Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Dragostea nu se mânie

Publicat la 2012-10-11 de Traian

Bucurie, durere, teamă, mânie. Ce au toate acestea în comun? Ele sunt toate stări emoționale și sunt parte importantă a fiecărui om. Emoțiile ne ajută să ne exprimăm în fața celorlalți și fără ele am fi niște creaturi destul de plicticoase.

Pot fi, însă, emoțiile ghidul care să ne conducă comportamentul? Trebuie, oare, ca întotdeauna să reacționăm după ceea ce simțim? Ca orice altă componentă a existenței umane, și emoțiile au fost afectate de păcat. De aceea, nu putem întotdeauna să ne bazăm pe ele comportamentul. Nu putem, ca și creștini, să "facem ceea ce simțim" și să ne așteptăm să-I fim plăcuți lui Dumnezeu.

În studiul nostru despre dragoste, din 1Corinteni 13, descoperim în versetul 5 că "dragostea nu se mânie". În limbajul original al Noului Testament, acest cuvânt, "a se mânia" înseamnă a stârni sau a provoca furie.

Furia este descrisă drept una dintre cele mai puternice emoții omenești. Un dicționar definește furia ca fiind starea emoțională de displăcere instantanee, cu privire la ceva care, din punctul nostru de vedere, este rău. Fie că cineva spune sau face ceva, dacă vedem acel lucru ca pe ceva rău, este posibil să ne devenim furioși.

Citind Biblia, cele mai multe referiri la mânie sunt când este vorba despre mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu este menționată de sute de ori în Vechiul Testament. Mânia lui Dumnezeu este întotdeauna îndreptată împotriva păcatului, pentru că El urăște nelegiuirea. Romani 1:18 spune:

"Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înădușe adevărul în nelegiuirea lor."

Biblia ne vorbește și despre venirea acelei zile în care mânia lui Dumnezeu se va revărsa în judecata păcatului.

"Și ziceau munților și stâncilor: 'Cădeți peste noi, și ascundeți-ne de Fața Celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, și cine poate sta în picioare?'"(Apocalipsa 6:16-17)

Multele referiri la mânia lui Dumnezeu, care sunt în Biblie, le-au creat multora o impresie greșită despre Dumnezeu. Ei Îl văd ca pe un judecător care așteaptă ca cineva să păcătuiască, pentru ca să-și verse mânia asupra lui. Trebuie să ne amintim, însă, că, deoarece El este total neprihănit, mânia Lui este întotdeauna justificată.

"Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu" (Romani 2:5)

Dar în ce ne privește pe noi? Mulți privesc la mânia lui Dumnezeu și o folosesc ca să-și justifice propria mânie. Putem noi, ca și creștini, să avem o mânie justificată? Da sunt lucruri care ar trebui să ne înfurie - corupția, injustiția împotriva altora, blasfemia împotriva Domnului nostru... Efeseni 4:26 ne spune:

"'Mâniați-vă și nu păcătuiți'. Să n'apună soarele peste mânia voastră"

Cu toate acestea, pentru că emoțiile noastre poartă stigmatul naturii noastre păcătoase, trebuie să fim foarte atenți la lucrurile care ne înfurie. Pentru că, cred eu, în cele mai multe cazuri, mânia noastră își are originea într-o anumită nedreptate sau rană care ni s-a făcut nouă personal. Iar de multe ori reacția noastră nu este conformă cu voia lui Dumnezeu și, de aceea, cauzează și mai multe probleme.

Care sunt câteva dintre cauzele și efectele mâniei? Lista noastră ar putea umple câteva pagini, dar vom enumera doar câteva. Un lucru care ne provoacă multora dintre noi mânie este atunci când nu reușim pe calea noastră (când nu putem face așa cum noi gândim). Vedem atât de clar lucrul acesta la copii, în relația lor cu părinții sau cu alți copii, dar, din păcate, nu pierdem această trăsătură atunci când ajungem la stadiul de adult. Ca și adulți, învățăm doar cum să ne mascăm mânia mai bine decât cum o făceam ca și copii. De multe ori mânia noastră ne conduce la replici care rănesc și înrăutățesc situația.

O altă cauză a mâniei poate fi gelozia. Când vedem pe altcineva, aparent, într-o stare mai bună, iar noi nu putem fi la fel, dintr-un motiv sau altul, devenim mânioși. Biblia spune:

"Căci gelozia înfurie pe un bărbat, și n'are milă în ziua răzbunării;" (Proverbe 6:34)

Din cauza geloziei, ne formăm o părere greșită despre acel om pe care suntem geloși și, cu siguranță, relația spirituală pe care ar trebui să o avem cu el, este compromisă.

Ne mâniem și atunci când vedem că cei nelegiuiți prosperă.

"Taci înaintea Domnului, și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul, care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău." (Psalmul 37:7-8)

Observi cum mânia ne stârnește să facem rău.

Aceste exemple de mânie, și multe altele, sunt situații despre care Duhul Sfânt ne vorbește în 1Corinteni 13:5 când spune "dragostea nu se mânie". A umbla în dragoste înseamnă a nu te înfuria când astfel de situații apar.

Ce facem, deci, ca și creștini? Cum ținem piept acestor situații, care, de obicei, ne induc o mânie nejustificată? Amintește-ți că noi, chiar dacă mânia poate să pară justificată în ochii noștri, trebuie să examinăm aceste situații din viața noastră dintr-o perspectivă biblică. Cum ne învață, deci, Biblia în privința acestui subiect? Coloseni 3:8 și 9 spune:

"Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase, cari v'ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v'ați dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui" (vezi și Efeseni 4:31)

Unul dintre cele mai importante lucruri de ținut minte despre mânie este unde își are originea. Conform acestui pasaj din Coloseni, mânia provine din "omul cel vechi". Scriptura spune, deasemenea, că atunci când ne-am născut din nou, am devenit o creație nouă cu o natură nouă. Mai spune că "vechiul eu" a fost răstignit împreună cu Cristos. Ca urmare, noi nu mai suntem robi ai păcatului. (2Corinteni 5:17; Romani 6:6,7) Noi nu mai trebuie să reacționăm după vechea natură în acele situații care ne-ar putea provoca mânie. Avem acum posibilitatea să lăsăm deoparte mânia, așa cum suntem îndemnați în Coloseni.

În al doilea rând, trebuie să ne amintim că Dumnezeu va avea ultimul cuvânt. Nu trebuie să luăm răzbunarea în mâinile noastre.

"Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri; ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: 'Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti', zice Domnul." (Romani 12:19)

Pe urmă, să nu ne negăm mânia. Trebuie să dăm atenție sentimentelor noastre, dar să nu fim controlați de ele, sau să ne simțim împinși să acționăm doar de către sentimente. Nici înaintea lui Dumnezeu nu trebuie să ne negăm mânia. Trebuie să fim sinceri cu Dumnezeu, să ne mărturisim mânia în fața Lui și să-I cerem ajutorul.

Urmează să ne retragem din acea situație și să încercăm să o privim prin prisma lui Dumnezeu, în loc să o privim din îngusta perspectivă a dorințelor noastre egoiste.

"Înțelepciunea face pe om răbdător, și este o cinste pentru el să uite greșelile." (Proverbe 19:11)

"Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu." (Iacov 1:19,20)

În cele din urmă, dar nu mai puțin important, este ca noi să înțelegem cum reacționează "dragostea" când suntem provocați la mânie. Vom putea înțelege acest lucru observându-L pe Isus. Un verset care caracterizează căile dragostei este 1Petru 2:23:

"Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; și, când era chinuit, nu amenința, ci Se supunea dreptului Judecător."

Când începem să realizăm tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, în ciuda durerii pe care I-am pricinuit-o Lui și poporului Lui, nu putem face altceva decât să ne înăbușim tendința de a ne mânia pe cei care ne-au provocat nouă dureri. Să lăsăm ca dragostea să ne călăuzească pentru că dragostea nu se mânie!


Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...MOTO, SCUTERE, ATV-URI, ACCESORII...Vezi aici!