Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ascultarea-semnul iubirii Mele

Publicat la 2011-10-12 de Traian

Un soldat lipsea din linia de bătaie. CĂąnd a intervenit un răgaz, comandantul unității a trimis o patrulă să-l caute. L-au găsit ascuns Ăźntr-o grădină.

CĂąnd a fost adus Ăźn fața superiorului, i s-a cerut o explicație. A stat un timp Ăźn tăcere, apoi a zis: “Nu făceam nimic rău”. A fost Ăźnaintat la Curtea Marțială, condamnat și executat de un pluton de execuție.

Creștinii de astăzi sunt soldați ai crucii lui Hristos, prinși Ăźntr-o luptă crĂąncenă Ăźmpotriva forțelor răului. Pavel ne spune:

“Căci noi n-avem de luptat Ăźmpotriva cărnii și sĂąngelui, ci Ăźmpotriva căpeteniilor, Ăźmpotriva domniilor, Ăźmpotriva stăpĂąnitorilor Ăźntunericului acestui veac, Ăźmpotriva duhurilor răutății care sunt Ăźn locurile cerești” Efeseni 6:12.

O luptă se duce Ăźntre bine și rău, Ăźntre Hristos și Satan. Este o luptă pentru inimile omenești, ca și pentru stăpĂąnirea acestei lumi. Este o luptă pe viață și moarte Ăźntre bine și rău. Și, fie că ne dăm seama sau nu, noi ne așezăm de o parte sau de cealaltă. Nu poate fi un compromis, nu există teren neutru.

“Căci ce legătură este Ăźntre neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta Ăźmpreună lumina cu Ăźntunericul?” 2Corinteni 6:14,15.

În sens spiritual noi suntem soldați ai unuia dintre generali – Hristos sau Satan. Isus Hristos, Căpitanul mĂąntuirii noastre, este “Regele regilor”. Ca soldați sub comanda Lui, noi suntem fie cu toată inima pentru El, fie Ăźmpotriva Lui.

În Matei 12:25-30 Isus ne vorbește despre ținta Sa de a birui pe Satan (simbolizat prin “omul cel tare”) și de a distruge complet cetățuia păcatului. Iată ce zice Hristos despre legăturile noastre cu El Ăźn această luptă a veacurilor:

“Cine nu este cu Mine este Ăźmpotriva Mea și cine nu strĂąnge cu Mine, risipește” Matei 12:30.

Nu există teren intermediar. Nu putem fi credincioși lui Dumnezeu și să ne ascundem cĂąnd sună strigătul de luptă. Nu putem să ne apărăm: “Doamne, nu făceam nimic rău”. Dumnezeu dorește loialitatea noastră completă.

Deși nevăzută, aceasta nu este joacă de-a războiul. Potrivit cu Apocalips 12, “ün cer s-a făcut un război” Ăźntre Hristos și Satan. Satan a fost aruncat pe pămĂąnt. Apocalips 12:9. Știind că sentința morții lui va fi executată Ăźn curĂąnd, el luptă cu furie turbată Ăźmpotriva lui Dumnezeu, a guvernării Sale, a Legii Sale și Ăźmpotriva poporului Său (v. 10-17). El urăște pe aceia care acceptă principiile pe care Isus le-a Ăźnvățat cĂąnd a fost pe acest pămĂąnt. Versetul 17 ne spune că, Ăźn ultimele zile, diavolul va “sufla” ură neobișnuită contra poporului care ține “poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”.


1. CE AȘTEAPTĂ‚ ISUS DE LA OSTAȘII BUNI

Poți să-ți imaginezi o armată fără disciplină? Ar putea o armată să aibă disciplină fără un manual de reguli, instrucțiuni și legi? Ca ostași Ăźn armata lui Hristos, manualul nostru este Biblia.

Prima instrucțiune dată unui recrut este aceea de a se conforma regulamentului armatei. El nu poate acționa după ce “se spune”. El nu se poate scuza că Ăźn viața civilă făcea așa sau altfel. El are un cod exact de reguli, o lege scrisă. El se va conduce după acestea. El va fi judecat după acestea.

Ostașul spiritual nu poate să cĂąÈ™tige această luptă pe viață și moarte Ăźmpotriva lui Satan și a armatelor răului, dacă refuză să trăiască după Cartea lui Dumnezeu. El nu se poate scuza cu aceea că așa fac majoritatea creștinilor.

Numai dacă ne conformăm Ăźnvățăturilor din CuvĂąntul sfĂąnt al lui Dumnezeu, Biblia, vom fi socotiți buni ostași ai lui Hristos (2Timotei 2:3), Ăźmpărtășind cu El victoria asupra păcatului.

Să presupunem că un soldat spune comandantului său că el este de acord cu toate prevederile regulamentului, Ăźn afară de una. Cum va fi privit un asemenea soldat? Ce decepție poate fi aceasta pentru Isus care Și-a dat viața ca să mĂąntuiască pe poporul Lui din păcatele lor, să vadă că aceia care pretind că sunt ai Lui sunt neloiali, necredincioși chiar Ăźntr-o singură privință. Ostașul loial lui Hristos va reflecta atitudinea lui Pavel:

“Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști Ăźncotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește Ăźn vĂąnt. Ci mă port aspru cu trupul meu și-l țin Ăźn stăpĂąnire, ca nu cumva
 eu Ăźnsumi să fiu lepădat” 1Corinteni 9:26,27.

Apostolul știa că orice lipsă de bunăvoință din partea lui de a servi ca un bun ostaș, putea să-l ducă acolo ĂźncĂąt să Ăźntoarcă spatele lui Hristos și Ăźn cele din urmă să-l ducă la moartea veșnică. El ne avertizează să ne verificăm viața spirituală ca să ne asigurăm că suntem Ăźntr-adevăr copii ai lui Dumnezeu.

“Pe voi Ăźnșivă Ăźncercați-vă dacă sunteți Ăźn credință. PE VOI ÎNȘIVĂ‚ ÎNCERCAȚI-VĂ‚” 2Corinteni 13:5.


2. CARTEA LUI DUMNEZEU NU SE SCHIMBĂ‚ NICIODATĂ‚

Armata unei țări poate să-și schimbe regulamentul, dar nimeni nu poate submina CuvĂąntul lui Dumnezeu.

“CuvĂąntul Tău, Doamne, dăinuiește Ăźn veci Ăźn ceruri” Psalm 119:89.

Dumnezeu dorește să fixeze tot așa de durabil CuvĂąntul Său Ăźn inimile noastre. Isus ne-a Ăźnvățat să ne rugăm:

“Facă-se voia Ta, precum Ăźn cer, așa și pe pămĂąnt” Matei 6:10.

După ce ne-am rugat ca noi și alții să facem voia lui Dumnezeu pe pămĂąnt așa cum se face Ăźn ceruri, noi trebuie să trăim conform cu rugăciunile noastre, prin puterea lui Hristos.

Potrivit cu Apocalips 12:17, adevărata biserică din ultimele zile “păzește poruncile lui Dumnezeu și are mărturia lui Isus”. Legea lui Dumnezeu este perfectă și de aceea este veșnică.

“Legea Domnului este desăvĂąrșită și Ăźnviorează sufletul, mărturia Domnului este adevărată și dă Ăźnțelepciune celui neștiutor” Psalm 19:7.

Are Legea iubirii lui Dumnezeu primul loc Ăźn viața ta? Este Biblia, regula ta de credință? Adu-ți aminte că Dumnezeu a spus:

“Nu-Mi voi călca legămĂąntul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele Mele” Psalm 89:34.

Dumnezeu nu va schimba legămĂąntul Său – Legea Sa, CuvĂąntul Său. El Însuși nu se schimbă (Maleahi 3:6) și “Isus Hristos este Același, ieri și azi și Ăźn veci” Evrei 13:8.


3. POATE DUMNEZEU SĂ‚ ACCEPTE ASCULTARE PARȚIALĂ‚?

Ascultarea este proba loialității, fructul dragostei. Copilul care nu ascultă de părinții lui dă puțină dovadă de adevărată dragoste și respect față de ei. Creștinul care oferă lui Dumnezeu o ascultare parțială demonstrează că inima lui este Ăźmpărțită.

“După roadele lor Ăźi veți cunoaște” Matei 7:20.

CĂąt de mult iubim pe Dumnezeu se va vedea din acțiunile noastre. Citește și 1Ioan 2:3-5.

ADAM ȘI EVA

CĂąnd primul bărbat și prima femeie și-au făcut căminul lor Ăźn Eden, Dumnezeu le-a dat stăpĂąnire peste tot ce era Ăźn acea grădină minunată, afară de un pom. Pomul acela era frumos și fructul părea delicios.

Desigur, au gĂąndit Adam și Eva, o mușcătură din acest fruct nu o să ne facă niciun rău. Dar prin aceea că au gustat o singură dată, neloialitatea a intrat Ăźntr-o lume fără păcat și a Ăźnceput rebeliunea Ăźmpotriva lui Dumnezeu.

Credincioșia noastră este Ăźncercată de multe ori prin lucruri aparent fără importanță. Păcatul este atĂąt de Ăźnșelător. Poetul zice:

“Cine bate așa de tare?”

“Un păcat mic și singur.”

“Intră”, răspundem noi

“Și tot iadul este Ăźnlăuntru”.

CuvĂąntul lui Dumnezeu ne avertizează:

“Nu vă Ăźnșelați. Dumnezeu nu Se lasă batjocorit. Ce seamănă un om, aceea va și secera” Galateni 6:7.

CAIN ȘI ABEL

Dumnezeu a Ăźnvățat pe Adam și Eva, primii noștri părinți, să privească Ăźnainte spre venirea MĂąntuitorului ca jertfă pentru păcatul lor. Geneza 3:15. Cain și Abel, fiii lor, au fost Ăźnvățați să aducă un miel și să-l ofere ca semn al credinței lor Ăźn “Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” Ioan 1:29.

Dar Cain era interesat Ăźn agricultură, Ăźn timp ce Abel creștea oi. De ce trebuia Cain să procure un miel de la fratele lui mai tĂąnăr pentru a-l oferi pe altarul de jertfă? De ce să nu fie fructele și vegetalele din grădina lui tot așa de potrivite pentru o jertfă ca mieii lui Abel? Doar o mică schimbare Ăźn Ăźnchinarea lui nu părea prea mare lucru pentru Cain.

Dar sĂąngele unui miel, nu fructele și vegetalele, simboliza credința Ăźn Răscumpărătorul din păcat care avea să vină. Nu era treaba lui Cain să decidă cum să se apropie de Dumnezeu. Cain ĂźÈ™i stabilea religia făcută de el, Ăźn locul Ăźnchinării stabilite de Creator. Neloialitatea lui s-a manifestat Ăźn neascultarea lui. Au urmat mĂąnie și ură, iar rezultatul a fost crima.

De atunci și pĂąnă astăzi, omul a Ăźncercat să corecteze poruncile lui Dumnezeu, doar puțin aici sau acolo, ca să-i vină mai bine.

“Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit; ci s-au dedat la gĂąnduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a Ăźntunecat. S-au fălit că sunt Ăźnțelepți și au Ăźnebunit
 AU SCHIMBAT ÎN MINCIUNĂ‚ ADEVĂ‚RUL LUI DUMNEZEU și au slujit și s-au Ăźnchinat făpturii Ăźn locul Făcătorului, care este binecuvĂąntat Ăźn veci! Amin” Romani 1:21,22,25.

SOȚIA LUI LOT

Ce bine ne aducem aminte de istoria biblică a arderii Sodomei! Dumnezeu a condus pe Lot, soția și cele două fiice afară din cetate și le-a poruncit să nu se Ăźntoarcă Ăźnapoi, nici măcar ca să se uite la cetate.

Dar tot ce aveau ei era acolo Ăźn cetatea condamnată și inimile lor erau acolo, cu averile lor, cu rudele și prietenii lor. Era destul de greu să plece, dar porunca să nu se uite Ăźnapoi la cetatea care arde – ce rost o fi avut?

Să fi Ăźnțeles Dumnezeu chiar așa cum zisese? Doamna Lot s-a Ăźntors și s-a uitat cu dor spre bunurile ei care dispăreau. Chiar conta o privire? Dar a contat. Și soția lui Lot s-a prefăcut Ăźntr-un monument de sare.

CĂąnd Dumnezeu vorbește, El vrea să spună exact ce spune. Isus ne avertizează: “Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot” Luca 17:32.


4. ASCULTAREA – SEMNUL CREDINCIOȘIEI. REGELE SAUL

În 1Samuel 15 și 16 avem istoria neascultării regelui Saul față de o poruncă a lui Dumnezeu. El a ascultat APROAPE ÎN TOTUL de ceea ce Ăźi poruncise Dumnezeu. Dar el a fost neascultător doar Ăźntr-un singur punct: nu a distrus pe TOȚI amaleciții. El a cruțat pe regele acestora.

Evident că Saul crezuse că dacă a ascultat DE TOATE PORUNCILE lui Dumnezeu AFARĂ‚ DE UNA, el stătea destul de bine Ăźn fața lui Dumnezeu. Dar acest singur act diferit descoperea că Ăźn inima regelui era un spirit de neloialitate și de neascultare.

Dumnezeu se caracterizează prin aceea că pretinde ascultare necondiționată și astăzi. Unii sunt dispuși să asculte de toate poruncile din cele zece porunci FARĂ‚ DE UNA, neputĂąnd să Ăźnțeleagă de ce nouă porunci nu Ăźnseamnă tot atĂąt de mult ca și zece. Dar Dumnezeu privește Ăźn inimile noastre ca să vadă motivele noastre. CĂąnd El se uită Ăźn inima mea și a ta, găsește El acolo dorința egoistă de a face ce ne place – chiar și numai puțin?

“Căci cine păzește toată Legea și GREȘEȘTE ÎNTR-O SINGURĂ‚ PORUNCĂ‚, se face vinovat de toate” Iacov 2:10.

Regele Saul zicea: “Am păzit CuvĂąntul Domnului” 1Samuel 15:13. El făcuse APROAPE TOTUL, dar nu TOTUL.

Saul a continuat pe direcția voinței lui ĂźncăpăÈ›Ăąnate pĂąnă ce a lepădat pe Dumnezeu complet și s-a Ăźndreptat pentru instrucțiuni spre comunicări spiritiste. Profetul i-a spus lui Saul care era motivul lepădării lui:

“Fiindcă ai lepădat CuvĂąntul Domnului și Domnul te leapădă” 1Samuel 15:23.


5. CERE DUMNEZEU MAI PUȚIN ASTĂ‚ZI?

Despre biserica din VECHIUL TESTAMENT, Dumnezeu zice:

“Toată ziua Mi-am Ăźntins mĂąinile spre UN POPOR NEASCULTĂ‚TOR și Ăźmpotrivitor” Romani 10:21 (King James).

Spiritul de neascultare este dominant acum, tot așa cum era și Ăźn timpurile biblice. Există pericolul ca membrii bisericii să cadă Ăźn aceeași cursă a diavolului și să creadă că Dumnezeu nu este chiar atĂąt de pretențios. Pavel avertizează pe creștinii din Noul Testament:

“Nimeni să nu vă Ăźnșele cu vorbe deșarte: căci din pricina acestor lucruri vine mĂąnia lui Dumnezeu peste OAMENII NEASCULTĂ‚TORI. Să nu vă Ăźntovărășiți dar deloc cu ei” Efeseni 5:6,7.

Și membrii bisericii pot pierde cerul ca răsplată a lor veșnică.

“Nu orișicine-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra Ăźn Ăźmpărăția cerurilor, ci cel CE FACE VOIA TATĂ‚LUI MEU care este Ăźn ceruri” Matei 7:21.

ADEVĂ‚RATUL CREȘTINISM este mai mult decĂąt o formă. Este mai mult decĂąt strigătul: “Doamne, Doamne!”. Dumnezeu caută bărbați și femei care au fost schimbați prin puterea de convertire a Duhului SfĂąnt. Iacov zice:

“FIȚI ÎMPLINITORI AI CUVÂNTULUI, nu numai ascultători, ĂźnșelĂąndu-vă singuri” Iacov 1:22.

Oamenii pot face minuni Ăźn numele lui Isus. Ei chiar pot să proorocească și să vindece bolnavi. Dar ei nu vor intra Ăźn cer cĂątă vreme nu sunt binevoitori să facă voia lui Dumnezeu. Isus avertizează:

“Mulți Îmi vor zice Ăźn ziua aceea: Doamne, Doamne! N-am proorocit noi Ăźn Numele Tău? N-am scos noi draci Ăźn Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni Ăźn Numele Tău? Atunci le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut’” Matei 7:22,23.

CĂąnd oamenii amestecă părerile lor proprii cu doctrinele curate ale Bibliei, Ăźnvățăturile lor devin tradiții care sunt mai acceptabile pentru inima omenească decĂąt “sabia Duhului, care este CuvĂąntul lui Dumnezeu” Efeseni 6:17. Despre acest fel de a merge pe alături de voința lui Dumnezeu, Isus zicea:

“Dar voi de ce călcați PORUNCA LUI DUMNEZEU Ăźn folosul datinei voastre?
 AȚI DESFIINȚAT ASTFEL PORUNCA LUI DUMNEZEU PRIN TRADIȚIA VOASTRĂ‚
 Dar Ăźn zadar Mi se Ăźnchină Mie, ĂźnvăÈ›Ăąnd ca doctrină niște porunci omenești” Matei 15:3,6,9 (King James).

Pavel descrie o astfel de religie ca:

“AVÂND DOAR O FORMĂ‚ DE EVLAVIE, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia” 2Timotei 3:5.

Legea sfĂąntă a lui Dumnezeu este o descoperire a caracterului Său, constituția guvernării Sale, temelia tronului Său. Îndrăznim noi să o punem deoparte pentru tradiții sau sentimente, ori din cauza cererii populare?

“Să n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc Eu și să nu scădeți nimic din ele; ci să păziți poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau eu” Deuteronom 4:2.

“Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va Ăźnvăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic Ăźn Împărăția cerurilor; dar oricine le va păzi și va Ăźnvăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare Ăźn Împărăția cerurilor” Matei 5:19.


6. CINE ESTE PRIETENUL LUI DUMNEZEU?

Isus a zis:

“Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți ce vă poruncesc Eu” Ioan 15:14.

Astăzi, standardele neprihănirii sunt dezonorate de mulți care se declară că sunt creștini. Dumnezeu măsoară pe ostașii Lui după loialitatea lor.

“Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: ‘Îl cunosc’ și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este Ăźn el” 1Ioan 2:3,4.

“Căci dragostea de Dumnezeu stă Ăźn păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele” 1Ioan 5:3.


7. PUTERE SĂ‚ ASCULTĂ‚M DE DUMNEZEU

“De ce cere Dumnezeu oricărui om să asculte de cele zece porunci cĂąnd aceasta nu se poate face?”, a Ăźntrebat un necredincios pe prietenul lui creștin.

“O, dar aceasta se poate! Aici un creștin are avantaj asupra unui om neconvertit”.

“Da? Spune-mi și mie cum”, veni Ăźnapoi provocarea.

“Iată cum: CĂąnd ne predăm inimile lui Hristos, Duhul SfĂąnt vine și ia Ăźn stăpĂąnire viața noastră și ne dă putere să facem voia lui Dumnezeu”.

“Pot totul Ăźn Hristos care MĂ‚ ÎNTĂ‚REȘTE” Filipeni 4:13.

“Pentruca porunca Legii să fie Ăźmplinită Ăźn noi, care trăim nu după Ăźndemnurile firii pămĂąntești, ci după Ăźndemnurile Duhului” Romani 8:4.

“Pentru ca astfel să vă purtați Ăźntr-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți Ăźn orice lucru, aducĂąnd roade Ăźn tot felul de fapte bune și crescĂąnd Ăźn cunoștința lui Dumnezeu; ÎNTĂ‚RIȚI CU TOATĂ‚ PUTEREA, POTRIVIT CU TĂ‚RIA SLAVEI LUI” Coloseni 1:10,11.

Isus ne păstrează să nu cădem iarăși și iarăși Ăźn păcat, dacă-I dăm voie.

“Iar a Aceluia care POATE SĂ‚ VĂ‚ PĂ‚ZEASCĂ‚ DE ORICE CĂ‚DERE ȘI SĂ‚ VĂ‚ FACĂ‚ SĂ‚ VĂ‚ ÎNFĂ‚ȚIȘAȚI FĂ‚RĂ‚ PRIHANĂ‚ și plini de bucurie Ăźnaintea slavei Sale
” Iuda 24.

Cum ne dă Hristos putere să ascultăm? El promite:

“Voi pune legile Mele Ăźn mintea lor și le voi scrie Ăźn inimile lor; eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu” Evrei 8:10.

Apelul lui Hristos este să ascultăm de El fiindcă Îl iubim:

“Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele” Ioan 14:15.

Acelora care Îl iubesc pe Isus destul ĂźncĂąt să asculte de El le este promis un cămin Ăźn cer.


“Ferice de cei ce PĂ‚ZESC PORUNCILE LUI, ca să aibă drept la pomul vieții și SĂ‚ INTRE PE PORȚI ÎN CETATE” Apocalips 22:14 (King James și alte traduceri).

Dumnezeu este exact Ăźn cererile Lui. El dorește din toată inima ca să ducă la ascultare completă de voia Lui, de CuvĂąntul Lui, de Legea Lui. El ĂźÈ›i oferă ție și Ăźmi oferă mie puterea de a asculta de poruncile Lui. Îi vei da Lui loialitatea inimii tale?

Iubite Tată din cer: ĂŽÈ›i mulțumesc pentru făgăduința puterii de sus care să schimbe inima mea și să-mi dea dorințe și motive corecte. O, fă-mă credincios MĂąntuitorului meu, care Și-a dat viața Lui ca eu să pot avea acest ajutor divin! Fă-mă loial față de voia Ta. Scrie Legea Ta Ăźn inima și mintea mea. Te rog Ăźn Numele lui Isus. Amin.

 

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOBILIER, BICICLETE, HAINE, TERMOPANE, SALTELE...Vezi aici!