Agenda | Impresii | Muzica | Carti | Bolnavi | Nasteri | Decese | Anunturi | Media | Rugaciune | Linkuri | Versuri | Donatii | Interviuri | Oferte | Contact

Ziua Cincizecimii (Dumincia Mare sau Rusaliile)

Publicat la 2012-05-29 de Traian

 

Curând vom sărbători Duminica Mare. Daca nu stii suficient despre apariția acestei sărbători si ce se sărbătorește, nu poti să profiți  de bucuria adevărată a ei. In copilarie am știut despre Duminica Mare doar că  voi fi trimis să adun flori de corovatic care vor fi așternute în toată casa, iar afară noi și toți  vecinii vom atârna ramuri de tei și cine nu a reușit să aducă tei va pune ramuri de nuc. La alte sărbători mai este un salut deosebit care comunică cît de puțin despre ce se sărbătorește. La Paște, de exemplu spunem toți “Hristos a înviat!”. Iar la Ispas, salutul ne spune ce s-a întâmplat -  “Hristos S-a înălțat!”. La Duminica Mare nu avem un astfel de salut ca să putem ști cît de puțin ce s-a întâmplat. În acest mesaj doresc să prezint ce spune Sfânta Scriptură despre sărbătoarea Duminica Mare. În Biblie această sărbătoare este numită Cincizecimea. În acea zi s-a coborât Duhul Sfânt și a luat naștere Biserica Creștină.

Unde este scris despre sărbătoarea Duminica Mare?

Biblia este un singur volum în care sunt adunate împreună 66 de cărți care au fost scrise sub inspirația lui Dumnezeu de mai mult de 44 oameni mânați de Duhul Sfânt pe parcursul mai mult de 1600 ani. Toate aceste 66 de cărți sunt împărțite în 2 părți mari: Vechiul și Noul Testament. Cele 39 de cărți ale Vechiului Testament au fost scrise înainte de nașterea Domnului Isus Hristos. Ele ne relatează Istoria creației și a căderii omului în păcat, cele mai mari evenimente din istoria omenirii și apoi în mod detaliat istoria poporului Israel, având în centru multe proorocii despre persoana Domnului Isus și lucrarea de salvare a omenirii care urma să fie săvârșită de El. Noul Testament cuprinde 27 de cărți  care au fost scrise după viața, moartea, învierea și înălțarea Domnului Isus la cer și conțin în sine descrierea vieții și învățăturii Domnului Isus. Evenimentul care s-a întâmplat  la Duminica Mare este relatat în cartea Faptele Apostolilor în capitolul 2. Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă de Evanghelistul Luca ca să prezinte o Istorie a felului frumos și glorios în care a apărut Biserica  Creștină și cum Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu a  fost răspândită de ucenicii credincioși și plini de  Duhul Sfânt prin toată lumea cunoscută atunci.

Ce a fost înainte de Cincizecime (Duminica Mare)?

Cu 10 zile înainte de Cincizecime am sărbătorit evenimentul care este așa descris în Faptele Apostolilor.

„După patima Lui (Isus Hristos), li S-a înfățișat viu (ucenicilor), prin multe dovezi, arătîndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, ,,pe care“ le-a zis El, ,,ați auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.“ Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: ,,Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel?“ El le-a răspuns: ,,Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat supt stăpânirea Sa. Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la marginile pământului.“ După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălțat la cer, și un nor L-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb, și au zis: ,,Bărbați Galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.“ Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cît un drum în ziua Sabatului.”(Faptele Apostolilor 1:3-12)

Deci, din acest pasaj învățăm următoarele despre sărbătoarea Cincizecimii:

 • Isus nu le-a permis ucenicilor sa plece din Ierusalim pînă la Cincizecime.
 • În ziua Cincizecimii ucenicii aveau să fie botezați cu Duhul Sfânt.
 • Odată ce aveau să fie botezați cu Duhul Sfânt ucenicii aveau să primească și putere de a fi martori ai lui Isus, adică să adeverească lucrurile văzute de ei și  care sunt de o importanță crucială pentru fiecare om deoarece doar prin credință în Isus cel mort, înviat și înălțat putem avea viață veșnică.

 

Ce s-a întâmplat la Cincizecime (Dumincia Mare)?

Imediat următorul capitol din Faptele Apostolilor ne relatează:

În ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei, și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt, și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.  Și se aflau atunci în Ierusalim Iudei, oameni cucernici din toate neamurile cari sînt supt cer.  Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau, și ziceau unii către alții: ,,Toți aceștia cari vorbesc, nu sînt Galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parți, Mezi, Elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, Iudei sau prozeliți, Cretani și Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!“ Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă, și ziceau unii către alții: ,,Ce vrea să zică aceasta?“ Dar alții își băteau joc, și ziceau: ,,Sînt plini de must!“ Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul, și le-a zis: ,,Bărbați Iudei și voi toți cei cari locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta, și ascultați cuvintele mele! Oamenii aceștia nu sînt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel: ,,In zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor prooroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor visa visuri! Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, și vor prooroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum; soarele se va preface în întunerec, și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită.  Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit. ( Faptele Apostolilor 2:1-21)

Petru a dat o explicație clară a evenimentului întâmplat și în baza explicației lui scoatem următoarele învățături despre sărbătoarea Cincizecimii:

 • În ziua aceasta s-a coborât Duhul Sfânt și a umplut pe ucenicii Domnului Isus, pe primii creștini.
 • Rezultatul a fost că de odată le-a dat o mare îndrăzneală să propovăduiască lucrurile minunate ale lui Dumnezeu despre salvarea care este în Isus Hristos.
 • Duhul Sfânt le-a dat în ziua aceea să vorbească în limbile înțelese de oamenii care erau acolo ca să ușureze înțelegerea mesajului important despre mântuirea oricărui care crede.
 • De la această sărbătoare, Coborârea Duhului Sfânt, în cronologia lui Dumnezeu s-a început perioada “Vremurile din urmă” care va dura până la venirea Domnului Isus și această perioadă este favorabilă pentru oricare om să creadă în Isus și prin credință să fie mântuit ( salvat de la moartea veșnică și de la iad)

Care a fost rezultatul sărbătorii Cincizecimii (Duminica Mare) în viețile oamenilor?

În continuare apostolul Petru, tot în acea zi a propovăduit despre Domnul Isus.

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă, și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: ,,Fraților, ce să facem?” ,,Pocăiți-vă”, le-a zis Petru, ,,și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfîntului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, și pentru toți cei ce sînt departe acum, în oricît de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.“Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna, și zicea: ,,Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.“ Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pînii, și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau, erau împreună la un loc, și aveau toate de obște.  Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi, frângeau pînea acasă, și luau hrana, cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. (Faptele Apostolilor 2:37-47)

Deci, cei ce au crezut Cuvântul lui Dumnezeu în acea zi au profitat deplin de sărbătoare și au avut următoarele rezultate:

 • au fost mântuiți ( salvați) pentru că au primit iertare de păcatele lor
 • au primit Duhul Sfânt
 • au fost umpluți de bucurie
 • s-au încadrat în Trupul lui Isus, adică Biserica lui Dumnezeu.

Urmează exemplul acestor oameni ca să te bucuri cu adevărat de prezența Duhului lui Dumnezeu în viața ta și apoi să ai parte de viață veșnică în Împărăția lui Dumnezeu.

moldovacrestina

Adauga un comentariu

Nume
Comentariu
www.piataaradului.ro
  ...Vezi aici!

Alte articole

www.ofertearadene.ro
......Vezi aici!
www.bisericiarad.ro - Oferte locale
...Filmari -Foto -Sonorizari -Organizari Evenimente....Vezi aici!