Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Este Dumnezeu mulțumit de mine?

Publicat la 2011-12-08 de Traian

„Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, Ăźn care Îmi găsesc plăcerea.” - Matei 3:17.

Tatăl a privit cu plăcere spre Domnul ISUS la botez; s-a bucurat și a fost mulțumit de El. Aceasta este cea mai mare apreciere pe care o poate primi cineva.

Dumnezeu este interesat de viața noastră. Oare este El mulțumit de mine? Este satisfăcut de ceea ce sunt? Este bucuros să vadă cum sunt? Este fericit cĂąnd se uită la mine? Îi fac plăcere gĂąndurile mele, cărțile pe care le citesc, programele de TV pe care le vizionez, canalele de internet pe care le vizitez, prieteniile mele 
 Ăźntr-un cuvĂąnt, viața mea.

Pentru ce lucruri ne gĂąndim că ne apreciază Dumnezeu?

ISUS s-a botezat la 30 de ani. PĂąnă atunci a trăit la Nazaret ca fiul unui tĂąmplar. Evangheliile nu menționează că a predicat Evanghelia, că a făcut vreo misiune specială sau vindecări. A trăit viața ascuns de privirile oamenilor și nu se menționează nici o comparație dintre el și alți oameni ai vremii Sale. Totuși, Dumnezeu a fost mulțumit de ceea ce era El.

Noi ne comparăm cu alții și ni se pare că suntem buni. De pildă, să presupunem că participăm la un test grilă ce poate avea maxim 100 de puncte și la care noi obținem numai 25. Atunci, ne uităm la rezultatele celorlalți și ne comparăm cu ei. Dacă nimeni n-are peste 25 de puncte, atunci ne considerăm cei mai buni, deși suntem sub prag și departe de ceea ce ar fi trebuit să fim. Suntem mulțumiți prin comparație cu alții, deși standardul era cu mult mai Ăźnalt.

Scriptura ne spune că este o nebunie să te compari cu alții: „Negreșit, n-avem Ăźndrăzneala să ne punem alături sau Ăźn rĂąndul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei Ăźnșiși și se pun alături ei cu ei Ăźnșiși, sunt fără pricepere.” - 2 Corinteni 10:12. Noi suntem Ăźndemnați să ne comparăm numai cu Hristos.

Care este cel mai important aspect al comparației noaste cu Hristos?

Apostolul Ioan, ajuns la bătrĂąnețe, ne prezintă ținta: „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți.” - 1 Ioan 2:1. Aici, nu se arată că trebuie să ne concentrăm pe anumite feluri de slujiri, predicare, vindecări, vorbire Ăźn limbi sau eliberare de demoni. Cea mai mare realizare a celui ce nu păcătuiește este roada Duhului SfĂąnt (Galateni 5:22).

Una din roadele de mare preț ale Duhului SfĂąnt este bucuria. Apostolul Pavel o consideră ca un semn al umplerii cu Duhul SfĂąnt care ne Ăźnsoțește Ăźn mod permanent: „Bucurați-vă totdeauna Ăźn Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!” - Filipeni 4:4. În Vechiul Testament (VT), Dumnezeu nu le-a cerut oamenilor sa se bucure. De ce? Pentru că nu era posibil fără Duhul SfĂąnt.
În Noul Testament (NT), are loc botezul cu Duhul SfĂąnt care aduce ceea ce numește Apostolul Petru bucurie negrăită: „
vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită...” - 1 Petru 1:8.

În VT, Duhul SfĂąnt nu se manifestă printr-o prezență lăuntrică permanentă, ci ca o echipare exterioară pentru o anumită slujire. În Judecători 6:34, „Ghedeon a fost Ăźmbrăcat cu Duhul Domnului”. Dar, apoi s-a dezbrăcat de această haină, a făcut idoli și li s-a Ăźnchinat. Era ca un fel de vestă pe care o Ăźmbrăcai pĂąnă făceai o anumită lucrare, după care o dădeai jos. Și tot așa au făcut Samson, sau Ăźmpăratul Saul care Ăźn final a mers la o vrăjitoare. În VT, Ăźn orice zi de Sabat oamenii lăudau pe Domnul și băteau din palme de bucurie; Ăźn celelalte zile se certau cu soțiile, făceau afaceri rele de tot felul; apoi, iar reveneau la Templu unde se manifestau ca sfinți, și ciclul se repeta.

În NT, Duhul SfĂąnt vine Ăźn interior și Ăźn fiecare zi. Este o prezență și bucurie continuă.

Mulți mă Ăźntreabă: Prin ce este diferită Biserica ta de altele? Eu nu mă compar cu alții; v-am spus că, după Scriptură, a te compara cu alții este o nebunie; așa că nu vreau să fiu un astfel de nebun. Dar pot să spun despre lucrurile pe care punem accent la biserica noastră. Biserica noastră subliniază că trebuie să nu păcătuiesc Ăźn nici o zi, nici acasă, pe strada, Ăźn autobuz, la adunare 
 adică, să fii sfĂąnt Ăźn fiecare zi. De ce a fost plăcut ISUS lui Dumnezeu? Nu din pricina unor manifestări speciale, rugăciuni sau bătăi din palme, ci pentru că n-a făcut nici un păcat, din tinerețea lui, Ăźn fiecare zi!

Cum putem ajunge la acea bucurie negrăită și continuă?


„În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat Ăźn picioare, și a strigat: „Dacă Ăźnsetează cineva, să vină la Mine, și să bea. Cine crede Ăźn Mine, din inima lui vor curge rĂąuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede Ăźn El. Căci Duhul SfĂąnt Ăźncă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese Ăźncă proslăvit.” - Ioan 7:37-39.

Aici sunt remarcate două lucruri:

1. Să Ăźnsetezi după ceva mai bun.

La cine se referă această promisiune? La toți? NU. Suntem tentați să generalizăm. „Dacă” – ne comunică o condiție de filtrare. Numai dacă sunt nemulțumit de viața pe care o trăiesc. ISUS a văzut că vameșii și prostituatele nu-și mai doreau acea viață. În același timp, fariseii erau mulțumiți de ei Ăźnșiși. Ești Ăźnsetat, tĂąnjești după o altfel de viață, după o viață din belșug?

Eu n-am cunoscut mulți ani o viață de bucurie continuă. Într-o zi am cerut Domnului să fie cu gura mea așa cum a fost cu a lui Moise. Atunci Domnul mi-a arătat că trebuie să am o gură ca a lui Moise timp de 24 de ore din zi. Am Ăźnsetat după aceasta și am Ăźnceput să beau din toate promisiunile Lui. Atunci viața mea s-a schimbat Ăźntr-o bucurie deplină și continuă.

ISUS propune să bei. Este cel mai simplu lucru ce care-l face un copil. Să mănĂąnci este mai greu, dar, dacă ești Ăźnsetat, este foarte ușor să bei.

2. Să crezi Ăźn promisiunea lui ISUS.

Dacă te-ai săturat să te cerți, să te mĂąnii și să trăiești fără bucurie, atunci crede că ISUS are soluție pentru tine. Crezi că El poate face acest lucru pentru tine? El n-are o soluție sărăcăcioasă, ci va face să curgă rĂąuri de apă vie.

Diavolul a jefuit creștinii de această viață din abundență. Domnul ISUS l-a prezentat ca pe un hoț! Ce crezi că-ți fură diavolul, banii? Nu. El te face un creștin nefericit, Ăźți murdărește mintea, Ăźți ia curăția vieții, și-ți fură astfel bucuria. El te face să fii tot timpul Ăźngrijorat.

Este important de subliniat faptul că aceste două aspecte prezentate mai sus nu se pot nicidecum separa. Nu-i suficient numai să crezi Ăźn ISUS, ci trebuie să fii Ăźnsetat după o viață mai bună, prin puterea Duhului SfĂąnt; și nu-i suficient să fii Ăźnsetat, ci trebuie să crezi că ISUS are pentru tine cea mai bună ofertă de viață.

Dacă ești nemulțumit de tine, de eșecurile tale, atunci vino la El: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și Ăźmpovărați, și Eu vă voi da odihnă.” - Matei 11:28. Nici aici nu sunt chemați toți, numai cei trudiți și Ăźmpovărați care s-au obosit de ei Ăźnșiși.

De la Moise la ISUS au fost 1500 de ani. A fost un timp pentru demonstrare Ăźn care s-a putut vedea că nimeni nu poate respecta Legea. Ce se ĂźntĂąmplă cĂąnd cineva nu reușește să Ăźmplinească poruncile? Atunci vine diavolul și șoptește că n-are rost, deoarece, nimeni nu poate Ăźndeplini așa ceva. Nu mai Ăźncerca! Însă, a venit ISUS care a respectat toate Legile, dovedind că diavolul minte. El s-a dezbrăcat de toate prerogativele divine, devenind un om ca oricare altul, și Ăźn condiții perfect umane, dar plin de puterea Duhului SfĂąnt, a Ăźmplinit toată Legea. Calea prin care a biruit El este și calea prin care poți birui tu; rămĂąnĂąnd Ăźn El, prin puterea Duhului SfĂąnt, poți birui păcatul. Nu fără să Ăźnsetezi după această biruință și fără să fii frĂąnt de eșecurile firii.

În Matei 9:27, sunt prezentați doi orbi care au venit la Domnul ISUS și-I ziceau: „Ai milă de noi, Fiul lui David!” - Matei 9:27. El nu i-a vindecat imediat. Aceasta a făcut ca orbi să meargă mai departe după El și să insiste. Erau sătui de orbire. „După ce a intrat Ăźn casă, orbii au venit la El. Și Isus le-a zis: „Credeți că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne” I-au răspuns ei.” - Matei 9:28. Atunci, „Isus le-a zis: „Credeți că pot face lucrul acesta?” Mereu, Domnul ISUS a pus o Ăźntrebare: „Credeți că pot face lucrul acesta?” În satul său natal, El n-a putut face minuni din pricina prejudecăților care le-au blocat credința. Numai credința ne face capabili să primim putere de vindecare de la Dumnezeu. „Atunci S-a atins de ochii lor și a zis: „Facă-vi-se după credința voastră!” Și li s-au deschis ochii
”- Matei 9:29-30a. De ce unii oameni primesc mai mult și alții nu? De unde provine această diferență? De la măsura de credință.

Timp de 16 ani mi-am zis că nu se poate să mă bucur tot timpul, ci numai din cĂąnd Ăźn cĂąnd. ISUS mi-a zis că dacă așa cred, așa să fie, și așa m-a lăsat. Apoi, mi s-au deschis ochii. Dacă ai credință că Domnul Ăźți poate deschide numai un ochi, atunci El nu ți-i va deschide pe amĂąndoi. Trebuie să ne Ăźncredem pe deplin Ăźn El, pentru toate lucrurile.

Pentru ce lucruri ne putem Ăźncrede Ăźn EL? Pentru toate promisiunile Sale. Poate am vrea o vilă luxoasă cu 10 camere! Aceasta nu este promisă Ăźn Scriptură. Dar, bucuria negrăită și strălucită, prin Duhul SfĂąnt, da!
Desigur, nu putem neglija nici una din condițiile biblice Ăźn care sunt date promisiunile lui Dumnezeu. Experimentarea continua a promisiunilor lui Dumnezeu este condiționată Ăźn mod special de rămĂąnerea Ăźn Hristos: „Cine zice că rămĂąne Ăźn El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.” - 1 Ioan 2:6. Sfințirea vieții Ăźn deplină dependență de Hristos este prioritară oricărei slujiri a noastră. Nici chiar săvĂąrșirea unor minuni nu este mai importantă decĂąt modul Ăźn care trăim Ăźn curăție, umilință și dragoste. În lipsa unei astfel de vieți, diavolul ne jefuiește bucuria. Dar, ISUS poate da această bucurie celor care Ăźnsetează după o astfel de viață și cred Ăźn EL. Diavolul minte, ISUS ne spune adevărul. Numai adevărul poate fi suportul credinței noastre.

„V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace Ăźn Mine. În lume veți avea necazuri; dar Ăźndrăzniți, Eu am biruit lumea.” - Ioan 16:33.

Zac Poonen

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOBILIER, BICICLETE, HAINE, TERMOPANE, SALTELE...Vezi aici!