Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Hallowen-ce ne invata Biblia

Publicat la 2011-10-31 de Traian

Voi erați morți Ăźn greșelile și Ăźn păcatele voastre Ăźn care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum Ăźn fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, cĂąnd trăiam Ăźn poftele firii noastre pămĂąntești, cĂąnd făceam voile firii pămĂąntești și ale gĂąndurilor noastre și eram din fire copii ai mĂąniei, ca și ceilalți. (Efeseni 2:1-3)

Întrebare:

    În ultima vreme Ăźncepe să devină tot mai populară la romĂąni sărbătoarea Halloween care anterior nu era cunoscută și nu se sărbătorea pe  aici? Care este originea și semnificația acestei sărbători? Cum trebuie să ne raportăm noi, creștinii, față de ea?

Ca să Ăźnțelegem esența sărbătorii Halloween și cum se raportează ea la Ăźnvățătura lăsată de Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi, este important pentru Ăźnceput să Ăźnțelegem

Ce este Halloween?

Enciclopedia Wikipedia ne relatează următoarele despre sărbătoarea Halloween:


    Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare din lumea occidentală, ea răspĂąndindu-se Ăźn secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Ea este sărbătorită Ăźn noaptea de 31 octombrie, deși Ăźn unele țări data sărbătorii variază — de exemplu, Ăźn Suedia este sărbătorită Ăźn prima sĂąmbătă din noiembrie. Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows’ Even, numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților, sărbătoare cu care Halloweenul a devenit asociat Ăźn țările unde predomină creștinismul occidental — catolic și protestant, deoarece Ăźn aceste culte creștine, ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie. Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, care reprezintă Lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători, copiii se maschează Ăźn vrăjitori, mumii sau alte personaje și colindă pe la case ĂźntrebĂąnd „Trick or Treat?” (Păcăleală sau dulciuri?), ca o amenințare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă. În alte țări, Halloween este serbat prin parade și carnavaluri.

Cu privire la

Istoria sărbătorii Halloween


Același articol din Wikipedia ne relatează următoarele:

    Istoricul Nicholas Rogers, care a explorat originile Halloweenului, observă că Ăźn timp ce „unii folcloriști i-au detectat originile Ăźn sărbătoarea romană a Pomonei, zeița fructelor și semințelor, sau Ăźn festivalul morților denumit Parentalia, sărbătoarea este cel mai frecvent legată de festivalul celtic Samhain, scris inițial Samuin”. Numele provine din irlandeza veche și Ăźnseamnă „sfĂąrșitul verii”. Snap-Apple Night de Daniel Maclise prezentĂąnd o petrecere de Halloween Ăźn Blarney, Irlanda, Ăźn 1832 Festivalul Samhain sărbătorește sfĂąrșitul „jumătății luminoase” a anului și Ăźnceputul „jumătății Ăźntunecate”, și este uneori considerat a fi „Anul Nou Celtic”. Vechii celți credeau că granița dintre lumea aceasta și cea de dincolo se slăbește Ăźn ziua de Samhain, permiÈ›Ăąnd spiritelor, bune sau rele, să o traverseze. Strămoșii familiei erau cinstiți și invitați acasă, Ăźn timp ce spiritele rele erau gonite. Se crede că nevoia de a Ăźndepărta spiritele rele a dus la purtatul de costume și măști. Ei Ăźndepărtau spiritele rele deghizĂąndu-se ei Ăźnșiși Ăźn spirit rău pentru a le evita. În Scoția, rolul spiritelor era jucat de tineri Ăźmbrăcați Ăźn alb cu fețele mascate sau Ăźnnegrite. Samhain era o vreme cĂąnd se făceau provizii de iarnă și se tăiau animalele pentru a păstra carnea peste iarnă. Focurile de tabără jucau și ele un rol Ăźn festivități. Toate celelalte focuri erau aprinse de la focul cel mare. Oasele animalelor tăiate erau și ele aruncate Ăźn foc. Uneori se aprindeau două focuri unul lĂąngă altul, iar oamenii și animalele treceau printre ele ca ritual de purificare.

Se va intreba atunci cititorul, dacă sărbătoarea s-a numit inițial Semhain

Care este originea numelui “Halloween”?

În anul 835 papa Grigorie al IV-lea schimbat ziua celebrării tuturor martirilor de la data de 13 mai la data de 1 noiembrie. Mai tĂąrziu, această sărbătoare s-a numit “Ziua tuturor Sfinților” (All Saints Day). Noaptea dinaintea acestei sărbători, adică seara de 31 octombrie și-a căpătat numele de All Hallow’s Even sau “Holly Evening” care Ăźn traducere Ăźnseamnă seara sau noaptea tuturor sfinților. Apoi, numele a fost scurtat pĂąnă la felul cum Ăźl cunoaștem azi – Halloween.


Sărbătoarea Halloween este o confruntare directă Ăźntre forțele Ăźntunericului și copiii lui Dumnezeu
Ce sărbătoresc oamenii la Halloween?


Este evident că Ăźn lumea noastră de azi nimeni nu-și mai amintește de sfinți și această seara a fost transformată Ăźn una cĂąnd  oamenii imitează duhurile rele, scheletele, pisici negre, tot  felul de grozăvii și parcă imitează duhurile necurate prin toate acțiunile lor. Istoria ne arată că Biserica Catolică Ăźn persoana Papei Grigorie IV a făcut Ăźncercarea să Ăźnlocuiască o sărbătoare păgĂąnă cu una creștină, dar Ăźn rezultat sărbătoarea păgĂąnă și drăcească a absorbit cu totul Ăźn sine orice aspect creștinesc al sărbătorii.
Ce spune Dumnezeu despre practicile Hallloween-ului?

La sărbătoarea Halloween cei maturi și copiii se Ăźmbracă Ăźn haine de vrăjitori iar cei mari apelează la practici oculte și cheamă morții fiind de asemenea mascați Ăźn tot ce este diabolic. În cartea Deuterenom, Dumnezeu a poruncit astfel:

    După ce vei intra Ăźn țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te Ăźnveți să faci după urĂąciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor Ăźn stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descĂąntător, nimeni care să Ăźntrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să Ăźntrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urĂąciune Ăźnaintea Domnului; și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții Ăźn totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc Ăźn stele și de ghicitori; dar ție, Domnul Dumnezeul tău nu-ți Ăźngăduie lucrul acesta. (Deuteronomul 18:9-14)

Apoi, Ăźn cartea Levitic această poruncă este repetată:


    Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori: să nu-i Ăźntrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Leviticul 19:31)

Este absolut clar că toate aceste practici sărbătorite la Halloween, măcar și sub formă de glumă, sunt o urĂąciune Ăźnaintea lui Dumnezeu și Ăźi spurcă pe oameni. Noi, creștinii, trebuie să ne ținem cĂąt mai departe de ele.
Primii creștini s-au lăsat de practicile diabolice și le-au condamnat

Biblia ne Ăźnvață că există o lume spirituală, invizibilă, care duce o mare luptă Ăźmpotriva creștinilor. În orașul Efes era foarte multă magie și spiritism. Iată ce ne relatează Scriptura despre contextul orașului Efes și felul cum au fost confruntate aceste duhuri rele, diavolești, cĂąnd a venit Pavel și a predicat Evanghelia:

    În urmă, Pavel a intrat Ăźn sinagogă, unde vorbea cu Ăźndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu și căuta să Ăźnduplece pe cei ce-l ascultau. Dar, fiindcă unii rămĂąneau Ăźmpietriți și necredincioși și vorbeau de rău Calea Domnului Ăźnaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a Ăźnvățat Ăźn fiecare zi pe norod Ăźn școala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ținut doi ani, așa că toți cei ce locuiau Ăźn Asia, iudei și greci, au auzit CuvĂąntul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mĂąinile lui Pavel; pĂąnă acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui, și-i lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Niște exorciști iudei care umblau din loc Ăźn loc au Ăźncercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicĂąnd: „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduiește Pavel, să ieșiți afară!” Cei ce făceau lucrul acesta erau șapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc, și pe Pavel Ăźl știu; dar voi cine sunteți?” Și omul Ăźn care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amĂąndoi și i-a schingiuit Ăźn așa fel, că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau Ăźn Efes, și i-a apucat frica pe toți: și Numele Domnului Isus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars Ăźnaintea tuturor: prețul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginți. Cu atĂąta putere se răspĂąndea și se Ăźntărea CuvĂąntul Domnului. (Faptele apostolilor 19:8-20)

Tocmai pentru că Ăźn orașul Efes se făceau multe lucruri nelegiuite și drăcești prin spiritismul și magia care erau acolo, Apostolul Pavel le-a scris creștinilor Epistola către Efeseni și Ăźi invață pe ei și pe noi

Să fim conștienți de prezența și strategiile duhurilor necurate

Capitolul 2 al Epistolei către Efeseni Ăźncepe astfel:

    Voi erați morți Ăźn greșelile și Ăźn păcatele voastre Ăźn care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum Ăźn fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, cĂąnd trăiam Ăźn poftele firii noastre pămĂąntești, cĂąnd făceam voile firii pămĂąntești și ale gĂąndurilor noastre și eram din fire copii ai mĂąniei, ca și ceilalți. (Efeseni 2:1-3)

Conform acestor versete, toată lumea care nu-l cunoaște și nu l-a primit pe Domnul Isus ca și Domn și MĂąntuitor personal merge acum după cursul dat de domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum Ăźn fii neascultării, adică Ăźn cei care au refuzat și refuză să trăiască după Ăźnvățătura lui Dumenzeu și care trăiesc după poftele firii lor pămĂąntești. Oamenii cred că sunt și se declară liberi, dar Ăźn realitate  sunt morți Ăźn greșelile și păcatele lor și sunt robi ai diavolului. Nu cumva ei ca niște robi ignoranți, ca niște zombi, la Halloween ĂźÈ™i sărbătoresc robia și tragedia Ăźn care se află? Creștinii au fost eliberați de această ignoranță și Dumnezeu ne Ăźnvață astfel:

    Iată, dar, ce vă spun și mărturisesc eu Ăźn Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgĂąnii Ăźn deșertăciunea gĂąndurilor lor, avĂąnd mintea Ăźntunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței Ăźn care se află Ăźn urma Ăźmpietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrĂąnare și săvĂąrșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. (Efeseni 4:17-19)

Noi trebuie să le vestim Evanghelia celor păgĂąni, adică celor care nu-l cunosc pe Domnul Isus și care au mintea Ăźntunecată fiind străini de Dumnezeu din pricina neștiinței Ăźn care se află Ăźn urma Ăźmpietririiinimii lor. La Halloween, iar  se dedau la urĂąciuni, desfrĂąnare și săvĂąrșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Să le spunem despre aceasta, dar să o facem cu dragoste și să le arătăm dragostea lui Dumnezeu care a fost revărsată Ăźn Domnul Isus Hristos. De asemenea, noi, creștinii, trebuie
Să fim conștienți și să ducem lupta spirituală la care am fost chemați

În aceeași Epistolă către Efeseni, spre sfĂąrșit, Apostolul Pavel le spune credincioșilor din Efes cuvinte care sunt de mare importanță pentru toți creștinii din toate vremurile și deci, și pentru noi:

    Încolo, fraților, Ăźntăriți-vă Ăźn Domnul și Ăźn puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept Ăźmpotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat Ăźmpotriva cărnii și sĂąngelui, ci Ăźmpotriva căpeteniilor, Ăźmpotriva domniilor, Ăźmpotriva stăpĂąnitorilor Ăźntunericului acestui veac, Ăźmpotriva duhurilor răutății care sunt Ăźn locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți Ăźmpotrivi Ăźn ziua cea rea și să rămĂąneți Ăźn picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, avĂąnd mijlocul Ăźncins cu adevărul, Ăźmbrăcați cu platoșa neprihănirii, avĂąnd picioarele Ăźncălțate cu rĂąvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mĂąntuirii și sabia Duhului, care este CuvĂąntul lui Dumnezeu. Faceți Ăźn toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții (Efeseni 6:10-18)

Sărbătoarea Halloween este o confruntare directă Ăźntre forțele Ăźntunericului și copiii lui Dumnezeu. De aceea, să Ăźmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu și să le procoamăm oamenilor  adevărul din CuvĂąntul lui Dumnezeu ca să poată fi mĂąntuiți.
moldovacrestina

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...Filmari -Foto -Sonorizari -Organizari Evenimente....Vezi aici!