Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Păcatul curviei cu privirea (1)

Publicat la 2012-12-13 de Traian

,,Ați auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurvești.” Dar Eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui. Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă.” (Matei 5:27-30)
Chiar din primele cuvinte ale acestui text biblic, ne dăm seama că Domnul Isus, nu se adresează unor păgâni, nici unor habarniști în materie de religie, ci unor oameni care ,,au auzit” ce s-a zis celor din vechime, unor oameni care cunoșteau foarte bine poruncile Vechiului Testament, ba mai mult decât atât, Domnul Isus se adresează unor oameni care totdeauna s-au considerat împlinitori ai poruncii: ,,să nu preacurvești!” Însă nu mică le-a fost mirarea, când Domnul Isus le-a spus, că de comiterea acestui păcat se face vinovat, nu doar cel care întreține relații sexuale înafara căsătoriei, ci chiar și cel care poftește în inima sa trupul altei persoane decât al aceleia cu care este căsătorit.
Subiectul acestui text biblic este curvia din inimă, sau păcatul curviei cu privirea, și se adresează, în general, oamenilor religioși care nu se consideră a fi printre oamenii imorali, ci se declară împlinitori ai poruncii: ,,să nu comiți adulter!”
Lucrul cel mai șocant este faptul că Domnul Isus pune semnul egalității între curvia în faptă și curvia în inimă sau în minte. Locul celor care păcătuiesc cu privirea, complăcându-se poftind trupul altuia, este tot în gheenă alături de curvari și prostituate, iar problema este atât de serioasă încât Domnul Isus afirmă că: ,,Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă.” Păcatul în viața lui Samson a venit tot prin privire, și prin urmare a trebuit să-și piardă ochii, pentru ca trupul să-i fie smuls din flăcările gheenei.
Personal, încă mai cred, că majoritatea membrilor bisericilor evanghelice, nu au săvârșit niciodată păcatul curviei în faptă, dar că foarte mulți dintre ei l-au săvârșit în inimă. Unii se luptă din greu cu acest soi de păcate, pe când alții nici măcar nu le consideră grave și se complac în ele.
De fapt, curvia în inimă este primul pas către curvia în faptă. Cine acceptă curvia la nivelul minții și al inimii, va ajunge dependent de pornografie și de masturbare. Relația lui prezentă sau viitoare de familie va fi serios afectată, și este foarte probabil că va ajunge și la curvia în faptă. Păcatul dacă nu este stârpit din fașă, dospește, escaladează și se înmulțește până la pierderea oricărui dram de moralitate sau decență.
Generația actuală a bisericilor noastre, trăiește sub tirania imaginii, iar tema favorită a producătorilor de ,,imagini” este trupul dezgolit al bărbatului și femeii. Dacă nu punem piciorul în prag sau degetul pe rană, vom ajunge să ne înstrăinăm tot mai mult de Dumnezeu și de standardele sfințeniei Sale, și în același timp ne vom amăgi crezând că vom intra și în rai. Nu vă înșelați fraților, nimic întinat și spurcat nu va intra acolo! Să nu credeți că în rai vor pătrunde toți afemeiații, obsedații sexuali, și toate ,,pițipoancele”, fie ele chiar și cu batic în cap.
Subiectul asupra căruia aș dori să medităm este: păcatul curviei cu privirea sau păcatul curviei în inimă, și cred că ne vizează pe toți, indiferent de sex și de vârstă. Pentru astăzi aș dori să vă conștientizez de faptul că:
Păcatul curviei cu privirea produce o robie foarte puternică, iar în mesajul viitor vom studia modul în care se ajunge la eliberarea de acest păcat.
1. Păcatul curviei cu privirea produce o robie foarte puternică datorită forței impulsului sexual.
Dumnezeu, când l-a creat pe om, a așezat multă forță în impulsul sexual. Impulsul sexual este unul dintre cele mai puternice impulsuri ale omului. Nu sunt deacord cu cei care afirmă, asemenea lui Freud, că impulsul sexual este cel mai puternic impuls al omului. Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu rațiune cu suflet și cu duh, l-a făcut după chipul și asemănarea Sa. La animale, este adevărat că impulsul sexual este cel mai puternic impuls, dar omul este superior animalelor. Este adevărat că păcatul poate produce o așa mare degradare în interiorul ființei umane, încât să-l coboare până la nivelul animalic de manifestare
Dar ca orice altă forță, și forța impulsului sexual este bună atâta vreme cât este ținută sub control. O forță uriață scăpată de sub control este o mare nenorocire. Cantități uriașe de apă acumulate într-un imens baraj reprezintă o mare binecuvântare, dar un baraj care se rupe, mătură sate întregi de pe fața pământului. Familia creștină reprezintă barajul în care forța sexualității reprezintă o binecuvântare, însă când acest baraj se rupe, forța sexualității devastează tot ce întâlnește în cale: trup, suflet, copii, societate, etc. Convingerea mea este că sexualitatea reprezintă unul din marile teste ale fidelității, la care îl supune Dumnezeu pe om.
De la Adam încoace, diavolul nu face altceva decât să dea la târnăcoape asupra familiei, pentru că dacă aceasta se distruge, forța sexualității va fi canalizată după bunul lui plac, și se pare că niciodată nu i-au ieșit mai bine planurile, ca în generația noastră.
Despre forța impulsului sexual, scăpată de sub control, vorbește Eminescu în ,,Luceafărul” când ni-l prezintă pe Hyperion gata să renunțe chiar la nemurire pentru o clipă de plăcere alături de ,,o prea frumoasă fată”. O, câți luceferi creați de Dumnezeu pentru nemurire, și-au vândut sufletul și veșnicia pentru a gusta o clipă din dulcele și amarul fruct al adulterului! Față de ei se împlinesc cuvintele Scripturii, că se duc ca boii la măcelărie. Despre forța impulsului sexual scăpat de sub control, ne vorbește Victor Hugo, în Notre Dame de Paris, în persoana arhidiaconului catedralei, dispus să dezbrace straiele preoțești, și să-L scuipe pe Dumnezeu în față, doar pentru a fi alături de fermecătoarea țigăncușă Esmeralda, dar care până la urmă i-a adus pieirea. Despre ravagiile impulsului sexual ne vorbesc atâtea crime, violuri și divorțuri care lasă în urmă inimi frânte și copii cu ochii scăldați în lacrimi. Despre puterea scăpată de sub control a impulsului sexual ne vorbește faptul că cei mai mulți bani nu se fac din agricultură nici din industrie ci din prostituție și pornografie. Cea mai folosită monedă de schimb nu este ,,Euro” nici ,,Dolarul” ci ,,plata în natură”. Așa s-a ajuns ca diverse posturi cheie din sectorul de stat și cel privat să fie ocupate de așa numite ,,bombe sexy” specializate în a suci mințile oricărui bărbat care nu fuge la timp ca Iosif, și a căror creier nu face nici trei parale. Datorită forței impulsului sexual, scăpat de sub control, multe femei și-au folosit ,,darul lor” ca armă de șantaj. Mulți bărbați au plătit scump pentru o aventură de-o noapte. Samson a plătit cu ochii apoi cu viața, Irod a plătit prin moartea lui Ioan Botezătorul, alții și-au pierdut averi câștigate cu trudă o viață întreagă, alții au plătit cu sănătatea contactând tot felul de boli venerice. Unii împărați au dat regate întregi pentru plăcere, unii oameni politici au dat legi, comandate în urma unei aventuri de-o noapte. Din păcate, de multe ori, forța motrice care împinge istoria, generează evenimente, nu este rațiunea și nici Scriptura ci impulsul sexual, a cărui forță a scăpat de sub control.
2. Păcatul curviei cu privirea produce o robie foarte puternică datorită mediului stricat în care trăim.
Trăim într-o lume dominată de piață, iar regula de bază a pieței este că cererea generează oferta. Forța impulsului sexual scăpată de sub control, a generat o cerere uriașă la nivelul pieței, iar oferta n-a întârziat să apară. Piața a fost invadată cu toate materiale necesare satisfacerii poftei. Industria audio-vizualului cât și industria vestimentară s-au pus la dispoziția sexului, ceea ce a grăbit procesul dezintegrării morale.
Cred că în nici o altă perioadă istorică, omul n-a fost expus la atâta stricăciune morală ca astăzi. Cred că niciodată n-a existat o tendință atât de pronunțată de dezgolire a trupului în public ca astăzi. Cred că niciodată omul n-a fost bombardat cu atâtea materiale inspirative la păcat ca astăzi. Niciodată nesimțirea, nerușinarea și sfidarea la adresa lui Dumnezeu n-au atins cote atât de alarmante ca astăzi. Astăzi lumea te consideră rămas în urmă, demodat, timid, incult, sau prostănac, dacă nu ști să flirtezi cu vecinul de peste gard, sau cu colega de birou. Niciodată oamenii nu au vorbit în public atât de dezinvolt despre aventurile lor. Dar oare ce ne așteaptă în viitor, când parlamentele dau legi care încurajează divorțul și perversiunile sexuale? Copiii lui Dumnezeu își chinuiesc sufletul într-o astfel de lume, la fel ca și Lot în Sodoma, deaceea trebuie să întrerupem tăcerea, să punem degetul pe rană și să strigăm împotriva păcatului.
3. Păcatul curviei cu privirea produce o robie foarte puternică, datorită faptului că acest gen de păcate se face în ascuns.
În special când vorbim despre cei care se consideră a fi copii ai lui Dumnezeu, aceste păcate se fac în singurătate, departe de ochii lumii, iar în biserică toți părem oamenii cei mai desăvârșiți. Este imposibil de știut câți bărbați din adunare au întors capul după vreo femeie săptămâna care a trecut. Păstorul n-are de unde să cunoască câți membrii ai bisericii lui, s-au închis în cameră, săptămâna trecută, au tras perdelele, s-au asigurat că sunt departe de ochii părinților, ai copiilor, ai soțului sau soției, și au început să navigheze pe valurile tulburi ale internetului, autosatisfăcându-și plăcerile cărnii. Predicatorul nu are de unde să știe câți dintre ascultătorii lui au savurat săptămâna trecută, glumele fără perdea ale celor din jur, câte ,,surori” și-au ales garderoba cu scopul de a zăpăci mintea cuiva. Biserica nu știe câte flirturi, avansuri, motivații greșite, filme, seriale au întinat mintea și inima membrilor ei.
Însă, partea încurajatoare este că deși aceste lucruri se fac la întuneric, și nu se cunosc în totalitate, nici nu pot fi dovedite cu certitudine, totuși se simte când în biserică există astfel de lucruri. Mai ales atunci când în biserică există oameni sfinți, care au luat în serios pocăința. Ei simt prin Duhul Sfânt când în biserică este păcat. Unul din darurile Duhului Sfânt este darul de descoperire, iar Scriptura spune clar că tot ce se face la întuneric se va trâmbița de pe acoperișul caselor, și aceasta nu doar la judecata de apoi ci chiar în lumea aceasta. Noi putem să ne ascundem de oameni doar pentru o vreme. Când în biserică există un grup de oameni sfinți și dedicați cu totul Domnului, Dumnezeu îi demască pe toți cei prefăcuți, și scoate la lumină toate păcatele lor cele ascunse, de care nu vor să se pocăiască, și se împlinește Scriptura care spune că cei răi nu pot sta în adunarea celor neprihăniți. (Ps.1)
4. Păcatul curviei cu privirea produce o robie foarte puternică, datorită faptului că despre aceste păcate se predică prea puțin.
Când am predicat despre aceste lucruri în biserica în care slujesc, mulți dintre ascultători mi-au spus că nu au mai auzit pe nimeni predicând despre așa ceva.
Vreau să vă dau trei motive pentru care este foarte greu de predicat despre acest soi de păcate:
În primul rând, despre aceste păcate este foarte greu de predicat, datorită faptului că acest subiect este încă considerat un subiect tabu. Încă mai există mentalitatea că nu-i deloc spiritual să vorbim despre curvie, flirt, sexualitate, pornografie, nici în biserică și nici acasă. Dar bine că este spiritual să băgăm capul în nisip la fel ca struțul, și să ignorăm faptul că acest flagel face ravagii prin bisericile noastre. Să tăcem noi părinții și predicatorii, și să nu prezentăm adevărul biblic în acest domeniu, că are grijă televizorul, internetul, colegii de cartier de școală și de serviciu, să prezinte varianta diavolului, copiilor și tinerilor noștri, cu privire la acest subiect.
În al doilea rând, despre acest soi de păcate este foarte dificil de predicat, datorită limbajului dezgustător uneori chiar vulgar implicat. Când începi să vorbești despre toate păcatele, aberațiile și deviațiile de natură sexuală, ești nevoit să folosești un limbaj care parcă nu se pretează a fi folosit de la amvon. Însă lucrul de-a dreptul ciudat, este că mulți din cei care fac reacție la un astfel de limbaj, folosit în biserică, savurează și se delectează ascultând glumele fără perdea ale celor din jur și emisiunile de divertisment care au la bază tot sexualitatea. Este adevărat că predicatorul trebuie să fie pertinent în exprimare, dar în același timp trebuie să spună lucrurilor pe nume. Dacă peste tot în societate, sexualitatea, sau mai bine zis deviațiile acesteia, sunt principalul subiect, atunci și Biserica are ceva de spus în acest domeniu, și nu are voie să tacă.
În al treilea rând, despre acest soi de păcate este foarte greu de predicat, datorită faptului că unii din cei care ar trebui să predice despre ele se simt cu musca pe căciulă. Dacă este cineva ispitit în domeniul sexual, atunci în primul rând acesta este predicatorul. Când predicatorul nu este biruitor asupra acestor ispite, nici nu va predica despre acest domeniu. Când un predicator evită mereu să predice împotriva curviei cu ochii cu gândul și cu inima, înseamnă că și el este falimentar în acest domeniu. Când un tată nu stă de vorbă cu copiii lui despre păcatul pornografiei, al masturbării, al glumelor fără perdea și al relațiilor neângăduite, înseamnă că și el este victimă al acestor păcate. Când o mamă nu-și învață fata ce înseamnă îmbrăcăminte cuviincioasă, și când n-o educă să nu se lasă atinsă și sedusă de orice trecător, înseamnă că și ea a fost tot un fel de ,,pasăre măiastră”, ca să nu zic de noapte. Despre aceste păcate, nu poate vorbi cu autoritate și cu libertate decât un biruitor, în domeniu. Un predicator cu musca pe căciulă, se îneacă cu salivă, își înghite limba, când încearcă să dea altora lecții de moralitate. Dealtfel, cred că nu-i absolut nici o umilire să recunoști că și tu ai fost cândva robit de astfel de păcate, sau că te lupți cu astfel de ispite, dar că prin Isus Cristos ești un biruitor, și că vrei să-i ajuți și pe alții să experimenteze biruința pe care ai experimentat-o tu.
Așadar, este greu de predicat despre aceste lucruri, dar cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm să o facem, pentru că trebuie. Trebuie să predicăm împotriva acestor păcate, deoarece peste o sută de ani, unii din cei care ne ascultă vor fi în iad tocmai datorită acestor păcate, iar mulți pot fi smulși de acolo, dacă vom spune lucrurilor pe nume.
În concluzie:
În acest mesaj am accentuat faptul că păcatul curviei cu privirea produce o robie puternică, nu ca să pun în umbră puterea lui Dumnezeu de a elibera, ci ca să vă demonstrez că cu păcatul nu este de glumit, așa cum fac cei mai mulți. De fapt, nu te poți bucura de o eliberare deplină până când nu conștientizezi robia cruntă în care ai ajuns. Dumnezeu înainte de a ne vorbi despre minunea mântuirii, ne vorbește despre grozăvia păcatului. Superficialitatea când este vorba de robia păcatului, va conduce la o eliberare tot superficială, adică la o altă formă de robie. De aceste păcate trebuie să fugi, la fel ca Iosif, și încă în timp optim, până nu-i prea târziu. Specialiștii spun că este mai ușor ca cineva să scape de dependența de heroină decât de dependența de pornografie. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate elibera pe cei legați de aceste păcate, dar cu cât robia este mai mare, cu atât și procesul eliberării va implica mai multă suferință, pentru cel în cauză. Dar mai multe despre eliberarea de păcatul curviei cu privirea în mesajul următor.

Vasile Mich

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...Filmari -Foto -Sonorizari -Organizari Evenimente....Vezi aici!