Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ce spune Biblia despre „Adânc”?

Publicat la 2011-11-03 de Traian

În cartea Apocalipsa se folosește cuvĂąntul „AdĂąnc” ca fiind un loc sub pămĂąnt. Să vedem  ce informație ne oferă Biblia despre AdĂąnc.

           AdĂąncul este legat cu apele de sub pămĂąnt:


Mai multe texte din Vechiul Testament prezintă acest loc ca fiind un loc adĂąnc sub pămĂąnt, unde se află ape multe. Cartea Genezei ne relatează că una din sursele de ape ale  potopului au fost izvoarele AdĂąncului celui mare:

           În anul al șasesutelea al vieții lui Noe, Ăźn luna a doua, Ăźn ziua a șaptesprezecea a lunii, Ăźn ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele AdĂźncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerurilor. (Geneza 7:11)

          Izvoarele Adßncului
și stăvilarele cerurilor au fost Ăźnchise, și ploaia din cer a fost oprită. (Geneza 8:2)

Sunt și alte texte care ne arată că Ăźn AdĂąnc sunt ape multe:

          La vederea Ta, se cutremură munții; se năpustesc rĂźuri de apă; adĂźncul Ăźși ridică glasul, și Ăźși Ăźnalță valurile Ăźn sus. (Habacuc 3:10)

La Isaia 44:24-28 găsim scrise cuvintele lui Dumnezeu, care vorbește despre lucruri care omenește par irealizabile, dar care Dumnezeu le-a hotărĂąt: restabilirea Ierusalimului prin porunca Ăźmpăratului Cir. Această prorocie a fost făcută cu 175 de ani Ăźnainte de nașterea lui Cir. În acest context Dumnezeu, ca să arate puterea Sa, spune că El zice AdĂąncului: Usucă-te și ĂźÈ›i voi seca rĂąurile. Prin aceasta arătĂąnd că la El nu există nimic imposibil. Dar de aici vedem că AdĂąncul este plin de ape.

    Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a Ăźntocmit din pĂźntecele mamei tale: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfășurat cerurile, Eu am Ăźntins pămĂźntul. Cine era cu Mine? Eu zădărnicesc semnele proorocilor mincinoși, și arăt ca Ăźnșelători pe ghicitori; fac pe cei Ăźnțelepți să dea Ăźnapoi, și le prefac știința Ăźn nebunie. Dar Ăźntăresc cuvĂźntul robului Meu, și Ăźmplinesc ce proorocesc trimeșii Mei; Eu zic despre Ierusalim: „Va fi locuit,” și despre cetățile lui Iuda: „Vor fi zidite iarăși, și le voi ridica dărĂźmăturile.” Eu zic adĂźncului: „Usucă-te, și Ăźți voi seca rĂźurile.” Eu zic despre Cir: ”El este păstorul Meu, și el va Ăźmplini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: „Să fie zidit iarăș!” Și despre Templu: „Să i se pună temeliile!” (Isaia 44:24-28)

             Legătura cu Locuința Morților:


Găsim două texte Ăźn Biblie Ăźn care Locuința Morților este pusă alături cu AdĂąncul. Se părea că sunt elemente asemănătoare, dar totuși diferite.

            Locuința morților și AdĂźncul
sĂźnt cunoscute Domnului, cu cĂźt mai mult inimile oamenilor! (Proverbe 15:11)

            După cum locuința morților și adĂźncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. (Proverbe 27:20)

            AdĂąncul este un loc pentru Ăźngerii căzuți (Diavolul și Ăźngerii lui):


Potrivit cu 2 Petru 2:4 AdĂąncul este locul unde Ăźngerii căzuți stau Ăźn Ăźntuneric, Ăźn lanțuri și așteaptă judeacata:

           Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe Ăźngerii cari au păcătuit, ci i-a aruncat Ăźn AdĂźnc, unde stau Ăźnconjurați de Ăźntunerec, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată; (2 Petru 2:4)

Duhurile rele sunt aruncate Ăźn adĂąnc. La venirea Domnului Isus dracii nu erau Ăźncă Ăźn adĂąnc, cel puțin, nu toți:

           Și dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să se ducă Ăźn AdĂźnc. (Luke 8:31)

La Apocalipsa 9:1-11 se vorbește desrpe evenimentele legate de trĂąmbița a 5 (prima nenorocire) și se spune că a fost deschisă fĂąntĂąna AdĂąncului și din ea au ieșit niște lăcuste, care aveau ca Ăźmpărat peste ele pe Ăźngerul AdĂąncului:

            Îngerul al cincelea a sunat din trĂźmbiță. Și am văzut o stea care căzuse din cer pe pămĂźnt. I s-a dat cheia fĂźntĂźnii AdĂźncului, și a deschis fĂźntĂźna AdĂźncului. Din fĂźntĂźnă s’a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s’au Ăźntunecat de fumul fĂźntĂźnii. Peste ele aveau ca Ăźmpărat pe Ăźngerul AdĂźncului, care pe evreiește se cheamă Abadon iar pe grecește Apolion. (Apocalipsa 9:1-2, 11)

           Fiara din Apocalipsa se va ridica din Adùnc:

Fiara din Apocalipsa, care face război cu cei doi martori și cu sfinții, este descrisă la capitolul 11 ca fiind cea care se ridică din AdĂąnc (nu se spune că se ridică din AdĂąnc Ăźnainte ca să omoare pe cei doi martori):

           CĂźnd Ăźși vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din AdĂźnc, va face război cu ei, Ăźi va birui și-i va omorĂź. (Apocalipsa 11:7)

La Apocalipsa 17, unde este descrisă judecata Babilonului, care are loc Ăźnainte de a doua venire a Domnului Isus pe pămĂąnt, se spune că Fiara aceasta urmează să se ridice din AdĂąnc și are să se ducă la pierzare.

           Rev 17:8 Fiara, pe care ai văzut-o, era, și nu mai este. Ea are să se ridice din AdĂźnc, și are să se ducă la perzare. Și locuitorii pămĂźntului, ale căror nume n-au fost scrise de la Ăźntemeierea lumii Ăźn cartea vieții, se vor mira cĂźnd vor vedea că fiara era, nu mai este, și va veni. (Apocalipsa 17:8)

          Diavolul va fi aruncat ßn Adùnc:

       După judecata Babilonului și a doua venire a Domnului Isus pe pămĂąnt, Diavolul va fi legat și aruncat Ăźn AdĂąnc pentru 1000 de ani:

    Apoi am văzut pogorĂźndu-se din cer un Ăźnger, care ținea Ăźn mĂźnă cheia AdĂźncului și un lanț mare. El a pus mĂźna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este Diavolul și Satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat Ăźn AdĂźnc, l-a Ăźnchis acolo, și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai Ăźnșele Neamurile, pĂźnă se vor Ăźmplini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie deslegat pentru puțină vreme. (Apocalipsa 20:1-3)

După Ăźmpărăția de o mie de ani, Diavolul va fi deslegat, va Ăźnșela pe locuitorii pămĂąntului și, apoi va fi aruncat Ăźn iazul care arde cu foc și cu pucioasă:

           CĂźnd se vor Ăźmplini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat; și va ieși din temnița lui, ca să Ăźnșele Neamurile, cari sĂźnt Ăźn cele patru colțuri ale pămĂźntului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pămĂźntului, și au Ăźnconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorĂźt un foc care i-a mistuit. Și diavolul, care-i Ăźnșela, a fost aruncat Ăźn iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și proorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte Ăźn vecii vecilor. (Apocalipsa 20: 7-10).

sursa.moldovacrestina.net

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...CASE DE MARCAT , COPIATOARE, MULTIFUNCTIONALE...Vezi aici!