Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

„Treziți-vă!” „Iată, Mirele!”

Publicat la 2013-02-14 de Traian

Matei 25:1-13

Ce diferență s-ar face în biserica mărturisitoare dacă acesta și alte pasaje similare ale Cuvântului lui Dumnezeu ar fi crezute într-adevăr. Cotropirea Angliei nu ar putea produce o mai mare surpriză sau produce o alarmă decât ar face-o trezirea bisericii adormite la realitatea că Domnul vine într-adevăr: și totuși aceasta este situația, iar ignoranța și nepăsarea marii mase a creștinilor mărturisitori nu dovedesc altceva decât inspirația divină a acestei parabole.

Trebuie reamintit faptul că această parabolă a fost spusă înainte ca actuala stare a lucrurilor să își aibă existența și totuși nimeni nu ar putea face acum o descriere mai izbitoare a stării prezente a ceea ce poartă numele lui Dumnezeu pe pământ. Adevărat, a fost spusă către iudei, dar îndemnul ei către noi nu este mai puțin solemn.

Pentru a ajunge la problema noastră: care ar fi situația mulțimilor care mărturisesc numele lui Hristos dacă El ar veni în acest moment? Care ar fi valoarea simplei profesiuni - candela fără ulei?

Este scris „Cele nechibzuite [...] n-au luat untdelemn cu ele”. Totuși ele își luaseră candelele și ieșiseră în întâmpinarea mirelui. Cât de obișnuit este aceasta în zilele noastre! Este destul de suficient să aparții unei oarecare organizații religioase; un nume că traiești, dar ești mort. Poate o candelă frumoasă, dar fără ulei și fără lumină. Este aceasta condiția cititorului meu? Atunci, nu este un moment de pierdut - nu, nici o clipă; deoarece Isus spune: „Iată, Eu vin curând!”. Nu pierde o zi, nici o noapte, până nu vei știi cu siguranță că ai ulei în vas.

Acestea sunt cuvintele adevărului: „Așadar fiți gata pentru că Fiul omului vine în ceasul în care nu gândiți”. Și din nou „ziua Domnului așa vine, ca un hoț în noapte. Când spun: Pace și siguranță, atunci deodată vine pieirea peste ei” (1. Tesaloniceni 5:2,3 ). Da, este Domnul Însuși care ne asigură că acest eveniment înfricoșător va lua prin surprindere lumea în același fel ca potopul în zilele lui Noe și nimicirea Sodomei în zilele lui Lot. Acum, spunând cel puțin acestea, oare nu necesită acest subiect cea mai serioasă atenție?

Oricum ar continua să interpreteze oamenii Scripturile, realitatea este aceeași: ne apropiem în mod clar de acest eveniment măreț - venirea Domnului.

Chiar și lumea pare conștientă că un eveniment important este aproape. Dacă nu ai untdelemn în vas, atunci o teribilă zi este aproape. Ce încercare este aceasta! Privește cu atenție. Cercetează-ți starea prin prisma acestui eveniment măreț. Presupunem că trompeta sună, chemând pe sfinții morți și vii pentru a-L întâlni pe Domnul în văzduh, după o oră de la citirea acestor cuvinte (și cine poate spune că nu va fi așa?) ești tu gata să Îl întâlnești pe Hristos? Acest gând îți dă bucurie? Ești sigur că ești al Lui - că păcatele îți sunt iertate - că El este Mântuitorul tău, dreptatea ta, sfințirea ta, totul? Așteaptă inima ta ca să Îl vadă pe Acela care te-a iubit și S-a dat pe Sine pentru tine? O, ce bucurie atunci să știi că într-o zi Îl poți vedea și să fii ca El! Înaintea lui Dumnezeu, este aceasta speranța ta binecuvântată? Sau te temi gândindu-te la posibilitatea ca aceasta să aibă loc într-o oră?

Trebuie să vorbesc deschis dintr-o observare amănunțită și o atentă comparare a acestei parabole cu actuala stare de lucruri în aceste zile. Este evident că am ajuns la un moment când alarma trebuie să sune. Domnul permite ca avertizarea să poată fi auzită în timp util.

Nu este înfricoșător să observăm cât de puțini știu cu siguranță, sau chiar și-ar dori să știe, că au untdelemn în vase. În zilele noastre, pare suficient să fii membru undeva și apoi să adormi imediat. Dacă cineva pune la îndoială adevărul acestor afirmații, să încerce cu credință și dragoste să pună această întrebare oricăror membri ai vreunei biserici sau organizații în oricare oraș din Anglia, iar răspunsul a cel puțin 5 din 10 va fi : „Sper că am untdelemn în vas, dar nu pot spune cu siguranță dacă este așa sau nu”.

Deci permiteți-mi să insist asupra nebuniei de a lăsa această întrebare solemnă în incertitudine. Timpul se apropie cu repeziciune când ușa, fiind închisă, va fi absolut în zadar să strigi : „Doamne, Doamne, deschide-ne!”. Cât de înfricoșător este sunetul acestor cuvinte: „Nu vă cunosc”. Cine poate pricepe chinul etern al inimii ce reflectă la o viață de autoamăgire - un suflet pierdut ce spune: am fost profesor, învățător sau predicator? Am citit adesea parabola celor zece fecioare. O, ce nebun am fost! foarte puțin mă gândeam că și situația mea era descrisă în acea parabolă.

O, cititorule, permite-mi să te întreb fără ocolișuri: Ești tu salvat? Ai siguranța binecuvântată că Dumnezeu ți-a iertat păcatele în numele lui Hristos? L-ai primit pe Hristos? Permite-mi să-ți reamintesc că nu contează nicio clipă ce credință ai; dacă nu îl ai pe Hristos, credința ta nu va face altceva decât să îți agraveze starea mizerabilă. Acestea sunt cuvintele Aceluia căruia Îi porți numele: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!” O, om mort, mărturisitor adormit, „Iată, El vine”. Ce ai gândi dacă ai vedea un copil încercând să oprească trenul? Așa cum în curând rațiunea umană și necredința vor împiedica venirea Fiului lui Dumnezeu. „Fiecare ochi Îl va vedea”. Clipa este fixată. Ce timp pentru această lume! Ce clipă pentru cele cinci chibzuite și ce clipă pentru cele cinci nechibzuite! Ce clipă pentru tine și mine! Glorificat în prezența lui Hristos sau aruncat în întunericul de afară. Întrebare importantă. O, lume adormită, trezește-te, trezește-te !

Și, binecuvântat fie Dumnezeul oricărui har, ce trezire a fost și mai este încă în multe părți diferite ale lumii. Printre toate clasele, puterea măreață a Duhului Sfânt a fost simțită.

Mărturisitori reci, candele goale, au fost treziți din somnul morții. Bețivi, prostituate, cel mai fără grijă și îndârjit, au fost treziți dintr-o dată la conștiința îngrozitoare a păcatului. Niciun cuvânt nu poate descrie agonia sufletului prin care au trecut aceștia. Mii și zeci de mii au fost aduși pentru a se bucura de siguranța binecuvântată a dragostei iertătoare și a dreptății lui Dumnezeu, Duhul Sfânt asigurând inimile lor că sângele lui Isus i-a curățit de orice păcat. Dumnezeu a fost mulțumit să folosească mijloacele cele mai umile pentru a-Și împlini lucrarea Sa măreață. I-am văzut unul după altul aduși să asculte Cuvântul de o servitoare. Ea a continuat să se roage pentru ei și, ca răspuns la rugăciune, ei au fost aduși imediat la Dumnezeu și au găsit pace. Băieții au mers pe stradă și au adus înăuntru păcătoși nepăsători, care au plecat înapoi îndreptățiți de toate lucrurile. Undeva, un orb infidel; în alt loc, un marinar bătrân blestemând, doborât complet la pământ de conștiința păcatului și apoi umplut de bucuria lui Hristos. Bărbați în vârstă de 60 până la 80 de ani, copii mici de șase ani, toți în același fel aduși să cunoască siguranța mântuirii prin sângele Mielului. Familii întregi convertite! Da, cu toate cele 50 de mile, i-am cunoscut la depărtare de sute de mile și totuși mântuiți în același timp.

O! Oare toate aceste lucruri nu spun ele „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!

Încă un cuvânt cu privire la candela. Un om trebuie să aibă ulei în candela sa, altfel el nu poate avea o lumină stabilă. Untdelemn întâi, și apoi lumină. El poate lumina fitilul fără ulei. Poate fi o flacără mare pentru moment, dar nu durează. Ce repede se stinge!

În același fel, cineva trebuie să îl aibă pe Hristos întâi și apoi lumina; trebuie să aibă Duhul Sfânt întâi și apoi o umblare sfântă îi va urma. Un păcătos încercând să aibă mântuirea printr-o umblare sfântă este ca un om care încearcă să obțină uleiul din arderea bumbacului.

Dacă acesta este și cazul tău, cititorule, dacă ai căutat mântuirea prin fapte bune sau o viață sfântă, dacă întotdeauna ai depus eforturi uriașe pentru a fi o persoană mai bună, dacă și pentru o perioadă ai avut o mărturisire arzătoare că erai o persoană mai bună, atunci permite-mi să-ți cer să iei o candelă goală, să îi lustruiești bine exteriorul, să îi pui înauntru un fitil, dar să nu torni ulei în ea; pune-o pe noptiera ta, aprinde fitilul și stai jos și privește-o. Gata! ce flacără pentru un moment, dar cred că te aud spunând, în timp ce se stinge, „Ah! acesta sunt eu; am facut tot posibilul ca să ard, dar candela mea este goala”. Eforturile supreme ale omului sfârșesc în întuneric. Oh! cât de mulți ce odată au apărut ca lumini arzătoare sunt acum în întunericul disperării; ei nu L-au avut niciodată pe Hristos și de aceea nu au putut dăinui. Nu putem schimba ordinea lui Dumnezeu. Trebuie să fie cauza înaintea efectului. Flacăra va produce ulei tot la fel de repede cum faptele bune produc mântuirea. Cele cinci fecioare nechibzuite au aflat, pe propria piele, că singurul lucru de care aveau nevoie era untdelemn. „Dați-ne din untdelemnul vostru” au spus ele când a fost prea tarziu.

Ce bocet de disperare se va ridica în acea zi din mulțimile care au avut candela mărturisirii exterioare, dar care nu L-au avut niciodată pe Hristos în inima lor. Este un pericol serios pentru copiii de credincioși; ei cresc atașați în mod stăruitor de partea părinților lor și, cu o candelă goală, dorm într-o siguranță fatală; sau în mod sincer ei luptă pentru un timp (fără untdelemn) pentru a imita lumina părinților lor, devin apoi descurajați de eșecurile repetate. Satan șoptește „Totul este un fals!” și nu sunt decât foarte aproape de a sfârși, în întuneric.

Suflet trezit, îngrijorat, poate întrebi: spune-mi cum pot obține ulei pentru candela mea goală - mântuire pentru sufletul meu pierdut? Cum pot fi gata să intru și să fiu cu Hristos înainte ca ușa să fie închisă de tot? Ah! este acesta strigătul inimii tale rănite? Atunci am vești bune pentru tine. Totul este împlinit; Dumnezeu Și-a împlinit promisiunea prin aceea că L-a înviat pe Hristos dintre morți. Jertfă scumpă, Tu ai sfârșit lucrarea pe care Tatăl Tău Ți-a dat-o să o faci! Miel, odată înjunghiat, acum viu! Și oh, păcătos trezit, oricât de închis este cărămiziul păcatelor tale, prin acest Hristos mort și înviat îți este vestită și ție iertarea păcatelor și, prin El, toți cei care cred sunt îndreptățiți de toate lucrurile. (Fapte 13:38 ).

O veste mai bună Dumnezeu nu ar fi putut să-ți dea, mai mult ca sigur Dumnezeu nu ar fi putut face. Dacă Dumnezeu ți s-ar arăta în această clipă și ți-ar vorbi față în față El nu ți-ar putea spune mai multe. Nu ar putea fi mai sigur de atât; este cuvântul lui Dumnezeu către tine - iertarea păcatelor către tine, cititorul meu. Nu este aceasta ceea ce inima ta arzândă dorește - de a fi îndreptățită de Însuși Dumnezeu față de toate lucrurile? Parcă aud cititorul meu spunând „Cum pot ști cu siguranță că sunt îndreptățit de toate lucrurile ?

Spune-mi două lucruri și eu îți voi spune ție trei.

1. ‘’Crezi cu siguranță că Isus, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce ca jertfă pentru păcate?’’

„O, da, cred aceasta din toată inima mea.”

„Cum crezi aceasta? Dumnezeu o spune în Cuvântul Său și așa o cunoști, nu-i așa?”

„Da, așa este.”

2. „Crezi din inimă că Dumnezeu L-a înviat pe Același Isus dintre morți ?”

„Da, într-adevăr, cred aceasta din toată inima mea.”

„Cum știi aceasta?”

„Pe baza aceleiași simple mărturii a cuvântului lui Dumnezeu.”

Acum îți voi spune cel de-al treilea lucru. Același cuvânt sigur al lui Dumnezeu spune „toți cei care cred sunt îndreptățiți de toate lucrurile”. Deci, dacă sunt sigur de primul și de al doilea, de ce să nu fiu și de al treilea ?

Știu că Isus a murit pentru păcate; Cuvântul lui Dumnezeu spune aceasta. Știu că Dumnezeu L-a înviat dintre morți; Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Îl cred pe Dumnezeu. Știu astfel că sunt îndreptățit de toate lucrurile; Cuvântul lui Dumnezeu spune aceasta. Da, Dumnezeu spune clar: toți cei care cred sunt îndreptățiți de toate lucrurile. O! Suflet trezit, cugetă bine la aceste cuvinte de viață. Nu spune cel care simte sau face ceva; simțul și făcutul vor veni după; spune: „toți cei care cred sunt îndreptățiți de toate lucrurile”.

Crezi că Isus a murit, că Isus a înviat din nou? Atunci de ce să nu crezi ceea ce Dumnezeu îți spune ție și oricărui păcătos care crede? El spune că ești îndreptățit. O, ce bucurie adâncă și de nespus dă aceasta oricărui suflet care crede ceea ce spune Dumnezeu. Întreb, crezi în Dumnezeu? Simțămintele și faptele tale nu mai au nimic de a face cu una sau cealalta. Hristos a murit jertfă pentru păcate. Dumnezeu a acceptat ispășirea, deoarece El L-a înviat pe Isus din morți. Tu crezi aceasta în inima ta și Dumnezeu declară că ești îndreptățit. Adevăr binecuvântat, de neschimbat! Ai auzit astfel vocea lui Isus - chemarea lui Dumnezeu? Isus îți spune: „Adevărat, adevărat vă spun că cine aude cuvântul Meu și crede în Cel care M-a trimis are viață eternă și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.” (Ioan 5:24 ). Ah, totul este astfel clar, real, veșnic. Dispăreți îndoieli și temeri; dispăreți negativism, întuneric, nesiguranță și creștinism fals! Pentru sufletul care crede aceste cuvinte ale lui Isus totul este adevărat, clar, sigur, da, adevăr etern. O, cititorule! auzi tu cuvintele lui Isus - crezi tu în Dumnezeu care L-a trimis? El, care nu poate să mintă, spune: „Tu ai viață veșnică”. O, cât de multe suflete au fost fericite cu aceste ultime cuvinte și de ce nu și inima ta? de ce ar mai trebui să te îndoiești atât timp cât Isus vorbește atât de clar sufletului tău speriat. Dumnezeu în Cuvântul Său și prin Duhul Sfânt îți adeverește ție astfel; nu ai nevoie de o mai mare dovadă decât cea a lui Dumnezeu. Credința este darul lui Dumnezeu. Crezi în Dumnezeu, deci cu siguranță ai auzit Cuvântul Său, deoarece credința vine prin auzire și auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Da, pentru mângâierea ta îți voi cita un verset din adevărul lui Dumnezeu pentru susținerea sufletului, unde poți vedea cum mântuirea completă, de la început până la sfârșit, este în întregime a lui Dumnezeu și de aceea nu poate eșua:

Iar pe cei pe care i-a rânduit dinainte, pe aceștia i-a și chemat; și pe cei pe care i-a chemat, pe aceștia i-a și îndreptățit; iar pe cei pe care i-a îndreptățit, pe aceștia i-a și glorificat.’’ Romani 8:30 .

Este o stâncă solidă aceasta, cititorul meu - totul, totul de la Dumnezeu, de la început până la sfârșit. Suflete al meu, încrede-te în Dumnezeu. Ai fost chemat de Dumnezeu? Ai crezut în Dumnezeu? Atunci îndreptățirea ta este tot la fel de sigură cum este chemarea ta și gloria ta veșnică la fel de sigură cum sunt cele doua.

Ridică-te, tu, cel ce dormi, și trezește-te la certitudinile lui Dumnezeu - predestinat, chemat, îndreptățit, glorificat. Suficient, Dumnezeul meu, suficient. Glorie, glorie veșnică Ție, Dumnezeul meu; Tu ești Cel care îndreptățește prin sângele Mielului.

Repet. Cititorule, ai primit tu mărturia lui Dumnezeu ? „Și aceasta este mărturia: că Dumnezeu ne-a dat viață eternă și această viață este în Fiul Său.1. Ioan 5:11 . Da, dacă ai crezut mărturia lui Dumnezeu, l-ai primit pe Hristos, ai fost salvat, ai untdelemn în vasul tău pentru lumină, pentru o viață sfântă. Stop, nu confunda! nu este de niciun folos să încerci să duci o viață sfântă dacă nu ești sigur mai întâi că ai untdelemn în vas. Necredinciosul împotrivitor va spune: „Acest om vrea să spună că dacă doar credem, putem continua în păcat, nu contează; faptele bune și o viață sfântă nu sunt de niciun folos”.

Răspunsul meu e clar: faptele bune și o viață sfântă nu au niciun folos în plus pentru mântuire, după cum fitilul fumegând este pentru ulei. Dar, în același timp, ar trebui să fiu nebun să spun că untdelemnul nu ar avea niciun folos în dăruirea și susținerea luminii. Nu, fără ulei fitilul nu va da lumină și tot la fel de adevărat este că fără Hristos, mai întâi, fără mântuire, în primul rând, nu pot fi fapte bune și o viață sfântă. De aceea Pavel, precum și fiecare slujitor adevărat al lui Hristos, încă din timpul său și până în prezent, au luptat împotriva falsei învățături a faptelor necesare pentru mântuire. Fiii întunericului nu pot vedea aceasta și prin urmare se opun (vezi Romani 3:8 ). Mărturisim că „omul este îndreptățit prin credință fără faptele legii”. „Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni”. „Fiind îndreptățiți prin credință”. Apoi, apostolul spune: „Vreau ca tu să insiști asupra acestor lucruri, încât cei care L-au crezut pe Dumnezeu să aibă grijă să fie cei dintâi în fapte bune” (Tit 3:8 ).

Acesta este adevărul simplu și clar al Sfintei Scripturi - întâi untdelemnul, iar după aceea candela va arde. Întâi mântuirea, darul fără plată al lui Dumnezeu, iar apoi o viață sfântă. Ulei pentru lumină și nu lumină pentru ulei. Hristos pentru o viață sfântă, nu o viață sfântă pentru Hristos. Aceasta este marea diferență dintre adevărul Scripturii și minciuna întunericului; una îl arată pe Hristos întâi, salvarea fiecărui credincios și singura putere și sursă pentru o viață sfântă; aceasta dăruiește pace, bucurie, siguranța mântuirii și putere pentru fapte sfinte. Cealaltă pune faptele pe primul loc împreună cu speranța deșartă că dacă sunt împlinite în mod desăvârșit atunci sufletul poate fi mântuit și, spunem cu tristețe, aceasta se pretinde a fi evanghelia lui Hristos. Vai! sufletul, prins sub o astfel de învățătură oarbă, este abandonat precum candela fără ulei într-un întuneric fără ajutor, din când în când o mică scânteie de speranță și apoi adâncimile disperării.

Te-a scăpat Dumnezeu pe tine, cititorul meu, din acest întuneric îngrozitor? Ești sigur acum că ai untdelemn în vas, că îl ai pe Hristos în inimă, că sunt adevărate cuvintele Sale, că ai viață veșnică? A facut Dumnezeu să strălucească asupra ta îndurarea Sa veșnică? Atunci, te „îndemn [...] prin îndurările lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu” (vezi Romani 12 ). Numai către copiii lui Dumnezeu, cei care au fost salvați, sunt adresate aceste principii scumpe ale Cuvântului lui Dumnezeu. O, atunci, tovarașii mei credincioși, noi cei care suntem mântuiți cu o mântuire veșnică, cu un așa preț, haideți să ne ridicăm și să ne pregătim candelele. Am ars noi oare prea neclar? Suntem chemați să arătăm în afară laudele către Cel care ne-a chemat din întuneric către lumina Sa minunată. O, cât am eșuat! Ce conformitate cu lumea aceasta! cât de lumesc! Cât de firesc! Câtă voie proprie! Cât de puțină ascultare a inimii de Dumnezeu! Cât sectarism rușinos! Cât de puțină dragoste reală față de toți copiii răscumpărați ai lui Dumnezeu! Cât de puțină dorință de a câștiga suflete pentru Hristos. Cât de puțină părtășie reala și personală cu Dumnezeu, fără de care exteriorul este doar fățărnicie. O, haideți să ne întoarcem cu credință la Tatăl nostru iubitor. Fie ca fiecare, cu o smerenie a inimii, să își prezinte întreaga stare înaintea Sa, care este credincios și gata să ierte și să ne ierte de toate nedreptățile. Domnul este aproape. Iată, vine Mirele! Candela trebuie pregătită. Fie ca Domnul să îndepărteze crusta arsă și să ne umple cu Duhul Sfânt, ca acel puțin timp înainte de a-L vedea pe Domnul nostru să fie petrecut în deplina lumină a prezenței Sale.

O, tovarașul meu credincios, Mielul este vrednic de întreaga ta inimă. Cedează-i totul Lui, trup, suflet și duh. Da, totul: timp, proprietăți, gânduri - tot, totul lui Hristos. Nu păstra nicio parte. El nu a păstrat nimic. El a dat totul - pe Sine Însuși pentru tine. A existat vreodată dragoste ca a Sa? O, fericit, salvat, iertat, îndreptățit copil al lui Dumnezeu ascultă strigătul - strigătul de la miezul nopții - Treziți-vă, treziți-vă și străluciți cu tărie! Hristos este lumina ta, viața ta, totul. Prin moartea și chinul Său, prin lacrimile și gemetele Sale, prin sângele și prin apa care au curs din coasta Sa străpunsă, prin mâinile și picioarele Sale străpunse, prin plecarea capului Său și prin renunțarea la duhul Său, prin învierea și gloria Sa, prin arătarea Sa în văzduh pentru a te chema la Sine prin zâmbetul și întâmpinarea Sa - o, trezește-te, trezește-te! Scutură-te de somnul lumesc și pregătește-te să-L întâlnești pe Domnul tău! Iată, El vine; ieși înainte să Îl întâmpini. O, Dumnezeule, îngăduie ca, de acum încolo, puținul nostru timp să îl petrecem cu Tine! Fie ca nu doar vorbele și faptele noastre, dar chiar motivele inimilor noastre să poarte lumina chipului Tău. Ține-ne prin puterea Ta măreață.

Voi ce îl respingeți pe Hristos, mărturisitori reci și goi, câteva cuvinte și lacrimi în plus pentru voi. Gândiți-vă la aceste cuvinte: „și ușa a fost închisă”, „nu vă cunosc”. Lumea lui Satan este acum alegerea voastră; ce îți va oferi ea în acea oră? Ce proprietate va mai valora atunci? Ce plăcere îți va mai oferi păcatul atunci? Ce valoare vor mai avea aplauzele lumii și ale lui Satan atunci? Privește acea zi în față și spune-mi ce va merita să ai atunci comparat cu Hristos? Cât de înfricoșătoare alegere a inimii omenești! Ți-ai ales lumea lui Satan ca partea ta aici? Atunci iadul lui Satan va fi destinul tău veșnic și într-un timp atât de scurt! Fie ca Dumnezeu să te trezească din somnul tău letal!

O formă de evlavie fără putere nu va fi de niciun folos la venirea Domnului; numai cei care au avut untdelemn în vasele lor au intrat. Da, toți cei care nu au Duhul lui Hristos vor fi lăsați afară și atunci, o, gândește-te la îngrozitoarea zi a mâniei Dumnezeului Atotputernic! Nu știm clipa când Biserica lui Dumnezeu, răscumpărată prin sânge, va fi ridicată pentru a-L întâlni pe Domnul în văzduh. Multe lucruri nu au nicio îndoială că vor fi împlinite înainte ca Domnul gloriei să vină pe acest pământ în judecata față de națiunile existente. Dar nu cunosc nicio profeție care trebuie să se împlinească înainte ca Hristos să vină și să îi ia pe sfinții Săi pentru a se întâlni cu El. Deci, prieteni, haideți să veghem și să așteptăm întâlnirea cu Domnul nostru. O, cum va fi să vedem acea față, acel zâmbet - căldura și profunzimea dragostei despre care nicio pană nu poate scrie, nicio limbă să vorbească. Ah, copil al lui Dumnezeu ce ești încercat și suferi mai așteaptă puțin și vei intra în bucuria Domnului tău; nu vei mai fi ispitit, nu vei mai păcătui, nu te vei mai întrista din pricina Lui. Iar cei care au plecat mai înainte, de care a fost greu să te desparți, cum va fi să te reîntâlnești - să te reîntâlnești și să nu te mai desparți! Ce este această lume pentru noi care așteptăm o bucurie atât de veșnică și atât de divină? „Voi vedea fața Ta în dreptate; voi fi satisfăcut când mă voi trezi în chipul Tău.” Gândiți-vă, voi copii ai lui Dumnezeu, săraci și disprețuiți de lume, la gloria care vă așteaptă pentru totdeauna cu și ca Domnul.

Un articol de Charles Stanley

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...CASE DE MARCAT , COPIATOARE, MULTIFUNCTIONALE...Vezi aici!