Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Torțele lui Nero

Publicat la 2011-10-14 de Traian

Pe unii din creștinii prinși, Nero a poruncit să-i Ăźnvelească Ăźn cĂąlți, să fie unși cu smoală, apoi să fie ridicați pe stĂąlpi Ăźnalți de 4-5 m. În grădina palatului și să li se dea foc. Astfel, seara, grădina Ăźi era luminată de trupurile creștinilor, Ăźn timp ce Nero sta pe balcon cu curtenii săi și se desfăta privindu-i. El spunea că acestea sunt torțele sale.

Din cauza cruntei prigoane dezlănțuită de Ăźmpărat, bieții creștini nu se mai puteau aduna pentru Ăźnchinăciune decĂąt Ăźn ascuns. La marginea Romei, se aflau niște galerii de unde s-a scos cĂąndva piatră pentru clădirile Romei. Aceste subterane se numeau catacombe. Cum unii din sclavii care au lucrat Ăźn aceste catacombe s-au Ăźncreștinat, s-a ajuns la ideea ca să se adune Ăźn aceste locuri sub pămĂąnt pentru Ăźnchinăciune. CĂąnd se Ăźnsera, creștinii se strecurau pe furiș spre catacombe. Pe drum mereu se uitau Ăźn urmă să vadă dacă nu sunt urmăriți. La Ăźnceput, dușmanii n-au știut nimic despre aceste Ăźntruniri. Creștinismul a Ăźnceput să se lățească ca și focul Ăźn miriște. Fiecare era o adevărată torță sfĂąntă și aprindea pe altul cu același foc sacru. Soția creștină Ăźși convertea soțul; sclavul Ăźși convertea stăpĂąnul; stăpĂąnul convertea pe alți sclavi; centurionul Ăźși convenea soldații. Creștinismul pătrunsese pĂąnă Ăźn casa Cezarului. Pavel, Ăźn epistola către frații din Filipi, spune: „Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului" (Filipeni 4:22). Lanțurile lui Pavel i-a Ăźmbărbătat și i-a Ăźnflăcărat mai mult.

La Roma erau Ăźn totul adevărate cuvintele: „Din pricina Ta suntem dați morții toată ziua" (Romani 8:36). Dar cu cĂąt Ăźi omorau mai mult, cu atĂąt se Ăźnmulțeau și mai mult. VăzĂąnd că nu-i pot stĂąrpi numai cu ajutorul denunțurilor particulare, au fost puși spioni pe urmele lor. Aceștia s-au strecurat printre cei credincioși, prefăcĂąndu-se că și ei sunt creștini. Astfel au ajuns să cunoască toate locurile de ĂźntĂąlnire pentru Ăźnchinăciune din catacombe. Uneori erau ridicați cu grămada din catacombe. Altădată, le zideau intrarea la galeria laterală unde erau adunați și Ăźi lăsau acolo să moară de foame.

Judecarea celor Ăźnvinuiți de creștinism nu dura prea mult. Acuzatului i se cerea să-și tăgăduiască crezul și să ardă tămĂąie Ăźn cinstea Ăźmpăratului, iar dacă nu voia, era osĂąndit la moarte.

În timpul acestui val de prigoană au fost martirizați apostolii Petru și Pavel, Aristarh Macedoneanul, Trofim Efeseanul, un tovarăș al lui Pavel care a rămas bolnav la Milet, iar după aceea a ajuns la Roma, a luat parte la martirajul lui Pavel, fiind denunțat, a fost decapitat și el; Iosif, numit și Barsaba, unul din cei doi propuși de apostoli să Ăźnlocuiască pe Iuda; Anania din Damasc, care l-a botezat pe Pavel, a fost martirizat Ăźn cetatea sa; Erast, vistiernicul cetății Corint, a fost martirizat la Filipi; și atĂąția alții pe care Ăźi vom cunoaște doar Ăźn ziua judecății. Ei au suferit moartea pe rug, decapitați sau sfĂąșiați de fiare sălbatice Ăźn arene, din porunca Ăźmpăratului Nero.
 

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...PRODUCATOR DE POMI FRUCTIFERI...Vezi aici!