Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Credinta in horoscop este demonica

Publicat la 2013-02-08 de Traian

Horoscopul săptămînii! În orice ziar cotidian, revistă sau prospect pe care măcelarul ți le pune amabil în sacoșă împreună cu cîrnatul și șunca, peste tot te lovești de același lucru: de horoscop. De fapt ce este un „horoscop” și de ce în zilele noastre se întrebuințează atît de multă cerneală pentru așa ceva?

Cuvîntul „horoscop” provine parțial din latină, parțial din greacă și înseamnă „perspectiva orei” sau „vederea orei”. Se cerceta cum era poziția stelelor, una față de cealaltă, în momentul nașterii unui om. De aici se credea că se pot primi lămuriri asupra destinului său. Grecii și romanii au preluat aceste lucruri obscure de la babilonieni, ai căror preoți păgîni se ocupau în mod deosebit cu prezicerea viitorului, pe baza studiului corpurilor cerești -un neologism numit „astrologie”, în evul mediu această superstiție era foarte larg răspîndită, însă, și aceasta ar trebui să alarmeze cel mai mult, ea a fost în floare nu numai în întunecimea evului mediu, ci astăzi este cu mult mai mult răspîndită. Pare a fi doar o glumă, însă este cruda realitate, în epoca noastră luminată, progresistă, în care dezagregăm atomul și trimitem în spațiu nave cosmice, credința în horoscop este superstiția cea mai larg răspîndită.

Cum este posibil acest lucru? Mulți oameni nu mai cred în Dumnezeu; sau ceea ce este și mai rău, ei trăiesc așa ca și cum n-ar exista Dumnezeu. Ei vor să fie independenți, să facă sau să lase numai ce le convine lor. De aceea se îndreaptă spre o altă credință aproape obligatoriu, și anume superstiția. Aceasta este tot o credință, chiar dacă ea este îndreptată în sens opus, spre Satana. Cine este superstițios, cade automat în vraja puterilor întunericului. Iar cine îi întinde Satanei degetul cel mic, aceluia el îi apucă toată mîna. Un astfel de deget mic este horoscopul.

În S.U.A. se cheltuiesc anual aproximativ 800 milioane de mărci pentru astrologie. Acolo există nu mai puțin de 30.000 de astrologi, care prin meseria aceasta își fac afacerile lor. În Anglia, potrivit statisticilor, două treimi din adulți citesc sau răsfoiesc horoscoapele. Dar cum este situația în Germania Federală? Un institut de cercetări ale opiniilor a întrebat multe persoane asupra părerilor lor despre astrologie. Rezultatul obținut: 28 % citesc zilnic horoscopul, 25 % citesc din cînd în cînd, 47 % nu-l citesc. Cu alte cuvinte, mai mult de jumătate din concetățenii noștri citesc zilnic sau ocazional horoscopul.

Oare este adevărat ce stă scris în horoscop? Dacă horoscoapele din ziarele noastre ar spune adevărul, atunci n-ar exista, conform zodiacului, mai mult de 12 grupuri de oameni dintre care fiecare grupă ar trebui să experimenteze zi de zi aceleași lucruri. În afară de aceasta, horoscoapele din diferite ziare și reviste se contrazic unul pe altul, sau sunt redactate într-un fel lipsit de precizie ca să poată fi interpretate în multe feluri cu multe înțelesuri, ca să se potrivească pentru oricine. De asemenea „regulile de joc” ale astrologiei sunt pe deplin arbitrare și nu au de-a face cu știința cîtuși de puțin. Așa că nu trebuie să ne mirăm cînd adevărații oameni de știință ai astronomiei sunt adversari hotărîți ai astrologiei cu totul neștiințifice, într-o depoziție a societății astronomice se spune: „Ceea ce astăzi se prezintă ca astrologie, cosmobiologie ș.a.m.d., nu este altceva decît un amestec de superstiție, șarlatanie și afacerism”.

Obiectiv deci, nu se poate da crezare horoscopului. Pentru aceasta însă să credem că poate fi doar o prostie, o glumă nevătămătoare? Nu, în nici un caz, nu. Cine își pune încrederea în horoscop se așează cu aceasta în conflict direct cu Dumnezeu. El ajunge în sfera de extindere a puterii Satanei. După Biblie, superstiția nu este numai un semn de prostie, credulitate și lipsă de cunoștință, ci o punere la dispoziția puterilor împotrivitoare lui Dumnezeu. „Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori; să nu-i întrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru” (Leviticul 19:31).

Credința în horoscop a fost, este și va fi pînă la sfîrșit o credință demonică, drăcească. Urmările acestei credințe ne înconjoară în tot locul: indiferență față de Cuvîntul lui Dumnezeu, deprimare, melancolie. Este un drum ce conduce la pierzare, într-o astfel de viață se poate zări adesea de aici înspăimîntatorul foc al gheenei. Nu în zadar spune Dumnezeu despre acela care face astfel de lucruri: „Îmi voi întoarce Fața împotriva omului aceluia…” (Leviticul 20:6). De aceea nu trebuie să credem în horoscop. De aceea nu trebuie nici să-l citim. Ca și toate lucrurile oculte, magia, ghicitul în cărți, chiromanția ș.a.m.d., horoscopul este viclenie perfidă ca o pînză de păianjen. Cine ajunge odată în ochiurile ei, fie chiar și în glumă, se încurcă tot mai adînc în ele.

Cum poți ieși afară din această periculoasă pînză de păianjen? Unde se poate găsi eliberare? Mai întîi trebuie să-ți dai seama că tu singur nu te poți elibera. Nici un om nu este suficient de puternic ca să poată birui forțele întunericului din această lume. Singurul care este suficient de puternic, este biruitorul de la Golgota, Isus Cristos. El este Fiul lui Dumnezeu care l-a biruit pe cruce pe Satana. Această biruință trebuie s-o iei pentru tine în mod personal, ca un drept al tău. De aceea vino la El cu toate păcatele tale și constrîngerile ce le ai! Mărturisește-I vina ta! El te iartă și-ți curățește inima, după care Isus Cristos îți dă și putere să începi o viată nouă cu El, spunînd NU păcatului.

Atunci nu mai ai nevoie de horoscop. Talismanul poți să-l arunci la coșul de gunoi. Coșarul privit în legătură cu norocul tău îți va deveni indiferent. O pisică neagră ce-ți va tăia drumul poate să-ți pară frumoasă sau nu, dar norocul sau nenorocul nu depinde de ea. Vinerea în ziua de 13 a lunii îți vei vedea de treburile tale tot așa de voios ca și în celelalte zile. Cuvintele precum „mult noroc” sau „a ține pumnul strîns”, ce nu vin de la Dumnezeu, nu-ți vor mai aluneca pe buze, iar tu nu vei mai trebui să bați de trei ori în masă pentru a-ți asigura viitorul. Cînd Isus Cristos este Domnul tău, atunci El îți hotărăște viitorul. Iar viitorul, orice om vrea să-l asigure. Noi nu lîncezim ca un mormoloc. Noi suntem înzestrați cu daruri spirituale, putînd să cugetăm asupra noastră retrospectiv, în momentul de față și să privim în viitor. Totuși, despre viitor nu știu nimic; nici măcar ce-mi va aduce clipa următoare. Nimeni nu poate spune acest lucru, nici mie, nici ție. Însă, dacă Isus Cristos este Domnul tău, atunci te știi călăuzit de El în toate situațiile din viață ajungînd în împrejurări gata pregătite. Atunci noi, tu și eu, putem spune cu o încredere neclintită că nu ni se poate întîmpla nimica decît ceea ce El a ales pentru noi și ceea ce nouă ne este de folos. Astfel, viitorul nostru nu se află în stele, ci în voia lui Dumnezeu plină de har și de îndurare.

Friedhelm König


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC...Vezi aici!