Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Mici si nevinovati?

Publicat la 2011-12-09 de Traian

"Cei răi sunt stricați Ăźncă din pĂąntecele mamei lor,
mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pĂąntecele mamei lor."
Psalmul 58:3La sfĂąrșitul fiecărei zile, cĂąnd copiii noștri erau mici, adesea Ăźi priveam pe ascuns cum dormeau: Ăźntinși Ăźn pat, respirĂąnd ritmic, aproape imperceptibil, relaxați, Ăźmpăcați, bucurĂąndu-se de "somnul inocenței." Dar bărbații - Ăźn special dacă sunt tați - privesc la Ăźnfățișarea exterioară. Cum rămĂąne Ăźnsă cu inima, la care privește Dumnezeu?

Dacă ne punem ochelarii biblici vom vedea o realitate mult mai sinistră: copiii noștri pot fi neștiutori și naivi, dar inocenți n-au fost niciodată. La fel ca noi Ăźnșine, și ei sunt vinovați și depravați. Așa cum scria cĂąndva Robert Murray McCheyne, sămĂąnța fiecărui păcat cunoscut este plantată deja Ăźn inimile lor.
Adevărul este nu doar că, dacă lucrurile merg prost, copiii noștri se pot pierde din punct de vedere spiritual și moral; de fapt, impulsul Ăźn această direcție este sădit deja Ăźn inimile lor. Tot ce mai lipsește pentru a se ajunge la roade tragice este ca ei să-și exprime Ăźn voie dorințele inimilor lor. Pentru că, Ăźn sensul Ăźn care teologia Reformei a folosit termenul, copiii noștri sunt deja depravați total; adică, așa cum a spus-o Louis Berkhof, "...corupția Ăźnnăscută se răspĂąndește Ăźn fiecare parte a ... naturii, Ăźn toate facultățile și puterile sufletului și trupului; și nu există absolut nimic bun din punct de vedere spiritual ... Ăźn păcătos, doar stricăciune" (Teologia Sistematică, p. 247).

Depravarea totală a copiilor noștri este o doctrină a credinței, o Ăźnțelegere biblică. Instinctul nostru firesc este să ne gĂąndim la copiii nou-născuți ca la niște tabulae rasae morale și spirituale, niște foi albe pe care poate fi scrisă o viață de succes. E drept, s-ar putea ca Ăźn curĂąnd pagina să se păteze puțin (accidentalele izbucniri temperamentale!), dar fundalul este Ăźncă alb Ăźn esență, nu-i așa?

Nu e așa, conform Scripturii: cei răi sunt stricați Ăźncă din pĂąntecele mamei lor și spun minciuni Ăźncă de la naștere, insistă psalmistul. Chiar dacă noi considerăm că aceste cuvinte Ăźi descriu doar pe unii ("cei răi" formează o categorie specifică Ăźn psalmi), ar fi un lucru neĂźnțelept din partea noastră să minimalizăm ce ne spune David: roada există deja Ăźn rădăcină. Noi păcătuim pentru că natura noastră de bază este deformată.
Iar acest lucru este la fel de adevărat Ăźn ce-l privește pe David, ca și Ăźn cazul "celor stricați". Aceasta a fost descoperirea care l-a năucit atunci cĂąnd Natan l-a demascat după adulterul său cu Bat-Șeba și uciderea lui Urie.
Nu e vorba aici de o scuză prin care să se dezvinovățească; e o mărturisire a păcatului. Păcatul lui David nu a fost o anomalie Ăźntr-o viață bună Ăźn rest, ci o revelație a unei boli de inimă congenitale.

Cum e posibil așa ceva? Pavel explică acest lucru prin unitatea rasei umane Ăźn Adam. Păcatul a intrat Ăźn lume prin el, iar următoarea a venit moartea. Toți au păcătuit Ăźn Adam, capul reprezentativ pentru Ăźntreaga omenire.
Dovada Ăźn acest sens o vedem Ăźn modul Ăźn care moartea s-a răspĂąndit asupra tuturora și a domnit peste ei. Pavel adaugă: "chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam" (Rom. 5:14), adică cei ce n-au primit revelația specială, verbală, a voii lui Dumnezeu.

Poate că Pavel nu se gĂąndește aici Ăźn exclusivitate la copii; dar nici o altă categorie de persoane nu ilustrează mai clar această teribilă consecință a căderii decĂąt copiii care mor Ăźnainte să fie capabili măcar să Ăźnțeleagă poruncile lui Dumnezeu.
De ce se ĂźntĂąmplă acest lucru? În definitiv, moartea nu vine din "cauze naturale", ci pentru că Adam, reprezentantul nostru, ne-a tras după el, Ăźntr-un mod dezastruos, Ăźn căderea lui. Așa Ăźși Ăźnvățau copiii Ăźnaintașii noștri, cu Ăźnțelepciune: "Prin căderea lui Adam, noi toți am păcătuit."
Prin neascultarea lui, noi toți am fost considerați păcătoși. Ca rezultat al relației noastre naturale cu el, toți suntem părtași la depravarea lui, chiar de la Ăźnceputul existenței noastre. Suntem viciați Ăźncă de la concepție. Nici unul dintre noi nu are o naștere "normală".

Nu va trece mult pĂąnă cĂąnd acest lucru se va manifesta Ăźn mii de feluri: oare toate izbucnirile noastre temperamentale sunt exprimări ale disconfortului fizic? Nu suntem oare șocați să vedem ĂźncăpățĂąnarea de care dau dovadă copiii? Nu cumva nu punem pe seama lui Dumnezeu fiecare dovadă a formării unui caracter frumos? Oare ne cunoaștem chiar atĂąt de puțin inimile ĂźncĂąt credem că acel caracter frumos se formează așa datorită nouă?

Într-o lume Ăźn derivă pe o mare a confuziei părintești morale și spirituale, doctrina depravării totale a copiilor noștri este de fapt o ancoră importantă și practică. Părinții care Ăźi Ăźnțeleg semnificația recunosc Ăźnțelepciunea divină a Ăźnvățării poruncilor lui Dumnezeu, chiar dacă ele sunt prezentate Ăźn mare măsură Ăźntr-o formă negativă. Dumnezeu le-a scris pentru păcătoși. Acești părinți mai recunosc și importanța Ăźnvățării Legii lui Dumnezeu Ăźn contextul harului lui Dumnezeu Ăźn Hristos și prin Duhul SfĂąnt. Împreună cu Augustin, noi știm că Dumnezeu va asigura mijloacele prin care putem Ăźmplini poruncile Sale.

Dumnezeu nu ne-a dat Ăźngeri, ci păcătoși, ca să Ăźi instruim să devină sfinți. Pentru că situația e complicată și mai mult de faptul că și părinții sunt păcătoși, avem nevoie să ne bazăm constant pe Ăźnvățătura și directivele Scripturii. Chiar dacă acesta e un subiect de sine stătător, iată cĂąteva Ăźndrumări simple Ăźn acest sens.

Recunoașteți că copiii voștri sunt versiuni miniaturale ale voastre. Învățați să gĂąndiți Ăźn termeni ca Adam și Hristos, păcat și har. Acest lucru vă va ajuta să Ăźnțelegeți de ce Dumnezeu vi-a dat porunca să nu ĂźntărĂątați la mĂąnie pe copiii voștri.

În creșterea copiilor, nu comiteți păcatul idolatrizării copilului (Ăźn care singura poruncă este "niciodată să nu spui nu"), nici al propriei idolatrizări ("el/ea Ăźmi va reflecta slava"). Dimpotrivă, prin harul promis de Dumnezeu, transformați un păcătos Ăźntr-un sfĂąnt.

Luați Ăźn serios promisiunea CuvĂąntului lui Dumnezeu că El va fi Dumnezeul vostru și Dumnezeul copiilor voștri. Dar, dacă credeți Ăźn botezul copiilor mici, nu faceți greșeala să presupuneți că copiii legămĂąntului nu mai au nevoie să se pocăiască și să creadă Evanghelia. Pentru că prin botez noi recunoaștem nevoia curățirii prin regenerare și ne punem copiii Ăźntr-un legămĂąnt pentru Ăźntreaga viață prin care ei se fac responsabili să se pocăiască de păcat și să creadă Ăźn Hristos.

Atunci cĂąnd apare un păcat dureros, nu uitați niciodată că există mai mult har Ăźn Hristos decĂąt există păcat Ăźn inima voastră și a copilului vostru la un loc. În Hristos există un drum Ăźnapoi din țara Ăźndepărtată a unui stil de viață chiar și pentru copiii care și-au arătat pe deplin depravarea inimii. Așa a descoperit Monica după ani și ani Ăźn care s-a rugat pentru fiul său, Augustin.

În definitiv, "Și așa erați unii din voi!" (1 Cor. 6:11), și n-ați găsit oare har Ăźn Hristos?

Sinclair Ferguson

 


 


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUSE KLINKER ( CARAMIDA KLINKER )...Vezi aici!