Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Sacrificiul suprem

Publicat la 2011-11-29 de Traian

Cerul era Ăźncă Ăźntunecat atunci cĂąnd bătrĂąnul patriarh L-a auzit limpede pe Dumnezeu vorbindu-i: "Avraame!
Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubești, pe Isaac; du-te Ăźn țara Moria, și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune." Geneza 22:1, 2.

Avraam a Ăźnceput să tremure atunci cĂąnd și-a dat seama de consecințele cutremurătoare ale poruncii primite. Dumnezeu Ăźi făgăduise că, din Isaac, va ieși un neam puternic. Toate speranțele și visurile lui Avraam se Ăźntemeiau pe acest fiu dăruit lui și Sarei, printr-o minune, la o vĂąrstă atĂąt de Ăźnaintată. El nu a Ăźnțeles de ce Ăźi ceruse Dumnezeu să facă un lucru atĂąt de ciudat, dar Ăźnvățase să se Ăźncreadă și să asculte de Tatăl său ceresc - chiar și atunci cĂąnd era nedumerit.

Așa că Avraam i-a sculat cu blĂąndețe pe tĂąnărul Isaac și pe doi dintre slujitorii de Ăźncredere, și micul grup și-a Ăźnceput călătoria de trei zile, spre muntele Moria. CĂąnd s-au apropiat de muntele pentru jertfă, Avraam a Ăźnceput să-și instruiască slujitorii ca să-i aștepte, pe el și pe Isaac, pĂąnă se vor Ăźntoarce. A pus apoi lemnele Ăźn spinarea fiului său și au Ăźnceput să urce muntele Ăźmpreună.

Simțind că ceva nu era tocmai Ăźn regulă, Isaac i-a zis "Tată!
Iată focul și lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?" Avraam i-a răspuns "Fiule
Dumnezeu Însuși va purta de grijă pentru arderea de tot."

CĂąnd au ajuns pe vĂąrful muntelui, Avraam, cu lacrimi Ăźn ochi, i-a explicat motivul misiunii lor. Atunci Isaac s-a supus de bună voie poruncii lui Dumnezeu. După o ultimă Ăźmbrățișare, tatăl și-a legat cu gingășie fiul și l-a Ăźntins pe altarul de stĂąncă. Și apoi Avraam a ridicat cuțitul, dar a fost oprit deodată de un Ăźnger care l-a Ăźndrumat să jertfească mai degrabă un berbec sălbatic care tocmai Ăźși prinsese coarnele Ăźntr-un tufiș din apropiere.

Această istorie mișcătoare Ăźnsă nu a fost singura dată cĂąnd un tată a avut de luat hotărĂąrea dureroasă de a-și sacrifica fiul preaiubit.

Biblia este neprețuit de valoroasă pentru că ne spune cum a pătruns păcatul Ăźn lume și cum va fi Ăźndepărtat Ăźn cele din urmă. Dumnezeu nu poate tolera răutatea hidoasă a păcatului. Pedeapsa pentru păcat este moartea. Și, ceea ce este cel mai rău, atunci cĂąnd Adam și Eva au păcătuit, aceasta maladie aducătoare de moarte a trecut asupra Ăźntregului neam omenesc. Legea lui Dumnezeu, cĂąt și pedeapsa pentru călcarea ei, nu puteau fi schimbate, asa că toți oamenii au fost condamnați. Dar Dumnezeu nu putea să suporte să Se despartă de ființele create de El. Astfel că, printr-un act de incredibilă iubire, a ales să-Și trimită Fiul Ăźn lume pentru a muri Ăźn locul tău și al meu. Păcatele noastre și pedeapsa noastră cu moartea au fost puse asupra Lui, iar noi am fost eliberați.
Planul de mĂąntuire al lui Dumnezeu este numit "Evanghelie", care Ăźnseamnă "vestea cea bună". Și este Ăźntr-adevăr cea mai nemaipomenită veste adusă vreodată oamenilor: că pedeapsa noastră cu moartea a fost luată asupra lui Isus, iar vina noastră a fost Ăźnlăturată.

   Cea mai puternică legătură pămĂąntească este dragostea unui părinte pentru copilul lui. Atunci cĂąnd Dumnezeu Tatăl a consimțit să-I Ăźngăduie Fiului Său, Isus, să sufere și să moară Ăźn locul nostru, ne-a demonstrat Ăźn limbajul cel mai sugestiv, cĂąt de fierbinte ne iubește pe fiecare dintre noi.

 Oferta lui Isus de a ne mĂąntui este un dar (Romani 6:23). Partea mea este să cred că este adevărată și să primesc acest dar prin credință.
Mărturisirea este partea verbală a pocăinței. Adevărata pocăință include regretul, cĂąt și Ăźntoarcerea de la păcat (Proverbele 28:13).
La această experiență minunată se face referire ca la o naștere din nou, deoarece, din acel moment, nu mai avem nici un trecut. În schimb, Ăźncepem o viață nouă și Ăźnviorătoare, Ăźntocmai ca un prunc nou-născut. Este experiența fantastică a Ăźnceperii unei vieți cu totul noi, fără nici o urmă de vinovăție Ăźn raportul personal.
Domnul Isus Însuși locuiește de fapt Ăźn creștin, prin Duhul Său cel SfĂąnt.
  Voi dori să fac voia Lui, iar El Ăźmi va da de fapt puterea să și Ăźmplinesc voia Sa.
 Eu am Ăźncredere pentru că Isus făgăduiește să Ăźmplinească acest lucru pentru mine, prin marea Sa putere. MĂąntuirea depinde de capacitatea Lui, și nu de a mea.
Oamenii dau greș deseori Ăźn experimentarea unei viețuiri creștine, pentru că Îl acceptă pe Isus ca MĂąntuitor, dar nu și ca Domn sau "Conducător" al vieții lor. Majoritatea dintre noi vrem să avem propriul drum și să ne conducem singuri viața. Atunci cĂąnd Îl acceptăm pe Isus ca Domn, Îi predăm Lui conducerea vieții noastre. Ne luăm mĂąinile de pe volanul vieții noastre și Îl rugăm pe El să ne conducă.
Știm că Isus ne primește chiar atunci cĂąnd Îi cerem, pentru că El nu minte. El ne-a făgăduit să ne primească și Ăźntr-adevăr ne primește - nu pentru că am simți ceva deosebit, ci pentru că așa ne-a făgăduit.
 Dumnezeu dăruiește poporului Său următoarele opt făgăduințe prețioase:

-Putem realiza orice, prin Isus.
-Toate nevoile noastre vor fi Ăźmplinite.
-Nimic nu ne va fi imposibil.
-Bucuria noastră ne va fi deplină.
-Vom avea o viață mai Ăźmbelșugată de binecuvĂąntări.
-Dumnezeu nu ne va lăsa și nici nu ne va părăsi niciodată.
-Nu va trebui să ne temem niciodată de ceea ce ar putea să ne facă oamenii.
-Domnul ne va dărui pacea Sa desăvĂąrșită.

Lăudat fie Domnul! Ce ar putea fi mai minunat decĂąt toate aceste lucruri?!
 

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...CASE DE MARCAT , COPIATOARE, MULTIFUNCTIONALE...Vezi aici!