Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Evanghelia disperării – o capcană pentru tineretul evanghelic

Publicat la 2011-12-15 de Traian

“Nu vreau să fac zadarnic Harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.”

Mi-am propus să fac analiza din punct de vedere biblic unui fenomen contemporan care tinde să ia amploare Ăźn diverse biserici evanghelice din țară, Ăźn special Ăźn rĂąndul generației tinere. Vorbesc ca unul care Ăźntre anii 1993-1996 am trecut adĂąnc prin zbuciumul acestei Ăźnvățături pe care azi o Ăźnțeleg destul de bine. Anumite tabere creștine de tineret ce au avut un caracter profund spiritual au declanșat Ăźn mine căutări sincere, dar și o reacție de autosuficiență și de condamnare a celor care nu se exprimau la fel ca mine, nu erau atĂąt de «atinși» ca și mine.

E o Ăźnvățătură pe care o tolerăm destul de ușor Ăźn bisericile noastre, ba chiar o Ăźncurajăm uneori pe motivul că seamănă foarte mult cu Ăźnvățătura nou testamentală și pentru faptul că ne simțim prea acuzați de propriile noastre păcate, ca materialismul și plăcerile trupești, pentru a nu fi sensibili la Ăźndemnurile la pocăință predicate de la amvon.

Vreau să precizez că scopul meu nu este de a răni pe nici unul din frații mei, care poate ar fi de altă părere, ci mai degrabă de a aduce argumente pentru a aduce această Ăźnvățătură sub reflectorul biblic. Consider că biserica are printre altele și rolul și datoria de gardian al Evangheliei curate așa cum a fost predicată și redactată Ăźn Noul Testament de apostoli. Pentru a Ăźnțelege mai bine la ce ma refer vă propun să analizăm biblic acest fenomen pseudoevanghelic.

Descrierea fenomenului


Ne-am obișnuit ca să acuzăm tineretul de libertinism, superficialitate, lipsa de pioșenie și valori morale scăzute. Nu negăm existența acestor stări spirituale Ăźnsă ele nu sunt obiectul acestui articol.

În mod surprinzător tendința a ceea ce am numit Evanghelia disperării se află la capătul opus. Fenomenul Ăźl putem descrie prin următoarele: propovăduirea unei pocăințe perpetue, reproșul de la amvon ca nu există trezire, Ăźnchinarea capătă aceiași nuanță de reproș la adresa adunării, prin cĂąntări ce imploră revărsarea Duhului SfĂąnt peste adunare pentru a declanța o trezire-spectacol, deznădejdea cĂąnd cei din adunare nu lăcrimează cĂątuși de puțin cĂźnd vorbim de pocăință.

Mesajele verbale ale celor care predică, cei mai mulți fiind tineri, nu mai sunt nici exegetice (adică nu sunt preocupate de ce vrea să spună textul biblic citit), nici expozitive (să exprime Ăźn cuvinte simple ușor de Ăźnțeles ce vrea Dumnezeu de la noi) , adică nu pornesc de la CuvĂąnt pentru a da Ăźnvățăturile care există Ăźn Scriptură, ci conțin același mesaj: «Nu ești suficient de bun ca să primești grația lui Dumnezeu, pentru că nu te-ai căit destul»,«Pentru a primi nașterea din nou trebuie să plĂąngi, să trăiești o perpetua stare de tĂąnguire și nemulțumire la adresa ta și cu privire la  adunarea locală pe care trebuie să o privești ca moarta, lepădată de Dumnezeu». Iată dar consecințele acestei Ăźnvățături: nu-i mai privesc pe frații mei ca răscumpărați de către Hristos, ci ca pe niște lepădați.

Efectele Evangheliei disperării

Partea profund negativă a acestor expuneri stă nu doar Ăźn exprimare sau Ăźn cuvinte, ci și Ăźn atitudinea cu care sunt spuse. Mesajul este totuși ușor deviat de la Evanghelie, suficient de fin ca să nu sesizam imediat, iar atitudinea cu care este predicat este complet greșită. Ne vom ocupa Ăźn cele ce urmează atĂąt de diferențele Ăźntre Evanghelia adevărată și Evanghelia disperării cĂąt și de atitudinea predicării.

Tinerii care trăiesc sub aceste Ăźnvățături pot cădea Ăźn două extreme: revoltă față de imposibilitatea de a-L Ăźmbuna pe Dumnezeu, sau un sentiment de neputință. de nevrednicie care Ăźi duce Ăźn pragul depresiei. Alte efecte le-am aminit, dispreț mascat față de frați, boicotarea Ăźntălnirilor frățești, Ăźn special cu cei «adormiți» din generația mai Ăźn vĂąrstă, răzvrătire fățișă sau mascată față de prezbiteri și neglijarea Ăźndemnurilor din 1 Petru 5.5 «Tot așa și voi tinerilor (din context, tot așa cum prezbiterii, adică bătrĂąnii, păstoresc turma lui Dumnezeu cu lepădare de sine), fiți supuși celor bătrĂąni. Și toți Ăźn legăturile voastre să fiți Ăźmpodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă Ăźmpotriva celor mĂąndri, dar celor smeriți le dă har».
Cauzele Evangheliei disperării

I. Foamea acută a tinerilor după hrană spirituală consistentă

Nu e ușor de găsit cauzele acestui curent. Se pare că principala cauza este lipsa de hrană la amvoane, tinerii reproșează pe buna dreptate celor mai Ăźn vĂąrsta că tolerează mediocritatea predicilor, ca nu există studii biblice consistente, că mesajele sunt slabe, goale de substanță, că nu conțin probleme contemporane ca: internetul, pornografia, sexualitatea, etc. Aici Ăźnțelegem că există o acută foame după CuvĂąnt pe care generația de dinainte nu a Ăźnțeles-o și nu a satisfacut-o pentru că nu au Ăźnțeles-o, punĂąnd mai mult accent decĂąt s-ar cuveni pe Ăźmbracăminte, atitudine exterioară, cumințenie și forme goale fără substanță. Tinerii Ăźn general fiind mai școliți decĂąt părinții lor trăiesc o acută frustrare pentru că doresc ca mesajele să fie mai adĂąnci mai profunde, dar și de modele spirituale.

Pe de altă parte e neputința lor proprie, a predicatorilor tineri, de a predica astfel de mesaje, care sfĂąrșesc mai mult pe un ton descurajator și disperat.

II. Frustrări interioare de natură biologică


În mod paradoxal, tinerețea poate fi una din cele mai nefericite perioade din viața omului. Cauza nu este simplă, este o etapă a căutărilor, a instabilității,  Ăźn care nu avem maturitatea și Ăźnțelepciunea de a ne simți confortabili și fericiți cu ceea ce avem: tinerețe, energie, căutarea unui partener de căsătorie, plăcerea de a citi, de a studia, de a călători, de a ne bucura de sănătate.

Căsătoria poate rezolva doar parțial aceasta stare de neĂźmplinire, dar nu prin satisfacerea nevoii reale (care este ĂźntĂąlnirea cu CuvĂąntul lui Dumneze), ci prin distragerea atenției de la zbuciumul tinereții spre alte zbuciumări: de realizare financiară și profesională, de construire a unui cămin, creșterea copiilor, problema nefiind rezolvată, ci ușor amĂąnată.

Transformările hormonale fac din trupul nostru  un teatru al tensiunilor și luptelor. Trebuie să recunoaștem ca pentru tĂąnărul creștin lupta Ăźmpotriva firii, a poftelor sexuale este atroce, spre deosebire de tinerii acestui veac care Ăźși eliberează tensiunile interioare atĂąt de ușor prin concubinaj, relații sexuale ocazionale sau prin chefuri. Eu sunt de părere ca această bătălie este «lupta cea bună» numită astfel de apostolul Pavel și ca aceasta fugă de poftele tinereții este o poruncă nu doar pentru tineri, ci pentru toți absolut toți credincioșii. Ea este Ăźn final răsplătită, dacă este dusă pĂąnă la sfĂąrșit.

III. Influența literaturii creștine din secolul 19 și Ăźnceput de secol 20

O altă cauză este mai subtilă, dar eu o consider destul de puternică prin faptul că tinerii negăsind modele astăzi le caută Ăźn trecut.
Secolul 19 a dat creștinismului o generație strălucită de eminenți predicatori: Torrey, George Whitefield, John Wesley, Moody, Johnatan Edwards, Martin Lloyd Jones, Oswald Chambers, George Mueller, David Brainerd și mulți alții.

Problema vine din faptul că citind aceste cărți Ăźnțelegem că mesajele acestor oameni au avut un profund răsunet Ăźn inimile contemporanilor, fapt care a dus la un val mare de treziri. Frustrarea tĂąnărului vin din comparația cu veacul de acum, privind Ăźn jur realizează că oamenii nu mai răspund la fel mesajului Evangheliei.

Aici trebuie să notăm ca Ăźn acea perioada pe care o numim admirativ «epocă a trezirilor» și care a Ăźnceput Ăźn Anglia și mai apoi Statele Unite, nu a avut amploarea și nici profunzimea de a transforma societatea acelui veac. Ca dovadă că Ăźn această perioadă colonialismul britanic și opresiunea popoarelor din India, Africa și a Orientului Îndepărtat a ajuns la vĂąrf, comerțul cu sclavi a devenit o afacere cu mare răspĂąndire, iar apariția manufacturilor a dus la exploatarea pe scară largă a copiilor. Ca să nu mai vorbim de ideile revoluționare ale Iluminismului francez și apariția «Originii Speciilor» a lui Darwin care au avut un impact mult mai puternic asupra contemporanilor decĂąt predicile celor de mai sus.

Nu se poate vorbi de treziri adevărate atĂąt timp cĂąt societatea acelui secol a ajuns mai rea ca cea dinainte. O citire mai atentă a jurnalului lui Georg Mueller și a celui scris de David Brainerd, care sunt tablouri ale vremii, ne poate clarifica cu privire și la tensiunile și insensibilitatea contemporanilor cu privire la lucrarea de evanghelizare. Trebuie să Ăźnțelegem ca William Carey și Hudson Taylor, marii misionari au fost cazuri rare, excepții, iar nu reprezentanți ai vremii lor. Trebuie să afirmăm cĂą Ăźntotdeauna creștinismul s-a răspĂąndit greu, singular și nu Ăźn tam-tamuri de tobă. E adevărat, citim in Faptele Apostolilor că la o predică a apostolului Petru s-au adăugat bisericii aproape 3000 de suflete, Ăźnsă mai tĂąrziu citim că Pavel Ăźi spune lui Timotei: «Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit (
) numai Luca este cu mine», «La ĂźntĂąiul meu răspuns de apărare, nimeni nu a fost cu mine, ci toți m-au părăsit» 2 Timotei 4.10,16. Întrebarea care rezultă natural este evidentă: unde sunt marile mulțimi cĂąștigate pentru Hristos? Niciodată generația din trecut nu a fost mai credincioasă ca cea de azi, niciodată nu a existat o trezire care să afecteze profund structura societății, deși putem afirma ca pe termen lung, creștinismul a influențat prin Ăźnvățăturile sale gĂąndirea modernă occidentală.

Am parcurs acest drum Ăźn trecut pentru a contesta mesajele prin care este făcută comparația cu trecutul pentru a condamna generațiile prezente. Niciodată omenirea nu a fost mai bună sau mai rea ca acum, iar dacă totuși ni se pare că totuși oamenii de azi sunt mai stricați este pentru că azi au mai multe mijloace (bani, televiziune, internet, putere) pentru a-și exprima răutatea, mijloace pe care cei din trecut nu le aveau, iar ispitele azi sunt evident mai mari. Biblia ne Ăźnvață Ăźnsă că mereu omul a fost irecuperabil de rău, fără putință de automĂąntuire.

O altă precizare de mare importanță este că prin expresia lui Pavel «să știi că Ăźn zilele din urmă vor fi vremuri grele »  nu se referă expres la generația secolului 20 (el nu avea cum să știe ca vor trece 2000 de ani fără ca Hristos să vină), ea trebuie să fie Ăźnțeleasă escatologic, ca perioada Ăźntre prima venire a lui Hristos și a doua venire.
IV. Influente carismatice

Trebuie să afirmăm aici că Ăźn lipsa hranei spirtuale de la amvoane tinerii caută inconștient, fără să Ăźnțeleagă cu adevărat ce le lipsește, diverse forme de satisfacere a golului interior. Mulți găsesc Ăźn experiențele calde și emoționale ale trăirilor carismatice un alin pentru suflet. Aceasta e un răspuns la «răceala» și sărăcia spirituală din bisericile noastre. Aducerea formelor de Ăźnchinare Ăźn bisericile noastre nu e o soluție deoarece acest Ăźnlocuitor nu poate saisface foamea noastră după CuvĂąntul lui Dumnezeu. GĂądilarea sensibilității noastre emoționale, atĂąt de Ăźnșelătoare și trecătoare, nu doar că nu e de durată, nu poate da bucuria creștină de care vorbește Scriptura, dar poate desensibiliza rațiunea și duhurile străine pot să se strecoare ușor prin ușa Ăźntredeschisă a sufletului.

Ce spune Biblia?

«Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credința Ăźn Isus Hristos, am crezut și noi Ăźn Hristos Isus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința Ăźn Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. (
)
Am fost răstignit Ăźmpreună cu Hristos, și trăiesc
 dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește Ăźn mine. Și viața, pe care o trăiesc acum Ăźn trup, o trăiesc Ăźn credința Ăźn Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Ăźnsuși pentru mine.Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.» Gal. 2.16,20-21

Aproape toate Ăźnvățăturile false ale secolului nostru au mai apărut Ăźn trecut. Biserica din Galateni a fost practic invadată după plecarea lui Pavel cu Ăźnvățături prin care se spunea că omul nu poate fi mĂąntuit dacă nu face eforturi supranaturale de a păzi standardul de perfecțiune a lui Dumnezeu exprima in Legea lui Moise.
În Epistola către Coloseni găsim biserica lovita greu de gnosticism, o Ăźnvățătură prin care trupul era privit ca irecuperabil Ăźntinat și de asemenea ca pe o Ăźnchisoare din care sufletul trebuie eliberat. Potrivit acestei Ăźnvățături omul nu poate fi mĂąntuit și plăcut lui Dumnezeu din cauza trupului și cĂąt timp e Ăźn trup.

Biblia ne spune că Dumnezeu a ridicat standardul de sfințenie pentru om la nivelul sfințeniei Lui, atĂąt de sus ĂźncĂąt nimeni, niciodată, oricĂąt de mult s-ar strădui să nu poată ajunge acolo. «Fiindcă Dumnezeu a Ăźnchis pe toți oamenii Ăźn neascultare, ca să aibă Ăźndurare de toți.» Romani 11.23 și  . «Voi fiți dar desăvĂąrșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvĂąrșit.» Matei 5.48 48. Se Ăźnțelege, deci că Dumnezeu a Ăźnchis lumea Ăźn ascultare nu cu gĂąndul de a o distruge, ci pentru a se Ăźndura de ea. Plăcerea supremă a lui Dumnezeu e să se Ăźndure de omenire, chiar cu prețul sacrificiului de Sine. CĂąt de confortabil este acest gĂąnd iubiți frați și iubite surori! PĂąnă acolo ĂźncĂąt, atunci cĂąnd Ăźnțelegi adevărul teologic să fii cutremurat la prețul cel mare pe care Dumnezeu a binevoit să-l plătească pentru tine, nu vei mai condamna pe frații tăi care nu au Ăźnțeles acest lucru, ci te vei ruga pentru ei. Bunătatea și Ăźngăduința creștină e una din aspectele roadei Duhului. Noi suntem intoleranți cu noi Ăźnșine, dar Ăźngăduitori cu ceilalți.

Care este soluția ?

A trăi o Evanghelie a perfecțiunii, a performanței ne duce la disperare și la invidie și ură față de frații de lĂźngă noi care par a nu se sinchisi de a fi plăcuți lui Dumnezeu. De aici o stare continua de nefericire privind atĂąt Ăźnăuntru, Ăźn noi, cĂąt și Ăźn afară, Ăźn biserică.

Apariția aceste Evanghelii a disperării e un semnal de alarmă asupra faptului că adunările evanghelice au scos demult pe linie moartă studiul și explicarea Scripturii Ăźn adunare. Am introdus Ăźn schimb clișee și șabloane de limbaj, cuvinte golite demult de sensuri, care nu ne satură foamea după Dumnezeu. Întoarcerea la Scriptură, la studiul pe grupe a bărbaților bisericii și introducerea orei de studiu biblic Ăźn biserici e singura soluție. Numai Ăźnțelegerea complete a planului lui Dumnezeu ne dă confortul necesar pentru a trăi cu plăcere starea de bucurie creștină. Bucurie care rezistă și Ăźn momente de criză. Mai ales Ăźn momente de criză.

Articol semnat de Ovidiu Fărcaș.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...APARATE VULCANIZARE, AEROTERME, MASINI DE SPALAT...Vezi aici!