnă ce ea a născut un fiu.” (Matei 1:19-25)

Dar, cĂąnd avea să nască Maria


    În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se Ăźnscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut ĂźntĂźia dată pe cĂźnd era dregător Ăźn Siria Quirinius. Toți se duceau să se Ăźnscrie, fiecare Ăźn cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă Ăźn Iudea, Ăźn cetatea lui David, numită Betleem, -pentru că era din casa și din seminția lui David, să se Ăźnscrie Ăźmpreună cu Maria, logodnica lui, care era Ăźnsărcinată. Pe cĂźnd erau ei acolo, s-a Ăźmplinit vremea cĂźnd trebuia să nască Maria. Și a născut pe Fiul ei cel ĂźntĂźi născut, L-a Ăźnfășat Ăźn scutece și L-a culcat Ăźntr-o iesle, pentrucă Ăźn casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori, cari stăteau afară Ăźn cĂźmp, și făceau de strajă noaptea Ăźmprejurul turmei lor. Și iată că un Ăźnger al Domnului s-a Ăźnfățișat Ăźnaintea lor, și slava Domnului a strălucit Ăźmprejurul lor. Ei s-au Ăźnfricoșat foarte tare. Dar Ăźngerul le-a zis: “Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi Ăźn cetatea lui David, vi s-a născut un MĂźntuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după care-l veți cunoaște: veți găsi un prunc Ăźnfășat Ăźn scutece și culcat Ăźntr-o iesle.” Și deodată, Ăźmpreună cu Ăźngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudĂźnd pe Dumnezeu, și zicĂźnd: “Slavă lui Dumnezeu Ăźn locurile prea Ăźnalte, și pace pe pămĂźnt Ăźntre oamenii plăcuți Lui.” După ce au plecat Ăźngerii de la ei, ca să se Ăźntoarcă Ăźn cer, păstorii au zis unii către alții: “Haidem să mergem pĂźnă la Betleem, și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul.” S-au dus Ăźn grabă, și au găsit pe Maria, pe Iosif, și pruncul culcat Ăźn iesle. După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. Toți ceice i-au auzit, s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea, și se gĂźndea la ele Ăźn inima ei. Și păstorii s-au Ăźntors, slăvind și lăudĂźnd pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, și care erau Ăźntocmai cum li se spusese.” (Evanghelia dupa Luca 2:1-20)

Cea mai mare minune Ăźn toate cele ĂźntĂąmplate mai sus nu este faptul că fecioara a născut un copil sau că Ăźngerii au venit să se arate păstorilor Ăźn cĂąmp noaptea. Cea mai mare minunte este că
.
La Crăciun Fiul lui Dumnezeu s-a Ăźntrupat

Dacă evangheliștii Matei și Luca Ăźncep relatările lor despre nașterea lui Isus Ăźn Betleem, atunci Ioan, autorul Evangheliei care Ăźi poartă numele, pornește relatarea despre Isus din veșnicii de unde vine Fiul lui Dumnezeu. Ioan Îl numește pe Isus “CuvĂąntul lui Dumnezeu” și Ăźncepe Evanghelia sa cu acest pasaj:

    La Ăźnceput era CuvĂźntul, și CuvĂźntul era cu Dumnezeu, și CuvĂźntul era Dumnezeu. El era la Ăźnceput cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează Ăźn Ăźntunerec, și Ăźntunerecul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. (se referă la Ioan Botezătorul) El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind Ăźn lume. El era Ăźn lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred Ăźn Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sĂźnge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și CuvĂźntul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har, și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă Ăźntocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El, cĂźnd a strigat: “El este Acela despre care ziceam eu: “Celce vine după mine, este Ăźnaintea mea, pentrucă era Ăźnainte de mine”. Și noi toți am primit din plinătatea Lui, și har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este Ăźn sĂźnul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” (Evanghelia dupa Ioan 1:1-18)

Aceasta este esența sărbătorii, aceasta sărbătorim la Crăciun – mărețul eveniment cĂąnd Fiul lui Dumnezeu, care din vețnicii este cu Dumnezeu, prin care au fost făcute toate lucrurile și prin care am fost facuți și noi, a luat trup omenesc pentru ca să ne aducă adevărul despre viața veșnică și harul lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai mareata sarbatoare din Univers si este important sa stii


Cum sa sarbatoresti frumos Craciunul?


Asa cum ne relateaza textul Sfintei Scripturi, “toate lucruriule au fost facute prin El”, prin Isus, Fiul lui Dumnezeu ce a luat trup omenesc la primul Craciun. ” Lumea a fost facuta prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai Sai si ai sai nu l-au primit.” Si nu mai conteaza nimic altceva ce ar putea face oamenii ca sa le fie frumos Craciunul. Daca nu l-au primti pe Domnul Isus, daca nu au primit mantuirea (salvarea de pacate) care o ofera El, atunci sarbatoarea Craciunului este un prilej sa-si aminteasca si sa se gandeasca ca sunt cei mai nenorociti dintre toti oamenii, pentru ca au ramas si raman in intunericul pacatului si deznadejdii.

Cei care sarbatoresc Craciunul in toata plinatatea, sunt cei ce L-au primit, adica care cred in Numele lui Isus si carora El, maretul Imparat al Imparatilor, le-a dat dreputul sa se faca copiii lui Dumnezeu. Ce mult a fost schimbata viata mea in ziua cand am crezut in El si cata bucurie mi-a turnat in inima si imi toarna pana in prezent cunoasterea Lui si relatia pe care o am cu Cuvantul care s-a facut trup. Prin credinta in Isus am fost nascut din nou pentru o viata noua. Lucruruile vechi si nevredince de Imparatia Lui au trecut si toate lucruruile s-au facut noi. Cu o inima plina de bucurie pentru mantuirea care mi-a adus-o voi sarbatori Craciunul si in acest an. Dumnezeu sa te binecuvinteze draga cititor al acestui mesaj sa experimentezi si tu la acest Craciun bucuria cunoasterii Domnului Isus si a credintei din inima in El.

Vasile Filat
moldovacrestina.net

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOBILIER, BICICLETE, HAINE, TERMOPANE, SALTELE...Vezi aici!