Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ce așteaptă Dumnezeu de la noi în sărăcie și în bogăție?

Publicat la 2013-07-11 de Traian

Cum trebuie să se poarte un creștin bogat? Ce principii trebuie să urmeze? Dar unul sărac? Ce așteaptă Dumnezeu de la unul și de la celălalt?

În Epistola Apostolului Iacov scrie următoarele adevăruri:

Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare, și usucă iarba: floarea ei cade jos, și frumusețea înfățișării ei piere: așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. (Iacov 1:9-11)

Încă la începutul epistolei sale, Iacov ne-a atenționat că încercările sunt felurite și avem nevoie de înțelepciune ca să trecem cu bucurie prin ele. Un fel de încercare mai bine cunoscut de toți este sărăcia. Dar, și bogăția este o încercare pentru mulți și aceasta urmează să o vedem azi în Cuvântul lui Dumnezeu. Totuși, Iacov începe cu cea care este mai răspândită dintre aceste două. El spune…

Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui

Fratele aici nu este numit sărac, ci “dintr-o stare de jos”. Noi toți deodată ne gândim la cel sărac, dar Iacov vrea să ne atenționeze la faptul că fratele a fost pus într-o stare de jos. Iacov ne arată cum s-a întîmplat aceasta când zice:

…de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare, și intră și un sărac îmbrăcat prost; și voi puneți ochii pe celce poartă haina strălucitoare, și -i ziceți: ,,Tu șezi în locul acesta bun!” Și apoi ziceți săracului: ,,Tu stai colo în picioare!” Sau: ,,Șezi jos la picioarele mele!” Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă, și nu vă faceți voi judecători cu gînduri rele. Ascultați, prea iubiții mei frați: n’a ales Dumnezeu pe cei ce sînt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai Împărăției, pe care a făgăduit -o celor ce-L iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac! Oare nu bogații vă asupresc și vă tîrăsc înaintea judecătoriilor? (Iacov 2:2-6)

Deci, vezi cum a ajuns fratele nostru în starea de jos? Tocmai frații noștri, tocmai în adunarea copiilor lui Dumnezeu l-au înjosit. Dar tu cum procedezi când vine cineva îmbrăcat prost în adunare? Te-ai apropiat măcar să vorbești cu el vreo dată? L-ai invitat să ia masa la tine acasă? Te-ai interesat de starea lui, de necazurile lui și cum ai putea să-l ajuți? Poate este o văduvă sau un orfan pe care l-au abuzat toți până acuma?  Dacă până azi ai înjosit în felul despre care am scris mai sus, mai este timp să te apropii și să-ți ceri iertare. Și să nu crezi că biserica este primul loc unde este înjosit cel sărac, până aici mai este înjosit încă mult, de mulți și în multe feluri. Sau poate îmi vei spune că este sărac pentru că nu lucrează. Hai să fim sinceri, uite tu în jur și vezi singur câți oameni lucrează foarte greu și totuși rămân într-o stare de jos și săraci. Iacov mustră apăsat pe bogații care au pus pe sărac într-o stare de jos și l-au făcut să fie sărac. Iată cum îi avertizează el:

Ascultați acum voi, bogaților!….  Iată că plata lucrătorilor, care v-au secerat câmpiile, și pe care le-ați oprit-o, prin înșelăciune, striga! Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului… Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea! (Iacov 5:1-6)

Vezi cum se îmbogățesc unii?  Prin plata oprită de la sărac. Dacă i-ar fi dat plata la timp ar fi putut și fratele nostru să-și cumpere o haină și să nu mai vină “îmbrăcat prost” în adunarea copiilor lui Dumnezeu. Dar poate tu ești unul care oprești plata săracului? În ultima vreme sa răspândit mult acest rău și parcă a devenit o practică care nu mai deranjează pe nimeni afară de cel ce suferă. Sau poate ai avut tu de suferit de la aceasta? Sau poate tu ai oprit plata săracului ori îi dai salariu nu după munca care o face, ci după “nivelul salariilor care sunt în țară”.  Aceasta este tot o nedreptățire și Cuvântul lui Dumnezeu te îndeamnă azi să te oprești a mai face aceasta și să te pocăiești, pentru că în felul acesta înjosești pe sărac.

Fratelui sărac și înjosit Cuvântul lui Dumnezeu îi spune “să se laude cu înălțarea lui ”Ce înseamnă să se laude? Pe drept a-i numi pe cineva nebun dacă l-ai vedea că iese în stradă și se laudă în gura mare că este sărac, pentru că nimeni care este cu mintea întreagă nu găsește în aceasta un prilej ca să se laude și sărăcia în sine nu aduce bucurie ci suferință. Atunci de ce Iacov spune “să se laude”? Expresia aceasta este o figură de stil în acest context și prin ea autorul vrea să spună fratelui dintr-o stare de jos că trebuie să păstreze o atitudine și o bucurie pe care o ai atunci când dorești să te lauzi cu ceva, adică să privească la avantaje și nu la dezavantajele situației și împrejurărilor în care se află. Și avantajele pentru care trebuie să se bucure și la care trebuie să privească nu sunt în starea lui de jos sau în sărăcia lui, ci în “înălțarea lui”.

Care este înălțarea acestui frate dintr-o stare de jos?  Îmi place atît de mult să văd cum Dumnezeu își explică Cuvântul Său tot prin Cuvântul Său. Priviți cât de clar ne răspunde la această întrebare când zice:

Ascultați, preaiubiții mei frați: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției, pe care a făgaduit-o celor ce-L iubesc? (Iacov 2:5)

Deci, fii atent, fratele pe care noi îl vedem înjosit, în haine proaste și nesocotit de toți este sărac doar în ochii lumii, dar înălțat în următoarele feluri:

  • Dumnezeu l-a ales;
  • Dumnezeu l-a ales ca să-l facă bogat în credință, care este mai scumpă ca aurul și care nu poate fi cumpărată cu nici un fel de avere sau bani;
  • Dumnezeu l-a ales ca să-l facă moștenitor al Împărăției Cerurilor.

Aceasta va fi în Împărăția Cerurilor, dar până ce toată atenția, toate averile și toate privilegiile le revin bogaților. Frații le dau primele locuri în adunare pe seama înjosirii fratelui care și așa este înjosit mult. Frații noștri care caută la fața oamenilor, în felul acesta singuri își mai dau cu palma în față, pentru că bogații vin în adunare, râd de felul cum se înjosesc unul pe altul între ei și apoi bogații îi târâie în fața judecătorilor și le batjocoresc frumosul nume pe care îl poartă. Iacov însă nu face așa. El îi confruntă pe bogați direct și cu toată autoritatea care a primit-o de la Dumnezeu prin Evanghelie. El spune…

Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerenia lui

Iacov spune în Epistola sa că bogatul va trece ca floarea ierbii. Iarba răsare primăvara și când vin căldurile verii se usucă, iar dacă mai rezistă datorită ploilor, se usucă în toamnă.

Odată mergeam primăvara prin Tajikistan și munții lor deosebiți de frumoși erau acoperiți cu tot felul de iarbă și flori. Nu mă mai săturam să privesc la acele plante și florile lor.  Frații care mergeau cu mine mi-au spus că peste o lună nu va mai rămâne nimic, totul va fi uscat și așa până la primăvara viitoare. Deci, viața ierbii este foarte scurtă, iar a florii este cu mult mai scurtă decât a ierbii.  Mă uitam la acele lalele sălbatice și încă multe alte flori deosebit de frumoase și la aceea cât de scurtă este viața lor. Înfloresc pentru o perioadă scurtă de timp, trec oamenii și le admiră și apoi soarele le usucă în primul rând pe ele și cad jos. Acum, atenție, bogatul nu este comparat cu iarba, ci cu floarea ierbii. Dumnezeu vrea să ne atenționeze că viața pământească a oricărui om este deosebit de scurtă și tot Iacov spune:

Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur, care se arată puțintel, și apoi piere. (Iacov 4:14)

Dar, se pare că Iacov nu se referă doar la moartea fizică. El zice: ”Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba: floarea ei cade jos, și frumusețea înfățișării ei piere.” Când am citit expresia “răsare soarele” mi-am amintit de ceea ce scrie Iacov în capitolul 5 despre bogați și anume:

Ascultați acum voi, bogaților! Plîngeți și tînguiți-vă, din pricina nenorocirilor, cari au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit, și hainele voastre sînt roase de molii. Aurul și argintul vostru au ruginit; și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-ați strâns comori în zilele din urmă! Iată că plata lucrătorilor, cari v’au secerat câmpiile, și pe care le-ați oprit -o, prin înșelăciune, strigă! Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pămînt în plăceri și în desfătări. V’ați săturat inimile chiar într’o zi de măcel. Ați osândit  ați omorît pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea! (Iacov 5:1-6)

Deci, Iacov nu se referea pur și simplu la moartea fizică care vine la fiecare om, ci se referea la “nenorocirile” care au să vină peste ei.

Bogatul se va vesteji în umbletele lui. Care sunt umbletele bogaților? Care sunt faptele lor care le vor aduce nimicirea ca și vestejirea pentru o floare? Iacov le trece în listă în epistola sa. “V-ați strâns comori în zilele din urmă!” – zice el. Am citit undeva ca atunci când se scufunda faimoasa corabie “Titanic” o femeie a fugit repede în cabina ei, a călcat peste diamante, peste lucruri de aur, a nesocotit chiar și bijuteriile proprii care erau acolo și a luat doar două portocale. Portocalele erau atunci cel mai important lucru care  puteau să-i salveze viața.

Dragul meu, noi suntem în vremurile din urmă și “venirea Domnului este aproape” (Iacov 5:8) Cu ce lucruri îți umbli mâinile și viața? De ce lucruri te ții tu și după ce lucruri alergi? În ce fel îți dobândești aceste lucruri? Domnul Isus a spus că:

Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăția cerurilor se ia cu năvală, și cei ce dau năvală, pun mâna pe ea. (Matei 11:12)

Fii înțelept și dă năvală ca să pui mâna pe Împărăția Cerurilor și nu te lăsa atras și înșelat de bogății care prin nedreptate și înșelăciune dau năvala să agonisească prin nelegiuire bogății nedrepte. Ei în umbletele lor sunt preocupați doar de agonisirea averilor și “plata lucrătorilor care l-au secerat câmpiile au oprit-o prin înșelăciune” (Iacov 5:4) În timp ce secerătorii înșelați strigă, așa încât strigătele lor au ajuns la urechile Domnului oștirilor, bogații continuă în umbletele lor și trăiesc “pe pământ în plăceri și în desfătări. Își sătura inimile într-o zi de măcel când ei măcelăresc pe cel sărac. Osândesc și omoară pe cel neprihănit, care nu li se împotrivește. (Iacov5:4-6) Și după ce procedează așa cu săracii nu se limitează la aceasta.  Pentru că ei au bani și pentru că în această lume coruptă până la măduva oaselor totul se cumpără cu bani, tot bogații asupresc și târăsc pe creștini, pe cei neprihăniți “înaintea judecătorilor” și batjocoresc frumosul nume pe care-l poartă. Așa sunt umbletele bogaților, pline de nedreptate și ei împrăștie doar suferință și batjocură. Nu se limitează doar aici, ci în batjocura lor mai vor să arate neprihăniți și vin în adunarea copiilor lui Dumnezeu ca prin intermediul celor ce “caută la fața omului” să mai înjosească o dată pe cel sărac.

Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele” și vine la ei după ajutor ei le spun: “Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă!” fără să le dea cele trebuincioase trupului”. (Iacov 2:15-16)

La ce se așteaptă ei având așa o umblare în lumea aceasta? Cuvântul lui Dumnezeu spune că ei se vestejesc în umbletele lor. Dar tu cum procedezi? Nu contează câtă avere ai, contează cum o agonisești, pentru cine și pentru ce. Ce faci când te întîlnești cu cel sărac, gol și lipsit de hrana de toate zilele? Ce zice sufletul lui după ce a trecut pe la tine?  Îți folosești averea pentru a “da năvală în Împărăția Cerurilor” sau o lași să te facă să vestejești?

Domnul Isus a vorbit despre bani și bogați mai mult decât despre rugăciune și aceasta arată că este un subiect mare care nu poate fi acoperit cu un articol. Dar, vreau la încheiere să stabilesc cateva lucruri evidente din articol și anume:

  • Starea materială care o ai aici pe pământ nu te califică în nici un fel pentru împărăția cerurilor
  • Atitudinea noastră față de avere va fi determinată de relația care o avem în Dumnezeu și de credință care o avem în făgăduințele lui Dumnezeu
  • Nu este păcat să fii bogat, dar este o nelegiuire să-ți agonisești avere în zilele din urmă prin nedreptățirea altora.
  • Averea nu este un lucru pe care poți să te bizui și cu care poți să te lauzi.
  • Nu lăsa să te copleșească sau să te înșele starea materială din lumea aceasta ci gândește-te bine la starea care dorești să o ai după moartea fizică.

La încheiere, vreau să vă las cu acest adevăr sădit adânc în inimă, ca să acționați potrivit cu el:

…căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți.” (II Corinteni 8:9) și acum “Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri. (Coloseni 2:10)


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...APARATE VULCANIZARE, AEROTERME, MASINI DE SPALAT...Vezi aici!