Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Nu va ingrijorati.

Publicat la 2011-11-14 de Traian

Nu este o noutate că secolul XXI este secolul materialismului. Totuși problema materialismului nu este nouă ci veche și despre ea a vorbit Domnul Isus Hristos, cĂąnd a spus: “nu vă Ăźngrijorați ci căutați mai ĂźntĂąi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Poate deci cineva să nu se Ăźngrijoreze de ce va mĂźnca, bea și Ăźmbrăca și să-și strĂąngă comori față de Dumnezeu nu pe pămĂąnt și să trăiască totuși.

StrĂąngeți-vă comori Ăźn ceruri.

Caracterul determină comportamentul creștinului. Și dacă comportamentul creștinului este determinat de caracterul lui care este schimbat odată cu cunoașterea CuvĂąntului lui Dumnezeu, atunci căutările creștinului vor fi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Însă nu trebuie să uităm totuși că, atĂąta vreme cĂąt trăim Ăźn trup, avem nevoie de mĂąncare, de băutură și de Ăźmbrăcăminte, ca să vorbim doar despre nevoiele imediate. Îngrijorarea este o problemă ce ține de inima omului și de cunoașterea și relația lui personală cu Dumnezeu. Ce fel de relație? o relație de Ăźncredere bazată pe o cunoaștere personală și profundă a caracterului lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus Ăźn Predica de pe Munte că acolo unde este comoara noastră acolo ne va fi și inima noastră.

    Nu vă strĂąngeți comori pe pămĂąnt, unde le mănĂąncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții; ci strĂąngeți-vă comori Ăźn cer, unde nu le mănĂąncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. (Matei 6:19-21)

Dacă ne strĂąngem comori pe pămĂąnt, v-a ajunge să fie mĂąncat de molie și rugină și cu cĂąt adunăm mai mult cu atĂąt sĂźntem mai săraci. Dacă căutăm mai mult comorile pămĂąntești atunci mi-am definit căutările inimii mele. Deci acolo unde Ăźmi este comoara, acolo Ăźmi va fi și inima mea. Și dacă inima mea este lipită mai mult de ceea ce este pămĂąntesc și slujirea mea va fi celui pămĂąntesc, Mamona.

    Nimeni nu poate sluji la doi stăpĂąni. Căci sau va urĂź pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt; nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. (Matei 6:24)

Slujirea lui Mamona sau lui Dumnezeu este un rezultat al cunoașterii sau necunoașterii lui Dumnezeu. Și cu Ăźngrijorările stă la fel: Ăźnfrijorările vin din neĂźncrederea Ăźn Dumnezeu, iar neĂźncrederea Ăźn Dumnezeu vine din necunoașterea lui Dumnezeu. Iar necunoașterea Lui vine din nestudierea Scripturilor care spun că Dumnezeu ne va da Ăźmpreună cu Fiul Său, fără plată, toate lucrurile.

Totuși să fim cu luare aminte la cuvintele Domnului Isus spuse Ăźn pilda bogatului nechibzuit.

    Apoi le-a zis: „Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viața cuiva nu stă Ăźn belșugul avuției lui.” Și le-a spus pilda aceasta: „Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gĂąndea Ăźn sine și zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strĂąng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face: Ăźmi voi strica grĂąnarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strĂąnge toate roadele și toate bunătățile mele; și voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăți strĂąnse pentru mulți ani; odihnește-te, mănĂąncă, bea și Ăźnveselește-te!” Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar Ăźn noaptea aceasta ți se va cere Ăźnapoi sufletul; și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?” Tot așa este și cu cel ce Ăźși adună comori pentru el, și nu se Ăźmbogățește față de Dumnezeu.” (Luca 12:15-21)


Ce ai fi făcut dacă ai fi fost Ăźn locul bogatului? Nu este neapărat să fii bogat, gĂąndește-te ce ai zilnic și nu au alții și cu ce ai putea să te Ăźmparți cu cei ce zilnic sunt goi, flămĂąnzi și Ăźnsetați.
Viața este mai mult decĂąt hrana, și trupul mai mult decĂąt Ăźmbrăcămintea

Viața noastră, Ăźnaintea lui Dumnezeu, prețuiște mai mult decĂźt orice lucru pămĂąntesc. Oare atunci cĂąnd am avut nevoie cel mai mult de Dumnezeu, El nu a fost alături de noi? Puțin credincioșilor!

    De aceea vă spun: nu vă Ăźngrijorați de viața voastră, gĂąndindu-vă ce veți mĂąnca sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gĂąndindu-vă cu ce vă veți Ăźmbrăca. Oare nu este viața mai mult decĂąt hrana, și trupul mai mult decĂąt Ăźmbrăcămintea? (Matei 6:25)


Viața unui om nu stă Ăźn agonisirea lucrurilor pămĂąntești căci ce i-ar folosi unui om să strĂąngă toate comorile de pe pămĂąnt și să-și piardă sufletul.

    Și ce folosește unui om să cĂąștige toată lumea, dacă Ăźși pierde sufletul? Sau ce va da un om Ăźn schimb pentru sufletul său? (Marcu 8:36-37)

Sufletul nu se cumpără și pentru el nu poți plăti, pentru că Dumnezeu prețuiște viața noastră foarte mult și de aceea L-a dat pe Singurul Său Fiu ca oricine crede Ăźn El să nu piară ci să aibă viață veșnică. Trebuie să recunoaștem totuși că zilnic suntem Ăźngrijorați mai mult de material decĂźt de spiritual, de ceea ce este lumesc decĂąt de ceea ce este duhovnicesc, dar dacă voi permite CuvĂąntului Lui să-și facă lucrarea Ăźn mine voi fi sare și lumină, influențĂąnd prin comportamentul și atitudinea mea pe cei din jurul meu.
Dumnezeu Ăźngrijește de nevoile noastre.

Dumnezeu nu este nepăsător față de lucrurile pămĂąntești de care avem nevoie Ăźn căutarea Împărăției și neprihănirii Lui. Dumnezeu Ăźngrijește cu multă dragoste și atenție chiar și de păsările cerului și crinii de pe cĂźmp.

    Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strĂąng nimic Ăźn grĂąnare; și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decĂąt ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar ĂźngrijorĂąndu-se, poate să adauge măcar un cot la Ăźnălțimea lui? Și de ce vă Ăźngrijorați de Ăźmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe cĂąmp: ei nici nu torc, nici nu țes; totuși vă spun că nici chiar Solomon, Ăźn toată slava lui, nu s-a Ăźmbrăcat ca unul din ei. (Matei 6:26-29)

Dacă uităm de dragostea și grija lui Dumnezeu să ieșim afară și să privim la păsările cerului și la crinii de pe cĂąmp cĂąt de frumos sunt Ăźmpodobiți. Fiecare Ăźn viață se confruntă cu lipsuri materiale și totuși mărturisesc că nu a fost o zi Ăźn viața mea să rămĂąn flămĂąnd, gol sau Ăźnsetat. Dumnezeu s-a Ăźngrijit de toate nevoile mele.

    Și Dumnezeul meu să Ăźngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, Ăźn slavă, Ăźn Isus Hristos. (Filipeni 4:19)

Și prin Ăźngrijorare cĂąt de mult poți schimba Ăźn situația creată? Nu poți schimba mai mult decĂąt păr sur Ăźn cap, nervi și sănătate pierdută.

    PĂąinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; (Matei 6:11)

Vom putea să ieșim din această afirmare de sine și Ăźngrijorare pe măsură ce ne vom Ăźnvăța să ne Ăźncredem tot mai mult Ăźn Dumnezeu care Ăźn dragostea Lui ne poartă de grijă atĂźt de frumos. Să căutăm deci zilnic Împărăția lui Dumnezeu, și neprihănirea Lui și toat de ce avem nevoie ni se va da.
sursa.fiicredincios

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...Filmari -Foto -Sonorizari -Organizari Evenimente....Vezi aici!