Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ce precede revenirea lui Isus

Publicat la 2012-11-23 de Traian

Biblia spune, că istoria omenirii va continua pentru o vreme, de-a lungul secolelor. Dar apoi va începe aproape neobservat un veac, în care omenirea se va apropia treptat de sfârșitul ei. Vreau să folosesc pentru acest veac o expresie, care nu apare în Biblie. Vom numi acest veac „epoca sfârșitului".

Biblia spune: va veni o vreme a haosului și a confuziei globale, o vreme în care oamenii nu vor mai face față la problemele lor. În această epocă a sfârșitului va ieși la iveală confuzia și neputința omului. Domnul Isus însuși a prezentat patru semne ale acestei epoci a sfârșitului.

El spune: această epocă a sfârșitului este caracterizată de haos politic. Isus se exprimă așa: „Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății". Nu a mai existat niciodată o epocă, în care atât de mulți diplomați bine plătiți să fi ținut atât de multe conferințe costisitoare, ca în vremurile noastre. Și nu a mai existat niciodată o epocă, în care să se facă atâta înarmare cu banii popoarelor, ca în vremurile noastre. Cu banii cheltuiți pe înarmarea atomică s-ar putea construi orașe mari, rezolvându-se astfel problema locuințelor. În schimb, se spune: Trebuie să ne înarmăm! Și cu toate acestea, dorul popoarelor după pace nu a fost niciodată mai mare. Vrem pace. Nici un om nu vrea război. Dar fiecare se înarmează nebunește. Prin aceasta se poate recunoaște haosul politic al epocii sfârșitului.

Cel de-al doilea semn pe care-l prezintă Isus este confuzia pe plan economic. Isus spune: „Va fi foamete și vremurile vor fi grele". Pe pământ crește destulă hrană, ca să se poată sătura toți oamenii. Și nu au mai existat niciodată atâția oameni de știință cu studii înalte, ca în vremurile noastre. Niciodată nu a existat o economie mondială atât de complicată ca în vremurile noastre. Cu toate acestea, conform rapoartelor ONU, mai mult de jumătate din populația globului suferă de foame. Într-o societate supercivilizată, în care există bunuri suficiente, nu ar trebui oare să poată fi săturați toți oamenii? Dar societatea nu reușește să ajungă la această performanță!

Cel de-al treilea semn pe care-l prezintă Isus pentru epoca sfârșitului, în care omul nu va mai face față la problemele lui, este haosul religios. Isus spune așa: „Vor veni mulți și vor spune: Eu sunt Cristosul! Și vor înșela pe mulți".

Nu demult am stat de vorbă cu un tânăr care mi-a spus:

— Ce să mai cred? Există romano-catolici, greco-catolici, reformați, luterani, metodiști, baptiști, Armata Salvării, penticostali, evanghelici, Martorii lui Iehova, nou-apostolici, islamiști, budiști etc. Ce să mai cred?

Am râs și i-am spus:

— Tinere, stai liniștit, va fi și mai rău! Așa spune Biblia!

Acesta este un semn al epocii sfârșitului. Pentru că oamenii nu se mai călăuzesc după Cuvântul lui Dumnezeu, diavolul produce haos. Și Dumnezeu îngăduie acest lucru. „Cristos este aici, Cristos este acolo!" Haosul religios este îngrozitor. Când văd în orașele mari cum aleargă oamenii de la un eveniment religios de senzație la altul, mi se face de-a dreptul frică. Și tocmai aici vreau să vă spun, că nici chiar un evanghelist nu poate să vă mântuie! Dacă nu-L găsiți singuri pe Mântuitorul, atunci sunteți pierduți pe veci!

Mai există un încă un al patrulea semn al acestei epoci a sfârșitului: poporul împrăștiat al lui Israel va fi adunat din nou în Palestina. Pentru mine este un semn uluitor al vremurilor, că din anul 1948 există din nou un stat Israel. Unii spun, că acesta nu este un semn. Dar când a trebuit de curând să opresc din nou la granița cu Elveția pentru controlul vamal și când înaintea mea am văzut o mașină cu număr de înmatriculare al statului Israel, atunci m-am gândit: „Prorociile biblice se împlinesc! O proclamă numerele de mașină!"

Tatăl meu mi-a povestit, că în anul 1899, evreilor li s-a oferit Madagascarul, ca să-și întemeieze acolo o nouă patrie. Replica evreilor a fost atunci: „Nu! Noi avem numai o singură promisiune: înapoi în țara părinților noștri!" Toți au spus însă: „Asta nu se poate întâmpla niciodată!" Astăzi există însă un stat Israel.

Epoca sfârșitului este deci caracterizată de faptul că, în ciuda tuturor progreselor, omenirea este tot mai confuză și nu mai poate să-și rezolve problemele. Este demascat falimentul omului. Cât timp va dura această epocă a sfârșitului, nu pot să vă spun. Dar ea ne avertizează: „Vegheați!" Pavel spune despre ucenicii lui Isus: „Să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji". Dar când această epocă a confuziei va atinge apogeul, atunci înaintea de venirea lui Isus va mai veni epoca Anticristului. Această perioadă o voi numi „sfârșitul". Trăim deja în zilele noastre confuzia epocii sfârșitului. Și această confuzie strigă după omul cel tare! Omenirea strigă deja acum după omul cel tare! Și când confuzia va atinge apogeul, atunci va veni omul mare și tare, care se va autoproclama mântuitorul lumii. El nu este Cristos, el este Anticristul.

Biblia spune, că din mulțimea popoarelor va apare atunci un dictator și va pune mâna pe domnia asupra lumii. Noi îl numim Anticristul. Sub domnia lui, lumea va mai fi unificată încă o dată. Această perioadă a istoriei este caracterizată de încăpățânarea omului. Aceasta va fi ultima încercare a omenirii de a se salva singură prin politică și programe economice. Biblia descrie într-un mod fascinant această ultimă mare dictatură. Ea folosește pentru aceasta un limbaj simbolic. Omul trebuie să primească înțelepciune de la Duhul Sfânt, ca să-l înțeleagă. Vreau să vă spun cum vorbește Biblia despre acest Anticrist, despre acest ultim tiran. Prorocul Ioan scrie în Apocalipsa lui: „Am stat pe nisipul mării". Deodată, din mare apare un animal, o fiară înfiorătoare cu multe capete și diademe și cu o gură uriașă, cu care hulea. Cum trebuie să înțelegem acest simbol extraordinar?

Marea este un simbol pentru mulțimea popoarelor. Cine a fost la mare știe cât de zbuciumată este marea, ba chiar că marea nu se liniștește niciodată. Ultimul mântuitor al lumii se ridică de jos, dintre popoare. Toți marii politicieni din ultimele decenii au apărut pe scena istoriei ca salvatori. Toți s-au ridicat din mulțimea popoarelor: micul corsican Napoleon, micul caporal al războiului mondial Hitler, cizmarul Stalin. Ei toți sunt predecesorii Anticristului. Ei s-au ridicat de jos. Și poporul a spus fericit: „Unul de-al nostru!" Mântuitorul meu, Isus Cristos nu vine însă din mulțimea popoarelor, ci din lumea lui Dumnezeu. El este Fiul Dumnezeului celui viu!

Anticristul este numit fiară. Ce vrea să însemne aceasta? Despre om, Biblia spune: „Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea Lui". Cu cât se dedică mai mult lui Dumnezeu, cu atât devin omul mai uman. Cu cât îi întoarce omul mai mult spatele lui Dumnezeu, cu atât devine mai bestial. Marele dușman al creștinismului, Nietzsche, spune: „Omul cel mai nobil este o bestie blondă". El a înțeles lucrul acesta. Anticristul va fi un om care s-a dezis complet de Dumnezeu. El îi va întoarce spatele lui Dumnezeu și de aceea va fi un animal - fiara fără inimă.

Anticristul este un animal cu „multe capete". Ce vrea să însemne aceasta? Înseamnă că nu este prost! Oamenii vor spune: „Are materie cenușie!" El are o „gură de leu". Adică: el va umple lumea cu propagandă. Pe vremea lui Hitler am cam auzit deja puțin o „guriță de leu", cum a răsunat din toate difuzoarele. O, pot să-mi imaginez cum va fi când va veni Anticristul, cum totul va fi nivelat cu tăvălugul unei propagande fără sens! Și această ultimă încercare a omului de a salva lumea fără Mântuitorul ei, Domnul Isus, va avea un succes deplin. Adică omul să fie salvat fără pocăință și fără convertire. Și vor fi rezolvate toate problemele. Vor fi rezolvate problemele politice, pentru că Anticristul va crea o împărăție mondială. Vor fi rezolvate problemele economice. Toți vor primi o cartelă pentru alimente. Vor fi rezolvate problemele religioase. „Eu sunt salvatorul lumii", spune Anticristul, „mie să vă închinați!"

Este înfiorător să vedem modul în care vremurile noastre se îndreaptă spre acest sfârșit.

Și apoi, întreaga omenire i se va supune Anticristului. Numai creștinii vor spune: „Nu ne vom închina ție!" Fiecare va trebui să poarte un semn pe frunte. Dar creștinii vor spune: „Nu! Noi avem un Mântuitor - și acesta este Isus!" Și apoi va începe prigoana. Există în Biblie un verset, care sună așa: „A făcut ca toți... să primească un semn... și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta". Cu 150 de ani în urmă, comentatorul biblic Auberlen a scris despre aceasta următorul lucru: „Nu înțelegem prea bine ce vrea să însemne lucrul acesta. Dar când va veni vremea aceea, vom ajunge să înțelegem". Și noi înțelegem deja cum va fi posibil acest lucru. Cunoaștem deja state totalitare. Știm ce înseamnă: un asemenea om nu primește drept de ședere, nu primește cartelă de pâine, nu primește drept de muncă. Omul poate să creadă ce vrea. Dar este fără patrie și fără drepturi. Asta se întâmplă deja în mijlocul nostru.

Când am citit aceste rânduri, m-am cutremurat și m-am gândit: „Și mai există oameni, care cred că Biblia este depășită. Nu Biblia este depășită. Principiile noastre despre lume și viață sunt depășite. Biblia ne duce în viitor".

Anticristul va suporta totul, numai o convertire la adevăratul Mântuitor, la Domnul Isus Cristos, nu. Și de aceea va mai exista încă o dată o mare prigoană a creștinilor. Le-am povestit cândva copiilor mei despre aceste lucruri. Fiica mea cea mică a început atunci să plângă.

— De ce plângi? am întrebat-o. Mi-a spus printre suspine:

— Poate să înceapă oricând.

— Da, i-am spus, se poate.

— Și dacă nu voi putea atunci să-I rămân credincioasă Mântuitorului, ce se va întâmpla atunci?

I-am explicat:

— Asta ar fi îngrozitor, însă nu trebuie să faci decât un singur lucru: trebuie să-i fii credincioasă numai acum!

Vremurile acestea pot să înceapă mâine. Atunci nu vom mai avea nici o șansă să-L găsim pe Isus. Atunci nu vor mai exista servicii divine. Atunci clopotele vor fi topite și din ele se vor turna monumente pentru Anticrist. Atunci bisericile vor fi transformate în muzee, în care vor fi expuse fotografii din tinerețea Anticristului. Oamenii vor striga atunci pe veci după mângâiere. Dar pentru că au renunțat la singurul Mângâietor, la Isus, nu va mai exista Mângâietor. În cartea prorocului Ieremia am citit odată: „Pentru că M-ați părăsit, zice Domnul, nu mai există mângâietori pentru voi". În starea lui jalnică, omul va fi atunci dat pe mâna oamenilor. Cred că va fi ferice de creștini, chiar dacă va trebui să moară. Ei vor avea un Mângâietor în această perioadă cumplită!

Pe mine m-a impresionat faptul că Isus a spus: „Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ". Și Apocalipsa lui Ioan spune: Anticristul va umple lumea cu muzică de fanfară și de steaguri. M-am gândit: „Cum se potrivește una cu alta? Pe de-o parte se vorbește despre groază și așteptare și apoi se mai vorbește totuși și despre mari succese". De când am trăit însă experiența anului 1933, știu, că lumea poate fi umplută cu urale, fanfare și steaguri - și totuși să fie plină de groază în așteptarea lucrurilor care vor veni.

Când Anticristul va fi însă la apogeul puterii lui, când va triumfa și când va crede că a terminat-o cu Isus, atunci va interveni Dumnezeu: Isus va reveni în slavă!

Despre Anticrist nu se mai spun apoi multe lucruri. Isus îl va înlătura cu suflarea gurii Lui!

Cu cât devin vremurile mai întunecate, cu cât se conturează mai mult aceste semne ale confuziei omenirii și ale împărăției anticristice, cu atât mai mult își ridică privirile în sus cei care citesc în Biblie. Ei așteaptă revenirea lui Isus!

 


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...Filmari -Foto -Sonorizari -Organizari Evenimente....Vezi aici!