Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Locul de chin veșnic

Publicat la 2011-10-30 de Traian

Pilda despre omul bogat și Lazăr (Luca 16:19-31)

„Era un om bogat, care se Ăźmbrăca Ăźn porfiră și Ăźn subțire; și Ăźn fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărămiturile, care cădeau de la masa bogatului; pĂąnă și cĂąinii veneau și-i lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit; și a fost dus de Ăźngeri Ăźn sĂąnul lui Avraam. A murit și bogatul, și l-au Ăźngropat. Pe cĂąnd era el Ăźn Locuința morților, Ăźn chinuri, și-a ridicat ochii Ăźn sus, a văzut de departe pe Avraam, și pe Lazăr Ăźn sĂąnul lui, și a strigat: „Părinte Avraame, fie-ți milă de mine, și trimite pe Lazăr să-și moaie vĂąrful degetului Ăźn apă, și să-mi răcorească limba; căci grozav Sunt chinuit Ăźn văpaia aceasta.” „Fiule” i-a răspuns Avraam „adu-ți aminte că, Ăźn viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune, și Lazăr și-a luat pe cele rele; acum aici, el este mĂąngĂąiat, iar tu ești chinuit. Pe lĂąngă toate acestea, Ăźntre noi și Ăźntre voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar avea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.” Bogatul a zis: „Rogu-te, deci, părinte Avraame, să trimiți pe Lazăr Ăźn casa tatălui meu; căci am cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei Ăźn acest loc de chin.” Avraam a răspuns: „Au pe Moise și pe prooroci; să asculte de ei.” „Nu, părinte Avraame” a zis el „ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi.” Și Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise și pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar Ăźnvia cineva din morți.”

Reacție la CuvĂąntul lui Dumnezeu


Domnul Isus nu povestește această pildă Ăźn sensul unei povești pentru copii și bătrĂąni. Aici nu este vorba despre o Ăźntoarcere ciudată a soartei Ăźn lumea de dincolo. Ar fi absolut greșit dacă am dori să deducem din pildă că bogații ar putrezi cu toții Ăźn iad, iar tuturor săracilor le-ar sta Ăźnainte cerul cu porțile larg deschise. Nu este vorba de nici o răzbunare pentru cei dezavantajați din punct de vedere material.

Cheia Ăźnțelegerii corecte a istorioarei se află Ăźn versetele 29 și 31: "Au pe Moise și pe prooroci, să asculte de ei... Dacă nu ascultă pe Moise și pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar Ăźnvia cineva din morți."

Aici este vorba de relația omului cu CuvĂąntul lui Dumnezeu, de faptul că el Îl ignoră sau Îi acordă Ăźncredere și Ăźși orientează viața după acest CuvĂąnt. În felul acesta pilda devine Ăźnțeleasă. Destinul omului bogat nu era dat de portmoneul său gras, ci de legătura lui cu CuvĂąntul lui Dumnezeu rostit prin Moise și prin profeți. Judecata lui Dumnezeu nu se orientează după bunăstare, după poziția socială sau culoarea pielii, ci se pronunță conform reacției omului la CuvĂąntul absolut al Creatorului.

Fiecare om este vinovat; nimeni nu este drept Ăźnaintea lui Dumnezeu (Romani 3:23). În Vechiul ca și Ăźn Noul LegămĂąnt, omul avea nevoie de o jertfă de ispășire, pentru a putea rezista Ăźnaintea Dumnezeului sfĂąnt și drept. În vremurile străvechi această jertfă era reprezentată de un animal fără cusur. De la moartea pe cruce a lui Cristos, Isus Însuși, Mielul fără greșeală, reprezintă singura cale către Împărăția cerurilor. "Eu sunt calea, adevărul și viața", spune Isus, "nimeni nu vine la Tatăl decĂąt prin Mine" (Ioan 14:6).

În timpul acestei vieți pămĂąntești, fiecare om trebuie să ia o decizie pentru sau Ăźmpotriva acestui adevăr. El are posibilitatea să accepte sau să respingă oferta lui Dumnezeu, făcută prin Domnul Isus Cristos. În felul acesta el alege cerul sau iadul. Nu există o poziție neutră Ăźn această problemă, chiar dacă mulți consideră că o adoptă. După moarte această posibilitate de decizie nu mai există. Biblia vorbește despre o prăpastie pe care n-o poate trece nimeni. Atunci zarurile au fost definitiv aruncate. Este absolut imposibilă o reeditare a vieții, o versiune Ăźmbunătățită din punct de vedere moral, o "treaptă superioară". Doctrina cu privire la reĂźncarnare nu reprezintă decĂąt o tentativă de a Ăźmpinge cĂąt mai departe ceea ce este definitiv, o falsă liniștire a conștiinței. În mod asemănător se ĂźntĂąmplă și cu doctrina purgatoriului, unde prin rugăciuni și liturghii plătite se spune că se scurtează perioada de chinuri. Alții proclamă salvarea universală și consideră că Ăźntr-un final Ăźi pot lua țepușul morții. Universalismul Ăźnvață că toți oamenii, chiar și diavolul, vor fi odată reuniți Ăźn cer. Dar Dumnezeu nu este astfel. Nu corespunde esenței Sale, să Ăźmpingă cu bĂąta pe oameni să vină la credință.

Necrologul


Cine trebuie să conceapă un necrolog al unui prieten, va Ăźncerca Ăźn cĂąteva cuvinte să exprime ceva care să fi caracterizat cĂąt mai bine viața acestuia. De exemplu: "A fost un tată bun, grijuliu și un soi exemplar." Cu privire la bogatul din pilda noastră nu există nimic altceva de spus decĂąt: "Era un om bogat, care se Ăźmbrăca Ăźn purpură și Ăźn subțire și Ăźn fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire."

Banii și hainele - care să-i scoată Ăźn evidență personalitatea, Ăźmpreună cu plăcerile erau lucrurile care-i umpleau Ăźntreaga viață. Creatorul era exclus din existența acestui om. El trăia Ăźn cel mai crud materialism. Banul reprezenta idolul lui. Era stăpĂąnit de Mamon, care urma să-i confere prestanță. Orice altceva nu prezenta nici cel mai mic interes. De-a lungul anilor Ăźși sufocase conștiința, astfel că aceasta ajunsese să nu se mai manifeste Ăźn nici un fel, devenind absolut insensibilă. Au rezultat indiferența față de nevoile și suferința aflate chiar la ușa sa. Lazăr nu merita nici cel mai neĂźnsemnat gĂąnd al lui. Nici nu exista pentru el. Principiul acesta este valabil și astăzi: Cine nu este de partea lui Dumnezeu, nu recunoaște nici o Ăźndatorire reală față de aproapele său. Dacă este distrusă relația verticală cu Dumnezeu, atunci are de suferit și cea orizontală cu semenii. Egoismul devine elementul atotstăpĂąnitor. Nu mai rămĂąne decĂąt Ăźntrebarea lui Cain: "Sunt eu păzitorul fratelui meu?"

Cine caută un sens și o satisfacție Ăźn materialism, se va realiza la urma urmei cel mult numai pe sine. Omul bogat era o persoană chinuită. El căuta să-și asigure valoarea prin lucruri exterioare. În societatea noastră funcționează exact același principiu. Haina e cea care Ăźl face pe om și bogăția atrage după sine demnitate și apreciere din partea celorlalți. Dar ce mizerie poate fi aceasta, să fii judecat numai după ceea ce ai și nu pe baza a ceea ce ești cu-adevărat!

Irevocabilă: Moartea


Bogatul a murit, așa cum trebuie să moară, mai devreme sau mai tĂąrziu, fiecare om. A urmat apoi trista "deșteptare". În chinul său a ridicat ochii și a trebuit să recunoască faptul că drumul pe care pornise de bunăvoie Ăźl dusese Ăźn acest loc de suferință. A văzut Ăźnsă și slava lui Lazăr, cel pe care nici măcar nu-l băgase Ăźn seamă și pe lĂąngă nevoile căruia trecuse indiferent și fără nici un pic de milă. Nu era nici o cale care să ducă la scăparea lui de chin. Nu trecuse puntea salvatoare, CuvĂąntul revelat al lui Dumnezeu, Ăźn timpul vieții lui pămĂąntești. Acest lucru fusese hotărĂątor și avusese consecințe fatale pentru viața lui după moarte.

Această punte, crucea de la Golgota, este decisivă pentru soarta fiecăruia. Timpul omului nu este nelimitat. Chemarea lui Dumnezeu, de Ăźntoarcere Ăźn casa Tatălui nu va răsuna veșnic.

În ziua de astăzi ne-am obișnuit să minimalizăm iadul, considerĂąndu-l un loc nu prea dramatic. Asta Ăźn cazul Ăźn care se mai vorbește de el. Nu mi se pare nimic mai nepotrivit decĂąt să vrei să gonești cu cĂąinii iadului oamenii Ăźn cer. BineĂźnțeles că este mai frumos să vorbești despre dragostea lui Dumnezeu. Această dragoste față de noi este atĂąt de mare, ĂźncĂąt a dat tot ce avea mai scump, pe Fiul Său, Ăźn mĂąinile oamenilor. El L-a lăsat să moară Ăźn locul nostru, pentru ca noi să putem primi viață veșnică. Cine Ăźnsă ignoră sau respinge acest dar neprețuit, se condamnă singur. Este cu totul nepotrivit să vorbim despre inima nemiloasă a lui Dumnezeu, Cel care Ăźngăduie chinurile iadului. Nimeni nu este obligat să ajungă Ăźn locul acesta.

Astăzi se Ăźncearcă a se prezenta moartea ca fiind ceva frumos. Oameni care, conform spuselor lor, s-au "Ăźntors de dincolo", vorbesc despre experiențe luminoase, despre dragoste, pace și bucurie. Nu vreau Ăźn nici un caz să pun la Ăźndoială aceste experiențe extracorporale. Există multe explicații pentru asemenea fenomene. Din totdeauna țelul dușmanului lui Dumnezeu a fost să-l Ăźnșele pe om, ademenindu-l cu lucruri care Ăźn realitate nu sunt deloc astfel. Dumnezeu vorbește despre moarte ca fiind un dușman. Ea este plata pentru vinovăția omului. În ea nu poate fi nimic luminos sau frumos. Însă nimeni nu trebuie să se oprească la această realitate tristă. Isus a luat boldul morții. În moartea și Ăźnvierea Lui se află nădejdea unică a omului.

Cuvintele acestea dătătoare de speranță pe care Isus le strigă fiecărui om sunt foarte clare: "Cine ascultă cuvintele Mele și crede Ăźn Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață" (Ioan 5:24).


CĂąt e de tragic să-ți risipești de bunăvoie unica șansă de salvare a vieții, alegĂąnd nu lumina, ci Ăźntunericul. Este chiar straniu că bogatul, Ăźn chinul său, este cuprins subit de zel misionar. De unde vine această dragoste bruscă pentru aproapele? De ce-l doare acum soarta celorlalți? Este mișcător felul Ăźn care argumentează pentru ca cei cinci frați ai săi să fie avertizați cu privire la acest loc de chin. Și ei ÎI excluseseră pe Dumnezeu din viaia lor, Ăźntocmai cum o făcuse el. Omul bogat vrea să lămurească un lucru: dacă cineva s-ar Ăźntoarce din locuința morților, oricine Ăźi va da crezare și Ăźși va transforma viața Ăźn mod corespunzător. Nu se află oare Ăźn spatele acestei rugăminți de "Ăźndurare" și o vagă acuzație: dacă mi-ar fi spus toate astea cineva care a fost Ăźn acest loc Ăźntunecat, cu totul altfel ar fi stat lucrurile?

Cine l-ar crede?

Să fim sinceri: Cum am reacționa, dacă cineva s-ar Ăźntoarce de dincolo pentru a ne avertiza? Unii s-ar lovi pe furiș peste frunte și ar gĂąndi: „Se vede că ăsta a luat-o razna de-a binelea! E numai bun pentru casa de nebuni.” Alții, mai indulgenți, ar Ăźntreba probabil: "Cine ne garantează că tu spui adevărul? Ce interese urmărești cu descrierea asta atĂąt de sumbră? Vrei să ne faci dependenți de tine sau ai Ăźn vizor banii noștri?" Alții ar ridica doar compătimitori din umeri și ar trece mai departe. Practic, nu s-ar schimba chiar nimic. Bogatul s-a adresat lui Avraam, tatăl credincioșilor. Acesta Ăźnsă nu Ăźncepe deloc să contraargumenteze, ci spune foarte clar și răspicat: "Au pe Moise și profeții, să asculte de ei." Acesta va fi și răspunsul lui Dumnezeu: "Aveți CuvĂąntul Meu, prin care vă fac cunoscută voia Mea. Dacă ați reacționa potrivit Lui, ați trăi."
Cu cĂąțiva ani Ăźn urmă Ăźntr-o localitate din apropiere de ZĂŒrich s-a prăbușit acoperișul unei piscine, ucigĂąnd cĂąteva persoane. Acoperișul fusese construit greșit. Nu se afla Ăźn nici o relație cu grinzile. Greutatea lui era supradimensionată. Această nepotrivire a dus Ăźn final la catastrofă. Totul nu fusese decĂąt o chestiune de timp.

Pilda bogatului și a lui Lazăr vorbește despre o nepotrivire mult mai hotărĂątoare, care duce Ăźn final la prăbușire. Așa cum am spus, relația omului cu CuvĂąntul lui Dumnezeu este decisivă. Nu este vorba de o mărturisire teoretică cu buzele sau de o anumită religiozitate, ci de ascultare față de CuvĂąntul absolut adevărat și demn de Ăźncredere al lui Dumnezeu: Isus Cristos.

Lazăr

Mai este apoi acest Lazăr. Ar fi de neiertat să-l uităm. Lazăr Ăźnseamnă: Dumnezeu se Ăźndură de mine. Săracul Lazăr trăia din resturile de la masa celui bogat. Era bolnav, trupul lui era acoperit de răni, pe care le lingeau cĂąinii. O imagine a disperării și a jalei. El nu avea nimic decĂąt propria viață goală. Nu putea străluci prin nimic. Nimic cu care să-și cĂąștige respectul sau admirația celorlalți. Bogăția sa se afla Ăźn altă parte. El era cu totul dependent de Domnul. În ciuda nevoilor fizice și a mizeriei exterioare, se Ăźncredea Ăźn Ăźndurarea lui Dumnezeu. Știa că este un păcătos, dependent de iertare. Aceasta e biografia lui Lazăr. Cum sună a mea sau a ta?

Cei cinci frați

Aceștia pot reprezenta o imagine a omenirii, a celor cinci continente. Bogatul nu mai are nici o ocazie să-i avertizeze pe oameni, pentru ca aceștia să nu mai trebuiască să trăiască aceleași surprize triste. Această Ăźnsărcinare a dat-o Fiul lui Dumnezeu ucenicilor Săi: "Toată puterea Mi-a fost dată Ăźn cer și pe pămĂąnt... Duceți-vă și faceți ucenici din toate popoarele" (Matei 28:18-19). Noi purtăm o mare responsabilitate. De aceea trebuie să ne Ăźntrebăm Ăźn mod sincer dacă avem această dragoste sau ne sunt indiferenți cei din jur, care nu cunosc Evanghelia salvării`? Dumnezeu ne va cere o dată socoteală cu privire la aproapele nostru. Pavel pune Ăźn Epistola către romani Ăźntrebarea hotărĂątoare: "Dar cum vor chema pe Acela Ăźn care n-au crezut? Și cum vor crede Ăźn Acela despre care n-au auzit? Dar cum vor auzi despre El fără propovăduitor?" (10:14) Iar Ioan vorbește Ăźn Evanghelia sa despre Isus: "Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, care vine Ăźn lumea aceasta" (Ioan 1 :9).

Ce se ĂźntĂąmplă Ăźnsă cu oamenii care n-au auzit Evanghelia? Și ei ÎI pot recunoaște pe Dumnezeu și reacționa la mesajul Lui conform cunoștinței lor. Lucrul acesta este exprimat limpede de Pavel Ăźn Epistola către romani:

„Căci mĂąnia lui Dumnezeu se descoperă din cer Ăźmpotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și Ăźmpotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care, Ăźn nelegiuirea lor, Ăźnăbușă adevărul. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit Ăźn ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Într-adevăr, Ăźnsușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, cĂąnd te uiți cu băgare de seamă la ele Ăźn lucrurile făcute de El, astfel că nu se pot dezvinovăți. Căci, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit; ci s-au dedat la gĂąndiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a Ăźntunecat. S-au fălit că sunt Ăźnțelepți și au Ăźnnebunit” (Romani 1:18-22).

Fiul lui Dumnezeu ne avertizează insistent Ăźn această pildă. Cine nu se hotărăște Ăźn această viață pămĂąntească pentru CuvĂąntul revelat al lui Dumnezeu, pentru Isus Cristos, nu mai are nici o altă posibilitate de Ăźndreptare după moarte. Nu există nici o a doua sau a treia ediție revizuită și Ăźmbunătățită a vieții. Să ne gĂąndim la acest lucru.

B.S.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!