Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Pregătind calea Domnului

Publicat la 2013-01-06 de Traian

 
Dorința lui Dumnezeu din totdeauna a fost aceea de a locui în mijlocul poporulul Său, iar prin poporul Său în mijlocul oamenilor. El vrea să-și stabilească reședința și slava între noi. Însă pentru realizarea acestui lucru, are nevoie de oameni care să-I pregătească calea. Nu că I-ar fi imposibil să se descurce singur, însă ne acordă harul de a fi conlucrători împreună cu El. Este adevărat faptul că Ioan Botezătorul a avut o parte mai specială în această lucrare, pregătind calea Domnului pentru misiunea fizică și pământească a Domnului Isus, însă și noi avem partea noastră în ce privește pregătirea lucrării spirituale a Lui între oameni. De fapt, fie că vrem fie că nu vrem, fie că ne dăm seama fie că nu ne dăm seama, noi oricum pregătim cuiva calea: fie Domnului Isus, fie diavolului. Între lumea noastră și lumea spirituală există o legătură foarte strânsă. În funcție de ceea ce suntem, și ceea ce facem, în urma noastră vine Dumnezeu sau cel rău. Caracterul nostru și faptele noastre, pregătesc cadrul pentru lucrarea unuia sau a altuia. Astfel se face că în urma unor oameni vine: bucuria, pacea, zâmbetul, zidirea, mântuirea, în definitiv Dumnezeu, iar în urma altora vine: potopul, lacrimile, scandalul, praful și pulberea, în definitiv diavolul. Întrebarea esențială este următoarea: Cum trebuie să trăiesc pentru ca în urma mea să vină Dumnezeu? Cum putem să pregătim calea Domnului? Exemplul vieții lui Ioan ne poate fi de folos în a răspunde la această întrebare.
1. Pregătim calea Domnului, micșorându-ne pe noi și lăsându-L pe El să crească. Lucrarea prorocului Ioan a fost cel puțin ciudată. Și-a exercitat slujba pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Fiind doar cu șase luni mai în vârstă decât Domnul Isus, la numai aproximativ treizeci și unu de ani, Ioan este nevoit să își termine lucrarea. A avut o perioadă foarte scurtă de explozie la nivelul întregii națiuni iudee, în ce privește activitatea profetică. Când atinge momentul culminant de popularitate, este nevoit deja să se retragă, printr-o modalitate, ce-i drept nu tocmai confortabilă. Ucenicii lui îl părăsesc unul câte unul, ciudat, ca să-L urmeze pe un alt învățător, și anume pe Isus. Cănd niște ucenici zeloși, geloși și fideli lui Ioan i s-au adresat astfel: „Învățătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan, și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, și toți oamenii se duc la El.”(Ioan3:26), Ioan răspunde că ,,Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer”, și că ,,trebuie ca El să crească iar eu să mă micșorez” (Ioan3:27,30) Aici se observă o diferență esențială între Ioan și farisei. Și primul și ceilalți au constatat, că la un moment dat, au început să-și piardă ucenicii, din pricina faptului că aceștia au mers după Isus. Într-o situație normală, acesta ar trebui să fie cel mai mare motiv de bucurie pentru un învățător, și acesta a fost cazul lui Ioan. Însă în cazul fariseilor, lucrurile s-au petrecut tocmai invers. Când au văzut că ucenicii lor îi părăsesc și că Îl urmează pe Isus, s-au supărat atât de tare încât I-au pus la cale moartea. (Ioan12:19) Liderii religioși, trebuie să fie foarte atenți ca nu cumva să cadă în capcana să-și formeze adepți care să-i susțină, să-i aprobe, să-i apere la nevoie, mai degrabă decât să formeze ucenici ai Domnului. O astfel de preocupare greșită ne va determina să predicăm pe placul oamenilor, căutând să nu incomodăm pe nimeni cu Evanghelia, spre a nu ne expune poziția vreunui pericol. Însă cine are ca scop să formeze ucenici ai Domnului, va fi gata să-și expună nu doar ,,scaunul” ci chiar și capul, la fel ca profetul despre care vorbim. Fiecare lucrător, sau simplu creștin, care dorește să pregătească calea Domnului, trebuie să fie preocupat mai întâi, cum să fie plăcut Domnului, nu oamenilor. Noi suntem chemați să pregătim calea Domnului către sufletele oamenilor, nu calea noastră către glorie sau succes. De fapt, El crește doar în măsura în care noi suntem dispuși să ne micșorăm.
2. Pregătim calea Domnului, nefiind mulțumiți doar cu o religie fără Isus. Pe vremea lui Ioan, Israel avea o religie, și avea oameni religioși. Fariseii erau lucrul cel mai de preț pe care îl aveau evreii în ce privește religiozitatea. Văzând popularitatea crescândă a lui Ioan, au venit la el ca să se ,,împrietenească”. Aceasta este tehnica eternă a fariseilor, de a se pune bine pe lângă oamenii celebri. De ce? Ca să se molipsească și ei de celebritate. Însă celebritatea lui Ioan nu era construită pe tehnici fariseiste, de aceea când le-a văzut ipocrizia, le-a adresat niște cuvinte foarte aspre: ,,Pui de năpîrci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți, deci, roade vrednice de pocăința voastră.” (Mat.3:7-8) Pocăința adevărată, cât și propovăduirea acesteia, ne va diminua popularitatea, în schimb Îl va face pe Hristos să devină mai popular. Pocăința adevărată cât și propovăduirea acesteia, pregătesc calea Domnului. Așa s-a profețit despre Ioan: ,,Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii, și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” (Lc.1:17) Unde există roade vrednice de pocăință, acolo vine Dumnezeu. Însă o asemenea lucrare îl poate costa scump pe lucrător. Pe Ioan l-a costat pierderea unei bucăți destul de însemnate din trupul său. Însă Ioan a înțeles că este mai bine a fi închis în temniță sau chiar decapitat, dar Isus să fie liber, decât a fi liber iar Isus și Cuvântul Său să fie legate. O, dacă am înțelege toți creștinii că mai bine să fim mai nepopulari dar să crească popularitatea Domnului Isus, și mai bine să fim legați dar Cuvântul Domnului să nu fie legat. Mai bine să fim întemnițați dar Duhul Sfânt să lucreze în voie.
3.Pregătim calea Domnului, asigurându-ne mereu că întradevăr Lui Îi pregătim calea, nu altcuiva. Acest mare bărbat al lui Dumnezeu, a trecut și prin perioade de confuzie. Iată cuvântul Domnului din Luca 7 ,, Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi, și i-a trimis la Isus să-L întrebe: „Tu ești Acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?” Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Isus, I-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te întrebăm: „Tu ești Acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele, și multor orbi le-a dăruit vederea. Și, drept răspuns, le-a zis: Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii Sunt curățiți, surzii aud, morții înviază, și săracilor li se propovăduiește Evanghelia.” (v19-22) Chiar dacă textul acesta prezintă un moment de slăbiciune din viața lui Ioan, când am meditat asupra lui mi-am dat seama, în sinea mea, cât de important este să mă verific mereu și mereu dacă credința mea și lucrarea pe care o fac sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Și aceasta cu atât mai mult cu cât contextul în care trăim este unul de mare confuzie spirituală. Chiar și David s-a rugat lui Dumnezeu astfel: ,,Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă, și cunoaște-mi gândurile! Vezi dacă Sunt pe o cale rea, și du-mă pe calea veșniciei!” (Ps.139:23-24) Și acest proces este cu atât mai benefic, cu cât avem un Dumnezeu gata să aducă lumină oamenilor sinceri. N-aș vrea sub nici o formă ca în ziua judecății să fiu printre cei descriși în Matei 7:22-23: ,,Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.” Cu cât îți cercetezi mai frecvent credința și lucrarea, cu atât ai mai multe șanse de a fi pe calea cea bună, deci a pregăti calea Domnului.
În concluzie: Sunt convins că în perioada următoare, Dumnezeu va face lucrări mari și extraordinare în țara noastră. Și aceasta pentru că există în ea oameni asemenea lui Ioan care s-au uitat pe ei înșiși, împreună cu problemele și nevoile lor, și s-au dedicat întru totul mijlocirii înaintea lui Dumnezeu, cu post și rugăciune, într-o viață sfântă, pentru mântuirea multor suflete. Dumnezeu care este credincios promisiunilor Sale, nu poate să nu răspundă acestor strigăte necontenite către El. Dar mai sunt convins încă de un lucru: Sunt convins că și diavolul va pregăti replici pe măsură. Așa a fost din totdeauna. Când Moise a transformat, prin puterea Domnului, toiagul în șarpe, diavolul a zis: ,,ce mare găselniță, și eu pot face asta”, și astfel a strecurat confuzie în casa lui Faraon, dar numai până la o vreme. Dacă va face Dumnezeu minuni, și diavolul va încerca să le imite. Dacă va ridica Dumnezeu bărbați plini de puterea Duhului Sfânt, și diavolul va ieși cu oamenii lui care pe dinafară vor semăna foarte mult cu ai Domnului, dar pe dinăuntru vor fi exact ca diavolul. Dumnezeu este lumină, și oriunde se manifestă, o face cu limpezime. Diavolul este întuneric, și oriunde apare strecoară confuzia. Dacă vrem să nu ne rătăcim, să alegem totdeauna lucrurile clare, limpezi, curate, conforme cu Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii sinceri, dornici de a împlini cu credincioșie voia lui Dumnezeu, nu se rătăcesc, ei se află ca și Israel totdeauna sub norul luminos al lui Dumnezeu. Cei nesinceri și șovăitori în a împlini voia Domnului, se află sub norul întunecos, poticnindu-se de tot ce le iese în cale. ,,Doamne încinge-te la luptă și nimicește-l pe cel rău. Condu-ne către o mare biruință spirituală în România. Nu pentru că noi am fi ceva înaintea Ta. Ci pentru faptul că Tu asculți rugăciunile. Ajută-ne să-Ți pregătim calea pentru îndeplinirea planurilor pe care le ai cu țara noastră în generația actuală. Îți cerem aceasta pentru slăvirea Numelui Tău Celui mare. Vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și în România.”


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...Filmari -Foto -Sonorizari -Organizari Evenimente....Vezi aici!