Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

LĂCOMIA – Ce spune Biblia?

Publicat la 2011-10-31 de Traian

Ce este lăcomia?

 • DEX-ul ne dă următoarea definiție
    LĂCOMÍE, lăcomii, s.f. Poftă pe care o are cineva de a mĂąnca sau de a bea mult; fig. dorință necumpătată de cĂąÈ™tig, de avere etc.; aviditate. * Loc. adv. Cu lăcomie = lacom. – Lacom + suf. -ie.
 • Wikipedia tot ne dă o definiție..
    Lăcomia, aviditate, cupiditate, dorință necumpătată de cĂąÈ™tig, de avere, tendința de acaparare, insațiabilitate, voracitate, pleonexie, poftă pe care o are cineva de a mĂąnca sau de a bea mult.

Există Ăźn popor și multe proverbe care ne dau definiții pline de Ăźnțelepciune. Iată unele proverbe despre lăcomie:
 •     Are ochii mai mari decĂąt burta.
 •     Lacom la bogăție și sărac la minte.
 •     Lacom tĂąnăr, cerșetor bătrĂąn.
 •     Lacomul e de unde n-are pomul coajă.
 •     Lacomul mai mult pierde și leneșul mai mult aleargă.
 •     Lacomul, și sătul, flămĂąnd este.
 •     Lacomului, cĂąt să-i dai, el nu zice ba.
 •     Lăcomia de la aur la gunoi și de la diamant pĂąnă la sticlă se Ăźntinde.
 •     Lăcomia sparge sacul.
 •     Lăcomia strică omenia.

Citatele oamenilor Ăźnțelepți tot sunt de folos Ăźn definirea acestui păcat. SfĂąntul Ioan Gură de Aur a spus:

    Lăcomia este o beție mai rea decĂąt beția

iar Sondra Ray a zis:

    Lăcomia este apetitul incontrolabil și nesățios pentru mai mult decĂąt ai nevoie.

În Biblie lăcomia este un subiect destul de des abordat și Ăźn traducerea romĂąnă făcută de preotul Dumitru Cornilescu la o simplă căutare am găsit că este menționat doar acest cuvĂąnt de 40 de ori și aceasta fără a lua Ăźn considerație sinonimele. Nu putem trece Ăźntr-un articol tot ce Ăźnvață Biblia despre lăcomie, dar voi prezenta cele mai importante adevăruri despre aceasta.
     Lăcomia este Ăźnchinare la idoli

În Epistola adresată creștinilor din Colose, Apostolul Pavel a scris:

    Dacă deci ați Ăźnviat Ăźmpreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. GĂąndiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pămĂąnt. Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos Ăźn Dumnezeu. CĂąnd Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi Ăźmpreună cu El Ăźn slavă. De aceea, omorĂąți mădularele voastre care sunt pe pămĂąnt: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o Ăźnchinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mĂąnia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară, cĂąnd trăiați Ăźn aceste păcate. (Coloseni 3:1-7)

Dacă cel care se numește ucenic al lui Hristos ajunge să se dedea la lăcomie, aceasta este calificată ca și Ăźnchinare la idoli din pricina căreia va veni peste el mĂąnia lui Dumnezeu tot așa cum vine peste toți fii neascultării. Lăcomia atrage mĂąnia lui Dumnezeu peste cei ce o practică.

Lăcomia este incompatibilă cu viața de creștin

În altă Epistolă Apostolul Pavel scrie:

    Curvia sau orice alt fel de necurăție, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite Ăźntre voi, așa cum se cuvine unor sfinți. (Efeseni 5:3)

Nu mai este nimic de adăugat aici. Și dacă cei care au fost chemați să fie sfinți (dar toți creștinii au fost chemați să fie sfinți) se dedau la lăcomie, ei fac să fie vorbit de rău CuvĂąntul lui Dumnezeu și se discalifică ca și sfinți.

Lăcomia este motivația prorocilor și Ăźnvățătorilor mincinoși care vin să distrugă credința creștinilor

Așa scrie Apostolul Petru:

    În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și Ăźntre voi vor fi Ăźnvățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de StăpĂąnul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți Ăźi vor urma Ăźn destrăbălările lor. Și, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvĂąntări Ăźnșelătoare să aibă un cĂąștig de la voi. Dar osĂąnda Ăźi paște de multă vreme, și pierzarea lor nu dormitează. (2 Petru 2:1-3)

Iată acum, ultimul proroc mincinos, Harold Camping, care a anunțat sfĂąrșitul lumii pentru 21 mai 2011 și după ce nu s-a ĂźntĂąmălat aceasta a mai anunța odată pentru data de 21 octombrie 2011. Nu este de mirare că Ăźntr-o așa campanie de Ăźnșelare Ăźn masă a reușit să adune de la 72 la 120 milioane de dolari? Și aceasta se ĂźntĂąmplă nu Ăźn evul mediu, cĂąnd oamenii nu știau carte și nu avea acces larg la Biblie, ci chiar acum, cĂąnd fiecare om are cel puți o Biblie acasă, dar toți au acces la textul biblic pe Internet, pe telefon mobil, etc.  Înțeleptul Esop a spus Ăźn acest sens: “Oamenii lacomi ademenesc pe cei săraci cu vorbe lingușitoare și-i păgubesc de bunurile trebuincioase.” Tot despre cei lacomi a mai scris Apostolul Petru și Ăźn a doua Epistolă care Ăźi poartă numele:

    Le scapără ochii de preacurvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați! După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgăriță necuvĂąntătoare, care a Ăźnceput să vorbească cu glas omenesc, a pus frĂąu nebuniei prorocului. (2 Petru 2:14-16)

Lăcomia Ăźl corupe pe om

Înțeleptul Solomon a spus:

    Cel lacom de cĂąștig Ăźși tulbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. – (Proverbe 15:27)

Din pricina lăcomiei ajung oamenii să vrea mită și să ia mită. Și Ăźn zadar spun unii că dacă le vor fi mărite salariile nu vor mai lua mită. Cel lacom cu cĂąt are cu atĂąt mai mult dorește să aibă. Doar dacă se pocăiesc din inimă și aleg să trăiască Ăźn ascultare de Domnul Isus Hristos pot fi eliberați de lăcomie.

Lăcomia tulbură relațiile omului

Așa mai scrie Ăźnțeleptul Solomon Ăźn cartea Proverbelor:

    Cel lacom stĂąrnește certuri, dar cel ce se Ăźncrede Ăźn Domnul este săturat din belșug. – (Proverbe 28:25)

Iată și un exemplu concret care I s-a ĂźntĂąmplat chiar Domnului Isus Ăźn timpul slujirii Sale pe pămĂąnt:

    Unul din mulțime a zis lui Isus: „Învățătorule, spune fratelui meu să Ăźmpartă cu mine moștenirea noastră.” „Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau Ăźmpărțitor peste voi?” Apoi le-a zis: „Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viața cuiva nu stă Ăźn belșugul avuției lui.” Și le-a spus pilda aceasta: „Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gĂąndea Ăźn sine și zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strĂąng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face: Ăźmi voi strica grĂąnarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strĂąnge toate roadele și toate bunătățile mele; și voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăți strĂąnse pentru mulți ani; odihnește-te, mănĂąncă, bea și Ăźnveselește-te!” Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar Ăźn noaptea aceasta ți se va cere Ăźnapoi sufletul; și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?” Tot așa este și cu cel ce Ăźși adună comori pentru el, și nu se Ăźmbogățește față de Dumnezeu.” Isus a zis apoi ucenicilor Săi: „De aceea vă spun: nu vă Ăźngrijorați cu privire la viața voastră, gĂąndindu-vă ce veți mĂąnca, nici cu privire la trupul vostru, gĂąndindu-vă cu ce vă veți Ăźmbrăca. (Luca 12:13-22)

Să luăm seama la porunca Domnului Isus care ne spune să ne păzim de orice fel de lăcomie, iar dacă am fost prinși Ăźn cursa acestei patimi, să ne pocăim și să trăim frumos Ăźnaintea lui Dumnezeu și Ăźnaintea oamenilor.
moldovacrestina

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MATERIAL SADITOR-PROIECTARE SI INTRETINERE GRADINI...Vezi aici!