Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Viața și opera lui Martin Luther

Publicat la 2011-11-12 de Traian

Martin Luther s-a născut la 10 noiembrie 1483 Ăźn micul orășel Eisleben, Ăźntr-o familie Ăźnstărită. Tatăl lui și Ăźn mod deosebit mama care era foarte pioasă, dar supertițioasă, l-au crescut Ăźn disciplină strictă a acelor timpuri,imprimĂąnd Ăźn el multe din supertițile clasei lor. Unele din acestea l-au urmărit Ăźn timp ce lupta atăt de mult Ăźn căutarea mĂąntuirii pentru sufletul său. După o scurtă perioadă, dintr-o școală a "Frăției vieții Ăźn comun" din Magdeburg. Luther a fost trimis la școala din Eisenach, școală pe care a fregventat-o Ăźntre 1498 și 1501.

La școala Ăźn care a fost trimis la o vĂąrstă destul de fragedă, Luther a fost tratat cu asprime și chiar cu violență. AtĂąt de mare era sărăcia părinților săi, ĂźncĂąt pentru a merge de acasă la școală Ăźntr-un oraș, a fost obligat pentru un timp să-și cĂąștige pĂąinea cĂąntĂąnd din poartă Ăźn poartă și deseori suferea de foame.

La vĂąrsta de 18 ani a intrat la universitatea din Erfut. Aici a studiat latina la nivelul Ăźnalt și filizofia lui Aristotel suferind influiența unor profesori care urmau ideile nominaliste ale lui William Ockham. Astfel srudiile filozofice din Erfurt l-au făcut conșient de nevoia Ăźnterveției divine pentru ca omul să cunoască adevărul spiritual și să fie mĂąntuit.

De remarcart este faptul, că Ăźntr-o zi, pe cĂąnd cerceta din biblioteca universității, Luther a descoperit o Biblie latină. O astfel de carte nu mai văzuse niciodată. Nu știa măcar nici de existența ei. Acum, pentru prima oară vedea CuvĂąntul lui Dumnezeu Ăźntreg. Plin de teamă și uimire, s-a Ăźndreptat spre paginile ei sfinte; cu inima acare-i bătea mai tare și mai repede citea cuvintele vieții, oprindu-se din cĂąnd Ăźn cĂąnd pentru a exclama: " O, dacă mi-ar da Dumnezeu o carte ca aceasta."

În urma unei ĂźntĂąmplări din iulie 1505 el se decide să se facă călugăr și intră Ăźntr-o mănăsrire  a ordinului augustin la Erfurt. Aici a fost ordinat Ăźn 1507 și a oficiat prima liturghie.

TĂąnărul se aștepta să găsească la mănăstirie modelul unei vieții sfinte și acea pace a sufletului pe care o căuta cu atĂąta ardoare, dar Ăźn loc de acestea, avea să descopere un spectacol al dezordinei de tot felul. Luther era Ăźncă un fiu devotat al bisericii papale și n-avea nici măcar un gĂąnd că ar ajunge vreodată altfel.

Dumnezeu, Ăźn prezența Sa, la condus să viziteze Roma. A făcut călătoria pe jos, găzdiund la mănăstiri Ăźn drumul lui. La o mănăstire din Italia s-a umplut de uimire  la vederea bogăției, luxului și măreției de acolo. Înzestrați cu venituri priciare, călugării locuiau Ăźn apartamente splendide, Ăźmbrăcați Ăźn robe bogate și foarte costisitoare și hrăniți la mese fastoase. Mintea i s-a
Ăźncurcat. Înflăcărarea temperamentului său l-a făcut să-și Ăźmplinească datoria Ăźntogmai, chiar să exagereze asprimea regimului impus tinerilor călugări.

Apăsat de teama prezentării Ăźnaintea lui Dumnezeu ar fi strigat ca apostolul : "Nenorocit om ce sunt, cine mă va scăpa de acest trup de moarte"  (Romani 7: 24 ).

Ideile  Ăźntunecate  și superstițioase cu privire la religia care era atunci Ăźn circulație Ăźl umpleau de teamă. Se culca seara cu o inimă amărĂątă, privind cutremurat la un viitor Ăźntunecat, și era Ăźntr-o groază continuă la gĂąndul că Dumnezeu ar fi un judecător aspru, necruțător, un tiran crud și nu un tată ceresc plin de bunătate.

PĂąnă la un timp avusese convingerea că acele chinuri pe care le Ăźndura Ăźn de călugăr, vor constitui un mare merit Ăźnaintea lui Dumnezeu și că acestea vor fi de ajuns ca să-i cĂąștige cerul. Totuși, convingerea aceasta nu a putut astupa prăpastia deschisă din sufletul său. În culmea confuziei, superiorii i-au luat Biblia și i-au recomandat să citească o serie de cărți, care
aveau să-i sporescă nedumerirea. Totuși, aici Ăźn mănăstire, Ăźn mijlocul acestei organizații, Domnul i-a deschis ochii, găsind ajutor Ăźn sfaturile piosului Staupitz, vicarul general al ordinului, care l-a Ăźndemnat să se Ăźncreadă Ăźn Dumnezeu și să studieze Biblia.

În iarna anului 1510-1511 a fost trimis la Roma cu probleme ale ordinului călugăresc. Acolo a văzut corupția și luxul Bisericii Romane și și-a dat seama de nevoia de reformă. Aceasta a fost punctul decisiv al hotărĂąrii pentru reformă.

În acest timp a vizitat multe biserici și numeroase relicve din Roma. A fost șocat de neseriozitatea preoților italieni, care puteau oficia cĂąteva liturghii Ăźn timp ce el oficia una singură.

În 1511, Luther a fost transferat la Wittenberg. După un an devine profesor de teologie, primind diploma de doctor Ăźn teologie și și-a menținut această funcție, de profesor Ăźn teologie, pĂąnă la moarte. Tot Ăźn acest timp, cercetĂąnd Biblia a ajuns la concluzia Ăźndreptățirii prin credință. El a Ăźnceput să țină prelegeri asupra cărților Bibliei Ăźn limba națională, apoi a Ăźnceput să studieze limbile Ăźn care a fost scrisă Biblia inițial. Timp de doi ani, a ținut prelegeri despre Psalmi, apoi alți doi ani despre Romani și mai tĂąrziu despre Galateni și Evrei.

Între anii 1512-1516, Ăźn timp ce pregătea aceste prelegeri și-a aflat liniștea sufletească pe care nu o găsise Ăźn ritualuri, Ăźn acte de ascetism sau Ăźn faimoasa "Teologie germană" a misticilor.

Citind Romani 1 : 17, a ajuns la covingerea că numai credința Ăźn Cristos putea Ăźndreptății pe cineva Ăźn fața lui Dumnezeu. De atunci Ăźnainte, "sola fide" sau Ăźndreptățirea prin credință, "sola scriptura", ideea că Scriptura este singura autoritate pentru păcătoși care caută mĂąntuirea și "sola grația" adică numai harul ca bază a Ăźndreptățirii, au devenit principalele puncte Ăźn sistemul
lui teologic.

Tezele au atras atenția generală. Ele erau citite, recitite și repetate Ăźn toate părțile. Prin aceste teze se arată că puterea de a garanta iertarea păcatelor și Ăźndepărtarea pedepsei n-a fost niciodată Ăźncredințată papei și nici unui alt om.

Mulți catolici devotați, care văzuseră și deplĂąnseseră nelegiuirea care domnea Ăźn biserică, dar care nu știuseră să oprească Ăźnaintea ei, citeau propunerile cu bucurie, recunoscĂąnd Ăźn ele glasul lui Dumnezeu. Dar mulțimile iubitoare de păcat și superstițioase se Ăźngrozeau cĂąnd Ăźnșelăciunile care le liniștiseră temerile erau demascate.

De acum Ăźnainte, Luther luptă pentru scoaterea adevărului la suprafață. Desigur că acest lucru era foarte greu, pentru că papa avea autoritate absolută asupra bisericii romano-catolice, relația Ăźntre biserică și stat fiind strĂąns legată.

În 1517. Tetzel, vicleanul agent al arhiepiscopului Albert, a Ăźnceput să vĂąndă indulgențe la YĂŒterbock, lĂąngă Wittenberg, acestea simbolizĂąnd următorul lucru : că cel ce cumpără indulgența nu mai trebuia să se pocăiască, deoarece indulgența dădea iertare completă de păcat. Chiar fiecare zornăit al banului introdus Ăźn cutia lui Tetzel Ăźnsemna un suflet scos din purgatoriu și
introdus Ăźn Ăźmpărăția lui Dumnezeu.

Iată scĂąnteia care se aprinde ca Ăźnceput de reformă : Luther și adepții lui, Ăźn credința nouă găsită nu au fost de acord cu acest sistem murdar și el s-a hotărĂąt să protesteze Ăźn mod public.

În 31 octombrie 1517, pe cĂąnd papa Leon al x-lea era capul bisericii romano-catolice și Carol al V-lea, Ăźmpăratul SfĂąntului Imperiu Roman, Luther și-a afișat pe ușa Bisericii castelului din Wittenberg cele 95 de teze Ăźn care condaman abuzurile sistemului cu indulgențe și provoca pe toată lumea să dezbată subiectul. El a contesta faptul că papa ar fi autoritatea supremă Ăźn
domeniul credinței și al moralei și utilitatea sacramentelor fără credință.

În 1920, Luther s-a hotărĂąt să facă problema cunoscută poporului german prin publicarea a trei broșuri "Discursul către nobilimea germană", "Robia Babiloniană" și "Despre libertatea creștinului". El a atacat serios teologia bisericii romano-catolice. Cum ?

În iunie 1520, papa Leon al x-lea emite bula "Exurge Domine", care a adus excomunicarea lui Luther. Cărțile lui de asemenea au fost arse la Colonia. Dar Luther nu s-a lăsat mai prejos și a ars propt bula papei Leon Ăźn public la 10 decembrie 1950. atunci intervine Carol al V-lea, noul Ăźmpărat, convocĂąnd dieda imperială lui Worms la care Luther trebuia să apară pentru a
da socoteală la vedenile lui.

Luther era convocat Ăźnaintea Diedei.Prințul Frederic, electorul Saxoniei, cere să i se asigure lui Luther un bilet de liberă trecere, ca să poată apărea Ăźnaintea tribunalului judecătoresc. Atenția tuturor era Ăźndreptată acum spre adunarea statelor germane care
urmăreau să fie reunite la Worm s. Consilul diedei a cerut ca Luther să apară Ăźnaintea lui. O dată cu chemarea i-a fost dat și un bilet de trecere, asigurĂąndu-i Ăźnapoierea Ăźntr-un loc sigur. Prietenii lui Luther erau Ăźngroziți și mĂąhniți, cunoscĂąnd prejudecățile  și ura Ăźmpotriva lui. Ei se temeau că biletul de liberă trecere nu va mai fi respectat și au stăruit de el să nu-și pună viața Ăźn primejdie. El le-a răspuns : "Papiștii...doresc condamnarea  și moartea mea. Dar lucrul acesta nu contează. Rugați-vă nu pentru mine ci pentru CuvĂąntul lui Dumnezeu. Hristos Ăźmi va da Duhul Său pentru a Ăźnvinge pe slujitorii rătăciți. Îi disprețuiesc prin viața mea și Ăźi voi birui prin moartea mea. Ei mă vor forța să retractez; și iată care va fi răspunsul meu: "Am spus mai Ăźnainte că
Papa era vicarul lui Hristos; acum susțin că el este dujmanul Domnului nostru Isus Hristos".

Luther este Ăźnsoțit de trimișii imperieli și trei prieteni intimi de-ai lui. Dar un bun colaborator de-al său pe nume Melanchton a dorit să meargă și el. Luther Ăźl refuză categoric, pentru că Melanchton urma să-i continue reforma.

Ajuns la Worms, o mulțime imensă s-a Ăźngrămădit la porți pentru a-i ura bun venit. A doua zi, Luther este somat să se prezinte Ăźnaintea diedei. A fost condus chiar Ăźn fața tronului Ăźmpăratului. O tăcere adĂąncă a căzut peste adunarea Ăźnțesată peste oameni. Apoi un slujitor imperial s-a ridicat și arătĂąnd către o colecție de scrieri a lui Luther, a cerut ca reformatorul să răspundă la
două Ăźntrebări: dacă le cunoaște ca fiind ale lui și dacă este gata să retracteze părerile pe care le avansase Ăźn ele. Luther a răspuns : "Nu-mi pot supune credința nici papei și nici conciliilor. Aici stau, și nu pot face altfel. Așa să-mi ajute Dumnezeu Amin!". Astfel a rămas acest bărbat drept pe temelia cea sigură a CuvĂąntului lui Dumnezeu.

L-au lăsat să plece după acestea, crezĂąnd că pe drum Ăźl va ucide cineva. Dar prietenii lui Luther Ăźl răpesc pe drumul de Ăźntoarcere la Wittenberg și-l aduc la casteul Wartburg unde va rămĂąne pĂąnă Ăźn anul 1522.

Luuther s-a bucurat pentru o vreme de odihgnă după focul și tumultul luptei, dar totuși Ăźn același timp Ăźndeplinea zilnic lucrări mai mari decĂąt părea posibil să Ăźndeplinească un om. Pana sa nu trĂąndăvea.

În timp ce dușmanii se felicitau că fusese adus la tăcere, de sub pana lui continuă să iasă o serie de broșuri, circulĂąnd Ăźn toată Germania. El a mai făcut un lucru foarte important pentru concetățenii lui, traducĂąnd Noul Testament Ăźn limba Germană.

Deci Luther, timp de aproape un an, a continuat să vestească și să mustre păcatele și rătăcirile timpului.

Dumnezeu a retras pe slujitorul Său de pe arena vieții publice, nu numai pentru a-l feri de mĂąnia dujmanilor, s-au pentru a-i asigura un timp de liniște Ăźn vederea acestor lucrări importante, ci Ăźn singurătatea și obscuritatea acestei ascunzători din munți, Luther a fost departe sprijinul omenesc și Ăźndepărtat de lauda lumii. În felul acesta a fost salvat de mĂąndrie și de Ăźncredere Ăźn sine care sunt provocate de succes.

Prin suferință și umilire a fost pregătit din nou să urce Ăźn deplină siguranță pe culmile amețitoare pe care fusese adesea Ăźnălțat.

Ultimii ani ai vieții lui Luther au fost marcați de ezitări și tulburări, dar care nu umbresc această mareață lucrare pe care Dumnezeu a Ăźnfăptuit-o prin robul său.

Luther a murit Ăźn anul 1546, lăsĂąnd mișcarea luterană sub conducerea lui Melanchton.

Reforma a purtat Ăźn ea lumina necesară trezirii spirituale din veacurile care preced, ĂźntorcĂąnd privirea spre simplitatea creștinizmului primar așa cum Ăźl găsim Ăźn CuvĂąnt.

"Sola Scriptira, sola fide, sola grația", sunt și astăzi bazele adevărului.

sursa.theophilos

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!