Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

A paste oi sau a distra capre

Publicat la 2011-11-26 de Traian

Printre creștinii declarați s-a furișat un rău atĂąt de bătător la ochi și de obraznic, ĂźncĂąt chiar și cei mai miopi Ăźl pot vedea. În ultimii cĂąțiva ani s-a răspĂąndit cu repeziciune, ca drojdia care lucrează pĂąnă ce s-a dospit tot aluatul. Rareori a insuflat Satan bisericilor ceva mai viclean și mai abil, anume că este o parte a misiunii lor aceea de a oferi oamenilor distracție pentru a-i putea cĂąștiga. Mărturia Bisericii și-a pierdut tot mai mult profunzimea, a devenit tot mai superficială. Puritanii Ăźncă vorbeau pe șleau, fără Ăźnconjur. Apoi omul a devenit indiferent și n-a mai luat chiar așa Ăźn tragic influențele lumești. CurĂąnd, ele au fost tolerate la marginea bisericilor, Astăzi sunt instituite oficial cu argumentul că Ăźn felul acesta se pot atinge marile mase.

La aceasta răspund Ăźn felul următor: În primul rĂąnd, nu rezultă nicăieri Ăźn Scriptură că ține de Ăźnsărcinarea Bisericii creștine faptul de a oferi oamenilor distracție. Dacă lucrul acesta ar ține de lucrările spirituale, oare nu l-ar fi amintit Cristos? El a spus: ,,Duceți-vă Ăźn toată lumea și predicați Evanghelia Ăźntregii creații" (Mc,16:15). Este suficient de limpede. La fel de limpede ar fi fost dacă ar fi adăugat: „... și oferiți distracție celor care nu primesc Evanghelia cu mare interes". Dar nu găsim asemenea cuvinte. Se pare că El nu Se gĂąndea la așa ceva.

Să luăm un alt pasaj: ,,El a dat pe unii ca apostoli, pe alții ca profeți, pe alții ca evangheliști și pe alți ca păstori și Ăźnvățători... pentru lucrarea de servire" (Ef.4:ll-12). Unde să-i Ăźncadrăm pe mucaliți? Duhul SfĂąnt nu-i menționează. Au fost oare profeți persecutați pentru că nu i-au făcut pe ascultători să rĂądă sau pentru că au refuzat să facă lucrul acesta? (...)

În al doilea rĂąnd: Oferirea de distracție este Ăźn contrast direct cu Ăźnvățătura și cu viața lui Cristos și a tuturor celorlalți apostoli. Care a fost atitudinea Bisericii față de lume? ,,Voi sunteți sarea...’’(Mt5:13), nu bomboana! Sarea este respinsă, nu Ăźnghițită (cu plăcere). Cuvintele lui Cristos au fost scurte și dure; ,,Lăsați morți să-și ĂźnmormĂąnteze morți" (Mt.8.22), Isus credea aceasta cu o seriozitate sfĂąntă!

De-ar fi introdus Cristos mai multe elemente vesele și plăcute Ăźn predicile Sale, nu și-ar fi pierdut popularitatea Ăźn incidentul din Io.6:60-69 (..,). Nu citesc deloc că El ar fi spus: ,,Fugi după ei, Petre, și spune-le că de mĂąine dimineață vom pune un alt fel de serviciu religios, atractiv, cu o predică scurtă. Vom pregăti mulțimii o seară plăcută. Spune-le că se vor simți bine. Repede, trebuie să-i aducem cumva Ăźncoace pe oameni!"

Lui Isus Ăźi era milă de păcătoși, El a suspinat și a plĂąns din cauza lor, dar n-a Ăźncercat niciodată să-i distreze. Ăźn zadar va căuta cineva Ăźn Epistole Evanghelia distracției.

Mesajul sună: ,,Ieșiți [din lume], rămĂąneți afară și păstrați-vă, curați de ea!" (...) Primii creștini aveau o Ăźncredere nesfĂąrșită Ăźn Evanghelie și nu aveau nevoie de alte arme. După ce Petru și loan au fost arestați din cauza predicilor lor, Biserica s-a strĂąns la rugăciune [Fap,4]. Dar, Ăźn cererea ei, n-a spus: ,,Doamne, dă servilor Tăi ca prin distracția inofensivă și chibzuită pe care o oferim acestor oameni să le arătăm ce veseli suntem noi creștinii".

Ei nu s-au lăsat opriți Ăźn a-l vesti pe Cristos; ei nu aveau timp să organizeze distracții. Împrăștiați de persecuție, s-au dus pretutindeni și au predicat Evanghelia. Ei și-au pus lumea-n cap. Aceasta e deosebirea față de noi, creștini de azi.

,,0, Doamne, Te rog să cureți Biserica de toata putreziciunea și absurditatea cu care a Ăźmpovărat-o diavolul și să ne readuci la metodele apostolilor!"

În fine: ,,Distracția creștină" nu-și nimerește ținta. Ea pricinuiește tinerilor convertiți pagube pustiitoare. Să se scoale cei nepăsători și batjocoritori, care Ăźi mulțumesc lui Dumnezeu că Biserica le-a venit Ăźn ĂźntĂąmpinare la jumătatea drumului, și să depună mărturie. Să ia cuvĂąntul cei trudiți și Ăźmpovărați care au găsit pace prin concertul ,,creștin". Să se ridice alcoolicii care au primit impulsul decisiv la convertire prin piesa ,,creștină" de teatru. Nimeni nu se va ridica. Evanghelizarea prin distracție nu duce pe nimeni la convertire.

Ceea ce avem astăzi nevoie este studiul cu Ăźncredere [al CuvĂąntului lui Dumnezeu ] Ăźmpreună cu o viață spirituală serioasă, Ăźn care una crește din cealaltă ca fructul din rădăcină. Avem nevoie de Ăźnvățătură biblică care să ne impresioneze Ăźn așa fel mintea și inima, ĂźncĂąt să ne aprindem și să ardem.

C.H.Spurgeon

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!