Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Inchinare adusa sfintilor?

Publicat la 2011-11-09 de Traian

SFINȚI, ZILELE SFINTILOR SI SIMBOLURI
Cine sunt sfinții? Trebuie să ne rugăm lor? Închinarea la sfinți arătată a fi o continuare a devoțiunii păgĂąne față de zeii și zeițele păgĂąnismului. Folosirea idolilor, imaginilor și picturilor ca obiecte de Ăźnchinare esta permisa?

Pe langa rugăciunile și devoțiunile adresate Mariei, romano-catolicii onorează și se roagă la diferiți „sfinți” – martiri sau alte persoane de seamă ale Bisericii, care au murit.

Pentru mulți, cuvĂąntul „sfĂąnt” se referă doar la o persoană care a atins un grad special de sfințenie, doar un adept cu totul deosebit al lui Cristos. Dar, conform Bibliei, TOȚI creștinii adevărați sunt sfinți – chiar și cei cărora le lipsește din nefericire maturitatea spirituală sau cunoștința. Astfel, scrierile lui Pavel adresate creștinilor din Efes, Filipi, Corint sau Roma, erau adresate „sfinților” (Ef.l:l, etc.). În toate aceste cazuri, sfinții erau oameni care trăiau, nu cei ce muriseră.

Scriptural vorbind, dacă dorim rugăciunile sfinților, ar trebui să luăm legătura cu oameni ce trăiesc. Dar dacă Ăźncercăm să intrăm Ăźn legătură cu oameni care au murit, ce altceva este aceasta decĂąt o formă de spiritism? În repetate rĂąnduri, Biblia condamnă orice Ăźncercare de a lua legătura cu cei morți (vezi Is.8:19,20). Cu toate acestea,The Catholic Encyclopedia spune: “ünvățătura catolică referitoare la rugăciunile pentru cei morți este legată Ăźn mod inseparabil de doctrina
 comuniunii sfinților, care este un articol al Crezului Apostolic”, și deci sunt recomandate rugăciunile “ünălțate sfinților și martirilor Ăźn mod colectiv sau unuia dintre ei Ăźn mod particular”.1 Formularea reală a Conciliului din Trent este că „sfinții care domnesc Ăźmpreună cu Cristos Ăźși Ăźnalță propriile rugăciuni la Dumnezeu pentru oameni. Este bine și folositor să-i invoci prin rugăciune și să recurgi la rugăciunile, sprijinul și ajutorul lor pentru a obține beneficii de la Dumnezeu”.2

Care sunt obiecțiile aduse acestor concepții? Vom lăsa The Catholic Encyclopedia să răspundă personal. „Obiecțiile principale care se ridică Ăźmpotriva mijlocirii și a invocării sfinților stau Ăźn faptul că aceste doctrine sunt opuse credinței și Ăźncrederii pe care trebuie să o avem doar Ăźn Dumnezeu
 și că nu pot fi dovedite din Scripturi..”3. Suntem de acord cu această afirmație. Scripturile nu indică nicăieri faptul că cei vii pot fi binecuvĂąntați sau pot să beneficieze de pe urma rugăciunilor adresate celor ce deja au murit, sau care se fac prin intermediul acestora. În schimb, Ăźn multe aspecte, doctrinele catolice referitoare la „sfinți” sunt foarte similare vechilor idei păgĂąne pe care le susțineau oamenii despre „zei”.

Privind Ăźn urmă din nou la „mama” falsei religii – Babilonul -, aflăm că oamenii se rugau și onorau o pluralitate de zei. De fapt, sistemul babilonian s-a dezvoltat pĂąnă acolo ĂźncĂąt a avut vreo 5.000 de zei și zeițe. In mare parte asemănător modului Ăźn care catolicii cred despre „sfinții’ lor, babilonienii credeau că „zeii” lor au fost odată eroi care au trăit pe pămĂąnt, dar se aflau acum la un nivel mai Ăźnalt.5 „Fiecare lună si fiecare zi din lună se afla sub protecția unei anumite divinități”.6 Exista un zeu pentru fiecare gen de problemă, un zeu pentru fiecare meșteșug, un zeu pentru cutare și cutare lucru.

Chiar și budiștii din China aveau o “ünchinare la diferite zeități, cum ar fi zeița marinarilor, zeița războiului, zei ai unor regiuni sau ai unor meșteșuguri speciale”.7 Sirienii credeau că puterea anumitor zei era limitată la anumite zone, după cum relatează un incident din Biblie: „(Dumne)zeii lor sunt (dumne)zeii dealurilor: de aceea au fost mai puternici decĂąt noi; dar hai să ne luptăm Ăźmpotriva lor pe cĂąmpie, și precis că o să fim mai tari decĂąt ei” (l.Re.20:23).

CĂąnd Roma a cucerit lumea, erau prezente exact aceleași idei, așa cum arată următoarea schiță. Brighit era zeița fierarilor și a poeziei. Iuno Regina era zeița feminității și a căsătoriei. Minerva era zeița Ăźnțelepciunii, a meșteșugarilor cu mĂąna și a muzicienilor. Venus era zeița iubirii sexuale și a nașterii. Vesta era zeița brutarilor și a focurilor sacre. Ops era zeița bogăției. Ceres era zeița porumbului, grĂąului și vegetației. (CuvĂąntul nostru „cereale” provine de la numele ei). Bachus era zeul bucuriei și a vinului. Mercur era zeul oratorilor și, Ăźn vechile legende, chiar un orator el Ăźnsuși. Aceasta explică de ce anume cei din Listra credeau despre Pavel că ar fi zeul Mercur (Fap.14:11,12). Zeii Castor și Polux erau protectorii Romei și ai călătorilor pe mare (cf. Fap.28:11). Cronus era păzitorul jurămintelor. Ianus era zeul ușilor și al porților. „Existau zei care supravegheau fiecare moment al vieții unui om, zei ai casei și ai grădinii, ai mĂąncării si ai băuturii, ai sănătății și ai bolii”.8

Cu ideea zeilor și a zeițelor asociate cu diverse evenimente din viață existente atunci Ăźn Roma păgĂąnă, nu a fost decĂąt un alt pas pentru ca aceleași concepte să fie Ăźn cele din urmă introduse Ăźn biserica din Roma. ÎntrucĂąt convertiții din păgĂąnism șovăiau să se despartă de „zeii” lor – dacă nu găseau vreun echivalent satisfăcător Ăźn creștinism – zeilor si zeițelor li se dădea un alt nume și erau numiți „sfinți”. Vechea idee a zeilor asociați cu anumite ocupații și zile a continuat Ăźn credința romano-catolică prin sfinți și zilele sfinților, după cum arată următorul tabel.

Actori Sf. Genesius 25 august 21
Arhitecți Sf. Toma decembrie 4
Astronomi Sf. Cominic august 20
Atleți Sf. Sebastian ianuarie
Brutari Sf. Elisabeta 19 noiembrie
Bancheri Sf. Matei 21 septembrie
Cerșetori Sf. Alexius 17 iulie
Librari Sf. Ioan al lui Dumnezeu 8 martie
Zidari Sf. Ștefan 26 decembrie
Constructori Sf. Vincențiu 5 aprilie
Măcelari Sf. Hadrian 28 septembrie
Birjari Sf. Fiarce 30 august
LumĂąnărari Sf. Bernard 20 august
Comedieni Sf. Vitus 15 iunie
Bucătari Sf. Marta 29 iulie
Dentiști Sf. Apolonia 9 februarie
Doctori Sf. Luca 18 octombrie
Editori Sf. Ioan Bosco 31 ianuarie
Pescari Sf. Andrei 30 noiembrie
Florari Sf. Doroteea 6 februarie
Pălărieri Sf. lacov 11 mai
Gospodine Sf. Ana 26 iulie
VĂąnători Sf. Hubert 3 noiembrie
Muncitori Sf. Iacov 25 iulie
Avocați Sf. Ives 19 mai
Bibliotecari Sf. Jerome 30 septembrie
Negustori Sf. Francisc de Assisi 4 octombrie
Mineri Sf. Barbara 4 decembrie
Muzicieni Sf. Cecilia 22 noiembrie
Notari Sf. Marcu 25 aprilie
Doici Sf. Caterina 30 aprilie
Fierari Sf. Eliguis 1 decembrie
Studenți Sf. Toma de Aquino 7 martie 27
Chirurgi Sf. Cosma și Damian Septembrie 5
Croitori Sf. Bonifaciu iunie
Vameși Sf. Matei 21 septembrie

 


Biserica romano-catolică are sfinți și pentru următoarele: femeia sterilă (Sf. Anton), băutori de bere (Sf. Nicolae), copii (Sf. Dominic), animale domestice (Sf. Anton), emigranți (Sf. Francisc), Ăźndrăgostiți (Sf. Rafael), fecioare bătrĂąne (Sf. Andrei), săraci (Sf. Laurențiu), femei Ăźnsărcinate (Sf. Gerard), televiziune (Sf. Clara), pentru a aresta hoți (Sf. Gervase), pentru a obține un soț (Sf. Iosif), pentru a obține o soție (Sf. Ina), pentru a găsi lucruri pierdute (Sf. Anton), etc.

Catolicii sunt Ăźnvățați să se roage la anumiți „sfinți” pentru ajutor Ăźn cazul următoarelor boli și suferințe: artrită (Sf. lacov), mușcătură de cĂąine (Sf. Hubert), mușcătură de șarpe (Sf. Hilary), orbire (Sf. Rafael), cancer (Sf. Peregrine), crampe (Sf. Murice), surzenie (Sf. Cadoc), boală la sĂąn (Sf. Agata), boală la ochi (Sf. Lucia), boală la gĂąt (Sf. Blase), epilepsie (Sf. Vitus), febră (Sf. George), boală la picior (Sf. Victor), piatră la vezica biliară (Sf. Liberius), gută (Sf. Andrei), dureri de cap (Sf. Denis), probleme cu inima (Sf. Ioan al lui Dumnezeu), demență (Sf. Dympna), boală de piele (Sf. Roch), sterilitate (Sf. Giles), etc.

ȚinĂąnd seama de toate, pare evident că sistemul romano-catolic al sfinților patroni s-a dezvoltat din credințele mai timpurii Ăźn zei ai zilelor, ocupațiilor și diferitelor nevoi ale vieții umane.

Dar de ce să te rogi sfinților atunci cĂąnd creștinii au acces la Dumnezeu? Catolicii sunt Ăźnvățați că prin rugăciunile adresate sfinților ar putea obține un ajutor pe care altfel Dumnezeu nu l-ar da! Lor li se spune să se Ăźnchine lui Dumnezeu și apoi să se „roage, mai ĂźntĂąi Sfintei Maria, apoi sfinților apostoli, sfinților martiri, și tuturor sfinților lui Dumnezeu
 să-i considere ca prieteni și protectori și să le implore sprijinul Ăźn ora necazului, cu speranța că Dumnezeu va acorda patronului ceea ce El altfel ar putea să refuze celui care cere”.9

St. Hubert s-a născut prin anul 656. Înaintea convertirii lui, aproape tot timpul și-l petrecea vĂąnĂąnd. În dimineața Vinerei Mari, potrivit legendei, a urmărit un cerb mare care s-a Ăźntors dintr-o dată, și el ar fi văzut un crucifix Ăźntre coarnele cerbului și ar fi auzit o voce spunĂąndu-i să se Ăźntoarcă la Dumnezeu. El a fost desemnat de atunci ca sfĂąntul patron al vĂąnătorilor și vindecător al turbării.

Multe din vechile legende care au fost asociate cu zeii păgĂąni au fost transferate asupra sfinților. Chiar și The Catholic Encyclopedia spune că aceste „legende repetă concepțiile găsite Ăźn basmele religioase precrestine
 Legenda nu este creștina, ci doar a fost creștinizată
 În multe cazuri are Ăźn mod evident aceeași origine cu cea amitului
 Anticii au urmat surse, ale căror elemente naturale nu le-au Ăźnțeles, de pe vremea eroilor; tot astfel s-a ĂźntĂąmplat și Ăźn cazul multor legende ale sfinților
 Devenise ușor să transferi asupra martirilor creștini concepțiile pe care le-au avut cei din antichitate referitor la eroii lor. Acest transfer a fost promovat de numeroasele cazuri Ăźn care sfinții creștini au devenit succesorii zeităților locale, iar Ăźnchinarea creștină a Ăźnlocuit Ăźnchinarea locală din antichitate. Aceasta explică marele număr de similarități Ăźntre zei și sfinți”.10

Pe măsură ce păgĂąnismul și creștinismul s-au Ăźmbinat, uneori unui sfĂąnt i se dădea un nume ce suna foarte asemănător cu cel al zeului sau al zeiței pe care o Ăźnlocuia. Zeiței Victoria din Alpii de Sud i s-a dat numele de Sf. Victoire, zeului Cheron ca Sf. Ceranos, zeiței Artemis ca Sf. Artemidos, zeului Dionysus ca Sf. Dionisius, etc. Zeiței Brighit (considerată fiica zeului-soare și reprezentată cu un copil Ăźn brațe) i s-a schimbat numele Ăźn „SfĂąnta Brigita”. Pe vremea păgĂąnilor, templul ei principal de la Kildare era slujit de fecioare vestale care vegheau asupra focurilor sacre. Mai tĂąrziu, templul ei a devenit o mănăstire, iar vestalele lui, călugărițe. Ele au continuat să vegheze asupra focurilor ritualului, numai că acum el era numit „focul Sf. Brigita”.”

Templul antic cel mai bine păstrat aflat acum Ăźn Roma este Panteonul, care era altădată dedicat (potrivit inscripției deasupra porticului) lui „Jove (Jupiter) și tuturor zeilor”. Acesta a fost rededicat de către Papa Bonifaciu IV „Fecioarei Maria și tuturor sfinților”. Astfel de practici nu erau neobișnuite. „Biserici sau ruine ale unor biserici au fost Ăźn mod frecvent descoperite pe locurile pe care inițial au existat altare, capele și temple păgĂąne
 Este de asemenea adevărat Ăźntr-o anumită măsură că uneori sfĂąntul al cărui ajutor era invocat la altarul creștin avea o anumită asemănare exterioară cu zeitatea sfințită mai Ăźnainte Ăźn acel loc. Astfel, Ăźn Atena, capela vindecătorului Asclepios
 În momentul Ăźn care a devenit biserică, a fost consacrată unor sfinți pe care creștinii atenieni i-au invocat ca niște vindecători miraculoși, Cosma și Damian”.12

O peșteră din Betleem despre care se pretinde că e locul Ăźn care S-a născut Isus a fost de fapt, conform celor spuse de Jerome, un altar săpat Ăźn stĂąncă, Ăźn care i s-a adus Ăźnchinare zeului babilonian Tamuz. Scripturile nu afirmă niciodată faptul că Isus S-ar fi născut Ăźntr-o peșteră.

Pe Ăźntreg cuprinsul Imperiului Roman, păgĂąnismul a murit Ăźntr-o formă, doar ca să trăiască din nou Ăźn cadrul bisericii romano-catolice. Nu numai că devoțiunea adusă vechilor zei a continuat (Ăźntr-o formă nouă), ci a continuat și folosirea statuilor acestor zei. Se spune că Ăźn unele cazuri exact aceleași statui cărora li se aducea Ăźnchinare Ăźn numele zeilor păgĂąni au fost redenumite după sfinți creștini. De-a lungul secolelor s-au făcut din ce Ăźn ce mai multe statui; pĂąnă astăzi există biserici Ăźn Europa care conțin pĂąnă la două, trei sau patru mii de statui.” Ăźn catedrale uriașe și impresionante, Ăźn capele mici, Ăźn altarele de pe marginea drumului, pe aripile laterale ale automobilelor – Ăźn toate aceste locuri se pot găsi din abundență idoli ai catolicismului.

Folosirea unor astfel de idoli Ăźn cadrul bisericii romano-catolice ne oferă un alt indiciu Ăźn soluționarea tainei Babilonului modern; căci, așa cum menționa Herodot, Babilonul a fost sursa din care au curs către națiuni toatesistemele de idolatrie. Să legi cuvĂąntul „idoli” de statuile Mariei și cele ale sfinților poate suna pentru unii cam dur, dar este lucrul acesta total incorect?

Mai multe articole din The Catholic Encyclopedia caută să explice că folosirea imaginilor este corectă pe baza faptului că ele sunt o reprezentare a lui Cristos sau a sfinților. „Cinstea care li se acordă imaginilor este Ăźndreptată spre cei pe care ele Ăźi reprezintă, astfel ĂźncĂąt, prin imaginile pe care le sărutăm și Ăźnaintea cărora ne descoperim capul și Ăźngenunchiem, noi ne Ăźnchinăm lui Cristos și Ăźi venerăm pe sfinți, a căror reprezentare sunt ele”.14 Totuși, nu toți creștinii sunt convinși că această „explicație” reprezintă un motiv suficient de puternic pentru a trece cu vederea versete ca cel din Exod 20:4,5: „Să nu-ți faci nici o imagine cioplită, sau vreo asemănare cu ceva care este Ăźn cer sus, sau cu ceva care este pe pămĂąntul de dedesupt, sau cu ceva care este sub pămĂąnt: să nu te pleci Ăźnaintea lor”.

În Vechiul Testament, cĂąnd israeliții cucereau un oraș sau o țară păgĂąnă, nu li se ingăduia să adopte idolii acestor popoare Ăźn cadrul religiei lor. Aceștia trebuiau să fie distruși, chiar dacă erau Ăźmbrăcați Ăźn argint sau aur! „Să ardeți cu foc imaginile cioplite ale zeilor lor; să nu dorești argintul sau aurul care este pe ele, nici să le iei la tine, ca să nu te prindă Ăźn laț; căci ele sunt o urĂąciune Domnului” (Deut.7:25). Ei trebuiau de asemenea să „distrugă toate imaginile” (dumne)zeilor păgĂąni (Num.33:52). S-a discutat adesea de-a lungul secolelor măsura Ăźn care trebuiau să fie continuate aceste instrucțiuni Ăźn Noul Testament. The Catholic Encyclopedia dă o schiță istorică a acestui lucru, arătĂąnd cum s-au luptat oamenii și chiar au murit din cauza acestei controverse, mai ales Ăźn secolul 8. Deși susține folosirea statuilor și picturilor, ea spune: „Se pare că, vreme de multe secole, unii creștini au avut o antipatie față de picturile sfinte, bănuind că folosirea lor era, sau ar fi putut deveni, idolatră”, se menționează mai mulți episcopi catolici care erau de această părere.15 Totuși, fără Ăźndoială că este Ăźmpotriva Ăźnvățăturii lui Cristos ca oamenii – indiferent Ăźn care tabără ar fi – să se lupte și să se omoare din cauza acestei chestiuni.

Sfinții catolici sunt Ăźn mod obișnuit desenați cu un cerc sau o aureolă Ăźn jurul capului. Așa făceau artiștii și sculptorii din anticul Babilon Ăźn jurul capului oricărei ființe pe care doreau s-o reprezinte ca zeu sau zeiță!” Romanii o zugrăveau pe Circe, zeița soarelui, cu un cerc Ăźn jurul capului. Cu toate că aceasta nu este o chestiune majoră Ăźn sine, o comparare a desenelor care Ăźi reprezintă pe Circe, Buda și St. Augustin – fiecare cu un simbol circular Ăźn jurul capului – arată că acest uzaj a fost influențat de un obicei precreștin.

Biserica din primele patru secole n-a folosit imagini ale lui Cristos. Scripturile nu dau nici o descriere a trăsăturilor Lui fizice ca să I se poată face cu ajutorul lor un portret fidel. Ca urmare, pare vădit că tablourile cu Cristos, ca și cele cu Maria și cu sfinți, au provenit din imaginația artiștilor. Nu trebuie decĂąt să aruncăm o scurtă privire Ăźn arta religioasă ca să vedem că Ăźn diferite secole și Ăźn diferite națiuni au fost găsite multe tablouri diferite ale lui Cristos. Este evident că nu toate Ăźl pot zugrăvi așa cum a arătat El cu adevărat! Pe lĂąngă aceasta, acum că S-a Ăźnălțat la cer, nu-L mai cunoaștem “ün felul cărnii” (2.Cor.5:16), fiind „glorificați” (Io.7:39) și cu un „trup glorificat” (Fil.3:21), nici chiar cel mai bun artist din lume nu I-ar putea face portretul Regelui Ăźn frumusețea lui. Orice pictură, chiar cea mai bună, n-ar putea arăta niciodată cĂąt de minunat este El cu adevărat!

Sursa: http://religiatainica.go.ro/

.  

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...APARATE VULCANIZARE, AEROTERME, MASINI DE SPALAT...Vezi aici!