Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Sfanta Traditie si/sau Sfanta Scriptura

Publicat la 2012-09-05 de Traian

De ce sunt atâtea tradiții și care este rolul lor? Care este relația dintre așa numita „Sfânta Tradiție” și Sfânta Scriptură? De ce România, deși este o țară puternic religioasă, totuși se dovedește păgână în practica vieții? De ce în ciuda bogăției de datini, obiceiuri și pelerinaje la moaștele sfinților, totuși oamenii nu reușesc să se apropie de Dumnezeu? De ce o religie atât de fastuoasă și influentă este totuși incapabilă să aducă o îmbunătățire reală sufletelor credincioșilor ei?

Toți oamenii din toate generațiile au avut tradiții, însă vom vedea că, de fiecare dată, creștinii temători de Dumnezeu, urmașii Domnului Isus Hristos au fost în conflict cu acestea, nu s-au supus lor. Partizanii tradițiilor au întrebat adesea: „De ce nu vă țineți de datinile și obiceiurile strămoșești?”

Aceasta este o problemă veche de mii de ani. Chiar Domnul Isus a fost confruntat cu această întrebare așa cum găsim scris de evanghelistul Marcu în evanghelia sa (Marcu 7.1-13). Înțelegând evanghelia amintită, vom vedea că răspunsul pe care Domnul Isus l-a dat atunci apărătorilor tradiției este valabil și astăzi pentru apărătorii tradițiilor de acum din orice biserică.

 Haideți întâi să citim relatarea evangheliei lui Marcu:
 Marcu 7.1 Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim, s-au adunat la Isus. 2 Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. 3 Fariseii însă, și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor 4 și când se întorc din piață nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină precum: spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. 5 Și fariseii și cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se țin ucenicii Tăi de datina bătrânilor ci prânzesc cu mâinile nespălate?” 6 Isus le-a raspuns:”Fățarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, după cum este scris <>. 8 Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. 9 El le-a mai zis:”Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră 10 Căci Moise a zis:”Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” și „ cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.” 11 Voi, dimpotrivă ziceți:” Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aș putea ajuta este (adică dat lui Dumnezeu) face bine; 12 și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. 13 Și așa ați desființat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta!”

Cultura evreiască era una religioasă în natura ei și foarte bogată în tradiții (v.3,4) care reflectau în mod simbolic dorința lor după sfințire; multe dintre obiceiuri erau de fapt ritualuri de curațire ceremonială, așa cum reiese și din enumerarea de mai sus.

Ce este de fapt tradiția? Chiar și o simplă înțelegere a definiției tradiției aduce multă lumină în ce privește modul în care noi ar trebui să ne raportăm la ea. Iată care este definiția Domnului Isus pentru tradiție, așa cum reiese din cuvintele Lui prezentate în evanghelia citită: Tradițiile sunt obiceiuri vechi (v.5 …datina batranilor) bazate pe învățături omenești (v.7 …nu sunt decât niște porunci omenești) transmise în mod mecanic din generație în generație (v.4 …au apucat ei să le țină.) Această definiție biblică este valabilă în cazul oricărei tradiții religioase, indiferent de cult sau religie; tradițiile sunt obiceiuri vechi, strămoșești (deci nu de la Dumnezeu) care s-au transmis în mod mecanic până astăzi. Am spus „în mod mecanic” întrucât majoritatea nici nu cred în ele și nici nu le știu semnificația. Ei le practică pentru că …„așa se face” sau „așa am pomenit”- spun ei pentru a-și justifica practicile.

Haideți acum să vedem care este răspunsul Domnului Isus la întrebarea cărturarilor și a fariseilor. Să vedem pentru ce motive Domnul Isus nu vrea ca ucenicii Lui să se țină de tradiție. Vom observa aici patru motive pentru care credincioșii Domnului Isus Hristos nu s-au ținut și nici acum nu trebuie să se țină de tradițiile omenești în ce privește religia:

 1. Învățăturile omenești nu ne apropie de Dumnezeu.


v.6 Isus le-a răspuns:”Fățarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, după cum este scris <
Evreii aveau multe ritualuri de curățire. Acestea însă nu erau altceva decât ceremonie goală fără nici un impact asupra sufletului, asupra inimii și lăuntrului omului. Oamenii erau religioși „de ochii lumii” iar în sufletele lor erau robiți de tot felul de vicii și păcate.  

Problema omului nu este la exterior ci la inimă, în omul launtric. Dumnezeu de asemenea este interesat și privește nu la fațadă, nu la exteriorul omului ci la gândurile și motivațiile din inima lui. El urăște fățărnicia și religia de ochii lumii. Oamenii pot fi înșelați dar nu și Dumnezeu. Degeaba ții toate obiceiurile și datinile omenești dacă lăuntrul, sufletul și inima ta nu sunt curate înaintea Domnului- așa nu te poți apropia de Dumnezeu!

Astăzi  lumea aleargă la tot felul de moaște și sfinți după datinile omenești; cei care practică cele mai multe obiceiuri sunt considerați cei mai religioși dar cu toate acestea oamenii se întorc acasă tot goi sufletește și îndepărtați de Dumnezeu.

Învățăturile omenești îți pot pregăti trupul într-o închinare formală chiar apreciată de oameni, dar vei observa că sufletul tău n-are nici o împlinire și inima ta nu primește nici o mângâiere, te întorci acasă tot gol. Tradițiile omenești sunt incapabile să realizeze apropierea omului de Dumnezeu. Ele pot da omului o religie (ritualuri), dar nu o relație cu Dumnezeu.  

Vrei ca sufletul tău să se alipească de Dumnezeu în închinare cu adevărat? Atunci lasă-ți inima deschisă înaintea învățăturilor Bibliei care descoperă și cele mai tainice gânduri, sentimente și motivații păcătoase din inima ta. Vei vedea cum, prin credința în învățăturile ei lăuntrul tău va fi curățit treptat de murdăria păcatului și în felul acesta vei căpăta îndrăzneala și harul de a te apropia de Preasfântul Dumnezeu. Doar așa vei ajunge să experimentezi adevărata trăire creștină, copleșit de împlinirea, bucuria și pacea negrăită pe care numai prezența lui Dumnezeu ți-o poate oferi indiferent de greutățile și necazurile ce vin în viața ta.

2. Învățăturile omenești nu-L onorează pe Dumnezeu, ci pe oameni.

v.7 Degeaba Mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești.

Fară îndoială că intenția cu care liderii religioși dau învățături enoriașilor este, în cele mai multe cazuri, de a-L cinsti pe Dumnezeu. Intenția lor, a celor mai mulți poate fi foarte bună, însă Domnul Isus ne spune aici că, indiferent de intenție, totuși rezultatul este nul, este zero. Orice încercare de a-L onora pe Dumnezeu practicând învățăturile oamenilor este zadarnică. De aceea Domnul Isus citează pe profetul Isaia care vorbește din partea lui Dumnezeu și spune: ”Degeaba…”

De ce este “degeaba?” Răspunsul este foarte simplu și logic. Hai sa ne gândim la un exemplu: Mama zice copilului să spele vasele iar în același timp tata îi zice să aducă lemne în casă. Copilul alege să joace fotbal. Pe cine onorează el? Cui a arătat respect? Eu-lui său. Dar dacă în aceeași situație, copilul alege să spele vasele, pe cine cinstește? Pe mama, întrucât ea îi zisese să facă acest lucru. Dacă ar fi adus lemne în casă, ar fi arătat respect față de tata.

Ideea este foarte simplă: cinstim pe acela de care ascultăm!  De exemplu: dacă ascult de tradiție, datini și obiceiuri omenești, atunci aduc cinste omului, întrucât omul este autorul lor. Dacă aleg să trăiesc după Biblie atunci Îl onorez pe Dumnezeu întrucât Dumnezeu este Autorul Bibliei.   

De exemplu: rugăciunile pentru morți, căratul apei pentru morți, botezul copiilor mici, închinarea la icoane și altele de genul acesta… când le practici, pe cine cinstești? Află cine este autorul lor, cine a făcut aceste obiceiuri și să știi că pe aceia îi cinstești. În mod sigur nu pe Dumnezeu! Dacă vrei să-L cinstești pe Dumnezeu, caută să aflii acele învățături ce vin de la Dumnezeu și împlinește-le! Dumnezeu n-are nevoie de ajutorul și grija omului ca acesta să inventeze învățături omenești prin care să fie cinstit Dumnezeu. Dumnezeu Însuși ne-a oferit propriile Sale învățături și acestea ne sunt suficiente.

3. Învățăturile omenești încurajează abandonarea Scripturilor.

v.8 Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea

Mi s-a întâmplat de mai multe ori să văd în atletism cum alergători, la un moment dat, neținând cont de regulamentul jocului pătrund pe culoarul vecinului, îl jenează sau îl lovește suptil pentru a-L îndeparta din competitie.

Așa este cu Tradiția. Ea, a intrat în competiție cu Biblia dar nu de la linia de start. Ea a apărut mult mai târziu. Dumnezeu a lăsat și a dorit ca Sfintele Sale Scripturi să câștige inima omului spre binele omului, dar „sfânta tradiție” la un moment dat a început să disprețuiască Scripturile, și violând caracterul sfânt al acestora, suptil sabotează continuu și sistematic orice încercare ca acestea să fie apreciate la adevărata lor valoare în inimile oamenilor.

Biblia și învățăturile omenești nu merg mână în mână și nu se completează, ci se exclud reciproc. În această situație omul este pus să aleagă între tradiție și Sfânta Biblie; ori una ori alta. Nu le poți ține pe-amândouă. Când spui „da” uneia, în mod automat îi spui „nu” celeilalte. Dacă alegi tradiția atunci încalci Scripturile, iar dacă alegi Scripturile atunci trebuie să renunți la tradiție. Nu există cale de mijloc!

Din păcate însă, în cele mai multe cazuri, astăzi ca și atunci, oamenii preferă să renunțe la Scripturi (nimeni nu-i ceartă pentru asta) și aleg tradiția. Fac lucrul acesta fie de gura satului, de rușine de oameni, de teama preotului sau a rudelor… ideea este că dintr-un motiv sau altul renunță la Scripturi.

v.8 Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni ….. și faceți multe alte lucruri de acestea

De exemplu: Biblia spune că omul trebuie să se boteze când este matur și știe ce face. Tradiția zice că trebuie botezat mic. Biblia spune că închinarea la icoane este idolatrie, păcat. Tradiția zice că nu este. Biblia spune că închinarea trebuie adusă doar înaintea lui Dumnezeu iar tradiția spune că și Fecioarei Maria sau sfinților să ne închinăm. Biblia spune că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, adică Domnul Isus Hristos, pe când tradiția spune că sfinții mijlocesc pentru noi…. si multe alte lucruri de felul acesta. Si oamenii preferă tradiția chiar cu prețul abandonării Scripturilor pentru că se tem mai mult de oameni decât de Dumnezeu.

Din păcate, toate aceste abandonări ale Scripturilor au implicații fatale asupra stării spirituale a oamenilor iar cei mai mulți, deși suportă consecințele, totuși nu sunt conștienți care sunt cauzele.

4. Învățăturile omenești devin în final o metodă elegantă de a desființa Scripturile.


v. 9 El le-a mai zis:”Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră 10 Căci Moise a zis:”Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” și „ cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.” 11 Voi, dimpotrivă ziceți:” Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aș putea ajuta este (adică dat lui Dumnezeu) face bine; 12 și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. 13 Și așa ați desființat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta!”

Observați în text că Domnul Isus spune „ați desființat frumos…” cu alte cuvinte, ați desființat sau ați nulificat Scripturile într-un mod elegant, subtil astfel încât cei mai mulți nici măcar nu și-au dat seama de nelegiuirea produsă chiar în numele religiei.

Într-adevăr, intenția oamenilor nu este de a nu asculta de Dumnezeu. Ei ar vrea să facă cumva să câștige bunăvoința lui Dumnezeu, tocmai de aceea, învățăturile omenești, trebuie deci să le dea oamenilor impresia că ei aduc o închinare Domnului. În realitate însă, închinarea lor este adusă omului și spiritelor demonice deghizate sub haine de ceremonie religioasă. Da, vom ajunge să înțelegem că nici Hitler, nici Stalin, nici toate regimurile totalitariste la un loc n-au făcut mai mult rău credinței în Dumnezeu cât a făcut religiozitatea cu toate tradițiile și obiceiurile ei.

România este pentru noi cel mai bun exemplu. Ne numim țară creștină. Este plină țara de biserici, mănăstiri, moaște, ritualuri și obiceiuri, dar cum se explică faptul că pușcăriile sunt pline, suntem printre primele țări la avorturi, la uciderea copiilor nenăscuți, numarul divorțurilor și recăsătoriilor crește ca dovadă că trăirea în curvie e ceva „la modă”, adolescenții trăiesc în imoralitate sexuală, iar pornografia umple paginile ziarelor și emisiunile de televiziune sunt impregrante de mizeria păcatului. Cum se explică?! Tradiția adoarme conștiința poporului nostru. Ne ținem de tradiție, dar am uitat de Cuvântul lui Dumnezeu care ne arăta păcatul. De aceea cei mai mulți se cred creștini, însă trăiesc ca păgânii. Ei spun „sunt creștin” dar faptele îi contrazic. În ciuda tradițiilor și datinilor noastre strămoșești, prin acțiunile, atitudinile și vorbele noastre am reușit doar să producem dezamăgire semenilor noștri, iar prin gândurile și motivațiile din inima noastră n-am reușit decât să ne creem dezgust față de propria noastră stare lăuntrică. Oare tocmai Mărețul Dumnezeu să găsească plăcere în noi când noi nu ne mai putem suporta?!

Cum se realizează această desființare elegantă a Cuvântului lui Dumnezeu prin tradiție? Domnul Isus chiar oferă un exemplu: Dumnezeu prin Moise a poruncit ca părinții să primească respect din partea copiilor. Copiii trebuie să îngrijească de părinți- spune Dumnezeu. Tradiția însă, oamenii în numele religiei îi învața pe ceilalți să dăruiască pentru religie iar părinților lor, chiar dacă erau în nevoi materiale, să le spună că ei nu-i pot ajuta întrucât au dat Domnului. În felul acesta, tradiția justifică păcatul neascultării și lipsa lor de respect față de părinți. Părinții bătrâni trăiau în mizerie, copiii lor ascultând de tradiție ofereau bunurile lor religiei. În felul acesta Dumnezeu era întristat, iar liderii religioși erau bucuroși căci veniturile intrau în buzunarele lor.

Astăzi se întâmplă la fel și cu botezul, obiceiurile de înmormântare, icoanele, închinarea, mijlocirea sfinților, moaștele și chiar iertarea pacatelor. Urmând învățăturile tradiției omenești oamenii rămân în neascultare de Dumnezeu și cu păcatele încă neiertate. Întrucât tradiția vine îmbrăcată în haina religiei și este promovată de liderii religioși, de preoți, oamenii au impresia că asta este calea și voia lui Dumnezeu; în realitate sunt înșelați elegant. De multe ori, pentru ca oamenii să nu înțeleagă evangheliile, mai degrabă sunt cântate în loc să fie citite și explicate pe înțelesul omului. Cum ai putea să fii motivat să practici o învățătura dacă nu o înțelegi întâi?! Biblia, cu toate că o au în casele lor devine nulă pentru ei, este desființată în mod elegant și conștiința oamenilor este ținută încă sub întunericul minciunii și amăgirii păcatului.

De ce-a fost Domnul Isus așa revoltat împotriva partizanilor tradițiilor religioase? Nici lipsurile și nici suferința crucificării n-au reușit să-L revolte pe Domnul Isus așa cum au făcut-o partizanii și apărătorii învățăturilor religioase. El le spune în față: „Fățarnicilor…” și sunt convins că la fel le spune și azi urmașilor lor. Apărătorii învățăturilor omenești, atunci ca și acum, se agită și sunt neliniștiți dacă obiceiurile oamenilor sunt încălcate, dar nu le pasă absolut deloc și trec cu vederea atunci când învățăturile și poruncile lui Dumnezeu sunt călcate în picioare sau ignorate. Sunt gata să facă scandal dacă oamenii citesc Biblia fără cruce, dacă nu se închină la icoane sau de alte obiceiuri dar nu-i deranjează divorțurile, furturile, corupția, lăcomia, pornografia, avorturile și beția care sunt de fapt încălcarea poruncilor lui Dumnezeu.

Domnul Isus Hristos dorește ca eu și tu să înțelegem astăzi că tradițiile religioase omenești sunt un mare pericol pentru credința creștină întrucât reprezintă cea mai vicleană metodă de a nulifica în viața oamenilor învățătura divină a Sfintelor Scripturi. De asemenea, Domnul Isus Hristos dorește ca noi să fim gata să plătim prețul neascultării de tradiție, să cunoaștem nu tradiția ci Sfintele Scripturi, să le trăim cu viața noastră. Să ne doară sufletul când poruncile Domnului sunt disprețuite și să facem tot ce ne stă în putere ca și alții să înțeleagă și să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta (Cuvântul lui Dumnezeu- Biblia) este cel ce schimbă inima omului și-L apropie de Dumnezeu. Doar Sfânta Scriptură împlinită cinstește pe Dumnezeu și aduce mântuire împlinitorului.

Concluzie

Tradiția religioasă a fost, este și va rămâne o piatră de încercare pentru adevărații credincioși în Dumnezeu. Partizanii ei, atât în vremea Domnului Isus cât și acum, stârnesc controverse întrucât sunt deranjați când oamenii nu o respectă. În toate vremurile tradiția religioasă și-a avut apărătorii ei, puțini, dar suficient de mulți ca să reușească în numele religiei să țină sub teroare mulțimi de oameni îngenunchiați înaintea idolului numit „Sfânta Traditie.”

În același timp însă, în ciuda păgânizării religioase a creștinismului, urmașii Domnului Isus, nu doar acum ci și atunci, au întors spatele tradițiilor religioase omenești chiar dacă a trebuit să sufere batjocurile și cuvintele de ocară ale oamenilor ce-i arătau cu degetul.

Tu pe cine iubești mai mult: pe oameni sau pe Dumnezeu? De cine te temi mai mult: de oameni sau de Dumnezeu? Cui vrei să placi mai mult: oamenilor sau lui Dumnezeu? Alege: Tradiția Omului sau Scriptura lui Dumnezeu?

 

[1] În acest mesaj, prin „tradiție” facem referire nu doar la tradițiile religioase ortodoxe ci și la orice învățaturi religioase, indiferent de cult dar care intră in contradicție cu Sfânta Scriptură. Mesajul de față nu vorbește despre celelalte tradiții ce țin de cultura laică și care nu au legătură cu domeniul spiritual-religios.

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...TAMPLARIE ALUMINIU SI PVC...Vezi aici!