Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Păcatul și consecințele lui

Publicat la 2013-03-05 de Traian

Termenul  păcat , în greacă este hamartia și  înseamnă greșirea țintei, abatere de la adevăr, eroare, deviere morală, ofensă în relație cu Dumnezeu.  Deci când păcătuim, greșim ținta, exact așa cum o săgeată trece pe lângă țintă sau greșește ținta. Păcatul este cel care pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu (Isaia 59:2). Biblia relatează multe cazuri în care diferiți oameni au păcătuit. Cartea Genezei descrie primul păcat, cel originar, în care Adam și Eva  au ales să nu asculte de interdicția lui Dumnezeu care spunea:

Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit.”(2:16-17)

Iată cum au păcătuit ei:

Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat; a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el(3: 6-7).

Care au fost consecințele acestei neascultări:

Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta; cu durere vei naște copii, și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.” Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale;  spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci țărână ești și în țărână te vei întoarce.”(3:16-19)

Pentru prima oară a intrat păcatul în lume și acum toți oamenii sunt păcătoși, așa cum găsim scris și la Romani 5:12:

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit.

Păcatul primilor oameni a fost că nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu și aceasta i-a despărțit de Dumnezeu. A muri înseamnă a fi despărțit de Dumnezeu.

Haideți să privim în continuare la alte două exemple și să vedem care au fost consecințele acestora:

În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab, cu slujitorii lui și tot Israelul, să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim.  Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta, și i-au spus: „Este Bat-Șeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul.” Și David a trimis niște oameni s-o aducă. Ea a venit la el, și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățat de necurăția ei, ea s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David, zicând: „Sunt însărcinată.” (2 Samuel 1:1-5)

Împăratul David a păcătuit  curvind cu Bat-Șeba , nevasta lui Urie. El nu a mers la război, ci a ales să stea acasă și să se bucure de luxul din palatul său. Ca și împărat, el cunoaștea porunca  lui Dumnezeu cu privire la adulter și totuși a ales să păcătuiască. Ba mai mult, ca să ascundă acest păcat, David a recurs la  alte păcate: minciună, omor. Adulterul lui a fost ascuns , dar nu și de Dumnezeu.(Fapta lui David nu a plăcut Domnului(v.27). Iată care au fost consecințele acestei alegeri, pe care i le spune Dumnezeu prin proorocul Natan:

Acum niciodată sabia nu se va depărta din casa ta, pentru că M-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie Hetitul. Așa vorbește Domnul: „Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui.” David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Și Natan a zis lui David: „Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri.”(2 Samuel 12:10-14)

Păcatul lui David l-a afectat nu doar pe el , ci și pe întreaga sa familie, între care a existat conflicte , nenorociri. Diferit de primii oameni, David a recunoscut  că a păcătuit împotriva Domnului și aceasta i-a adus iertare, dar nu i-au fost anulate consecințele.

Al treilea exemplu relatează despre poporul Israel , care urma să cucerească cetatea Ierihon. Dumnezeu le-a spus că acest oraș este dat spre nimicire și nu au voie să ia nici o pradă de război din ea. Iată cum a  procedat Acan:

Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea; dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care-i trimiseserăm noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire; căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci.(Iosua 6: 17-18)  Acan a răspuns lui Iosua și a zis: „Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut:  am văzut în pradă o manta frumoasă de Șinear, două sute de sicli de argint și o placă de aur în greutate de cincizeci de sicli; le-am poftit și le-am luat; iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu, și argintul este pus sub ele.”(7.20-21).

Toate aceste trei cazuri prezentate au în comun o progresie a păcatului și anume: fiecare din ei au văzut lucrul interzis , au poftit și au luat din el. Aceasta și este calea spre păcat. Adam și Eva nu ar fi trebuit să păcătuiască , căci cunoașteau interdicția lui Dumnezeu, David  cunoștea Legea, ca împărat în fiecare zi trebuia să copieze din  Lege, Acan știa de ordinele lui Dumnezeu. În toate aceste cazuri , ei au avut o alegere, dar nu au știut să înfrunte pofta.

Din cauza păcatului originar, toți oamenii se nasc păcătoși și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu(Romani 3:23).Cu toate acestea , încă de la început, atunci când l-a blestemat pe șarpe, Dumnezeu i-a zis că sămânța femeii îi va zdrobi capul , iar el îi va zdrobi călcâiul. Încă de atunci , Dumnezeu a pregătit o cale de salvare de consecințele păcatului și de a-i oferi omului iertare și viață veșnică în Împărăția Sa și acest lucru s-a împlinit la vremea potrivită când  Domnul Iisus a venit în chip de om și a murit pentru păcatele omenirii, ca oamenii, acceptând jertfa Lui și intrând în legământ cu El să nu fie despărțiți de Dumnezeu , căci doar prin sângele  lui Iisus Hristos avem intrare slobodă la Tatăl și suntem curățiți, sfințiți și socotiți neprihăniți:

Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.(2 Corinteni 5: 21) .

În altă parte, Iisus  a zis:

„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.(Ioan 14: 6)

Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest adevăr și să nu mai păcătuim  și dacă încă nu am primit iertarea păcatelor prin credința în Domnul Iisus , să ne grăbim cât mai repede să intrăm în legământ cu El.


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MONITOARE, SERVICE, CALCULATOARE...Vezi aici!