Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

FEMEIA ÎN FAMILIE ȘI ÎN BISERICĂ

Publicat la 2011-10-18 de Traian

Rolul femeii Ăźn societate este, indiscutabil, unul dintre cele mai importante subiecte. Doar pentru că ar fi avut mai multă forță fizică, bărbatul și-a impus ”drepturi” odioase asupra femeii, desconsiderĂąnd-o pĂąnă la nivelul la care să o trateze ca pe o roabă și a avea drept de viață și moarte asupra ei. ”Reculul” nu s-a lăsat așteptat. Mișcarea feministă a reușit Ăźntr-o mare măsură să răstoarne clișeele tradiționale, ajungĂąnd la extrema de a nu mai recunoaște diferențele naturale Ăźntre bărbați și femei. Totuși, pentru bărbați și femei, cum trebuie să Ăźnțelegem biblic valorile acestei instituții divine, familia, dar și modul Ăźn care femeia devine relevantă Ăźn biserică și societate. Studiul următor l-am pregătit și prezentat Ăźn detaliu la conferințe de familii ĂźncepĂąnd cu anul 2004. Aveți aici o schiță, dar cu suficiente informații pentru a clarifica Ăźntr-o mare măsură acest subiect.

1. Principiile biblice ale rolului și poziției femeii Ăźn context existențial:

  • PRINCIPIUL IDENTITĂȚII (Cum văd Scripturile aspectele de ordin interior și exterior care definesc identitatea femeii):

1 Timotei 2:9:10 ”Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage Ăźmbrăcate Ăźn chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu Ăźmpletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.” 1 Petru 3:3,4 ”Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă Ăźn Ăźmpletitura părului, Ăźn purtarea de scule de aur sau Ăźn Ăźmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, Ăźn curăția nepieritoare a unui duh blĂąnd și liniștit, care este de mare preț Ăźnaintea lui Dumnezeu.”

  • PRINCIPIUL IERARHIEI (Care sunt motivele pentru care bărbatului i s-a dat ĂźntĂąietatea):

a. Prin cronologia creației (femeia după bărbat): 1 Timotei 2:13 ”Căci ĂźntĂąi a fost Ăźntocmit Adam, și apoi Eva.”

b. Prin căderea Ăźn păcat (femeia a fost amăgită): 1 Timotei 2:14 ”Și nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.”

c. Prin modul și scopul creației (femeia din și pentru bărbat): 1 Corinteni 11:8,9 ”În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat; și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.”

  • PRINCIPIUL INTERDEPENDENȚEI (De ce bărbatul și femeia nu se pot lipsi unul de celălalt):

a. Prin procreere (femeia luată din bărbat, dar bărbatul născut prin femeie): 1 Corinteni 11:12 ”Căci, dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu.”

b. Prin nevoia de intimitate (femeia și bărbatul stăpĂąni unul pe trupul celuilalt): 1 Corinteni 7:4,5 ”Nevasta nu este stăpĂąnă pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpĂąn peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decĂąt doar prin bună Ăźnvoială, pentru un timp, ca să vă Ăźndeletniciți cu postul și cu rugăciunea; apoi să vă Ăźmpreunați iarăși, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpĂąnirii voastre.”

c. Prin legămĂąntul și unirea Ăźn mĂąntuire a căsătoriei (femeia și bărbatul, Ăźmpreună Ăźn Domnul): 1 Corinteni 11:11 ”Totuși, Ăźn Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.” 1 Petru 3:7 ”Bărbaților, purtați-vă și voi, la rĂąndul vostru, cu Ăźnțelepciune cu nevestele voastre, dĂąnd cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni Ăźmpreună cu voi harul vieții, ca să nu fie Ăźmpiedicate rugăciunile voastre.” Galateni 3:28 ”Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una Ăźn Hristos Isus.”

2. Principii biblice cu privire la rolul și poziția femeii Ăźn biserică:

  • LIMITE ȘI RESTRICȚII

a. În slujire: 1 Corinteni 14:34-38 ”Femeile să tacă Ăźn adunări, căci lor nu le este Ăźngăduit să ia cuvĂąntul Ăźn ele, ci să fie supuse, cum zice și Legea. Dacă voiesc să capete Ăźnvățătură asupra unui lucru, să Ăźntrebe pe bărbații lor acasă; căci este rușine pentru o femeie să vorbească Ăźn biserică. Ce? De la voi a pornit CuvĂąntul lui Dumnezeu? Sau numai pĂąnă la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să Ăźnțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și, dacă cineva nu Ăźnțelege, să nu Ăźnțeleagă!”

b. În Ăźnchinare: 1 Corinteni 11:3-16 ”Dar vreau să știți că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este Capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit Ăźși necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit Ăźși necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se Ăźnvelește, să se și tundă! Iar, dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se Ăźnvelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe cĂąnd femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat; și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina Ăźngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpĂąnirii ei. Totuși, Ăźn Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci, dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă Ăźnvață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe cĂąnd pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca Ăźnvelitoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu.” 1 Timotei 2:11,12 ”Femeia să Ăźnvețe Ăźn tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să Ăźnvețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea Ăźn tăcere.”

c. În relație: 1 Corinteni 7:8-11, 39”Celor neĂźnsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămĂąnă ca mine.Dar, dacă nu se pot ĂźnfrĂąna, să se căsătorească; pentru că este mai bine să se căsătorească decĂąt să ardă.Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat.(Dacă este despărțită, să rămĂąnă nemăritată sau să se Ăźmpace cu bărbatul ei.) Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta
 O femeie măritată este legată de lege cĂątă vreme Ăźi trăiește bărbatul; dar, dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai Ăźn Domnul.”

  • LIBERTĂȚI ȘI DREPTURI (vă rog să luați pe Ăźndelete versetele recomandate și să le citiți direct din Biblie)

a. Femeia trebuie tratată cu respect: Efeseni 5:25-31, 1 Petru 3:7

b. Femeia are dreptul la propria conștiință spre sfințenie: 1 Timotei 2:15, Romani 1:26, Coloseni 3:18

c. Femeia are libertatea să se căsătorească Ăźn Domnul, cu cine dorește: 1 Corinteni 7:25-36, 39

d. Femeia are oportunități și proeminență Ăźn slujire: Tit 2:3-5, 1 Corinteni 16:15-19, Romani 16:1-16

e. Femeia are parte de făgăduința darurilor spirituale: Fapte 21:8,9, 1 Corinteni 11:4,5

f. Femeia (văduvă) are dreptul la sprijinul material al bisericii: 1 Timotei 5:3-16, Filipeni 4:1-3

g. Femeia are promisiunea reabilitării finale și totale Ăźn eternitate: Matei 22:23-30


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!