Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Dovadă împotriva mîndriei și prejudecății

Publicat la 2011-10-23 de Traian

Cu toate că Europa a reușit să pună sub control cele mai devastatoare plăgi prin aplicarea de măsuri categorice ale Bibliei de a izola victimele, alte boli continuau să decimeze neamul omenesc deoarece oamenii nu au luat Ăźn serios promisiunile lui Dumnezeu că ei vor fi eliberați de toate bolile dacă vor da ascultare sfaturilor divine. De aceea, boli intestinale ca holera, dizenteria și febra tifoidă, continuau să obțină un greu tribut de vieți omenești. PĂźnă la sfĂźrșitul secolului al optsprezecilea, măsurile igienice de prevenire, chiar și Ăźn marile capitale, erau foarte primitive. De regulă excrementele erau aruncate pe străzi nepavate și murdare. Duhori insuportabile apăsau orașele și satele. Era cea mai bună perioadă de prosperitate pentru muștele care se prăseau Ăźn murdărie și răspĂźndeau bolile intestinale ce omorau milioane de oameni.
Ce multe vieți omenești ar fi fost salvate dacă omul ar fi luat Ăźn serios sfaturile lui Dumnezeu pentru eliberarea de boli!
Biblia, printr-o ordonanță, indică calea spre descătușare din ghiarele epidemiilor devastatoare ale febrei tifoide, holerei și dizenteriei: "Să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. Între uneltele tale să ai și o lopată cu care să sapi (o groapă) și să acoperi murdăriile ieșite din tine, cĂźnd vei ieși afară" (Deuteronom 23:12-l3).
Un istorician Ăźn materie de medicină scrie că directiva este "cu siguranță o măsură primitivă dar eficace, deoarece ea arată idei avansate de igienă" (Arturo Castiglione, op. cit. p. 70). Cum ar putea această recomandare dată lui Moise cu 3500 de ani mai Ăźnainte, să ne ofere azi idei avansate de igienă? Explicația logică este aceea că Biblia este ceia ce se pretinde a fi, adică: CuvĂźntul inspirat al lui Dumnezeu.
Dar mĂźndria și prejudecățile omului sĂźnt dușmani prea tari pentru a fi puse la Ăźncercare. Să luăm ca exemplu ĂźntĂźmplarea ce a avut loc Ăźn anul 1840 la Viena tocmai pe cĂźnd se sărbătoreau superbele valsuri ale lui Johann Strauss și a fiului său. Viena era pe atunci renumită și ca centru medical. Să ne aruncăm privirea Ăźn unul din faimoasele spitale din acele zile: "Spitalul general". În saloanele de maternitate ale acestui renumit spital, una din 6 femei murea. Acest mare și Ăźngrozilor procent de mortalitate era la fel și Ăźn celelalte spitale din Ăźntreaga lume. Obstetricienii (mamoșii) atribuiau decesele pe seama constipației, lactației ĂźntĂźrziate, fricei și aerului infectat. După ce mureau, femeile erau transportate la morgă pentru autopsie. În fiecare dimineață intrau Ăźn morgă medicii și studenții Ăźn medicină pentru a executa autopsiile. După aceea, fără să-și curețe mĂźinile, medicii și alaiul de studenți, treceau Ăźn saloanele de maternitate pentru examenul ginecologic al pacientelor. Desigur, pe atunci nu existau mănuși de cauciuc. La Ăźnceputul anului 1840, deci ceva mai mult decĂźt 100 de ani, un tĂźnăr medic pe nume Ignaz Semmelweis a luat Ăźn primire unul din saloanele de obstetrică. El a observat că Ăźn general femeile care erau examinate de profesori și studenți, se Ăźnbolnăveau și mureau. După ce timp de trei ani a observat această situație cumplită, el a stabilit o regulă pentru salonul său, ca oricare medic și student care a luat parte la autopsii să-și spele cu grije mĂźinile mai Ăźnainte de a examina pacientele din maternitate.
În luna aprilie 1847, Ăźnainte ca noua dispoziție să intre Ăźn vigoare, Ăźn salonul dr.Semmelweis au murit 57 de femei. După ce a fost instituit regulamentul spălării mĂźinilor, au murit: Ăźn luna iunie numai una din 42, Ăźn luna iulie numai una din 84 de femei. Statisticile au arătat cu precizie că infecțiile fatale au fost purtate de la cadavre la pacientele Ăźncă Ăźn viață.
Într-o zi, după efectuarea autopsiilor și spălarea mĂźinilor, chirurgii și studenții au intrat Ăźn salonul de maternitate și au examinat o serie de paturi cuprinzĂźnd douăsprezece femei. Din cele douăsprezece femei, unsprezece au făcut foarte repede temperatură și au murit. În mintea ageră a lui Semmelweis s-a născut un nou gĂźnd: desigur un element misterios cu consecințe fatale, a fost purtat Ăźn mod evident de la un pacient Ăźn viață la ceilalți pacienți. Concluzie logică, Semmelweis a dispus ca fiecare să-și spele mĂźinile cu grijă și după examinarea fiecărui pacient. Imediat s-au ridicat nenumărate proteste Ăźmpotriva "pacostei de spălare, spălare și iar spălare". Dar procentul de mortalitate descreștea mereu.
A fost aplaudat dr. Semmelweis de colegii săi? Din contră, studenții indolenți, obstetricienii cu prejudecăți și superiorii săi geloși, l-au batjocorit și Ăźnjosit atĂźt de mult ĂźncĂźt contractul său anual de angajare nu a mai fost reĂźnnoit. Succesorul său a scos afară lighianele și procentul de mortalitate a ajuns din nou la vechile cifre Ăźngrozitoare. Au fost convinși colegii săi că el avea dreptate? Nici de cum! Noi muritorii putem foarte bine să privim cu proprii ochi asemenea lucruri și totuși mintea să ne fie atĂźt de Ăźmbrobodită Ăźn mĂźndrie și prejudecată, ĂźncĂźt chiar și ceea ce este bine dovedit, să pătrundă foarte greu la ea.
Timp de 8 luni Semmelweis a Ăźncercat Ăźn zadar să primească din nou un post onorabil Ăźn spital. Dezgustat și deprimat, el părăsi Viena fără să-și ia rămas bun de la puținii săi prieteni și se duse la Budapesta, orașul său natal. Acolo a obținut un post Ăźntr-un spital, unde de asemenea procentul de mortalitate al femeilor gravide era Ăźngrozitor de mare. El a introdus și aici practica spălării mĂźinilor Ăźnainte de examinarea individuală a pacientului. Dintr-o dată, secera nemiloasă a fost oprită, dar prejudecățile și geloziile au copleșit adevărul dovedit și mulți dintre colegii lui Semmelweis treceau pe lĂźngă el pe coridoarele spitalului, fără să-i vorbească.
Dr. Semmelweis a scris o carte, excelent documentată, asupra muncii sale, care a avut ca efect să Ăźmboldească pe dușmanii săi la cel mai amar sarcasm. Încordarea, precum și strigătele de moarte ale mamelor muribunde l-au obsedat și au influențat atĂźt de mult natura sa sensibilă, ĂźncĂźt pĂźnă la sfĂźrșit i s-a deranjat mintea. Ignatz Semmelweis a murit Ăźntr-un institut de alienați mintali fără să primească vreodată recunoștința pe care o merita din plin.
Cu multe, multe secole Ăźnainte de Semmelweis, Dumnezeu a dat lui Moise instrucțiuni amănunțite asupra celei mai eficace metode de curățirea mĂźinilor imediat după ce a fost atinsi un cadavru sau o ființă vie infectată (Numeri 19). Metoda lui Semmelweis a făcut o cale lungă Ăźn prevenirea multor decese, ca să nu fie acceptată astăzi Ăźn vreun spital. Metoda Scripturii specifica nu o simplă spălare Ăźntr-un lighian, ci spălări repetate Ăźn ape curgătoare, cu intervale de timp acordate pentru uscare și expunere la soare, pentru a ucide bacteriile Ăźncă nespălate. Mai mult, metoda biblică cerea celor ce au avut contact cu un cadavru să-și schimbe hainele cu altele curate care au fost spălate și uscate. Tehnica Bibliei a fost așa dc complexă și de eficace față de oricare altă tehnică pe care un om ar fi putut-o născoci vreodată, ĂźncĂźt din nou este logic să credem că legile au fost date de Dumnezeu lui Moise, așa cum scrie Biblia.
În chirurgie a predominat de asemenea acest spirit de necunoaștere, mĂźndrie și prejudecată Ăźn ceea ce privește spălarea mĂźinilor. În cea mai mare parte a secolului al nouăsprezecelea, măsurile preventive Ăźn chirurgia de specialitate erau extrem de simple. Pacientul venea Ăźn sala de operație, se dezbrăca acolo și se cățăra pe masa de operație. Chirurgul Ăźși scotea haina, Ăźși sufleca mĂźnecile, scotea cĂźteva instrumente dintr-o geantă sau din dulap și Ăźncepea să opereze. Dacă chirurgul dorea să demonstreze ceva studenților, Ăźi poftea la masa de operație ca să pipăie cu mĂźinile lor nespălate și pline de microbi, o rană sau un abdomen deschis. Desigur, Ăźn asemenea condiții, mortalitatea era Ăźngrozitor de ridicată. Dr.Roswell Park, Ăźn cartea sa asupra istoriei medicinei, povestește despre propriile sale experiențe: "Atunci cĂźnd am Ăźnceput lucrul ca internist Ăźntr-un spital, Ăźn anul 1876 era cel mai mare spital din țară, s-a ĂźntĂźmplat ca fiecare pacient operat, cu una sau două excepții, să moară din cauza infecțiilor, deși operațiile erau realizate de chirurgi socotiți Ăźn acele zile ca fără egal Ăźn meserie..." (An Epitome of the HISTORY of Medicine, second edition, Philadelphia, F. A. Davis Co., 1901 - pag. 326).
O astfel de mortalitate nu s-ar fi ĂźntĂźmplat dacă chirurgii ar fi urmat metoda pe care Dumnezeu i-a prescris-o lui Moise privitor la spălarea meticuloasă a mĂźinilor și schimbarea hainelor după contactul cu bolile infecțioase. Doctorul Park declară că Ăźn cei doi ani ce au urmat lui 1876, a fost introdusă metoda antiseptică de curățire a mĂźinilor și a instrumentelor Ăźn urma căreia s-a constatat o scădere spectaculoasă a mortalităților. Opera lui John Tyndall, Louis Pasteur, Robert Koch și Sir Joseph Lister au furnizat Ăźn sfĂźrșit dovezile clare, așa că Ăźncetul cu Ăźncetul s-a risipit ĂźncăpățĂźnarea și prejudecata.
În secolul al douăzecilea nici o operație chirurgicală nu se efectuază fără spălarea meticuloasă a mĂźinilor. Totuși, orice neglijare Ăźn spălarea mĂźinilor a avut ca rezultat pierderi inutile de vieți omenești. Infecțiile stafilococice au devenit epidemii dezastruoase Ăźn unele spitale de copii. În vara anului 1958 o epidemie de infecție stafilococică pricinuită de o spălare incorectă a mĂźinilor, s-a răspĂźndit Ăźntr-un mare spital general din estul Statelor Unite. Diferitele antibiotice au fost de puțin ajutor și Ăźnainte ca infecția să fie depistată, s-au stins viețile a 86 de bărbați, femei și copii.
Departamentul de Stat al Sănătății din New-York s-a alarmat din cauză că asemenea infecții pot fi răspĂźndite pentru că o persoană a omis să-și spele mĂźinile cu grijă. În anul 1960 Departamentul a editat o carte descriind metodele de spălare a mĂźinilor și procedeele foarte apropiate de metoda Scripturii cuprinsă Ăźn Numeri cap.19.
În sfĂźrșit, abia Ăźn anul 1960 omenirea a ajuns la capăt cu această problemă. Ei au Ăźnvățat, după secole și pe un preț Ăźngrozitor, ceea ce Dumnezeu i-a dat lui Moise prin inspirație divină.
(din "Boli evitabile" de S I. McMillen, M. D.)


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...Filmari -Foto -Sonorizari -Organizari Evenimente....Vezi aici!