Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ziua de odihna

Publicat la 2011-11-25 de Traian

Știati că există o zi foarte importantă de care au uitat aproape toți? Este uluitor faptul că numai cĂąțiva oameni sunt informați despre această zi, chiar dacă ea este una din cele mai importante zile din istoria omenirii! Această zi nu se rezumă la o zi din trecut, ci se referă și la prezent și la viitor. În plus, ceea ce s-a ĂźntĂąmplat Ăźn această zi neglijată poate avea un efect serios Ăźn viața ta. Vrei să cunoști mai multe evenimente uimitoare despre această zi? Dacă da, citește cu grijă acest Ghid de Studiu.

1. În ce zi obișnuia Isus să Se Ăźnchine?

“A venit Ăźn Nazaret, unde fusese crescut; și, după obiceiul Său, Ăźn ziua Sabatului, a intrat Ăźn sinagogă și S-a sculat să citească.” Luca 4:16
Answer: Obiceiul Domnului Isus era să Se Ăźnchine Ăźn Sabat.

2. Care zi a săptămĂąnii este Sabatul?


“Ziua a șaptea este ziua de odihnă Ăźnchinată Domnului Dumnezeului tău.” Exodul 20:10. “După ce a trecut ziua Sabatului,
ün ziua dintĂąi a săptămĂąnii, s-au dus la mormĂąnt dis de dimineață, pe cĂąnd răsărea soarele.” Marcu 16:1, 2.

Answer: Sabatul nu este prima zi a săptămĂąnii (duminica), cum cred mulți, ci a șaptea zi a săptămĂąnii (sĂąmbăta). Observați din textul de mai sus din Scriptură că Sabatul este ziua dinaintea primei zile a săptămĂąnii.

3. Cine și cĂąnd a făcut Sabatul?

“La Ăźnceput, Dumnezeu a făcut cerurile și pămĂąntul.” “În ziua a șaptea Dumnezeu Și-a sfĂąrșit lucrarea, pe care o făcuse; și Ăźn ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvĂąntat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că Ăźn ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse.” Geneza 1:1; 2:2, 3.

Answer: Dumnezeu a făcut Sabatul Ăźn timpul Creațiunii, cĂąnd a făcut toată lumea. El S-a odihnit Ăźn Sabat, l-a binecuvĂąntat și l-a sfințit (adică l-a pus deoparte pentru o folosință sfĂąntă).

4. Ce spune Dumnezeu despre păzirea sabatului Ăźn Cele Zece Porunci, pe care le-a scris cu propriul Său deget?

“Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești. Să lucrezi șase zile, și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă Ăźnchinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare Ăźn ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este Ăźn casa ta. Căci Ăźn șase zile a făcut Domnul cerurile, pămĂąntul și marea, și tot ce este Ăźn ele, iar Ăźn ziua a șaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvĂąntat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.” Exodul 20:8-11. “Și Domnul mi-a dat cele două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.” Deuteronomul 9:10.
Answer: În cea de a patra poruncă din cele 10, Dumnezeu ne-a poruncit să respectăm Sabatul zilei a șaptea ca fiind ziua Sa cea sfĂąntă. Dumnezeu știa că oamenii vor uita de Sabatul Său, așa că El a Ăźnceput această poruncă, cu expresia “adu-ți aminte.” El nu i-a poruncit nimănui, nicicĂąnd să păstreze vreo altă zi ca pe o zi săptămĂąnală sfĂąntă.

5. Dar oare nu s-au schimbat Cele 10 Porunci?

Isus a spus: “Este mai lesne să treacă cerul și pămĂąntul decĂąt să cadă o singură frĂąntură de slovă din Lege.” Luca 16:17. Dumnezeu a spus: “nu-Mi voi călca legămĂąntul, și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele Mele.” Psalmii 89:34. Observați că Cele 10 Porunci au ieșit de pe buzele lui Dumnezeu. În Exodul 20:1 scrie: “Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, și a zis
[apoi sunt enumerate Cele 10 Porunci Ăźn versetele următoare, 2-17].”
Answer: Cu siguranță că nu! Este absolut imposibil ca oricare poruncă din Legea morală a lui Dumnezeu să se schimbe. Toate cele 10 porunci sunt obligatorii astăzi.

6. Au respectat apostolii Sabatul?

“Pavel, după obiceiul său, a intrat Ăźn sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi.” Fapte 17:2. “Pavel și tovarășii lui 
 au intrat Ăźn ziua Sabatului Ăźn sinagogă și au șezut jos.” Fapte 13:13, 14. “În ziua Sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lĂąngă un rĂąu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos, și am vorbit femeilor, cari erau adunate laolaltă.” Fapte 16:13. “Pavel vorbea Ăźn sinagogă Ăźn fiecare zi de Sabat, și Ăźndupleca pe Iudei și pe Greci.” Faptele 18:4.

Answer: Da, cartea Faptele Apostolilor ne arată clar că Pavel și Biserica primară respectau Sabatul.

7. S-au Ăźnchinat Neamurile Ăźn Sabat?


Dumnezeu a poruncit.
“Ferice de omul care 
 păzește Sabatul, ca să nu-l pĂąngărească.” “Și pe străinii, care se vor lipistărui Ăźn legămĂąntul Meu; Ăźi voi aduce la muntele Meu cel sfĂąnt, și-i voi umplea de veselie Ăźn Casa Mea de rugăciune 
 căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.” Isaia 56:2, 6, 7, sublinirea autorilor.


Apostolii au Ăźnvățat:
“CĂąnd au ieșit afară din sinagogă, Neamurile i-au rugat să le vorbească și Ăźn Sabatul viitor despre aceleași lucruri.” “În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă CuvĂąntul lui Dumnezeu.” Fapte 13:42, 44, sublinierea autorilor. “Pavel vorbea Ăźn sinagogă Ăźn fiecare zi de Sabat, și Ăźndupleca pe Iudei și pe Greci.” Fapte 18:4.
Answer: Apostolii Bisericii Nou Testamentale timpurii nu numai că se supuneau poruncii Sabatului, dar și Ăźnvățau Neamurile convertite să se Ăźnchine Ăźn Sabat. Nici o dată măcar nu au făcut referință la ziua de duminică, ca la o zi sfĂąntă.

8. Dar nu a fost schimbat Sabatul cu duminica Ăźn momentul Ăźn care Isus a murit și Ăźnviat?


 Nu există nici cel mai mic indiciu că Sabatul ar fi fost schimbat Ăźn momentul Ăźn care Isus a murit sau a Ăźnviat. De fapt, Biblia ne Ăźnvață opusul. Vă rog, revedeți cu grijă următoarele:

A. Dumnezeu a binecuvĂąntat Sabatul.
“De aceea a binecuvĂąntat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.” Exod 20:11. “Dumnezeu a binecuvĂąntat ziua a șaptea și a sfințit-o.” Geneza 2:3.

B. Hristos Se aștepta ca poporul Său să păstreze Ăźncă Sabatul, Ăźn anul 70 d.Hr. cĂąnd Ierusalimul a fost distrus.

CunoscĂąnd foarte bine că Ierusalimul va fi distrus de romani Ăźn anul 70 d.Hr., Isus Și-a avertizat urmașii din acea vreme zicĂąndu-le, “Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici Ăźntr-o zi de Sabat.” Matei 24:20, sublinierea autorului. Isus a arătat clar că Se aștepta ca Sabatul să fie păstrat chiar și la 40 de ani după Ăźnvierea Sa. De fapt, nu există nici cea mai mică sesizare cum că Isus, Tatăl Său, sau apostolii ar fi schimbat vreodată (Ăźn orice timp sau circumstanță) Sabatul sfĂąnt al zilei a șaptea cu orice altă zi.

C. Femeile care au venit să ungă trupul mort al lui Hristos, au păstrat Sabatul.
Isus a murit “ün ziua dinaintea Sabatului” (Marcu 15:37, 42), care se numește acum Vinerea Mare.
Femeile au pregătit mirodenii și miruri să ungă trupul Său, apoi “ün ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege.” Luca 23:56. Doar “după ce a trecut ziua Sabatului” (Marcu 16:1) femeile au venit “ün ziua dintĂąi a săptămĂąnii” (Marcu 16:2) să-și continue lucrarea lor tristă. Ele au văzut că “Isus a Ăźnviat, Ăźn dimineața zilei dintĂąi a săptămĂąnii” (versetul 9) care este Ăźn mod obișnuit denumită Duminica Învierii. Vă rog să observați că Sabatul “ün conformitate cu poruncile” era ziua ce precedea duminica Ăźnvierii, zi pe care noi o numim azi sĂąmbăta..

D. Ucenicul lui Isus, Luca, a scris două din cărțile Bibliei–Luca și Fapte
. El a spus că Ăźn cartea Luca a scris despre “toate” Ăźnvățăturile lui Isus. (Fapte 1:1-3). Dar el nu a scris nimic despre păstrarea duminicii sau schimbarea Sabatului.

9. Unii oameni spun că Sabatul va fi păstrat pe Noul PămĂąnt. Este adevărat?


“Căci după cum cerurile cele noi, și pămĂąntul cel nou, pe cari le voi face, vor dăinui Ăźnaintea Mea – zice Domnul – așa va dăinui și sămĂąnța voastră și numele vostru. În fiecare lună nouă și Ăźn fiecare Sabat, va veni orice făptură să se Ăźnchine Ăźnaintea Mea, – zice Domnul.” Isaia 66:22, 23.
Answer: Da, Biblia ne Ăźnvață că oamenii răscumpărați din toate timpurile vor păstra Sabatul pe Noul PămĂąnt
.
10. Nu este duminica Ziua Domnului?


“Dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul.” Isaia 58:13. “Căci Fiul omului este Domn și al Sabatului.” Matei 12:8.
Answer: Biblia vorbește despre “Ziua Domnului” Ăźn Apocalipsa 1:10, deci Domnul are o zi specială. Dar nici un verset din Biblie nu se referă la duminică spunĂąnd că este Ziua Domnului. Mai degrabă Biblia identifică Sabatul ca fiind Ziua Domnului. Singura zi pe care Dumnezeu a binecuvĂąntat-o vreodată și a numit-o zi sfĂąntă este Sabatul zilei a șaptea.

11. Ar trebui să păstrez duminica Ăźn onoarea Ăźnvierii Sale?


“Nu știți că toți cĂąți am fost botezați Ăźn Isus Hristos, am fost botezați Ăźn moartea Lui? Noi deci, prin botezul Ăźn moartea Lui, am fost Ăźngropați Ăźmpreună cu El, pentruca, după cum Hristos a Ăźnviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o Ăźnviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit Ăźmpreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, Ăźn așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” Romani 6:3-6.
Answer: Nu! Nu mai mult decĂąt ar trebui să ținem vinerea Ăźn onoarea crucificării. Hristos a instituit botezul Ăźn onoarea morții, Ăźngropării și Ăźnvierii Sale. Biblia nu sugerează niciodată păstrarea duminicii Ăźn onoarea Ăźnvierii Sale (sau pentru oricare alt motiv). Noi Îl onorăm pe Hristos supunĂąndu-ne Lui (Ioan 14:15)–nu punĂąnd cerințele omenești Ăźn locul cerințelor Sale.

12. Dar dacă nu avem indicații Ăźn Biblie pentru păzirea duminicii, a cui idee a fost?


“Și se va Ăźncumeta să schimbe vremile și legea.” Daniel 7:25, RSV.* “Ați desființat astfel cuvĂąntul lui Dumnezeu Ăźn folosul datinei voastre.” “Degeaba Mă cinstesc ei, ĂźnvățĂąnd ca Ăźnvățături niște porunci omenești.” Matei 15:6, 9. “Preoții lui calcă Legea Mea.” “Proorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos
 zicĂąnd: Așa vorbește Domnul, Dumnezeu! și Domnul nu le-a vorbit!” Ezechiel 22:26, 28.
Answer: Oameni induși Ăźn eroare Ăźn trecutul Ăźndepărtat, au făcut cunoscut că ziua sfĂąntă a lui Dumnezeu a fost schimbată, din Sabat Ăźn duminică. Dumnezeu a prezis că acest lucru se va ĂźntĂąmpla și așa s-a și ĂźntĂąmplat. Această eroare a fost preluată de generațiile noastre, ca fiind o realitate evanghelică. Păzirea duminicii este o tradiție a oamenilor induși Ăźn eroare și Ăźncalcă Legea lui Dumnezeu care poruncește păzirea Sabatului. Dumnezeu a binecuvĂąntat Sabatul, iar atunci cĂąnd Dumnezeu binecuvintează nici un om “nu poate Ăźntoarce.” Numeri 23:20.

*The Revised Standard Version of the Bible, (C) 1946, 1952, 1971 by the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the USA. Used by permission.

13. Nu este periculos să te atingi de Legea Domnului?

“Să n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc Eu, și să nu scădeți nimic din ele; ci să păziți poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau Eu.” Deuteronomul 4:2. “Orice cuvĂąnt al lui Dumnezeu este Ăźncercat
. N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească, și să fii găsit mincinos.” Proverbele 30:5, 6.
Answer: Dumnezeu le-a interzis oamenilor, Ăźn mod clar și categoric să schimbe Legea Sa prin ștergerea sau adăugarea vreunui pasaj. Să te atingi de Legea sfĂąntă a lui Dumnezeu Ăźn oricare mod, este unul din lucrurile cele mai Ăźnfricoșătoare și periculoase, pe care le-ar putea face cineva.

14. Totuși, de ce a creat Dumnezeu Sabatul?

A. Semn al creațiunii.
“Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești.” “Căci Ăźn șase zile a făcut Domnul cerurile, pămĂźntul și marea, și tot ce este Ăźn ele, iar Ăźn ziua a șaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvĂąntat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.” Exodul 20:8, 11.

B. Semn al răscumpărării și sfințirii.
“Le-am dat și Sabatele Mele, să fie ca un semn Ăźntre Mine și ei, pentru ca să știe că Eu sunt Domnul, care-i sfințesc.” Ezechiel 20:12.
Answer: Dumnezeu a creat Sabatul ca un semn cu două semnificații: (1) Este un semn că El a creat lumea Ăźn șase zile literale de 24 de ore și (2) este de asemenea un semn al atotputerniciei lui Dumnezeu de a-i răscumpăra și de a-i sfinți pe oameni. Negreșit, orice creștin va iubi Sabatul, ca pe un semn prețios al Creației și răscumpărării (Exodul 31:13, 17; Ezechiel 20:12, 20). Este o mare insultă la adresa lui Dumnezeu ca oamenii să calce Ăźn picioare Sabatul Său. În Isaia 53:13, 14, Dumnezeu spune că toți acei ce vor să fie binecuvĂąntați, trebuie mai ĂźntĂąi să-și oprească piciorul Ăźn ziua Sabatului.

15. CĂąt de importantă este păstrarea Sabatului?

“Păcatul este fărădelege.” 1 Ioan 3:4. “Plata păcatului este moartea.” Romani 6:23. “Căci, cine păzește toată Legea, și greșește Ăźntr-o singură poruncă, se face vinovat de toate.” Iacov 2:10. “Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui.” 1 Petru 2:21. “S-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă, urzitorul unei mĂąntuiri veșnice.” Evrei 5:9.
Answer: Este o chestiune de viață și de moarte. Păstrarea Sabatului este impusă Ăźn a patra poruncă a Legii lui Dumnezeu. Călcarea deliberată a oricărei porunci din Cele Zece Porunci, este păcat. Creștinii vor urma cu bucurie exemplul lui Hristos Ăźn păzirea Sabatului. Singura noastră siguranță este de a studia cu sĂąrguință Biblia, “ümpărțind drept cuvĂąntul adevărului.” 2 Timotei 2:15. Trebuie să avem aprobarea Bibliei pentru orice practică creștină pe care o urmăm.

16. Ce părere are Dumnezeu despre liderii religioși care deliberat ignoră Sabatul Său?


“Preoții lui calcă Legea Mea și Îmi pĂąngăresc lucrurile Mele sfinte, nu fac nici o deosebire Ăźntre ce este sfĂąnt și ce nu este sfĂąnt
 Ăźși Ăźntorc ochii de la sabatele Mele, și sunt pĂąngărit Ăźn mijlocul lor.” “De aceea Îmi voi vărsa urgia peste ei.” Ezechiel 22:26, 31.

Answer: Prin ignorarea deliberată a adevăratului Sabat al lui Dumnezeu, liderii religioși Îl ofensează pe Dumnezeul cerurilor. Dumnezeu a promis că Ăźi va pedepsi pe acești falși păstori. Milioane de oameni au fost greșit Ăźndrumați Ăźn această privință. Dumnezeu nu Ăźi poate trata cu ușurință. Isus i-a condamnat pe farisei pentru că pretindeau că-L iubesc pe Dumnezeu Ăźn timp ce ignorau una din Cele Zece Porunci prin tradiția lor (Marcu 7:7-13).

17. Chiar mă afecteză personal dacă păstrez sau nu Sabatul?


“Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.” Ioan 14:15. “Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine Ăźnsuși lui Dumnezeu.” Romani 14:12. “Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvĂąrșește un păcat!” Iacov 4:17. “Ferice de cei ce Ăźși spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții, și să intre pe porți Ăźn cetate!” Apocalipsa 22:14. “Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu.” Apocalipsa 14:12.
Answer: Da, fără Ăźndoială, Sabatul este Sabatul tău. Dumnezeu l-a făcut pentru tine, și dacă tu Îl iubești Ăźl vei păstra, pentru că este una din poruncile Lui. Dragostea fără păzirea poruncilor nu Ăźnseamnă deloc dragoste (1 Ioan 2:4). Trebuie să iei o hotărĂąre. Nu poți evita acest lucru. Nimeni nu te poate scuza. Tu Ăźnsuți vei da socoteală Ăźn fața lui Dumnezeu cu privire la această chestiune importantă. Dumnezeu Ăźți cere să Îl iubești și să I te supui acum!

18. Doresc să urmez exemplul lui Isus Ăźn ceea ce privește păstrarea Sabatului.

sursa.studii biblice

#MARIA
UN ADEVAR CARE NI -L PREZINTA DUMNEZEU ,PRIN CUVANTUL SAU IN BIBLIE.
#BLqmlYBxY7YQ
Nu stiu ce sa zic de cartea astcaea, nu ma multumeste deloc faptul ca o alta autoare a preluat locul lui L.J.Smith. Indiferent daca va incerca sa adopte acelasi stil, se va vedea cu siguranta diferenta.Cred ca ma voi gandi ceva daca sa imi iau vol. 4 sau nu.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUSE KLINKER ( CARAMIDA KLINKER )...Vezi aici!