Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ce înseamnă să fii femeie în Islam ?

Publicat la 2011-11-03 de Traian

 Tot mai multe și mai multe fete din țara noastră cad pradă islamului. VăzĂąnd tot mai des fete acoperite  Ăźn stradă, mă Ăźntreb cĂąte din ele știu cu adevărat ce Ăźnseamnă să fii femeie Ăźn islam? Astăzi vom privi la acest subiect.

     O treaptă mai jos decĂąt bărbatul


    228. Muierile divorțate trebuie să aștepte trei menstruații și nu le este Ăźngăduit să ascundă ce a făcut Allah Ăźn pĂąntecele lor, dacĂŁ ele cred Ăźn Allah și Ăźn Ziua de Apoi. Iar bărbații lor sunt mai Ăźndreptățiți să le aducă Ăźnapoi Ăźn acest răstimp, dacă vor Ăźmpăcarea. Ele au drepturi egale cu obligațiile lor, după cuviință. Dar bărbații au o treaptă peste ele. Și Allah este Atotputernic, Înțelept.

Musulmanii Ăźncearcă de multe ori să ne arate din versetul acesta că “soțiile au drepturi egale cu obligațiile lor, după cuviință”, ĂźncercĂąnd să spună că ele au drepturi egale cu soții lor. Totuși, dacă citești mai atent această expresie, Ăźnțelegi că femeia are drepturi egale cu obligațiunile ei. Adică cĂąte obligațiuni, atĂątea și drepturi, nici mai mult nici mai puțin. Dar, bărbatul este cu o treaptă peste soția sa. Adică el, are mai multe drepturi decĂąt obligațiuni. Aceasta atitudine față de femeie se simte foarte mult Ăźn lumea musulmană. De cele mai multe ori, sărmanele femei, sunt folosite numai pentru a face copii, mĂąncare și  curat Ăźn casă, Ăźn rest, ea nu trebuie să se mai amestece Ăźn alte treburi. Femeile romĂąnce sau moldovence, căsătorite cu musulmani, de multe ori neagă acest adevăr. Dar, Ăźnainte ca să mă convingă că nu am dreptate, să cerceteze sursele despre viața femeilor Ăźn Asia, acolo unde Islamul stă la baza societății și apoi să argumenteze dacă nu este așa.

Și Biblia ne Ăźnvață că bărbatul este capul femeii(1Corinteni 11:3-4), dar aceasta se referă la rolul lor Ăźn căsătorie și nu la valoare. Cu privire la valoarea femeii și a bărbatului, Biblia ne Ăźnvață că ambii au fost creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu (Genesa 1:16-17) și ambii vor avea parte de viața veșnică (1Petru3:7). Faptul că bărbatul este capul femeii Ăźn căsătorie, aceasta nu-i dă dreptul să o trateze inferior, ci dimpotrivă, are responsabilitatea de a o iubi și a o Ăźngriji cu drag. Bărbatul ca și cap, are mai mlte responsabilități decĂąt femeia, și asta aduce o și mai mare grijă din partea sa pentru soție și a Ăźntregii familii. Cu părere de rău, Islamul nu poate oferi așa ceva. Femeia Ăźn Islam, este

Bătută fără motiv-cĂąnd bărbatul dorește


    Pe acelea de a căror neascultare vă temeți, povățuiți-le(mustrați-le), părăsiți-le Ăźn paturi și loviți-le! Dar dacă ele [revin și] ascultă de voi, atunci nu mai căutați pricină ßßmpotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreț.(Sura 4:34b)

Orice faptă a soției care Ăźl face pe soț să se teamă de neascultarea ei, Ăźi dă tot dreptul să o mustre, să o lipsească de relația intimă și apoi să o bată. Soțul o poate părăsi Ăźn pat pe soție Ăźn orice moment și aceasta nu Ăźl va face să sufere prea mult, deoarece el are dreptul să aibă mai multe soții. Soțul poate avea mai multe soții, Ăźnsă  soția nu are dreptul să aibă mai mulți bărbați. Dacă soțul și soția ar fi fost egali Ăźnaintea Lui Dumnezeu, așa cum pretind musulmanii, atunci ar fi trebuit și soția să aibă dreptul să aibă 4 bărbați, ceea ce este categoric exclus.

În caz de preacurvie – Ăźnchisă Ăźn casă pĂąnă la moarte

    15. Îümpotriva acelora care preacurvesc dintre muierile voastre(15), chemați să facă mărturie patru dintre voi. Iar de au mărturisit, atunci țineți-le ßßnchise Ăźn case pĂąnă la moarte sau Allah va porunci pentru ele altă cale.(Sura 4:17)

Nu vreau să Ăźndreptățesc fapta preacurviei. Dar vreau să atrag atenția la un detaliu. Pedeapsa acestei femei se bazează pe mărturia a 4 bărbați care sunt chemați să facă mărturie. Mai departe, de la femeie nu se cere nici un răspuns de apărare, ci totul depinde de cei 4 bărbați. Care nu se spune că au fost martori, ci doar trebuie chemați ca să facă mărturie. Și dacă soțul tare Ăźși dorește acest lucru, atunci fii sigur că nu-i va fi greu să găsească pe acei 4 ca să depună  mărturii mincinoase. Ca rezultat, casa femeii devine Ăźnchisoarea ei. Va trebui să stea Ăźnchisă Ăźn casa sa, pĂąnă la moarte. Dar apare o Ăźntrebare logică aici: “ Cu cine a preacurvit femeia aceasta? Unde este bărbatul care a preacurvit cu ea?” Despre bărbat, Mohamed nu spune nimic, pentru că vezi tu, “bărbatul este cu o treaptă peste femeie”. Lui i se poate, soției nu
 Și apoi cum să spună așa despre bărbat, dacă ostașii lui și Ăźnsăși Mohamed, ori de cĂąte ori cucereau vreun oraș, localitate, unul din primele lucruri pe care le făceau, era violarea femeilor din acea regiune, motivĂąnd că acesta este un drept lăsat lor de Allah
 Să citești Hadisurile și te vei convinge de ceea ce-ți spun.

Draga mea, Dumnezeu a creat pe fiecare din noi, după chipul și asemănarea Sa. El a pus Ăźn noi(bărbați și femei), aceleași valori. Ca și valoare, Ăźn ochii Lui noi suntem egali. Te Ăźntreb pe tine acum, ești tu gata să fii tratată ca un obiect de uz casnic ? Ești tu gata să fii doar ca o mașină de făcut copii, curat Ăźn casă și la orice suspiciune a soțului să fii bătută de el ? Poate vei spune aici, că și Ăźn creștinism sunt cazuri cĂąnd bărbații Ăźși bat soțiile. În primul rĂąnd eu cred că cel ce ridică mĂąna asupra soției sale, nu este un creștin autentic. Dar Ăźn al doilea rĂąnd, aceste cazuri Ăźn creștinism sunt condamnate de Dumnezeu și de lege, dar nici Ăźntr-un  caz Ăźncurajate. Una este cĂąnd bărbatul tău se răzvrătește Ăźmpotriva Lui Dumnezeu și te lovește, și cu totul alta este cĂąnd Însuși “Dumnezeu” Ăźl motivează să facă acest lucru.

Tu meriți o viață mult mai bună și mult mai nobilă. Dumnezeu ne oferă această viață, doar  prin credință Ăźn Domnul Isus Hristos, care a murit pentru păcatele fiecăruia din noi! Dacă tu și bărbatul tău, nu-L veți cunoaște pe Domnul Isus Hristos ca și Domn și MĂąntuitor, indiferent de religia ta, tu nu vei putea avea o familie fericită cu adevărat. Doar El vă poate zidi o familie fericită. Crede Ăźn El ca să fii mĂąntuit.

Coranul Ăźnvață bărbații să-și bată soțiile

“Adevărata dragoste din partea soțului, femeia, o  poate experimenta doar Ăźn islam”- era afirmația femeii  romĂąnce căsătorită cu un musulman.
Fetele moldovence sau romĂąnce, de multe ori Ăźn naivitatea lor cred astfel de afirmații.  Mă Ăźntreb totuși cĂźt se știe despre ce Ăźnvață Coranul  cu privire la relația soț-soție ? Oare știu aceste femei că Ăźn Islam, femeia este totdeauna privită inferioară bărbatului? Să privim cum  sfătuiește Muhamed pe bărbații musulmani să-și trateze soțiile.  Sunt multe versete Ăźn Coran și Hadise, care vorbesc la acest subiect.  Totuși astăzi mă voi opri doar la textul de mai jos.

    Bărbații sunt proteguitori(protectori)ai muierilor, datorită calităților deosebite cu care i-a dăruit Allah și datorită cheltuielilor pe care le fac din bunurile lor. Iar cele evlavioase [dintre femei] sunt ascultătoare și păzitoare[ale celor care trebuiesc păzite] Ăźn absența soților lor, pe care și Allah le păzește. Pe acelea de a căror neascultare vă temeți, povățuițile, părăsițile Ăźn paturi și loviți-le! Dar dacă ele revin și ascultă de voi, atunci nu mai căutați pricină Ăźmpotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreț. (Sura 4:34)

Muhamed, Ăźnvață pe bărbați că Ăźn cazul Ăźn care acestora li se pare sau nu sunt siguri de ascultarea soțiilor lor, ei trebuie să Ăźntreprindă 3 pași Ăźn disciplinarea lor.

Pasul 1- Avertizare-mustrare

De menționat aici faptul că traducătorul Coranului Ăźn limba romĂąnă a căutat mult ca  să găsească cuvĂąntul care nu presupune prea multă violență. Și Ăźn cele din urmă a găsit cuvĂąntul “povățuire”. Alte traduceri, traduc acest cuvĂąnt ca “mustrare avertizare, dojeniție” Deci prima pedeapsă pe care bărbatul trebuie să o dea soției sale Ăźn islam, este cea verbală. O avertizare verbală. După aceasta, urmează pasul următor.

Pasul 2 – Lipsa relațiilor intime


Dacă Ăźn opinia soțului, soția nu s-a Ăźndreptat după prima avertizare și mustrare, atunci el trebuie să o părăsească Ăźn pat, adică  să o lipsească de relația sexuală. În Islam, soția nu are dreptul să se bucure cĂąnd dorește ea de relația intimă, ci soțul  decide acest lucru. Ce mare deosebire vedem aici Ăźntre Ăźnvățătura Coranului și cea a Bibliei. Dumnezeu Ăźn Biblie ne Ăźnvață  contrariul cĂąnd spune:

    Bărbatul să-și Ăźmplinească față de nevastă datoria de soț; și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpĂąnă pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpĂąn peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decĂąt doar prin bună Ăźnvoială, pentru un timp, ca să vă Ăźndeletniciți cu postul și cu rugăciunea; apoi să vă Ăźmpreunați iarăși, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpĂąnirii voastre. (1 Corinteni 7:3-5)

Dumnezeu spune clar Ăźn Biblie că bărbatul n-are dreptul să-și lipsească soția  de intimitate,  Ăźndeplinindu-și astfel  datoria sa de soț. AtĂąt soțul cĂąt și soția au o datorie sfĂąntă de a Ăźmplini nevoia sexuală partenerului de căsătorie. Se pot lipsi de această datorie numai prin buna Ăźnvoială, dar pentru o perioadă scurtă. De ce ? Ca să nu dea prilej diavolului să-i ispitească. Deci, cu alte cuvinte, manipularea sexuală este  un  păcat inspirat de  Satan.  Acum, dacă Dumnezeu Ăźn Biblie interezice această manipulare ca să nu dea prilej Satanei, dar Ăźn Coran, manipularea aceasta este poruncită, oare care dumnezeu vorbește Ăźn Coran?

Pasul 3 – Bătaie


Ca să te ajut să urmărești mai ușor, Ăźți propun din nou să citești Sura 4:34 ultima parte:

    Pe acelea de a căror neascultare vă temeți, povățuițile, părăsițile Ăźn paturi și loviți-le! Dar dacă ele revin și ascultă de voi, atunci nu mai căutați pricină Ăźmpotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreț. (Sura 4:34)

Ultimul pas Ăźn disciplinarea soției, potrivit Coranului este bătaia. BineĂźnțeles că musulmanii au găsit și aici “explicații” spunĂąnd că  proorocul nu se referă la lovituri de violență, ci lovituri ușoare pentru a le aduce la reascultare. În primul rĂąnd acestea sunt adăugiri făcute de Ăźnsuși musulmani, pentru a masca Ăźntr-un fel violența Ăźn familie. Dar chiar dacă acele lovituri trebuie să fie ușoare, mă Ăźntreb cum bărbatul ĂźÈ™i măsoare lovitura ca fiind una  ușoară sau violentă, după ce etalon se conduce? Dar ce se face sărmana femeie dacă soțul ei este sportiv ? O lovitură “ușoară” Ăźi poate face nockout. Soția Ăźnsă, nu se poate plĂąnge pe soț, pentrucă Ăźnsuși Allah a poruncit așa Ăźn Coran ca ea să fie disciplinată. Cum Ăźți pare draga mea o astfel de “dragoste” ?  Cu siguranță că o astfel de “dragoste” nu găsim Ăźn Biblie. Biblia ne Ăźnvață opusul cĂąnd spune:

    Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin CuvĂąnt, ca să Ăźnfățișeze Ăźnaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbĂąrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfĂąntă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine Ăźși iubește nevasta se iubește pe sine Ăźnsuși. (Efeseni 5:25-28)

Bărbatul este chemat să-și iubească nevasta avĂąnd ca exemplu pe MĂąntuitorul, care S-a dat pe Sine Însuși pentru Biserica Sa. Dumnezeu cheamă pe bărbați să-și iubească soțiile necondiționat. Biblia nu spune “bărbaților iubiți-vă nevestele dacă ele sunt supuse vouă”. Dragostea bărbatului față de soția sa, potrivit Bibliei, trebuie să fie una necondițioantă. Acum Ăźnțelegi contrastul ? Dacă pretindem că Coranul este o carte “superioară” Biblie, atunci el ar trebui să aducă o Ăźnvățătură mult mai presus de cea a Biblie. Dar haideți să fim serioși
 dacă să vorbim Ăźn contextul subiectului nostru, ce lucruri ieșite din comun Ăźnvață Coranul aici ? Oare ateiștii nu tot așa procedează cu soțiile lor ? Va spune cineva că și Ăźn creștinism sunt cazuri cĂąnd bărbații Ăźși bat soțiile. Trebuie să recunosc, că pot fi și astfel de cazuri. Dar știi care este diferența ? În creștinism bătaia Ăźn familie este condamnată de Însuși Dumnezeu, pe cĂźnd Ăźn Islam este poruncită de Ăźnsuși Allah.

GĂźndește-te singur:
Dragul meu, hai să fim sinceri și să privim lucrurile așa cum sunt. Despre ce fel de “dragoste” adevărată poate fi vorba Ăźn Islam, cĂąnd Ăźnsuși Coranul poruncește ca femeia să fie bătută? Și știi ce este dureros ? În acel verset nu spune că femeia trebuie bătută dacă a fost neascultătoare, ci doar pentru simplu motiv că  soțului i s-a părut aceasta. Deci nici măcar nu trebuie dovezi. Tot acest verset spune că după cei 3 pași de disciplină : “
dacă ele(soțiile) revin și ascultă de voi, atunci nu mai căutați pricină Ăźmpotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreț”. Însă cum să revină la ascultare sărmana femeie dacă ea nici nu s-a răzvrătit ? Apoi care sunt criteriile după care soțul trebuie să vadă că soția s-a Ăźntors la ascultare sau nu ? Nu avem aceste criterii după cum nu avem nici criteriile după care să indentificăm neascultarea ei. Totul este Ăźn mĂąna “generoasă” a bărbatului, pe care Allah la făcut cu o treaptă mai superior decĂąt femeia
(Sura 2:228)

Draga mea, te rog să nu te lași prinsă Ăźn capcana diavolului crezĂąnd  că tu vei fi tratată altfel. Dacă alegi să mergi pe calea Islamului, așteaptă-te să fii disciplinată de soțul tău Ăźn acest fel. Te Ăźndemn astăzi să Ăźncepi să citești Biblia și să cauți să vezi ce mare dragoste ți-a aratăt Dumnezeu ție personal.
sursa,crestinismul si islamul

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOBILIER, BICICLETE, HAINE, TERMOPANE, SALTELE...Vezi aici!