Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ce să urmăresc când îmi aleg o biserică nouă?

Publicat la 2011-11-11 de Traian

Cu toții am auzit că alegerea și cumpărarea unei case este una dintre cele mai importante decizii pe care cineva o ia vreodată. În această lume trecătoare, acest lucru poate fi adevărat. Însă, a alege locul unde tu și copiii tăi veți Ăźnvăța lucrurile lui Dumnezeu și unde Îl veți sluji pe Domnul Isus Hristos, acest lucru are implicații veșnice.

Mi se potrivește această biserică?


Care sunt criteriile biblice de care trebuie să ținem cont atunci cĂąnd ne alegem o biserică nouă? Să comparăm căutarea unei biserici cu cea a unei case. CĂąnd caută o casă, oamenii automat Ăźntreabă: CĂąt costă? Răspunde nevoilor familiei? CĂąt de bine este construită? Ce vecini are? Ce atmosferă răspĂąndește, este caldă și reconfortantă? Este primitoare? În același mod, pentru alegerea unei biserici trebuie să luăm Ăźn considerare temelia, structura, funcționalitatea și ambianța ei.

Înainte de a privi la aceste componente importante, vă rog să rețineți că nici o biserică nu va fi perfectă. Unele biserici locale par a fi Ăźntr-o stare excelentă, Ăźn timp ce altele au nevoie disperată de ajutor! Multe se află Ăźntre aceste două extreme. Trebuie să cauți voia lui Dumnezeu și să fii condus de Duhul SfĂąnt Ăźn alegerea bisericii. De asemenea, trebuie să vezi Ăźn ce măsură tu și familia ta puteți contribui la slujire, așa ĂźncĂąt să nu fie doar o altă biserică, ci să fie biserica de care să simți cu adevărat că aparții.

Cercetarea temeliei

Isus a spus că omul Ăźnțelept Ăźși zidește casa pe stĂąncă, iar cel nechibzuit și-o zidește pe nisip (Matei 7:24-27). CĂąnd vin furtunile, stabilitatea temeliei hotărăște atĂąt tendința cĂąt și trăinicia structurii. Fie că urmărești să găsești o casă Ăźn care să locuiești sau o biserică Ăźn care să te Ăźnchini, temelia este crucială.

Temelia unei biserici locale puternice are patru componente principale:


O viziune bună a Scripturii.
CĂąnd cercetezi o biserică Ăźn vederea statornicirii Ăźn ea, acordă atenție deosebită modului Ăźn care este văzută Biblia. Se ține ea de inspirația și infailibilitatea Scripturii? Crede ea că Biblia este singura regulă pentru credință și faptă (2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:20-21)?

O accentuare a Ăźnvățăturii biblice și predicării.
Observă ce fel de predică se ține. Este ea explicativă, actuală, sau mai degrabă de natură evanghelică? Principala hrană o constituie mesajele repetitive din fiecare săptămĂąnă cu privire la mĂąntuire, sau CuvĂąntul reprezintă hrana credincioșilor (Fapte 20:27; 1 Tim. 4:13-16; 2 Tim. 4:1-5)? Trebuie să existe un angajament serios față de Ăźnvățătura biblică de bună calitate.

Doctrină sănătoasă.
Întocmai cum ai verifica trăinicia fundației unei case, Ăźn același fel trebuie să verifici poziția dogmatică a bisericilor pe care le vizitezi. Cum văd ei problemele cruciale ale credinței creștine precum nașterea din fecioara Maria sau dumnezeirea lui Isus Hristos; starea de depravare a omenirii; lucrarea lui Hristos de la cruce; moartea, Ăźngroparea și Ăźnvierea Ăźn trup; mĂąntuirea prin har bazată doar pe credință; a doua venire a lui Hristos; și practicile botezului și Cinei Domnului?

Practica doctrinală.
Observă dacă biserica pune Ăźn practică doctrinele pe care le Ăźnvață și Ăźn care crede, după cum susține. Așa cum Iacov a spus bisericii Ăźn ansamblu: "Fiți Ăźmplinitori ai CuvĂąntului, nu numai ascultători, ĂźnșelĂąndu-vă singuri" (Iacov 1:22; vezi Luca 6:46; Ioan 13:17).

Examinarea structurii


O dată ce ești mulțumit de aspectele ce țin de temelia bisericii, trebuie să privești la componentele sale structurale. Recent am intrat Ăźntr-o casă nouă aflată Ăźncă Ăźn construcție. Am observat stĂąlpi care nu erau drepți, muchii care nu se uneau bine, grinzi strĂąmbe și neuniforme. Toate acestea erau defecte structurale bătătoare la ochi Ăźntr-o casă căreia i se făcuse reclamă, cum că ar fi construită de "ultima generație de meșteri adevărați"!

Componentele structurale ale unei biserici locale nu Ăźi dau doar tăria, dar dictează, de asemenea, caracterul și direcția slujirii ei. Aceste componente includ:

Conducerea bisericii.
Află dacă liderii bisericii funcționează potrivit principiilor Noului Testament (1 Tim. 3:1-13; 5:17-20; Tit 1:4-9; Evr. 13:7, 17). Înțeleg ei centralitatea lui Hristos ca și Cap al Bisericii, și dorința Lui de a-Și conduce Biserica printr-o multitudine de oameni evlavioși (Efes. 1:22; 4:15; 5:23; Col.1:18; 1 Cor. 11:3)?

Ordinea vizibilă. Slujirea bisericii, incluzĂąnd servicii, Ăźnvățătură și administrație, trebuie să fie caracterizată Ăźn mod evident de ordine. Unele servicii religioase dau dovadă de atĂąta lipsă de planificare ca și casele cu proiecte arhitecturale prost Ăźntocmite. Unele biserici mĂąnuiesc resursele Domnului și lucrează Ăźntr-un mod atĂąt de hazardat ĂźncĂąt aduc rușine Numelui lui Hristos. Așa cum a spus Pavel cĂąnd a vorbit bisericii: "Toate să se facă Ăźn chip cuviincios și cu rĂąnduială" (1 Cor. 14:40).

Scopuri și obiective funcționale
. Pe măsură ce cercetezi noua biserică, află dacă conducerea și-a fixat anumite scopuri. Are Ăźn plan progresul și Ăźnaintarea? Se gĂąndește la anumite metode prin care să-și atingă aceste scopuri? Asemenea lui Pavel, noi ca biserică trebuie să "alergăm, dar nu ca și cum n-am ști Ăźncotro alergăm" (1 Cor. 9:26).

Mărimea. CĂąnd Ăźși cumpără o casă, unii oameni preferă căldura și pitorescul unei căsuțe dintr-o așezare rurală liniștită. Alții preferă o locuință mai impunătoare dintr-o zonă urbană. Același lucru este valabil și Ăźn cazul mărimii unei biserici. Unor creștini le place să facă parte dintr-o biserică urbană mare, cu sute sau chiar mii de oameni. Alții Ăźn schimb, se simt pierduți Ăźn imensitatea unei astfel de congregații, le preferă pe cele mai mici. Din nou, este nevoie de călăuzirea Duhului SfĂąnt pentru a-ți găsi locul Ăźn Trupul lui Hristos.

Funcționarea bisericii

CĂąnd temelia și structura sunt așa cum ar trebui să fie, cumpărătorul chibzuit urmărește să vadă cĂąt de funcțională este casa. Respectă scopul pentru care a fost construită? Răspunde nevoilor familiei?

În acest scop, urmărește cĂąt accent se pune pe Ăźnchinarea Ăźnaintea lui Dumnezeu. Vezi dacă conducerea accentuează importanța cinstirii și glorificării lui Dumnezeu Ăźn toate lucrurile (1 Cor. 10:31; Col. 3:17). De asemenea, uită-te cĂąt de mult se implică fiecare membru Ăźn parte. Își exercită ei darurile spirituale Ăźn Trupul lui Hristos (Rom. 12:3-8; Efes. 4:11-13; 1 Pet. 4:10-11), sau se așteaptă ca pastorul să facă totul?

Biserica pune accent pe evanghelizare ca fiind unul din rolurile ei primordiale? Misiunile locale și cele Ăźn străinătate sunt parte importantă Ăźn slujire (Mat. 28:19-20; Marc. 16:15; Fapte 1:8)? Cum stă cu ucenicizarea? Ai găsit membrii sau liderii care caută să facă ucenici și să se reproducă pe ei Ăźnșiși Ăźn viețile altora (2 Tim. 2:2; Tit 2:3-7; Mat. 28:19-20)?

O biserică locală puternică se evidențiază prin dragoste. Par membrii a se Ăźngriji Ăźn mod real unii de alții? Vin ei Ăźn ĂźntĂąmpinarea nevoilor celorlalți? Pe măsură ce te acomodezi cu biserica, simți că membrii ei se iubesc unii pe alții așa cum a poruncit Hristos (Ioan 13:34-35)? Vezi dacă prieteniile se leagă cu ușurință (vezi Evr. 10:24-25; Fil. 2:1-4; Efes. 4:1-3).

Conducerea bisericii pe care o alegi trebuie să se dedice Ăźnvățăturii și să sprijine modelul de familie dat de Dumnezeu (Efes. 5:22--6:4; Col. 3:18-21; Tit 2:1-8; 1 Pet. 3:1-7). Programul strĂąngerilor contribuie la Ăźntărirea familiei sau la slăbirea ei?

Cercetarea ambianței


Dacă ai luat parte vreodată Ăźntr-o cursă maraton de căutare de locuință, știi cum este să intri Ăźntr-o casă și să simți atmosfera locului. Poate că o percepi rece și posomorĂątă, sau poate caldă și primitoare. Te poate face să te simți acasă, sau poate fi impersonală - aproape ca un muzeu.

Fără-ndoială că ai trecut prin aceeași experiență intrĂąnd Ăźn diverse biserici. Anumiți factori observabili contribuie la atmosfera de ansamblu a bisericii. De obicei, aceste componente ale ambianței se manifestă prin atitudini.

O viziune Ăźnaltă a lui Dumnezeu. Proverbe 9:10 spune "Începutul Ăźnțelepciunii este frica de Domnul". Trebuie să fie evident faptul că toți oamenii, de la conducere Ăźn jos, urmăresc slava și Ăźnălțarea lui Dumnezeu. Îl iau ei Ăźn serios pe Dumnezeu, Îl Ăźnalță Ăźn tot ce fac? Viziunea lor asupra lui Dumnezeu va afecta fiecare aspect al vieții și slujirii lor. Pune-ți Ăźntrebarea dacă Dumnezeu este ținta Ăźnchinării lor sau dacă sunt preocupați unii de alții sau de ei Ăźnșiși.

Prezența unei credințe sincere. Îți este clar faptul că biserica respectivă trăiește și acționează prin credință? Doresc oamenii să se Ăźncreadă Ăźn Dumnezeu (Evr. 11:1, 6; Efes. 3:20; 2 Cor. 5:7; 1 Tes. 5:24)?

Spiritul de sacrificiu. Poți să vezi dacă membrii bisericii sunt gata să se sacrifice pe ei și averile lor pentru Ăźnaintarea Ăźmpărăției lui Dumnezeu (Rom. 12:1; 2 Cor. 8:3; Mat. 6:33)? Simți acest lucru că ei ar fi gata să se sacrifice unii pentru alții (Fil. 2:3-4; Ioan 15:13; Efes. 5:1-2)?

O atitudine potrivită față de pastor și ceilalți lideri. CĂąnd vorbești cu oamenii, remarcă cum Ăźși privesc ei liderii. Îi apreciază, Ăźi prețuiesc pe pastor și pe ceilalți lideri "foarte mult, Ăźn dragoste, din pricina lucrării lor" (1 Tes. 5:13)? Se află ei la spatele lor, acordĂąndu-le sprijinul spiritual, afectiv și material (1 Tim. 5:17-18; Evr. 13:7, 17)?

Spiritul de unitate. Adesea, aceasta este atitudinea cea mai evidentă care răzbate dintr-o congregație locală. Cineva venit din afară de obicei poate sesiza foarte repede dacă biserica este unită Ăźn slujirea sa. Acest fapt are un mare efect asupra mărturiei pe care biserica o dă comunității și se reflectă asupra Numelui Domnului nostru (Ioan 13:34-35; 1 Cor. 1:10-17; 3:1-9; Efes. 4:1-6; Fil. 2:1-5; 4:1-5).

Sunt eu potrivit pentru această biserică?


Am privit la componentele temeliei, structurii, funcționalității și ambianței unei biserici locale vitale, sănătoase. Privește acum la tine Ăźnsuți și Ăźntreabă-te: Sunt aici oportunități pentru ca eu să slujesc și să-mi exercit darurile spirituale? Există Ăźn acest trup local vreo nevoie pe care eu s-o pot rezolva cu ajutorul Domnului? Sunt gata să primesc ceea ce biserica face pentru mine, dar, de asemenea, ce pot eu să fac pentru Domnul prin slujirea mea Ăźn această biserică? Sunt gata să dau din timpul meu, din banii mei, din energia mea, din rugăciunile mele pentru succesul acestei biserici (Marc. 12:30; Rom. 12:1)?

O casă nu devine cămin pĂąnă ce nu participă toți membrii familiei la succesul ei. Același lucru este valabil și pentru biserica Ăźn care ești membru. Doar cĂąnd fiecare membru din familia lui Dumnezeu Ăźși exercită darurile pe care Dumnezeu i le-a dat, doar atunci copiii lui Dumnezeu se vor simți acasă Ăźn biserica Sa.

Decizia pe care o luați cu privire la biserica pe care s-o frecventați va afecta Ăźntr-o mare măsură viața voastră spirituală și viața copiilor voștri. De fapt, deciziile pe care le luați acum Ăźși vor lăsa amprenta asupra urmașilor voștri și asupra generațiilor care vor urma. Este o realitate cruntă.

Rețineți că nici o biserică nu va Ăźndeplini vreodată toate aceste criterii. Nu există nici o biserică perfectă. De asemenea, rețineți că fiecare biserică va avea propria combinație de caracteristici, cele pe care le-am discutat. Cheia este să găsești biserica care deține aceste caracteristici Ăźntr-o balanță sănătoasă, fără a accentua Ăźn mod excesiv pe unele și a lăsa deoparte pe altele. O slujire echilibrată este o slujire controlată de Duhul SfĂąnt. Dacă găsiți o biserică care să dețină cele mai multe din trăsăturile menționate, dar nu pe toate, n-o dați la o parte imediat. Luați Ăźn calcul faptul că poate Dumnezeu vrea să vă folosească pentru a ajuta biserica respectivă prin darurile spirituale pe care le aveți.

A alege biserica pe care s-o frecventați este una dintre cele mai importante decizii pe care le veți lua vreodată - o decizie care are implicații Ăźn veșnicie. Fie ca fiecare dintre noi să cheltuim măcar tot atĂąt de mult timp și efort pentru luarea acestei decizii, cĂąt cheltuim atunci cĂąnd cumpărăm o casă pămĂąntească.

resursecrestine romanesti

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...Filmari -Foto -Sonorizari -Organizari Evenimente....Vezi aici!