Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Conștiința - «procurorul» lui Dumnezeu

Publicat la 2011-11-07 de Traian

O persoană care a comis evaziuni fiscale a dorit să-și elibereze conștiința apăsată trimițĂąnd o scrisoare anonimă Direcției Fiscale: «Am pus o parte din datoria mea pentru impozit. Dacă Ăźn noaptea următoare nu voi putea dormi din nou, veți primi și mai mult».

Conștiința nu este un organ fizic, ea nu poate fi privită, operată sau transplantată, și totuși ea există. Care este de fapt originea ei? Ce intenții are ea? Cine a așezat-o Ăźn noi? De unde provine «vocea lăuntrică» a conștiinței? S-au făcut cele mai diverse interpretări. Doar o mică alegere este suficientă:

‱ Conștiința este o instanță, o putere, care este așezată Ăźn noi să judece din punct de vedere moral faptele, gĂąndurile, planurile și concepțiile noastre (Neue Genfer Studienbibel / Noua Biblie de Studiu de la Geneva).

‱ Conștiința este acea voce lăuntrică care-l Ăźmpinge pe om să facă ceea ce crede că este corect (Charles Ryle).

‱ Din punct de vedere divin, conștiința este nervul central al ființei noastre, care reacționează la conținutul moral al acțiunilor noastre (Oswald Sanders).

‱ Un indian din Canada de Nord a descris Ăźn mod plastic conștiința considerĂąnd-o un triunghi așezat Ăźn interiorul nostru: «Dacă săvĂąrșesc o nedreptate, el se rotește, iar acest lucru este foarte dureros».

Aș dori să numesc conștiința procurorul lui Dumnezeu, deoarece ea ne acuză atunci cĂąnd greșim. Potrivit Scripturii, diavolul este acuzatorul nostru Ăźnaintea lui Dumnezeu, dar Satan nu este omniprezent și omniscient. Însă conștiința noastră, adică acuzatorul din noi, este permanent prezentă: «CĂąnd au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor, și au ieșit afară, unul cĂąte unul, ĂźncepĂąnd de la cei mai bătrĂąni, pĂąnă la cei din urmă» (Ioan 8,9). «Ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă Ăźn inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gĂąndurile lor, care sau se Ăźnvinovățesc sau se dezvinovățesc Ăźntre ele» (Rom. 2,15). Prin conștiință, Legea lui Dumnezeu este scrisă Ăźn inimile noastre.

Ce dorește conștiința?

Ea dorește să descopere vina pe care o avem Ăźnaintea lui Dumnezeu ca să ne poată conduce la iertare. Dragi cititori, aș dori să vă adresez cĂąteva Ăźntrebări directe: Ați privit sau ați citit zilele trecute ceva de care ar fi fost mai bine să vă lipsiți? - Ați mers cumva undeva unde ar fi fost mult mai bine să nu vă fi dus? - Ați avut părtășie cu oameni a căror companie mai bine ați fi evitat-o? - Ați Ăźnșelat, ați abuzat de Ăźncrederea cuiva? - Ați neglijat ceva ce ar fi trebuit să faceți de mult? Ați mințit zile le acestea Ăźn mod conștient, de frică să nu pierdeți ceva sau ați tăinuit ceva de teama consecințelor? - Nu v-ați achitat Ăźncă nici acum datoria? - Ați spus sau ați gĂąndit ceva despre aproapele dumneavoastră ce ar fi fost mai bine să nu fi spus sau să nu fi gĂąndit? - Ați preferat să faceți altceva Ăźn loc de studiu biblic, să mergeți la biserică sau la ora de rugăciune etc.? Și-a făcut simțită prezența conștiința dumneavoastră la aceste Ăźntrebări? Dacă da, atunci continuați citirea articolului.

Conștiința ne acuză: «CĂąnd au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor, și au ieșit afară, unul cĂąte unul, ĂźncepĂąnd de la cei mai bătrĂąni, pĂąnă la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia, care stătea la mijloc» (Ioan 8,9). Ei și-au recunoscut vina. Conștiința dumneavoastră murdară fie vă va Ăźndepărta, fie vă va apropia de Isus, fie veți ocoli, fie veți căuta prezența Lui. Pentru unele persoane o conștiință murdară a fost primul motiv de a nu mai citi Biblia, de a evita părtășia cu credincioșii, de a se dezvinovăți și de a-i acuza pe alții. Cel care capitulează Ăźnsă Ăźnaintea conștiinței lui murdare și caută refugiu la Isus va găsi iertare.

Conștiința ne urmărește și ne Ăźmpovărează. Unei anumite persoane i s-a cerut să picteze conștiința. Drept urmare, el a pictat un cal Ăźn plin galop, urmărit de viespi și albine. Dedesubt a scris: «Frustra curris», care Ăźnseamnă: «Alergarea ta este zadarnică».

În cotidianul «Știrile din Ruhr» din anul 1959 a fost publicat un articol despre un soldat american care i-a trimis primarului general al unui oraș din regiunea Ruhr o scrisoare și un joc de șah. Americanul a scris că Ăźn timpul cuceririi Germaniei a găsit Ăźntr-o casă - după terminarea războiului - un joc de șah. E1 și camarazii săi s-au jucat cu el, iar atunci cĂąnd au plecat mai departe l-au luat pur și simplu cu ei. La Ăźntoarcerea Ăźn patria sa (America), a luat jocul de șah cu sine. Dar Ăźn ciuda celor 15 ani care au trecut de atunci, el simte o neliniște lăuntrică, deoarece a furat jocul și trebuie să-l Ăźnapoieze: «Este doar un joc de șah, dar conștiința nu mă lasă Ăźn pace».

Un medic psihiatru a relatat că un funcționar al unei bănci a venit la el la cabinet cu simptomele evidente ale unei «epilepsii»: abia se mai ținea pe picioare, se Ăźmpiedica și Ăźi era frică să nu cadă pe stradă. În urma consultației a reieșit că din punct de vedere organic omul era perfect sănătos, dar existau indiciile unei neliniști lăuntrice. «L-am Ăźntrebat dacă nu cumva a furat bani din casă. Speriat peste măsură, a recunoscut fapta sa, dar a afirmat că ar fi restituit totul. Acum, el trăiește cu frica că vina lui s-ar putea afla ulterior. O ședință de consiliere și o recunoaștere a vinei Ăźmpreună cu disponibilitatea de a-și asuma consecințele acțiunii sale au adus vindecare grabnică».

«CĂątă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mĂąna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pămĂąntul de seceta verii» (Psalm 32,3-4). Ca observație la aceste versete, Bruns scrie următoarele: «CĂąntărețul cĂąntă cu o sinceritate impresionantă despre lupta grea care s-a dat Ăźnăuntrul său: săvĂąrșise multe păcate pe care le cunoștea. De asemenea, știa că doar recunoașterea sinceră Ăźnaintea lui Dumnezeu ar putea ajuta. Dar el nu vroia (sau nu putea) să facă pasul acesta. Deși Ăźn interiorul său exista un suspin, deși somnul i-a pierit și era bolnav, el s-a Ăźmpotrivit a-și recunoaște vinovăția. El chiar indică motivul acestei neliniști interioare și nevoi trupești: mĂąna Domnului - mĂąnia lui Dumnezeu - nu i-a dat liniște, el trebuia să sufere sub tortura conștiinței lui pătate (mii de oameni au experimentat deja lucrul acesta mereu și mereu)». Soluția este foarte simplă: «Atunci mi-am mărturisit păcatul meu, și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!" Și Tu ai iertat vina păcatului meu» (Psalm 32,5).

Ce putem face cu conștiința noastră?

Dumnezeu a așezat Ăźn noi conștiința și o lasă să fie procurorul Său, folosind-o ca purtător de cuvĂąnt. Însă conștiința ar putea să ne Ăźndrume greșit sau Ăźn cel mai rău caz să fie manipulată de diavol. De aceea este extrem de important cui Ăźi subordonăm conștiința. Dietrich Bonhoeffer afirma: «Conștiința noastră are voie să fie stăpĂąnită doar de o singură persoană: Isus Cristos».

Există Ăźnsă posibilitatea ca Ăźn timp conștiința să devină nesimțitoare: «Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrĂąnare, și săvĂąrșesc cu lăcomie orice fel de necurăție» (Efes. 4,19). Cine stăruie Ăźn păcat Ăźn ciuda strigătului conștiinței sale murdare, cine se dă păcatului Ăźn mod conștient, acela devine cu timpul insensibil. După cum am văzut, indianul canadian a descris conștiința ca pe un triunghi care se rotește Ăźn mod dureros atunci cĂąnd săvĂąrșim vreo nedreptate. El a adăugat Ăźnsă: «Dacă totuși continuu să fac răul, atunci el se ĂźnvĂąrte pĂąnă cĂąnd colțurile i se tocesc. Iar după aceea nici nu Ăźl mai simt». Astfel a fost Pol Pot, Ăźnfricoșătorul președinte al Cambodgiei, care este răspunzător pentru moartea a 2 milioane de persoane Ăźn decursul a numai trei ani și jumătate o cincime din populația de atunci. La acea dată era suficient să porți o pereche de ochelari sau să aparții unei grupări academice pentru a fi ucis Ăźntr-un mod tragic. Oamenii erau terorizați prin colonizări forțate, lagăre de muncă, torturi psihice și lipsă de hrană. În 1997, Pol Pot a explicat Ăźntr-un interviu că el ar avea «o conștiință curată». Dar va veni o zi, Ăźn care orice om va sta Ăźnaintea Dumnezeului celui viu și va fi judecat de El. Banda magnetică a sufletului nostru, care a Ăźnregistrat totul cu o precizie incoruptibilă, va fi atunci derulată. Toate faptele, neglijența, păcatele omise, gĂąndurile chiar și cele ascunse -, cuvintele și convingerile, chiar și motivațiile noastre vor fi aduse la lumină.

Este de asemenea posibil ca și conștiința să ajungă la confuzie: «Primiți bine pe cel slab Ăźn credință, și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor Ăźndoielnice» (Rom. 1 4,1). Astfel, de pildă, un hindus are mustrări de conștiință dacă Ăźnjunghie o vacă. Dar pentru el n-ar conta dacă ar trebui să-și jertfească copiii sau dacă văduvele ar trebui să se arunce pe rugul soților lor decedați. Conștiința se adaptează la normele și morala corespunzătoare mediului ei. Următorul exemplu clarifică această stare de lucruri:

«Țăranii dintr-o țară socialistă au mers la primarul unui oraș și l-au Ăźntrebat: „Tovarășe primar, spune-ne: Ce este dialectica?" Primarul a spus: „Dragi tovarăși, nu vă pot explica lucrul acesta atĂąt de simplu. Dar doresc să vă dau un exemplu. Imaginați-vă că vin la mine doi tovarăși. Unul este curat, iar celălalt murdar. Le spun să facă o baie. Care dintre cei doi vor accepta să facă baie?" „Cel murdar" - au răspuns țăranii. „Nu, cel curat" răspunde primarul „deoarece cel curat este obișnuit să facă baie; cel murdar nu pune preț pe baie. Deci care dintre ei va accepta să facă baie?" „Cel curat" - au răspuns țăranii. „Nu, cel murdar, deoarece el trebuie să facă baie" - a spus primarul - „deci care dintre cei doi acceptă să facă baie?" „Cel murdar" - au răspuns țăranii. „Nu, ci amĂąndoi" - a răspuns primarul „deoarece cel curat este obișnuit să facă baie, iar cel murdar are nevoie de o baie. Deci care dintre ei acceptă să facă baie?" „AmĂąndoi" - au răspuns țăranii Ăźncurcați. „Nu, nici unul, pentru că cel murdar nu este obișnuit să facă baie, iar cel curat nu are nevoie de o baie". „Dar tovarășe primar" au protestat țăranii - „cum să Ăźnțelegem noi lucrul acesta? De fiecare dată spui altceva, și de fiecare dată numai ceea ce Ăźți convine". „Ați văzut? Aceasta Ăźnseamnă dialectică" - a răspuns primarul zĂąmbind».

Este hazliu - dar problema este foarte serioasă. Nu suntem uneori și noi asemenea dialecticienilor? Noi știm că am făcut ceva rău. O voce din interiorul nostru ne spune lucrul acesta deschis. Însă imediat este acolo și o altă voce, vocea dialectică, avocatul Celui Rău. Noi știm ce spune ea cu predilecție: «Nu este chiar așa de rău. Cine o va lua Ăźn serios? Nu fac și alții lucrul acesta? Nimeni n-a văzut-o. Pur și simplu n-am putut altfel. O dată este egal cu nici o dată». Astfel se face auzită vocea aceasta. Ea Ăźncearcă să bagatelizeze, să răstălmăcească, să prezinte altfel ceea ce s-a ĂźntĂąmplat cu adevărat. Această voce satanică dorește să contrazică conștiința care Ăźncepe să se trezească. Cineva a descris odată conștiința ca «o alarmă cu contact slab, care se Ăźntrerupe mereu». De aceea, ea trebuie să fie exersată sau «antrenată». Conștiința are nevoie de instruire, ea trebuie să se alinieze după CuvĂąntul lui Dumnezeu, ea are nevoie de călăuzirea Duhului SfĂąnt. Conștiința noastră trebuie să fie orientată după măsura lui Dumnezeu. O conștiință care nu trăiește după valorile lui Isus va fi influențată de Cel Rău și va pune totul sub semnul Ăźntrebării, potrivit următorului motto: «Nu este chiar așa de rău. Cine o va lua Ăźn serios?».

În schimb, conștiința care trăiește după valorile lui Isus se va comporta ca femeia de la volan care a fost presată de soțul ei să mărească viteza: «Mă voi feri să conduc prea repede aici Ăźn „Zona 30"». Sau ca noul muncitor, atunci cĂąnd colegii lui i-au povestit că este ceva foarte obișnuit să furi uneori și scule: «Mă voi feri să fur». De aceea, să ne exersăm conștiința să nu se lase dusă Ăźn eroare: «... avĂąnd un cuget curat; pentru ca cei ce bĂąrfesc purtarea voastră bună Ăźn Cristos, să rămĂąnă de rușine tocmai Ăźn lucrurile Ăźn care vă vorbesc de rău» (1 Petru 3,16). Apostolii s-au ostenit să umble cu o conștiință curată: «Lauda noastră este mărturia, pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat Ăźn lume, și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o Ăźnțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu» (2 Cor. 1,12). Pavel și-a exersat («antrenat») conștiința pentru ca ea să fie curată Ăźnaintea lui Dumnezeu și Ăźnaintea oamenilor: «De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat Ăźnaintea lui Dumnezeu și Ăźnaintea oamenilor» (Fapte 24,16). Așa cum un ceas trebuie fixat și reglat mereu, la fel și conștiința noastră trebuie «fixată» mereu după Scriptură, deoarece «cugetul meu, luminat de Duhul SfĂąnt Ăźmi este martor» (Romani 9,1).

Avem mărturia unui cuget curat?

Noi putem să ne Ăźnlăturăm conștiința: «... și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii I-au pierdut, și au căzut din credință» (1 Tim. 1,19). Cunoașteți povestea țăranului al cărui cĂąine lătra noaptea pentru că erau niște hoți Ăźn curte? Deoarece el nu dorea să fie deranjat din somn, și-a luat pușca și plin de mĂąnie și-a Ăźmpușcat cĂąinele. A doua zi Ăźnsă, țăranul a văzut că totul i-a fost furat. Tot așa unii Ăźși «ßmpușcă» conștiința, o dau la o parte, pentru că ea Ăźi mustră mereu. Dar Ăźntr-o zi, ei se vor vedea confruntați cu rezultatul, atunci cĂąnd vor eșua Ăźn credință și vor pierde totul.

De asemenea, conștiința poate fi stigmatizată; aceasta este Ăźnainte de toate un semn al vremii sfĂąrșitului și al căderii de la credință. «Dar Duhul spune lămurit că, Ăźn vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri Ăźnșelătoare și de Ăźnvățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, Ăźnsemnați cu fierul roșu Ăźn Ăźnsuși cugetul lor» (1 Tim. 4:1-2). Astfel a afirmat, de pildă, cĂąntărețul de muzică soul-pop Xavier Naidoo Ăźntr-un interviu acordat revistei Focus (ediția 47/2000):

Focus: Sunteți de opt ani Ăźmpreună cu Steffi, prietena dumneavoastră. De ce nu intră Ăźn discuție o căsătorie?

Naidoo: Pentru că niciodată n-aș putea promite Ăźnaintea lui Dumnezeu că-i voi fi credincios Ăźntotdeauna. Dacă nu trebuie să fac această promisiune, nici nu o pot desface. Pentru mine, această relație este foarte importantă și fără certificat, pentru că n-o las să eșueze.

Focus: Cum arată Dumnezeul dumneavoastră?

Naidoo: Incredibil de bun ... Recunosc din multe semne că generația noastră trăiește Ăźntr-o lume pe care Dumnezeu a creat-o pentru cei buni. Moartea nu vine de la Dumnezeu ... În noi moțăie veșnicia. Aș dori să experimentez nemurirea Ăźn acest trup și să stau și să sărbătoresc și peste 1000 de ani Ăźmpreună cu prietenii mei. Depinde numai de starea mea sufletească cĂąt de bătrĂąn voi fi.

Mai mare nici nu putea fi contradicția cu ceea ce Ăźi scrie Pavel lui Timotei: «... ci să păstreze taina credinței Ăźntr-un cuget curat» (1 Tim. 3,9).

Cum ajung să dobĂąndesc un cuget curat?


Probabil că la citirea acestor rĂąnduri, unii aveți conștiința tulburată, iar unora li s-a trezit ceea ce era Ăźngropat de mult timp. Dar poate că la unii, conștiința care le era tocită, li s-a ascuțit din nou și acum Ăźmpunge Ăźn interiorul lor și Ăźi doare. Este conștiința procurorul dumneavoastră? Puneți-vă următoarea Ăźntrebare: «Cum pot avea din nou liniște? Cum găsesc pacea?» Mai ĂźntĂąi, putem să fim convinși că sĂąngele lui Isus Cristos are puterea să ne ierte păcatele și să ne elibereze de conștiința noastră murdară: «... cu atĂąt mai mult sĂąngele lui Cristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine Ăźnsuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu!» (Evrei 9,14). Putem fi eliberați de conștiința noastră murdară pentru a-L sluji pe Dumnezeu.

Dacă vă Ăźndoiți de lucrul acesta, atunci puteți ști că Dumnezeu ne dă un răspuns și Ăźn acest caz, deoarece Ăźndurarea Lui este mai mare decĂąt orice conștiință oricĂąt de murdară ar fi. El, Căruia nimic nu-I este ascuns, vede nu numai greșelile noastre, ci și jertfa Fiului Său, care ne aduce iertare. Isus este Marele Avocat, care Ăźnfruntă procurorul și este de partea noastră. «Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr, și ne vom liniști inimile Ăźnaintea Lui, Ăźn orice ne osĂąndește inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decĂąt inima noastră, și cunoaște toate lucrurile. Preaiubiților, dacă nu ne osĂąndește inima noastră, avem Ăźndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, și facem ce este plăcut Ăźnaintea Lui» (1 Ioan 3,19-22).

În final, Ăźncă un exemplu din viața de toate zilele a unui tĂąnăr:

‱ Luni, ora 8°°. Vin la școală, și acești tipi deja stau aici. «Și acum ești Ăźn excursia evlavioasă?» În mintea mea se ĂźnvĂąrte totul, conștiința Ăźmi este neliniștită. StrĂąng din dinți și răspund: «Da!».

‱ Marți, ora 8°°. Vin la școală, și acești tipi stau din nou aici. «Astăzi din nou este club evlavios?» În capul meu se ĂźnvĂąrte totul, conștiința Ăźmi este neliniștită. Privesc țintă la pămĂąnt și  răspund: «Poate».

‱ Miercuri seara, ora 19°°. Vin acasă. Familia mea merge la biserică. «Nu vii cu noi?» În mintea mea se ĂźnvĂąrte totul, conștiința Ăźmi este neliniștită. Îmi mușc buzele și răspund: «Nu!»

‱ Duminică dimineața, ora 10°°.  Stau Ăźn camera mea, singur cu conștiința mea. Mă rog și strig către Dumnezeu: «Mă mai primești Ăźncă o dată?» Și El răspunde: «Da!»

«Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, și cu trupul spălat cu o apă curată» (Evrei 10,22).

Norbert Lieth

 

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE PVC, CARAMIZI ECOLOGICE...Vezi aici!