Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Rugaciunea si postul

Publicat la 2011-11-20 de Traian

Este momentul să subliniez marea importanță a postului unit cu rugăciunea stăruitoare cu credință. Postul este important pentru motivul arătat de Domnul Isus Ăźn Marcu 9:29: "Acest soi de draci, a precizat El, nu poate ieși decĂąt prin rugăciune și post." Pentru a izgoni duhurile necurate dintr-un om, este absolută nevoie de post. Postul este o jertfă a credinciosului prin abstinența, reținerea sa de la vitala necesitate biologică a organismului de a se hrăni. Cel care postește, fără nici un grai, spune următoarele cuvinte:
"Doamne, eu doresc atĂąt de mult mĂąntuirea acestui suflet, pentru care mă rog zilnic, ĂźncĂąt Ăźn ziua de azi nu voi pune nimic Ăźn gura mea, nici mĂąncare, nici apă."
De aceea postul este o subliniere, o amplificare a rugăciunii. Postul face ca rugăciunea mea să se audă mai puternic Ăźn megafoanele cerului.
Precizarea făcută de Domnul Isus Ăźn Marcu 9:29, că sunt soiuri de draci care nu ies decĂąt cu rugăciune și post, prezintă postul ca o intensă muncă a sufletului, ca o jertfă duhovnicească (I Petru 2:5).
Postul este Ăźntotdeauna legat de rugăciune. Prin el Ăźnsuși,despărțit de rugăciune, postul nu are valoare spirituală. Rugăciunea are valoare și fără post, dar postul fără rugăciune nu este decĂąt o simplă abținere, o curățire trupească, fără nici o influență spirituală. Tocmai de aceea Domnul Isus n-a despărțit postul de rugăciune. (Marcu9:29).
De aici urmează că ori de cĂąte ori cineva spune că postește, va fi Ăźntrebat: de ce? cu ce scop? Azi toată lumea știe că atunci cĂąnd cineva postește, o face pentru că are de rezolvat probleme deosebit de importante.Valoarea postului ca amplificator al rugăciunii se cunoaște din cele mai vechi timpuri. Astfel, pe vremea Esterei, Ăźmpăratul Ahașveroș, a dat ordinul de exterminare a tuturor iudeilor din marea Ăźmpărăție Medopersana și fusese comunicat tuturor celor 127 de provincii, așteptĂąndu-se doar ziua execuției
(Estera 4:3) "În fiecare ținut, spune CuvĂąntul lui Dumnezeu, unde ajungea porunca Ăźmpăratului și hotărĂąrea lui, a fost o mare jale printre iudei; posteau, plĂąngeau și se boceau și mulți se culcau Ăźn sac si cenușă."
La Ăźnceput Estera s-a temut să intervină la Ăźmpărat pentru salvarea poporului. Dar după imboldul primit la amenințarea lui Mardoheu tatăl ei adoptiv, prin cuvintele: "Să nu-ți Ăźnchipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești Ăźn casa Ăźmpăratului. Căci dacă tu vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei iar tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca acesta ai ajuns la Ăźmpărăție?" ( Estera 4:13-14 ).Aceste cuvinte produc o așa de mare schimbare, Ăźn viața Ăźmpărătesei, ĂźncĂąt trimite slugi să-i spună lui Mardoheu:
  "Du-te, strĂąnge pe toți iudeii care se află Ăźn Susa și postiți pentru mine, fără să mĂąncați și să beți trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi voi intra la Ăźmpărat Ăźn ciuda legii și, dacă va fi să pier, voi pieri."( Estera 4:16 )
Aș vrea să fac precizarea că deși Ăźn acest verset nu se pomenește cuvĂąntul rugăciune, el e atĂąt de evident, ĂźncĂąt nu mai era nevoie de amintit expres. Exact așa cum s-ar zice: s-au așezat la masă cu bucate și ... au mĂąncat. Chiar dacă nu ne zice expres că, s-au rugat, lucrul acesta se Ăźnțelege, ținĂąnd seama de groaznica amenințare care plana asupra lor: de a fi cu toți măcelăriți.După cele trei zile de rugăciune, post și nesomn( fiindcă rezultă că nu numai că n-au mĂąncat 3 zile, dar nici n-au dormit, ci Ăźn continuu au strigat către Dumnezeu), așa trasă, slăbită, sluțită, urĂąțită de atĂąta nemĂąncare și neodihnă, Estera apare Ăźn fața Ăźmpăratului, fără să fi fost chemată. Omenește fapta era curată nebunie. ȚinĂąnd seama de felul capricios de a fi al Ăźmpăraților despotici din antichitate, care aveau zeci, sute de soții, să apari așa sluțită și pe deasupra și nechemată, Ăźnseamnă să mergi la moarte sigură. Omenește așa era, dar Estera mergea Ăźn numele Domnului, Ăźn urma celei mai intense munci a sufletului pe care noi pămĂąntenii o putem depune: rugăciunea și postul. De aceea s-a și produs minunea:-Ăźmpăratul o primește Ăźn audiență. Ba mai mult o Ăźntreabă foarte interesat ce are, ce problemă o frămĂąntă și Ăźn același timp Ăźi face și marea promisiune:
 "Chiar dacă ai cere jumătate din Ăźmpărăție Ăźți voi da". ( Estera 5:3 ).
Să ne mirăm de acest rezultat? Ba mai bine să ne mirăm cum de noi creștinii secolului 21 care avem Ăźn mĂąna noastră atĂątea experiențe mari, clare, dar nu folosim forța formidabilă a rugăciunii și a postului pentru salvarea ]altora.Toate ordinele, dispozițiile de exterminare erau demult expediate la toate capitalele celor 127 de provincii din uriașul imperiu Medo-persan. Se aștepta doar ziua cĂąnd sĂąngele iudeilor să curgă gĂąrlă pe străzile celor 127 de capitale. Dar lucrurile se inversează: Haman, primul ministru al lui Ahașveroș, protejatul de pĂąnă atunci al Ăźmpăratului, decade complet din grația acestuia și ajunge să fie spĂąnzurat tocmai de spĂąnzurătoarea pregătită de el pentru Mardoheu. În schimb, Mardoheu Ăźi ia locul Ăźn funcția de prim ministru. Rugăciunea Ăźnfocată unită cu multe zile de post a sute și mii de suflete a dus la salvarea unui popor Ăźntreg.
AtĂąt de valoroasă este aceasta izbĂąnda ĂźncĂąt și azi,după mii de ani, Evreii serbează sărbătoarea Purim Ăźnamintirea acestei neuitate izbăviri. Pe cĂąți n-ar salva și azi de la moarte veșnică (de la iadul pregătit pentru Diavol și Ăźngerii lui) rugăciunea sfinților, aleșilor luiDumnezeu? Dar noi am uitat ( se pare ) aproape de tot marea precizare a MĂąntuitorului:
Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El?"( Luca 18:7 ). Prin cei de atunci care au strigat zi și noapte și au postit, Dumnezeu a salvat un popor de la moarte fizică.Azi prin noi, Dumnezeu vrea să salveze o familie,un cartier, o țară, o lume de la moarte veșnică.Unde sunt creștinii care să audă, să Ăźnțeleagă cuvintele Domnului Isus?Doamne, adu ziua cĂąnd frații noștri romĂąni să aibă pe inimă atĂąt de mult cauza salvării țării și a lumii de la moarte spirituală, ĂźncĂąt sa fie mii, milioane de mijlocitori ca Estera și Mardoheu!
În continuare doresc să amintesc de un alt caz dinVechiul Testament, Ăźn care vom vedea iarăși efectul miraculos al rugăciunii unite cu post. E vorba de cetatea Ninive a cărei nelegiuire era așa de mare, ĂźncĂąt Dumnezeu a hotărĂąt s-o nimicească. Ultima Ăźncercare de a salva cetatea, e lăsată Ăźn seama profetului Iona. Acesta era Ăźn fond un așa de mare naționalist-șovin ĂźncĂąt știind că dacă ei se vor Ăźntoarce de la păcatele lor, Dumnezeu Ăźi va ierta și nu-i va nimici, a preferat să fugă departe de fața Domnului.(Iona 4:2; 1:3).
Iată un profet ciudat, care nu dorea pocăința cetății Ninive, ci pierzarea ei. Tocmai de aceea Dumnezeu Ăźl urmărește Ăźndeaproape. Nu-1 slăbește de loc. Marea se Ăźnfurie, corabia cu care călătorește Iona e gata să se scufunde, și toate acestea numai din cauza neascultării lui. Dar profetul și-a recunoscut vina și a cerut să fie aruncat Ăźn mare pentru ca apele să se liniștească. Astfel, el ajunge să fie Ăźnghițit de un pește mare și acolo, Ăźn pĂąntecele peștelui el se pocăiește.. Abia după pocăința lui, Iona a fost scos afară la țărm, căci Cel ce a creat toate viețuitoarele poate să le poruncească să facă orice.
Iona, pocăit, devine mesagerul lui Dumnezeu pe străzile Ninivei: "40 de zile și Ninive va fi nimicită ".Deși Iona n-a spus locuitorilor din Ninive ce să facă pentru a fi izbăviți, totuși se ĂźntĂąmplă ceva de necrezut. Se vede că ei știau ce trebuie să facă pentru a potoli justificata mĂąnie a lui Dumnezeu. Ca urmare Ăźn cetate s-a produs o pocăința Ăźn masă.Oamenii din Ninive au crezut Ăźn Dumnezeu, au vestit un post și s-au Ăźmbrăcat cu saci, de la cei mai mari pĂąnă la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea Ăźmpăratului din Ninive; el s-a sculat de la scaunul său de domnie, și-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut și el Ăźn cenușă. (Iona 3:5-6 ).Ce frumos lucru din partea ninivenilor. Ce frumos,practic și eficient a procedat Ăźmpăratul. De altfel dacă nu s-ar fi sculat de pe scaunul de domnie, l-ar fi sculat Dumnezeu. Căci El e Domnul Domnilor. Dacă nu și-ar fi scos mantia de pe el, i-ar fi smuls-o dreptatea lui Dumnezeu care nu suportă păcătoșenia umană.Dacă acel Ăźmpărat nu s-ar fi umilit, ĂźncĂąt să se acopere cu sac și cenușă, 1-ar fi umplut Dumnezeu de o ocară și de rușine veșnică.Ce frumos, ce necesar, ce inteligent au procedat ninivenii de la Ăźmpărat și pĂąnă la ultimul servitor s-au smerit, au strigat după iertare, au postit cu toții. Chiar și animalele au fost obligate să postească. Asta probabil pentru că ninivenii au păcătuit și cu animalele.Ce efect imediatși minunat! Dumnezeu s-a Ăźntors,și-a schimbat planul de a nimici cetatea Ninivei.Mă Ăźntreb: de unde au știut ninivenii ce trebuie să facă? Înseamnă că toți oamenii știu,au Ăźn ei, Ăźn conștiința lor,ce ar trebui să facă. Dar dureros,rușinos, ca mulți abia la necaz, Ăźn fața unei mari amenințări sau primejdii strigă: "Ai milă, Doamne, iartă-mă, scapă-mă". Așa au făcut și cei din Ninive. Iată porunca Ăźmpăratului: "Oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu, și să se Ăźntoarcă de la calea lor rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mĂąinile."(Iona 3:8).Aceasta e de fapt postul adevărat: -umilința Ăźnaintea lui Dumnezeu, recunoașterea vinovăției, cererea de iertare și părăsirea păcatelor. Altfel rugăciunea și postul n-au valoare.
Lucrul acesta e arătat clar de Dumnezeu prin profetul Isaia. ( Isaia 58:1-11 ).Unul dintre cele mai mari rezultate ale postului,așa cum rezultă din cazul celor din Ninive, este faptul că el umilește ființa umană creĂąnd, prin aceasta, starea potrivită ca rugăciunea să fie ascultată. Postul creează starea sufletească Ăźn care omul se vede un nimic iar pe Dumnezeu Ăźl vede totul și așteaptă totul de la Atotputernicia Lui.Îmi place de Ăźmpăratul celebrei cetăți Ninive, că nu-i pasă de rangul său, ci se dezbracă de hainele sale de Ăźmpărat, se acoperă cu sac și se presară cu cenușă, stă Ăźn cenușă, ca semn al celei mai profunde umilințe. Prin aceasta se dezaprobă pe sine, păcatele sale și ale supușilor săi și din cenușă alături de miile de cetățeni ai marii cetăți strigă către Dumnezeu, după iertare, Ăźndurare.Nu-i de mirare că Dumnezeu s-a Ăźntors din mĂąnia Lui, anulĂąnd planul de distrugere al cetății.Acele suflete care cu umilință profundă, strigăcătre Dumnezeu, vor primi iertare,oricĂąt de păcătoase ar fi ele. Dumnezeu se lasă găsit numai de cei ce-L caută din toată inima. Aceasta-i asigurarea pe care ne-o dă Dumnezeu prin prof. Ieremia. (Ier, 29:13-14).Din cele arătate se impune ca o necesitate să avem o viață zilnică de rugăciune. În afara rugăciunii speciale de dimineață, e bine să ținem cont de Ăźndemnul apost, Pavel din Efes. 6:18. "Face-ți Ăźn toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Veghea-ți la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții." CĂąt de importantă este rugăciunea unită cu postul, o spun nu numai cazurile din Vechiul Testament, dar și cele din Noul Testament. Din mai multe texte biblice reiese că Biserica la Ăźnceput se ruga și postea. Astfel cĂąndau trebuit aleși misionari pentru lucrarea Ăźntre păgĂąni,Biserica din Antiohia, s-a rugat atĂąt de intens Ăźn ziua postului lor, ĂźncĂąt Dumnezeu le-a vorbit deslușit prin grai sau Ăźndemn comun lăuntric să-i pună de o parte pentru lucrare, pe Pavel și pe Baraba. ( Fapt. 13:1-3 ). Ce să mai spunem de viața de post. Pavel, care făcĂąnd bilanțul cĂątorva din jertfele lui, scrie: "În osteneli și necazuri, Ăźn priveghiuri adesea, Ăźn foame și sete, Ăźn posturi adesea." (II Cor, Ăź 1:27). Nu putem Ăźncheia capitolul rugăciunea și postul fără să pomenim despre Hristos MĂąntuitorul care a postit 40 de zile. Prin post Domnul Isus s-a Ăźntărit spiritual, s-a pregătit pentru marea Lui lucrare care-i stătea Ăźn față. La sfĂąrșitul celor 40 de zile de post a fost obosit trupește dar a fost foarte Ăźntărit sufletește. Omenește nu mai putea face nimic. Poate tocmai de aceea L-a ispitit Diavolul atunci atĂąt de puternic. Da, Isus slăbit trupește, dar Ăźntărit sufletește. Partea a doua Diavolul n-o mai știa că poate nu l-ar fi ispitit chiar atunci. Tocmai această slăbiciune fizică a Domnului Isus după post explică exprimarea apost.Pavel: "CĂąnd sunt slab, atunci sunt tare ".(II Cor.12:10).Isus cĂąnd ales pe cei 12 ucenici, de asemenea a postit, și s-a rugat o noapte Ăźntreagă. ( Luca 6:12-13 ).Toți credincioșii buni, adevărați urmași ai Domnului Isus, din trecut au adus de multe ori Ăźn viața lor astfel de jertfe duhovnicești.Și azi credincioșii duhovnicești aduc astfel de jertfe. Voi reda mai jos un caz de rugăciune și post din care fiecare pocăit sincer are de Ăźnvățat.O mamă credincioasă avea trei fete pentru care de mult timp se ruga Ăźncontinuu. Fetele care aveau Ăźn jur de20 de ani nu dădeau Ăźnsă semne de Ăźntoarcere la Dumnezeu. Într-o zi mama le-a zis:
 "să știți că mă Ăźncui Ăźn camera mea. Nu-mi trebuie nici mĂąncare, nici apă,voi striga atĂąta către Dumnezeu, pĂąnă vă veți hotărĂź pentru El." Fetele au luat-o Ăźn derĂądere și i-au zis deschis: "mamă poți să te rogi dimineața cĂąt vei vrea și să postești cĂąt ți-o plăcea că noi tot n-avem de gĂąnd să ne pocăim." Cuvintele fetelor au făcut pe mama lor și mai hotărĂątă să-și urmeze planul. Ea s-a dus Ăźn camera ei și o zi Ăźntreagă a strigat cu mare credință și stăruință către Dumnezeu pentru fetele ei. Spre seara primei zile, una
din fete bătu sfioasă la ușa și-i zise: "mamă, eu sunt fiica ta Maria, vreau să-ți spun ceva urgent".Mama deschise ușa și fiica ei se Ăźnlănțui de gĂątul mamei și-i spusese printre lacrimi că vrea să se pocăiască. Mama a Ăźngenunchiat numai decĂąt și a mulțumit Domnului că una dintre fetele ei a răspuns chemării lui Hristos.A doua zi seara, a doua fiică a spus mamei sale că deși n-avuse de gĂąnd să se pocăiască, ceva n-o lăsa Ăźn
pace. O chemare puternică, irezistibilă, o Ăźndemna să-și predea viața MĂąntuitorului care a murit pentru ea. Din nou mama a Ăźngenunchiat și a mulțumit Domnului și pentru aceasta fiică.Cea de a treia fiică, Ăźnsă, rezista, ba chiar Ăźși bătea joc de mama sa și de cele doua surori ale ei care s-au predat Domnului Hristos."Ce crede mama că cu mine-i merge ca și cu celelalte două? Poate să se roage cĂąt vrea ș-i eu tot nu mă pocăiesc. Sunt tĂąnăra, vreau să-mi trăiesc viața, să mă distrez. Chiar dacă mă voi pocăi vreodată, asta va fi mai la bătrĂąnețe." Cam așa vorbea sfidător cea de a treia fiică.Sorei mamă nu-i păsa Ăźnsă de vorbele ei. Ea se baza pe promisiunea Domnului Isus: "Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi" ( Matei 21:22 ) și pe promisiunea MĂąntuitorului din Ioan 14:13 "orice veți cere Ăźn Numele Meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit Ăźn Fiul."A trecut și cea de a treia zi și mama continua să se roage pentru fiica ei. Striga cu putere "Doamne, Tu ai murit pentru ea, pentru păcatele ei și ai promis că orice vom cere Ăźn Numele Tău vei face; Doamne fă minunea, ca fiica mea să se hotărască, să te urmeze azi, acum."
Într-o seară pe cĂąnd ea tocmai repeta aceste cuvinte, cineva a bătut la ușă foarte sfios, dar și foarte hotărĂąt.
-Cine este?s-a auzit slab vocea mamei.
-Eu, ... Fiica ta cea răzvrătită.Deschide mamă, depun armele, nu mă mai Ăźmpotrivesc voinței Tatălui care m-a creat si dorinței Fiului care a murit pentru mine. Deschide mamă, vreau să mă rog Ăźmpreună cu tine Domnului și să-i cer iertare că 1-am refuzat așa de mult timp și să-ți cer iertare și ție.
Mama bucuroasă a deschis ușa și clipa ce-a urmat a fost foarte asemănătoare cu ĂźntĂąlnirea dintre fiul risipitor și tatăl său. Îngenunchiate, ele s-au rugat Domnului cu lacrimi de fericire. Și ultima fiică a devenit a Domnului.
Iată ce face rugăciunea și postul. Aceasta este munca spirituală, cea mai importantă muncă Ăźn biserică.
Din cazul de mai sus, Ăźnvățăm să nu ne descurajeze nepăsarea altora, faptul că ei devin mai răi după ce Ăźncepem să ne rugăm pentru ei.De multe ori noi pocăiții suntem vinovați că cei dragi ai noștri nu se Ăźntorc. Chiar dacă ne rugăm pentru ei, o facem rece, formal, nu cu credință, suficientă, nu cu stăruință. Din păcate,Ăźnsă, pentru mulți creștini, postul este complet necunoscut. Să ne rugăm intens ca Dumnezeu să vorbească intens tuturor creștinilor, făcĂąndu-i să Ăźnțeleagă că cea mai mare forță spirituală și cea mai intensă muncă a sufletului este rugăciunea unită cu postul.
sursa.la final de drum

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!