Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Martirii celui de-al doilea val anul 85 d.Cr

Publicat la 2011-10-14 de Traian

Cel de-al doilea val a fost pornit de Ăźmpăratul Domițian, prin anul 85 d.Cr. Acest Ăźmpărat a fost un tiran crud și sălbatic. El a persecutat nu numai pe creștini, ci și pe alți cetățeni ai Romei.

Ca să-i poată condamna pe creștini, s-au născocit tot felul de acuze care de care mai năstrușnice. Se spuneau lucruri cu totul neĂźntemeiate, Ăźi Ăźnvinuiau că se țin de turburări și dezordini, că sunt rebeli, că sunt criminali, Ăźși ucid copii, că sunt canibali, mănĂąncă carnea copiilor lor. Acestea toate erau rostite Ăźn sălile de judecată, apoi erau, fluturate Ăźn popor spre a ațĂąța opinia publică Ăźmpotriva lor.

Dacă foametea, ciuma, grindina sau vreun cutremur de pămĂąnt lovea una din provinciile imperiului, toate aceste obișnuite calamități se spunea că sunt trimise de zei, spre a pedepsi pe creștini.

Prigoanele au Ăźnmulțit numărul informatorilor. Din dorința de cĂąștig mĂąrșav, unii depuneau mărturii false, făcĂąnd ca mulți nevinovați să devină victime.

CĂąnd creștinii erau aduși Ăźn fața magistraților, li se cerea să jure pe Ăźmpăratul, iar dacă refuzau, se pronunța osĂąnda de condamnare la moarte. Dacă mărturiseau că ei sunt creștini, sentința era aceeași. Torturile care se aplicau, erau variate: biciuirea, desfacerea Ăźncheieturilor, arderea, uciderea cu pietre, spĂąnzurarea și aruncarea la fiare. Unii erau trĂąntiți din locuri Ăźnalte să cadă Ăźn cap, iar alții erau aruncați Ăźn coarnele taurilor sălbatici. După ce mureau Ăźn aceste cruzimi, nu se Ăźngăduia cunoscuților sau familiei nici măcar să-i ĂźnmormĂąnteze. Iată cĂąțiva care au murit Ăźn timpul acestei persecuții:

Dionisie Areopagitul

Dionisie a fost la Atena cĂąnd apostolul Pavel a predicat Ăźn Areopag. Cu acea ocazie el s-a convertit. El a fost educat Ăźn toată literatura Greciei. El a călătorit Ăźn Egipt spre a studia astronomia și a făcut observații deosebite cu prilejul unei eclipse de soare, ce a avut loc Ăźn acel timp. ÎntorcĂąndu-se la Atena, a fost onorat de popor și nu după mult timp a fost ales senator al acelei cetăți celebre.

După ce s-a convertit prin Evanghelia predicată de Pavel, el s-a schimbat dintr-un mĂąndru senator, Ăźntr-un umil slujitor al lui Cristos. Chiar și Ăźn timp ce trăia Ăźn Ăźntunericul idolatriei, el a căutat să fie drept cu toți oamenii; iar acum după convertire, sfințenia și puritatea manierelor alese ce le avea, l-au recomandat creștinilor să-l aleagă ca prezbiter al bisericii din Atena. El și-a Ăźmplinit slujba aceasta pĂąnă Ăźn al doilea an al persecuției lui Domițian. Cineva l-a denunțat atunci și curĂąnd a primit coroana de martir, tăindu-i-se capul cu sabia.

Tot sub Ăźmpăratul Domițian a fost martirizat și Simion, păstorul bisericii din Ierusalim. El a fost răstignit pe cruce. La fel Flavia, fiica unui senator roman, a fost exilată Ăźn Pont. Nicomede a fost un creștin care s-a distins la Roma, făcĂąnd mari eforturi spre a servi pe cei Ăźntristați. El a ajutat și mĂąngĂąiat pe cei săraci, a vizitat pe cei Ăźnchiși, a Ăźntărit pe cei șovăielnici și a susținut pe cei credincioși. Pentru aceasta, el a fost denunțat ca creștin, și fiind condamnat, a fost biciuit pĂąnă ce a murit. De asemenea Protasius și Gervasius au fost martirizați la Milano.

Cam Ăźn această vreme, la Efes, Timotei a fost prins de mulțimea ce mergea Ăźntr-o procesiune idolatră și l-au bătut cu nuiele pĂąnă l-au zdrobit de tot. La două zile după aceasta, el moare din pricina vĂąnătăilor.
 

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR CONFECTII BARBATI...Vezi aici!